Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11090/2018
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Csenger Város Önkormányzata Ura Község Önkormányzata;Csengersima Község Önkormányzata;Csengerújfalu Község Önkormányzata;Komlódtótfalu Község Önkormányzata;Szamosbecs Község Önkormányzata;Szamostatárfalva Község Önkormányzata;Szamosangyalos Község Önkormányzata;Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület
Teljesítés helye:Csenger és térsége: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Ura, Komlódtótfalu, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Szamosangyalos;Csenger és térsége: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Ura, Komlódtótfalu, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Szamosangyalos;Csenger Város Önkormányzat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csenger Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62309015
Postai cím: Ady Endre Utca 14.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csenger.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=14
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csenger.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=14
 
Hivatalos név: Ura Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27705863
Postai cím: Kossuth Út 43
Város: Ura
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4763
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://urakozseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://urakozseg.hu/

Hivatalos név: Csengersima Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32442144
Postai cím: Kossuth Utca 62
Város: Csengersima
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4743
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csengersima.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csengersima.hu/

Hivatalos név: Csengerújfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56516076
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 102
Város: Csengerújfalu
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4764
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csengerujfalu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csengerujfalu.hu/

Hivatalos név: Komlódtótfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77266433
Postai cím: Kisfaludy Utca 30
Város: Komlódtótfalu
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komlodtotfalu.hu/magunkrol.html
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.komlodtotfalu.hu/magunkrol.html

Hivatalos név: Szamosbecs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58937170
Postai cím: Petőfi Utca 6
Város: Szamosbecs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4745
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szamosbecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szamosbecs.hu/

Hivatalos név: Szamostatárfalva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40447421
Postai cím: Ady E. Utca 65
Város: Szamostatárflva
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4746
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szamostatarfalva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szamostatarfalva.hu/

Hivatalos név: Szamosangyalos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22024316
Postai cím: Rákóczi Utca 44/A
Város: Szamosangyalos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4767
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/3046/szamosangyalos_kozseg_onkormanyzata
A felhasználói oldal címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/3046/szamosangyalos_kozseg_onkormanyzata

Hivatalos név: Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91840402
Postai cím: Ady Endre Utca 14
Város: Csenger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.facebook.com/csengeriifjusagiegyesulet/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.facebook.com/csengeriifjusagiegyesulet/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Csenger Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000279952018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000279952018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000279952018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Csenger és térségének összefogásával című, EFOP-1.5.3-16-2017-00056 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatás biztosítása.
2. rész: “Holnap, itt fogant a mában" - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező településeken című, EFOP-3.9.2-16-2017-00036 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatás biztosítása.
3. rész: Esély Otthon – avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben című, EFOP-1.2.11-16-2017-00066 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatás biztosítása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.3-16-2017-00056
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80530000-8
További tárgyak:80532000-2
80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23
A teljesítés helye: Csenger és térsége: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Ura, Komlódtótfalu, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Szamosangyalos
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Csenger és térségének összefogásával című, EFOP-1.5.3-16-2017-00056 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatás biztosítása
1. Kompetencia fejlesztő képzés
A 14 (11+3) db tréning
2. Álláskeresési technikák
A 9 db tréning
3. Motivációs tréning
A 6 db tréning
4. Kommunikációs tréning
A 3 db tréning
5. Pályaorientációs tréning
A 3 db tréning
6. Érzékenyítő tréning
1 db
7. Életvezetési tréning
A 9 db tréning
8. Demokratikus és interkulturális kompetenciákat fejlesztő tréning
1 db
9. Pályázatíró és projekttervező tréning
1 db
A feladatok ütemezése:
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 2 héten belül egyeztetni.
mindösszesen 1.740 óra
Ajánlattevő köteles, feladata:
- a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- a képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
- a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések, informatikai képzés esetén: laptop vagy számítógép) a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára. Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
- A továbbképzési alkalmak, csoportok előtt a résztvevők számára kiosztandó prezentációk, handoutok kinyomtatása, sokszorosítása, helyszínre szállítása, aki gondoskodik ezeknek a helyszínre történő eljuttatásáról is, és rendelkezésre bocsátásáról
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a pályázati felhívást is, mely a projekt elérendő célját, és a feladatokat részletesen tartalmazza.
A tréningek lefolytatásának pontos határidejét, a feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ2. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ2. pontjában megjelölt önállóan végzett képzési, vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (max 300 óra) 20
2 MSZ3. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ3. pontjában megjelölt oktatásszervezői szakmai többlet tapasztalata (max 24 hónap).  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.5.3-16-2017-00056
II.2.13) További információ Csenger Város Önkormányzat konzorciumi vezetőként Csenger Város Önkormányzat, Csengersima Község Önkormányzat, Csengerújfalu Község Önkormányzat, Ura Község Önkormányzat, Komlódtótfalu Község Önkormányzat, Szamosbecs Község Önkormányzat, Szamostatárfalva Község Önkormányzat, Szamosangyalos Község Önkormányzat, Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület ajánlatkérők nevében is folytatja le az eljárást.

II.2.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások EFOP-3.9.2-16-2017-00036
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80530000-8
További tárgyak:80532000-2
80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Csenger és térsége: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Ura, Komlódtótfalu, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Szamosangyalos
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: “Holnap, itt fogant a mában" - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező településeken című, EFOP-3.9.2-16-2017-00036 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatás biztosítása.
1. Munkaerőpiaci tanácsadó/tréner képzés 1 db
2. Szupervíziós képzés 6 db
3. Érzékenyítő tréning 3 db
4. Konfliktuskezelő tréning 3 db
5. Önkéntes menedzsment tréning 1 db
6. Pályaorientációs tréning 6 db.
7. Konfliktuskezelési tréning 3 db
8. Csoportos szupervízió 3 db
9. DIOO (Digitális Óvodai Oktatás) képzés 3 db.
10. Asszertivitás fejlesztő tréning 3 db
11. Digitális kompetencia képzés 1. 6 db
12. Digitális kompetencia képzés 2. 2 db
Mindösszesen 1.270 óra.
Ajánlattevő köteles, feladata:
- a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- a képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
- a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések, informatikai képzés esetén: laptop vagy számítógép) a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára. Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
- A továbbképzési alkalmak, csoportok előtt a résztvevők számára kiosztandó prezentációk, handoutok kinyomtatása, sokszorosítása, helyszínre szállítása, aki gondoskodik ezeknek a helyszínre történő eljuttatásáról is, és rendelkezésre bocsátásáról
A feladatok ütemezése:
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 2 héten belül egyeztetni.
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a pályázati felhívást is, mely a projekt elérendő célját, és a feladatokat részletesen tartalmazza.
A tréningek lefolytatásának pontos határidejét, a feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ2. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ2. pontjában megjelölt önállóan végzett képzési, vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (max 300 óra) 20
2 MSZ3. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ3. pontjában megjelölt oktatásszervezői szakmai többlet tapasztalata (max 24 hónap).  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-3.9.2-16-2017-00036
II.2.13) További információ Csenger Város Önkormányzat konzorciumi vezetőként Csenger Város Önkormányzat, Csengersima Község Önkormányzat, Csengerújfalu Község Önkormányzat, Ura Község Önkormányzat, Komlódtótfalu Község Önkormányzat, Szamosbecs Község Önkormányzat, Szamostatárfalva Község Önkormányzat, Szamosangyalos Község Önkormányzat, Csengeri Gyermek és Ifjúsági Egyesület ajánlatkérők nevében is folytatja le az eljárást.

II.2.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások EFOP-1.2.11-16-2017-00066
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80530000-8
További tárgyak:80532000-2
80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Csenger Város Önkormányzat
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Esély Otthon – avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben című, EFOP-1.2.11-16-2017-00066 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatás biztosítása.
Összegezve:
1. Pályázatíró és projekttervező tréning
1 db
2. Vállalkozási ismeretek képzés
1 db.
3. Álláskeresési technikák tréning
1 db
Mindösszesen 210 óra
Ajánlattevő köteles, feladata:
- a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- a képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
- a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések, informatikai képzés esetén: laptop vagy számítógép) a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára. Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
- A továbbképzési alkalmak, csoportok előtt a résztvevők számára kiosztandó prezentációk, handoutok kinyomtatása, sokszorosítása, helyszínre szállítása, aki gondoskodik ezeknek a helyszínre történő eljuttatásáról is, és rendelkezésre bocsátásáról
A feladatok ütemezése:
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 2 héten belül egyeztetni.
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a pályázati felhívást is, mely a projekt elérendő célját, és a feladatokat részletesen tartalmazza.
A tréningek lefolytatásának pontos határidejét, a feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ2. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ2. pontjában megjelölt önállóan végzett képzési, vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (max 300 óra).  20
2 MSZ3. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ3. pontjában megjelölt oktatásszervezői szakmai többlet tapasztalata (max 24 hónap).  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.2.11-16-2017-00066
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
III.1.3 igazolási mód folytatása:
vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
MSZ2AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni, valamint meg kell adni ezen napokon az elvégzett képzési, vagy tréning tevékenység óraszámát is.
MSZ3
AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Kérjük, hogy amennyiben szakmai gyakorlatok folytatólagosak (nem marad köztük ki naptári nap), vagy oly módon folytatólagosak, hogy az átfedés miatt hosszabb időt lefednek, akkor eszerint egy időszaknak tekintsék napok számát. (pl. 2017. január 1- április 20., és 2017. március 18 – 2017. augusztus 7. közti időszakot, az átfedés miatt, 2017. január 1. – augusztus 7-ig egybefüggően számítsák).
Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat számítja.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ1-MSZ3 részenként: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bek. és a 114. § (2) bek. alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról,h megfelel az MSZ1-MSZ3 pontban előírt alk.min.követelménynek.a gazdasági szereplőnek -Ajánlattevőnek és- amennyiben az ajánlattevő az alk.minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni -a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek- a Kbt. 67. § (2) bek, és 114. § (2) bek foglaltaknak megfelelően az alk. minkövetelményeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alk. min.követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.; MAJD
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívására köteles benyújtani az alábbiak szerint:
Részenként: MSZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbesz. tárgyára (M1 alkmin. követelményben megfogalmazott) vonatkozó szerződéseinek ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr 23. §-ban meghatározott formában igazolva.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye
- a teljesítés ideje (a teljesítés kezdésének, és befejezésének időpontja: év, hónap, nap)
- a szerződés (szolgáltatás) tárgya
- a szolgáltatás mennyisége (teljesített óraszám):
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.
A Kbt. 65. § (6) bek alapján az MSZ1. pontban előírt alk.min.követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontban előírt alk. minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alk. min.követelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekben foglaltakra.
AK az eljárást megindító felhívás MSZ.1.- pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
MSZ2-MSZ3 általános elvárások:
a 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, végzettségének vagy képzetségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.
A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimum ...
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Részajánlatonként: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, összességében legalább az alábbi szolgáltatásokra irányuló referenciával, az alábbiak szerint:
- 1. rész tekintetében: legalább 200 óra közbeszerzés tárgya szerinti: kompetencia fejlesztő; és/vagy álláskeresési technikákra; és/vagy motivációs tréning; és/vagy kommunikációs tréning és/vagy pályaorientációs tréning és/vagy érzékenyítő tréning és/vagy életvezetési tréning és/vagy demokratikus és interkulturális kompetenciákat fejlesztő tréning és/vagy pályázatíró és projekttervező tréning-
- 2. rész tekintetében: legalább 200 óra közbeszerzés tárgya szerinti: munkaerő piaci tanácsadó/tréner; és/vagy szupervíziós; és/vagy érzékenyítő; és/vagy konfliktuskezelő; és/vagy önkéntes menedzsment; és/vagy pályaorientációs tréning; és/vagy DIOO tréning; és/vagy asszertív kommunikáció; és/vagy digitális kompetencia-;
- 3. rész tekintetében: legalább 60 óra közbeszerzés tárgya szerinti: pályázatíró és/vagy projekttervező és/vagy vállalkozási ismeretek és/vagy álláskeresési technikák-
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett- órát tartalmazó oktatási és képzési szolgáltatásra vonatkozó;az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített szerződéssel (referenciával).
Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevők egy referenciával is megfelelhetnek, amennyiben az a megajánlott részekre vonatkozó minimumkövetelményt teljesíti.
Az alkalmassági követelmény igazolható egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is, és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített óraszámok összeadódhatnak.
MSZ/2
Részajánlatonként:
Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő:
- felsőfokú pszichológus, vagy egészségpszichológus, vagy pszichiátriai szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy mentálhigiénés családtudományi és családterápiás, vagy ezekkel egyenértékű végzettségű,
- minimum 200 óra, önállóan végzett képzési, vagy tréning tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén részenként kell megfelelni az MSZ2 előírt alk.min. követelménynek, tehát három részre benyújtott ajánlattétel esetén minimum három szakemberrel kell rendelkeznie ajánlattevőnek.
MSZ3 Részajánlatonként: Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő, minimum középfokú végzettségű, legalább 36 hónap oktatásszervezői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő mindösszesen egy szakemberrel megfelelni az MSZ3 alk.min.követelménynek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok részenként:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett feladat nettó értéke 1 %-ának megfelelő összeg
Meghiúsulási kötbér: szerződés nettó értékének 15%-a
A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 10 %-a
A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Részenként:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az elszámolás, számlázás alapja: teljesített tanítási óra(=45 perc.)
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik, a 272/2014. (XI. 5.) Krszerint, utófinanszírozás keretében.
Ajánlatkérő valamennyi részajánlat esetén résszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben részletesen meghatározott módon.
Teljesítésigazolás:Kbt. 135. § (1) bek szerint.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXLIII. tv,
- 321/2015. (X.30.) Kr
- 2013. évi V. tv
- 272/2014. (XI. 5.) Kr
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

VI.3.4. folytatása:
Az ajánlat benyújtásának módja:
A gazdasági szereplőnek KD-ban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 66. § (1) bek) Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni. (424/2017. (XII. 19.) Kr11. § (7) bek.)Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol 424/2017. (XII. 19.) Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.(424/2017. (XII. 19.) Kr 12. § (1) bek.) A Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. . (424/2017. (XII. 19.) Kr10. § (4) bek.)
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. (424/2017. (XII. 19.) Kr20. §) (6) bek. )
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdését
A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés:
Magyarország alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kr , vmint a hatályos Ptk. előírásai az irányadók.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint a (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik,a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben megfogalmazott eltérésekkel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. ész. fordított arányosítás, 2. ész. arányosítás, 3. ész. arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: részajánlatonként 200 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. pénzintézet 11744096-15404864-00000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt.54.§szerint,teljesítésének igazolása:átutalásról szóló igazolás másolati-, vagy bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynél eredeti dokumentummal (Kbt.47§(2)bek
VI.3.4 )
További információk: Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
Eljárási szabályok:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117.§-a alapján a Kbt.II Részben foglalt szabályok által nem kötött önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.112. § (1) bek.nek b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt.113§ (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
Az eljárás nem feltételes.
AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja a KD-t,az EKR rendszerben.
Ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást elrendel AK.
Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
— a Kbt. 66. § (5) felolvasólap űrlap,
- űrlapokat:Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont; Kbt.62. § (1) bek. k) kc); Kbt. 66.§ (2) bek.; Kbt. 67.§ (4) bek; Nyilatkozat kizáró okokról;Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,
-ajánlati árat alátámasztó excel táblázatot,szakmai önéletrajzot a 2. és 3. értékelési szempont ellenőrzéséhez
-ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása
— a következő nyilatkozatokat: Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (4) bek., a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), Kbt.114.§ (2) bek., Kbt. 67. § (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek,; Kbt. 67. § (7) bek (adott esetben), Kbt. 44. § szerint, , Kbt. 73. § (5) bek. szerint,;
— következő dokumentumokat másolatban: képviselet: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67.§ (2) bek) (további lsd KD) Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat, nyilatkozat fordításról.
Az ajánlatkérő a MSZ1- MSZ3 alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg a 321/2015.(X.30.) Kr 28.§(3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
Az ajánlatok értékelési szempontja részenként: a Kbt.76. § (2)bek c) pontja szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm r. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre. Kieg. tájékoztatás: Kbt 114.§ (6) bek szerint, EKR rendszerben Konzultáció:nincs. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata)
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg.
Összegezés megküldés: Kbt. 79. §, szerződéskötés: Kbt. 131. §.
FAKSZ: Dr Kerekes Ferenc lajstromszám 00140 . elérhetőség: I.1. pont
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges