Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11335/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Delta Systems Kft.;Grepton Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Digitális Fogyasztóvédelem projekthez kapcsolódó alkalmazás fejlesztés licenszek szállítása, tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint próba
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Digitális Fogyasztóvédelem projekthez kapcsolódó alkalmazás fejlesztés licenszek szállítása, tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint próba
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelye, valamint a Megrendelő által megjelölt magyarországi helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közbeszerzés tárgya a Digitális Fogyasztóvédelem tárgyú projekt
„Fogyasztóvédelmi szakrendszer és elektronikus tájékoztatás fejlesztése” alprojektjének keretén belül egy integrált
fogyasztóvédelmi IT alkalmazás- és rendszerkörnyezet kialakítása.
A kialakítandó rendszer célja a fogyasztóvédelem első- és másodfok ú hatósági (összességében országos szintű) ügyintézésének
támogatása és ezekre építve állampolgárok és vállalkozások számára elérhető elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása.
Ennek megvalósításához egy elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (adatbenyújtás, dokumentumkezelés, ügymenet
támogatás, ügykezelés) weben keresztül elérhető, felhasználói azonosítással biztosító, elemző-tervező statisztikai modult is
magában foglaló, több külső rendszerrel integrált rendszer kialakítása szükséges.
A tervezett fejlesztések a fogyasztóvédelem mindhárom szakmai területét érintik, kiemelten a hatósági eljárásokat, az
ellenőrzéseket, valamint az információközvetítést.
A projekt eredményeképpen az állampolgárok és v állalkozások számára a Digitális Fogyasztóvédelem keretében az alábbi főbb
elektronikus szolgáltatásokat kell elérhetővé tenni:
• elektronikus tájékoztatás: fogyasztói tudatosságo t növelő tudásbázis implementálása, valamint dinamikus holnaptartalmak
megosztása;
• elektroniku s ügyindítás: meghatározott ügyek tekintetében az ügyfelek elektronikus úton, portálfelületen is kezdeményezhetik
az eljárást. A kitöltést jól strukturált, elektronikus űrlapok biztosítják;
• elektronikus értesítés: meghatározott ügyek tekintetében az ügyfele k elektronikus úton kapnak értesítést;
• elektronikus panaszkönyv: az állampolgárok és vállalkozások számára lehetőség nyílik elektronikus úton tö rténő
panaszbejegyzésre;
• elektronikus vállal kozói adatszolgáltatás: a vállalkozások számára elérhető elektronikus szolgáltatás, amelynek segítségével
elektronikus űrlap formájában is beküldhetik a kötelező adatszolgáltatásaikat.
A projektben ki kell alakítani és be kell vezetni az alábbi rendszereket:
• Fogyasztóvédelmi Támogató Szakrendszer
• Fogyasztóvédelmi Elemző-tervező és Statis ztikai Szakrendszer
• Fogyasztóvédelmi Tartalommenedzsment Szakrendszer
• Szakrendszeri platformszolgáltatások
A rendszert úgy kell kialakítani, hogy az integráltan együttműködjön a kormányhivatali informatikai rendszerkörnyezettel, így
különösen a kormányhivatali iX rendszeren keresztül kell igénybe vennie meghatározott szolgáltatásokat (pl. a központi SZEÜSZ
szolgáltatásokat). Emellett képesnek kell lennie közhiteles nyilvántartásokkal történő adategyeztetést is támogatni. A
kialakítandó rendszer fejlesztésekor három rétegű architektúrán alapuló Web szolgáltatás alapú technológiát kell alkalmazni. A
rendszer méretezését legalább 350 fő (100 konkurens) felhasználó számra kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 016 - 033240

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Digitális Fogyasztóvédelem projekthez kapcsolódó alkalmazás fejlesztés licenszek szállítása, tervezése, implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint próba
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Grepton Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 730000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelye, valamint a Megrendelő által megjelölt magyarországi helyszínek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya a Digitális Fogyasztóvédelem tárgyú projekt
„Fogyasztóvédelmi szakrendszer és elektronikus tájékoztatás fejlesztése” alprojektjének keretén belül egy integrált
fogyasztóvédelmi IT alkalmazás- és rendszerkörnyezet kialakítása.
A kialakítandó rendszer célja a fogyasztóvédelem első- és másodfok ú hatósági (összességében országos szintű) ügyintézésének
támogatása és ezekre építve állampolgárok és vállalkozások számára elérhető elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása.
Ennek megvalósításához egy elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (adatbenyújtás, dokumentumkezelés, ügymenet
támogatás, ügykezelés) weben keresztül elérhető, felhasználói azonosítással biztosító, elemző-tervező statisztikai modult is
magában foglaló, több külső rendszerrel integrált rendszer kialakítása szükséges.
A tervezett fejlesztések a fogyasztóvédelem mindhárom szakmai területét érintik, kiemelten a hatósági eljárásokat, az
ellenőrzéseket, valamint az információközvetítést.
A projekt eredményeképpen az állampolgárok és v állalkozások számára a Digitális Fogyasztóvédelem keretében az alábbi főbb
elektronikus szolgáltatásokat kell elérhetővé tenni:
• elektronikus tájékoztatás: fogyasztói tudatosságo t növelő tudásbázis implementálása, valamint dinamikus holnaptartalmak
megosztása;
• elektroniku s ügyindítás: meghatározott ügyek tekintetében az ügyfelek elektronikus úton, portálfelületen is kezdeményezhetik
az eljárást. A kitöltést jól strukturált, elektronikus űrlapok biztosítják;
• elektronikus értesítés: meghatározott ügyek tekintetében az ügyfele k elektronikus úton kapnak értesítést;
• elektronikus panaszkönyv: az állampolgárok és vállalkozások számára lehetőség nyílik elektronikus úton tö rténő
panaszbejegyzésre;
• elektronikus vállal kozói adatszolgáltatás: a vállalkozások számára elérhető elektronikus szolgáltatás, amelynek segítségével
elektronikus űrlap formájában is beküldhetik a kötelező adatszolgáltatásaikat.
A projektben ki kell alakítani és be kell vezetni az alábbi rendszereket:
• Fogyasztóvédelmi Támogató Szakrendszer
• Fogyasztóvédelmi Elemző-tervező és Statis ztikai Szakrendszer
• Fogyasztóvédelmi Tartalommenedzsment Szakrendszer
• Szakrendszeri platformszolgáltatások
A rendszert úgy kell kialakítani, hogy az integráltan együttműködjön a kormányhivatali informatikai rendszerkörnyezettel, így
különösen a kormányhivatali iX rendszeren keresztül kell igénybe vennie meghatározott szolgáltatásokat (pl. a központi SZEÜSZ
szolgáltatásokat). Emellett képesnek kell lennie közhiteles nyilvántartásokkal történő adategyeztetést is támogatni. A
kialakítandó rendszer fejlesztésekor három rétegű architektúrán alapuló Web szolgáltatás alapú technológiát kell alkalmazni. A
rendszer méretezését legalább 350 fő (100 konkurens) felhasználó számra kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 730000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Grepton Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4.1. A Szerződés 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.4. Szállítói finanszírozás esetén a Vállalkozó a vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű
előleget igényelhet.
Az előleg igénylésére a Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerülhet sor. A Korm. rendelet 118/A. § (5a) bekezdése szerint a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az előleg elszámolása akként történik, hogy a Műszaki leírás 7. címe (Megvalósítás ütemezése) után található táblázat, valamint a Szerződés 6. sz., Ütemezés című melléklete szerinti 4. fizetési mérföldkőnél a Vállalkozó részszámlájának kiállításánál a vállalkozói díjrészlet összegét csökkenteni kell az igényelt előleg 50%-ának megfelelő összeggel. Az előleg hátralévő 50%-a a végszámlából kerül levonásra.”
4.2. A Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás 7. címe (Megvalósítás ütemezése) után található táblázat helyébe, valamint a Szerződés 6. sz., Ütemezés című melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti táblázat lép.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00031 sz. projekt megvalósítására kötött Szerz hatályának meghosszabbítását kívánják egyfelől azért,h. a Szerz 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban rögzített,az egyéb - elsősorban uniós finansz - projektek keretében megvalósuló IT fejlesztések eredményeit a Szerz teljesítéséhez felhasználni lehessen.Másfelől a DF projekthez kapcs,Megrend által harmadik személyekkel kötött vállalk szerződések teljesítési késedelme olyan kihatással van a Szerz teljesítésére,amely a megvalósítás ütemezésének módosítását igénylik.Felek az ütemezés módosítását a Vállalkozó,mint nyertes AT közbesz eljárásban tett ajánlatában a fizetési mérföldkövek közötti periódusok hosszának változatlanul hagyásával tették meg.A szerzmód következtében a szállítói előleg visszafizetésének ütemezése megváltozik.A szerzmódra a Kbt 141.§(4) bek c) alapján kerül sor tek. arra,h. a ca)-cb)-ban rögz felt teljesülnek,a cc) szerinti felt nem releváns,mivel a szerződéses összeg nem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 730000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 730000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben