Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11314/2018
CPV Kód:48952000-6
Ajánlatkérő:Szerencs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.;3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87498004
Postai cím: Rákóczi Út 89
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szerencs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szerencs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000255222018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000255222018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szerencs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://szerencs.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hang- és fénytechnika beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000255222018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48952000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Hang- és fénytechnika beszerzése Szerencs Város Önkormányzata számára a a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028 „Turisztikai fejlesztés a SZERENCSI CSOKOLÁDÉ HAZÁJÁBAN” pályázat céljainak megvalósítása érdekében.
II.1.5)
Becsült érték: 31236139 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Hangtechnika beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48952000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Hangtechnikai berendezések:
függeszthető aktív kétutatas array hangsugárzó mobil alkalmazáshoz
mobil konténer 2 db array hangfal részére
függeszthető aktív array szubbasszus hangsugárzó 100mm kerekekkel mobil alkalmazáshoz
védőzubbony 1db array szubbasszus hangsugárzó részére
függesztőkeret array rendszerhez
állítható magasságú hangfalrúd
tripod hangfalállvány
aktív kétutas hangfal beépített DSP-vel
mobil konténer 2 db monitorhangfal részére
digitális hangkeverő 2db digitális stage box vezérlési lehetőséggel
digitális stage box
1:2 passzív split box, XLR in/XLR out - LK 150 out
10 m-es 32 csatornás csoportkábel
mobil konténer a digitális keverő részére
mobil konténer a digitális stage box részére
75 m-es Cat5 kábel, dobon
vezetéknélküli mikrofon rendszer zsebadóval
professzionális mikroport kapszula
kéziadó dinamikus fejjel
aktív antenna splitter
tápegység antenna splitterhez
passzív antenna lapantenna "gömb karakterisztikájú"
antenna erősítő
rackbe szerelő készlet
10 m-es BNC-BNC antennakábel tépőzárral
mobil konténer a vezeték nélküli rendszer részére csatlakozó penel kialakítással
dobmikrofon készlet
dinamikus mikrofon
dinamikus mikrofon
kondenzátor mikrofon
koffer mikrofonok részére
passzív egycsatornás di-box
aktív egycsatornás di-box
fekete, gémes mikrofonállvány
fekete, alacsony, gémes mikrofonállvány
mobil konténer 12 db mikrofonállvány részére
2 m-es XLR-XLR mikrofonkábel
6 m-es XLR-XLR mikrofonkábel, tépőzárral
10 m-es XLR-XLR mikrofonkábel, tépőzárral
20 m-es XLR-XLR mikrofonkábel, tépőzárral
5 m-es aszimmetrikus Jack-Jack kábel, tépőzárral
6 m-es 3x1,5-es HT hosszabbító, tépőzárral
10 m-es 3x1,5-es HT hosszabbító, tépőzárral
20 m-es 3x1,5-es HT hosszabbító, tépőzárral
hálózati elosztósáv
erősáramú betáp elosztó (3x32A)
50 m-es 3x32A betáp kábel
mobil konténer az erősáramú betáp elosztóhoz
mobil konténer kábelek részére
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállás (minimum 12 hónap) 10
2 Cserekészülékek biztosítása (maximum 24 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF+ÁFA) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 16971507 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 28
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Fénytechnika beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48952000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Fénytechnikai berendezések:
Beam Ledes mozgófejes fényvető
mobil konténer 2 db Beam mozgófejes fényvető részére
Led Wash Zoom fényvető
mobil konténer 2 db Wash zoom fényvető részére
RGBWA LED PAR fényvető
mobil konténer 6 db RGB PAR fényvető részére
fényvezérlő pult
mobil konténer fényvezérlő pult részére
DMX splitter
blinding (sokkoló effekt), 4 db izzóval
mobil konténer 4 db blinding fényvető részére
nagyteljesítményű füstgép
mobil konténer 1 db nagyteljesítnényű füstgép részére
fémkeretes ventilátor (füstgéphez)
mobil konténer 2 db fém keretes ventilátor részére
DMX vezérelt fény bar
mobil konténer 6 db ledes derítő részére
12x2,5 kW dimmer, B16p csoport csatlakozóval
mobil konténer 2 db 12x2,5 kW dimmer részére
PC fényvető, terelőlemezzel, 1000W izzóval
mobil konténer 6 db PC fényvető részére
Fresnel fényvető, terelőlemezzel, 1000W izzóval
mobil konténer 6 db Fresnel fényvető részére
fejgép, izzóval, színváltóval
mobil konténer 1 db fejgép részére
fényvető (zoom), írisszel, izzóval, terelőlemezzel
mobil konténer 6 db fényvető (zoom) részére
50 cm-es 3 pólusú XLR-XLR DMX kábel
2 m-es 3 pólusú XLR-XLR DMX kábel
5 m-es 3 pólusú XLR-XLR DMX kábel, tépőzárral
10 m-es 3 pólusú XLR-XLR DMX kábel, tépőzárral
15 m-es 3 pólusú XLR-XLR DMX kábel, tépőzárral
50 m-es 3 pólusú XLR-XLR DMX kábel, kábeldobon
B16 Walther csoportcsatlakozó - 6 db HT lengő aljzat kifejtő, 1 m hosszú 3x1,5-es kábellel
6 m-es 3x1,5-es HT hosszabbító, tépőzárral
10 m-es 3x1,5-es HT hosszabbító, tépőzárral
20 m-es 3x1,5-es HT hosszabbító, tépőzárral
25 m-es 18x1,5-es kábel, mindkét végén Walther B16 csoportcsatlakozóval, tépőzárral
erősáramú betáp elosztó (3x63A)
25 m-es 3x63A betáp kábel
mobil konténer az erősáramú betáp elosztóhoz
mobil konténer kábelek részére
kiegészítő tartozékok (C kampó, biztonsági drótkötél, stb.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállás (minimum 12 hónap) 10
2 Cserekészülékek biztosítása (maximum 24 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF+ÁFA) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 14264632 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 28
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m); q) pontok és a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatok a jelen felhívás közvetlen megküldésének napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás:
Vállalkozó a jogszabályban meghatározotton felül ……havi többlet jótállást vállal. (Értékelési szempont)
Késedelmi kötbér:
A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztása esetén a Vállalkozót a nettó vételár teljes összege után napi 1% kötbér terheli.
Hibás teljesítési kötbér:
Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős, hibás Vállalkozó 5%-nak megfelelő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles a teljes vállalkozói díj alapján számítva.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.
Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani, úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából. Amennyiben Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési kötelezettsége, úgy Megrendelő Kötbér Értesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére kifizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a szolgáltatást a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00028 „Turisztikai fejlesztés a SZERENCSI CSOKOLÁDÉ HAZÁJÁBAN” pályázat forrásaiból finanszírozza, utófinanszírozással.
Megrendelő előleget nem biztosít.
A teljesítés után van lehetőség számla benyújtására, 15 nap fizetési határidővel, a teljesítésigazolással leigazolt és meg nem kifogásolt teljesítés alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján egyenes ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn. (2007. évi CXXVII törvény 142. § )
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
o a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projektcég létrehozását nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: 2018/07/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR rendszer

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. Egyenes arány, 2. Fordított arány, 3. Fordított arány minden részben
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 00250-es lajstromszámú dr. Szabó Tamás László. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárás során a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő alkalmazza az EKR rendszer szabályait, az eljárást az EKR rendszer használatával folytatja le.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges