Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11310/2018
CPV Kód:50711000-2
Ajánlatkérő:Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VILL-KORR Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18377
Postai cím: Radnóti Miklós utca 46.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Csaba ügyvezető
Telefon: +36 205279492
E-mail: gyorprojekt@gyorprojekt.hu
Fax: +36 96998331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50711000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 220000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45312100-8
45316000-5
45317300-5
50324200-4
51110000-6
51112000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő különböző ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben (5 db):
1. Karbantartási feladatok - futamidő alatt folyamatosan, a műszaki leírásban részletezett (1 vagy 2 vagy 4 alkalom/év) - gyakorisággal:
o Főelosztó, elosztószekrények
o Térvilágítási rendszerek
o Kiegészítő fűtések
o Biztonsági és irányfény világítás
o Tűzjelző és RWA rendszer
o Általános világítás
o Sportvilágítás
o Eredményjelzők
o CCTV rendszer
o Beléptető- és vagyonvédelmi rendszerek, behatolás jelző rendszer
o Automatika rendszer
2. Hibajavítás (előző évek tapasztalati adatai szerint 30 alkalom/év, több - számos esetben 2-3 - egyidejű hibaesemény felmerülés esetén is) - eseti jelleggel, melyet a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a bejelentéstől számított max.60 percen belül megkezdeni;
3. Műszaki ügyelet (összesen 500 óra/év + 10%, az események ütemezése szerint több esetben 2-3 rendezvény egyidejűsége mellett) - eseti jelleggel;
4. ÉV mérések - eseti jelleggel jogszabályi előírások szerint;
5. VV mérések - eseti jelleggel jogszabályi előírások szerint;
6. Nagyjavítások, cserék - eseti jelleggel.
A nyertes ajánlattevőtől elvárás - adott esetben -
- hibaelhárítás estén, illetve a rendezvényekhez kapcsolódó ügyelet-biztosítása során, szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés is,
- egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igény egyidejű teljesítése is, összehangolt munkavégzés mellett.
Fentiek esetén sem tarthat igényt díj-, vagy költségtöbbletre, illetve nem hivatkozhat késedelem, költségátlépés esetén sem az ez okból bekövetkező többlet erőforrás bevonási szükségletre.
Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján az 1-5) feladatokra egyedi megrendelést bocsát ki:
- karbantartási feladatokra, valamint az ÉV és VV mérésekre, a vonatkozó feladatok ütemezését tartalmazó, nyertes ajánlattevő által készítendő, karbantartási ütemterv ajánlatkérő általi elfogadásával, a benne foglaltak szerint;
- hibajavításra a Call Center bejelentésekkel;
- műszaki felügyeletre a rendezvényhez kapcsolódó egyedi megrendeléssel.
A megrendelés alapját a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként megajánlott óradíj, illetve a karbantartás/hibajavítás/műszaki ügyelet során szükségessé váló, javításhoz szükséges, alkatrészek anyagára képezi.
A Keretmegállapodás alapján a 6) feladatra (az üzemeltetés során észlelt vagy a karbantartási tevékenység során feltárt nagyobb volumenű cserék, javítások, beavatkozások) ajánlatkérő konzultációt kezdeményez (VI.3./25. pont), és annak sikeres lezárásával jön létre a megrendelés.
A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7 pontjában előírt időtartamra jön létre, illetve addig, amíg a - közvetlen, vagy írásbeli konzultációt követő - megrendelések ki nem merítik az ajánlatkérő rendelkezésére álló - nettó 220.000.000,- Ft (azaz nettó kettőszázhúszmillió forint) - anyagi fedezetet.
A teljesítés helyszínei:
1. 9025 Győr, Olimpia út 1. (Aqua Sportközpont):
férőhelyek száma: 1.024 fő; alapterület: 8.070 m2;
2. 9027 Győr, Tóth László út 1.. hrsz.(Audi Aréna)
férőhelyek száma: 5.900 fő; alapterület: 16.100 m2;
3. 9021 Győr, Baross Gábor u. 21. (Látogatóközpont)
férőhelyek száma: 50 fő; alapterület: 680 m2;
4. 9026 Győr, Kálóczy tér 10. (Kálóczi téri Sportközpont)
férőhelyek száma: 50 fő; alapterület: 10.050 m2;
5. 9025 Győr, Bercsényi liget, 8712/2 hrsz. (EYOF torony)
6. 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46. (Olimpiai Sportpark)
férőhelyek száma: 4.526 fő, alapterület: 16.708 m2.
A létesítmények bérlők által - rendezvényekre, edzésekre, eseményekre - jellemzően napi szinten, 15 órában, igénybe vételre kerülnek. Üzemeltetési hibákból adódó üzemidő kiesések megengedhetetlenek (pl.: nemzetközi mérkőzés), illetve az ajánlatkérőt érő jelentős anyagi és erkölcsi kárt vonnának maguk után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibajavítás megkezdésének reakció ideje (perc) 20
2 3. Az M2.1) pontban megnevezett szakember jogosultsága megszerzését követően (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát meghaladóan), minimum 3000 férőhelyes vagy legal 15
3 4. Az M2.2) pontban megnevezett 4 fő villanyszerelő végzettséggel rendelkező szakember képzettség megszerzését követően, sport- és/vagy multifunkcionális csarnok elektromos rendszereinek üzemeltetési  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont esetében:
1. Ár (Ajánlati ár) elemei/súlyszám
1.1. Karbantartás díja (nettó Ft/év)/30
1.2. Hibajavítás díja (nettó Ft/óra)/10
1.3. Műszaki ügyelet (nettó Ft/alkalom)/10
1.4. ÉV mérési pont egységár (nettó Ft/mérési pont)/5
1.5. VV mérési pont egységár (nettó Ft/mérési pont)/5
Pontszám 0-10-ig;
1.: relatív, fordított arányosítás;
2-4.: abszolút, folytonos hasznossági függvény.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167268
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás elektromos rendszerek, eszközök üzemeltetési és karbantartási, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátására a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett létesítményekben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 220000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 220000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Egyetlen Ajánlattevő:
Neve: VILL-KORR Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
adószám: 13564508-2-08
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtása: a Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)