Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11330/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU32;HU31;HU33;HU23;HU21, HU1;HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RODEN Mérnöki Iroda Kft.;BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft.;FLAVUS Mérnökiroda Kft.;UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.;Speciálterv Építőmérnöki Kft.;TURA-Terv Mérnökiroda Kft.;UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.;Speciálterv Építőmérnöki Kft.;Pannonway Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sajgó Tamás
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződések a 2018. évhez‏ kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1370792560 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 1.rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Alföld
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása az Észak-Alföldi régióban.
Beavatkozási hossz összesen: 51,455 km
Az engedélyköteles és a nem engedélyköteles tervezések becsült darabszámát a műszaki leírás, illetőleg annak részét képező, Microsoft Excel formátumú táblázatok formájában rendelkezésre bocsátandó projektlista tartalmazza.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KÉ-Ksz.i.,ill. a266/2013.(VII. 11.)K.r.sz.szak.végz. és szak.gyak. id. val. legalább 3 év, orsz.közú. végz. útép.és/v útfelú. ber.eng. és/v kiv. tervd.. elk.szerz. prtvez. és/v ptvez.-hely. tap. id(hó 35
2 Az egyes tervezési helyszínekre/projektekre meghatározott tervezési határidőkhöz képest megajánlott előteljesítési időtartama (nap 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 2.rész
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása az Észak-Magyarországi régióban.
Beavatkozási hossz összesen: 29,839 km
Az engedélyköteles és a nem engedélyköteles tervezések becsült darabszámát a műszaki leírás, illetőleg annak részét képező, Microsoft Excel formátumú táblázatok formájában rendelkezésre bocsátandó projektlista tartalmazza.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KÉ-Ksz.i.,ill. a266/2013.(VII. 11.)K.r.sz.szak.végz. és szak.gyak. id. val. legalább 3 év, orsz.közú. végz. útép.és/v útfelú. ber.eng. és/v kiv. tervd.. elk.szerz. prtvez. és/v ptvez.-hely. tap. id(hó 35
2 Az egyes tervezési helyszínekre/projektekre meghatározott tervezési határidőkhöz képest megajánlott előteljesítési időtartama (nap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 3.rész
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Dél-Alföld
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Dél-Alföldi régióban.
Beavatkozási hossz összesen: 60,090 km
Az engedélyköteles és a nem engedélyköteles tervezések becsült darabszámát a műszaki leírás, illetőleg annak részét képező, Microsoft Excel formátumú táblázatok formájában rendelkezésre bocsátandó projektlista tartalmazza.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KÉ-Ksz.i.,ill. a266/2013.(VII. 11.)K.r.sz.szak.végz. és szak.gyak. id. val. legalább 3 év, orsz.közú. végz. útép.és/v útfelú. ber.eng. és/v kiv. tervd.. elk.szerz. prtvez. és/v ptvez.-hely. tap. id(hó 35
2 Az egyes tervezési helyszínekre/projektekre meghatározott tervezési határidőkhöz képest megajánlott előteljesítési időtartama (nap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 4.rész
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Dél-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Dél-Dunántúli régióban.
Beavatkozási hossz összesen: 130,854 km
Az engedélyköteles és a nem engedélyköteles tervezések becsült darabszámát a műszaki leírás, illetőleg annak részét képező, Microsoft Excel formátumú táblázatok formájában rendelkezésre bocsátandó projektlista tartalmazza.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KÉ-Ksz.i.,ill. a266/2013.(VII. 11.)K.r.sz.szak.végz. és szak.gyak. id. val. legalább 3 év, orsz.közú. végz. útép.és/v útfelú. ber.eng. és/v kiv. tervd.. elk.szerz. prtvez. és/v ptvez.-hely. tap. id(hó 35
2 Az egyes tervezési helyszínekre/projektekre meghatározott tervezési határidőkhöz képest megajánlott előteljesítési időtartama (nap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 5.rész
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21, HU1 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Közép-Dunántúli és Közép-Magyarországi régióban.
Beavatkozási hossz összesen: 24,136 km
Az engedélyköteles és a nem engedélyköteles tervezések becsült darabszámát a műszaki leírás, illetőleg annak részét képező, Microsoft Excel formátumú táblázatok formájában rendelkezésre bocsátandó projektlista tartalmazza.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KÉ-Ksz.i.,ill. a266/2013.(VII. 11.)K.r.sz.szak.végz. és szak.gyak. id. val. legalább 3 év, orsz.közú. végz. útép.és/v útfelú. ber.eng. és/v kiv. tervd.. elk.szerz. prtvez. és/v ptvez.-hely. tap. id(hó 35
2 Az egyes tervezési helyszínekre/projektekre meghatározott tervezési határidőkhöz képest megajánlott előteljesítési időtartama (nap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 6.rész
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: Nyugat-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátása a Nyugat-Dunántúli régióban.
Beavatkozási hossz összesen: 21,313 km
Az engedélyköteles és a nem engedélyköteles tervezések becsült darabszámát a műszaki leírás, illetőleg annak részét képező, Microsoft Excel formátumú táblázatok formájában rendelkezésre bocsátandó projektlista tartalmazza.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KÉ-Ksz.i.,ill. a266/2013.(VII. 11.)K.r.sz.szak.végz. és szak.gyak. id. val. legalább 3 év, orsz.közú. végz. útép.és/v útfelú. ber.eng. és/v kiv. tervd.. elk.szerz. prtvez. és/v ptvez.-hely. tap. id(hó 35
2 Az egyes tervezési helyszínekre/projektekre meghatározott tervezési határidőkhöz képest megajánlott előteljesítési időtartama (nap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 519581
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 1.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bogdáni út 5. 3.emelet 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 143544000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171.850.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: útépítés tervezés, vízépítés tervezés, forgalomtechnikai tervezés, műtárgy tervezés, geodéziai feladatok, geotechnikai feladatok, közművek tervezése, környezetvédelem munkarészek, pályaszerkezet szakvélemény, kisajátítási terv.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2. Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 2.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FLAVUS Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 99.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107170000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 116.650.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodézia, vízgazdálkodási építmények tervezése, környezetvédelmi szakértés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3. Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 3.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nimród utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 219956000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 229.500.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közműterv., geodézia, geotech., humuszgazd., talajvéd. tervek kész., kisajátítás, településrend. eszk. mód., ép., hidrológia, bizt. berend., távközl. terv.,vasúti pálya terv., útépí. és forg.techn. terv., vízépítés,műtárgyak, forg. számlálás,környezetvéd. munkarészek, burkolatvizsg.,burkolattech., egyes közműterv felad., egyes geodéziai felmérések, humuszgazd. terv,jelzőlámpás forgal.ir.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4. Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 4.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyarmat utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zenta utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 577318922
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 597.932.560
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: pályasz.tec.szakv.,geote.szakv.ésmell.,körny.véd.munk.kap.terv.fel.(fel.al.vízvéd.,hull.gazd.)tájv.,lev.tiszt.véd.,zaj-és rezg.véd.,élőv.véd.(fel.víz véd.),forg.vizsg.,forg.terv.,geod.,útép.terv.fela.(útterv., út- és műtterv.),forg.tec.,vízel.terv kész.,híd és tart.terv.terv.kapcs.felad.közműv. és egyéb vezet. terve,,bont.terv.kész.,terv.ép.ütemt.,ter,terület-igényb.terv,ktgbecs.,geod.,környvéd.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5. Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 5.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nimród utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104895000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 125.000.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közműterv., geodézia, geotech., humuszgazd., talajvéd. tervek kész., kisajátítás, településrend. eszk. mód., ép., hidrológia, bizt. berend., távközl. terv.,vasúti pálya terv., útépí. és forg.techn. terv., vízépítés,műtárgyak, forg. számlálás,környezetvéd. munkarészek, burkolatvizsg.,burkolattech., egyes közműterv felad., egyes geodéziai felmérések, humuszgazd. terv,jelzőlámpás forgal.ir.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6. Rész száma: 6. Elnevezés: Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben - 6.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120319685
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129.860.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők adószáma:1. rész. RODEN Mérnöki Iroda Kft. - BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft. közös ajánlattevőkRODEN Mérnöki Iroda Kft.-10624672-2-42BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft.-13188409-2-412. rész:FLAVUS Mérnökiroda Kft.- 25312652-2-073.rész:UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. - Speciálterv Építőmérnöki Kft. közös ajánlattevőkUVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.-10867156-2-43Speciálterv Építőmérnöki Kft.-11901486-2-414. rész:TURA-Terv Mérnökiroda Kft. - UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevőkTURA-Terv Mérnökiroda Kft.-12602908-2-42UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.-12108129-2-43VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-13260534-2-43 5. rész:UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. - Speciálterv Építőmérnöki Kft. közös ajánlattevőkUVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.-10867156-2-43Speciálterv Építőmérnöki Kft.-11901486-2-416. rész:Pannonway Építő Kft.-13099581-2-20 Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: FLAVUS Mérnökiroda Kft.2481 Velence, Fő utca 99.25312652-2-07Ajánlattevő benyújtott hiánypótlása nem tartalmazza az 1. ajánlati rész vonatkozásában a hiánypótlási felhívás 2. és 5. pontjaiban megjelölt dokumentumokat. Ezek hiányában a FLAVUS Mérnökiroda Kft. (2481 Velence, Fő utca 99.) ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek e) p. sz. érvénytelen.Pannonway Építő Kft.8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.13099581-2-20A Pannonway Építő Kft. ajánlata nem felel meg a szerz.telj. szüks. alk. köv., így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek d) pontja szerint érvénytelen.FLAVUS Mérnökiroda Kft.2481 Velence, Fő utca 99.25312652-2-07Ajánlattevő benyújtott hiánypótlása nem tart. a 3. aj. rész vonatkozásában a hiánypótlási felhívás 2. és 5. pontj. megjelölt dok.. Ezek hiányában a FLAVUS Mérnökiroda Kft. ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok., valamint a jogsz. megh.t felt., melyre tek. az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.TERV-TÁR Bt.4025 Debrecen, Hatvan utca 54. fszt. 1.22895976-2-09A TERV-TÁR Bt. ajánlata nem felel meg az aj.felh. és a közbeszerzési dok., valamint a jogsza. meghat. felt., melyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.Pannonway Építő Kft.8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.13099581-2-20A Pannonway Építő Kft. ajánlata nem felel meg a szer. telj. szüks. alk. köv., így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) p. sz. érvénytelen.Via-Trita Kft.1046 Budapest, Ügető u. 24. II/4.14287501-2-41Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig hiánypótlást nem nyújtott be. A hiánypótlási felhívás 1.-6. pontjaiban meg. dok. hiányában Via-Trita Kft ajánlata nem felel meg az aj. felh. és a közb. dok., valamint a jogszab.meghat. felt., melyre teki. az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.CTB Mérnökiroda Kft.1112 Budapest, Fehérló u. 20.25136083-2-43Ajánlattevő az indokolás kérés ellenére az általa megajánlott aránytalanul alacsony ajánlati árra vonatkozóan indokolást nem nyújtott be, így a CTB Mérnökiroda Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.Via-Trita Kft.1046 Budapest, Ügető u. 24. II/4.14287501-2-41Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig hiánypótlást nem nyújtott be. A hiánypótlási felh. 1.-6. pontjaiban megjelölt dok. hiányában Via-Trita Kft. ajánlata nem felel meg az ajánlati felh. és a közb. dok., valamint a jogszabályokban megh. felt., melyre tek. az aj. a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.TERV-TÁR Bt.4025 Debrecen, Hatvan utca 54. fszt. 1.22895976-2-09A TERV-TÁR Bt. ajánlata nem felel meg az aj. felh. és a közb. dok., valamint a jogsz. meghat. feltét., melyre teki. az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja sz.érvénytelen.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)