Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11275/2018
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Alsódobsza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsódobsza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21578
Postai cím: Rákóczi út 44
Város: Alsódobsza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3717
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bene-Juhász Réka
Telefon: +36 46323256
E-mail: szinvakozkft@gmail.com
Fax: +36 46323256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.alsodobsza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bel-és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Alsódobsza Községben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bel-és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Alsódobsza Községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Alsódobsza Községben
Felvonulási létesítmények
Víztelenítés
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Közműcsatorna-építés
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00057

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13887 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Régiposta utca 16. I/107
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
E-mail: papex@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 168778920
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése Alsódobsza Községben
Felvonulási létesítmények
Víztelenítés
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Közműcsatorna-építés
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés, továbbá a 2 sz. szerződés módosítás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 168778920
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PAPEX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Régiposta utca 16. I/107
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
E-mail: papex@t-online.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
(A korábbi, 2017.12.01. napján kelt, 1. sz. módosítás: A szerződés teljesítésének határideje 2018.09.30.-ról 2018.07.31. re módosult.)
A szerződés jelenlegi, 2018.06.26. napján kelt, 2.számú módosítása:A közbeszerzési eljárás kivitelezési munkái során a vállalkozó kiviteli tervben nem szereplő körülményeket tárt fel, melyek egyes szakaszokon a mederelemek és átereszek méretének változását teszik szükségessé. A vállalkozó bejelentésében részletezett változások szükségesek, a befolyásoló körülmények pedig előre nem láthatóak voltak.A jelen szerződés módosítás 3. számú mellékletében részletezett elmaradó és a módosított munkatételek az eredeti vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díjat összegszerűségében nem módosítják. A jelen szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával kerülhet sor, figyelemmel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, az illeszkedik a szerződés eredeti jellegéhez, maradéktalanul biztosítva ezáltal az elszámolhatósági és támogathatósági szempontok érvényesülését is.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 168778920 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 168778920 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
jelen módosításhoz kapcsolódóan a VI.2.2. pont nem értelmezhető
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben