Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11447/2018
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Klebelsberg Központ
Teljesítés helye:A tankerületi központok működési területe, közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
Hivatalos név: DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75279107
Postai cím: ÁLLOMÁS SÉTÁNY 4.
Város: DUNAKESZI
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu

Hivatalos név: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13902270
Postai cím: Mester Utca 9.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu

Hivatalos név: Jászberényi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88517502
Postai cím: Szabadság Tér 16.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu

Hivatalos név: Kiskőrösi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91211367
Postai cím: Petőfi Tér 2
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu

Hivatalos név: Kisvárdai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82917296
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 15/A
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu

Hivatalos név: Miskolci Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43351181
Postai cím: Selyemrét Út 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu

Hivatalos név: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76377402
Postai cím: Vécsey Út. 6.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu

Hivatalos név: Szerencsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48026343
Postai cím: Ondi Utca 1
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 17957170
E-mail: zsuzsanna.novak-soos@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000254362018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000254362018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés tankerületi kpk részére (865)
Hivatkozási szám: EKR000254362018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vezetékes földgáz szállítása és értékesítése teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében a 2018. 10. 01 – 2019. 09. 30. gázévre vonatkozóan a mellékletben meghatározott Tankerületi Központok fogyasztási helyei számára, 199.035.758 MJ mennyiségben. Az MSZ 1648:2016 szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő minőségben, a jelen eljárásban részt vevő összes fogyasztási hely fogyasztásárara vetítve +20 % mennyiségi eltérés lehetőségével, menetrendadási kötelezettség nélkül. A MJ-ban kifejezett energia mennyiséget 15/15°C referencia hőmérsékletű fűtőértékben (NCV) kell értelmezni. Az elszámolt gáz esetében a 25/0°C referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a 15/15°C referencia hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező értéke 3,2493.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzés tankerületi kpk részére (865)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A tankerületi központok működési területe, közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezetékes földgáz szállítása és értékesítése teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében a 2018. 10. 01 – 2019. 09. 30. gázévre vonatkozóan a mellékletben meghatározott Tankerületi Központok fogyasztási helyei számára, 199.035.758 MJ mennyiségben. Az MSZ 1648:2016 szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő minőségben, a jelen eljárásban részt vevő összes fogyasztási hely fogyasztásárara vetítve +20 % mennyiségi eltérés lehetőségével, menetrendadási kötelezettség nélkül. A MJ-ban kifejezett energia mennyiséget 15/15°C referencia hőmérsékletű fűtőértékben (NCV) kell értelmezni. Az elszámolt gáz esetében a 25/0°C referencia hőmérsékletű, kWh-ban kifejezett GCV alapú energia és a 15/15°C referencia hőmérsékletű, MJ-ban kifejezett NCV alapú energia közötti átszámítási tényező értéke 3,2493.
A közbeszerzés mennyisége tervezetten tankerületi központonként a következő:
Dunakeszi Tankerületi Központ: 53.344.612 MJ,
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ: 30.136.150 MJ,
Jászberényi Tankerületi Központ: 6.092.580 MJ,
Kiskőrösi Tankerületi Központ: 17.980.839. MJ,
Kisvárdai Tankerületi Központ: 4 229 941 MJ,
Miskolci Tankerületi Központ: 46.041.647 MJ,
Nagykanizsai Tankerületi Központ: 11.886.388 MJ,
Szerencsi Tankerületi Központ: 29.323.601 MJ.
Összesen 8 (nyolc) Tankerületi Központ 180 db, fogyasztással rendelkező fogyasztási helye, melyből 40 db 20 m3/h alatti, 133 db 20-99 m3/h közötti, 7 db 100 m3/h feletti. A tankerületek és fogyasztási helyek részletes adatait, az ellátás kezdő időpontját a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ellátás utolsó napja minden esetben 2019.09.30.
A felhasználási helyek száma - a Szerződés hatálybalépését követően, a jelen Szerződésben foglaltak szerint kifejezett Vevői kezdeményezésére – növekedhet a Szerződés hatálybalépésének időpontjára meghatározott felhasználási helyek számához képest a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 20 % földgáz átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Meghat. fogy. helyek von. az ellátás kezdete későbbi a szerződés hatálybalépésénél. Ld dok-ban.
A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont tervezett dátum. Amennyiben nem történik meg az eredményhirdetés legkésőbb 2018.09.06. napjáig, úgy a teljesítés kezdete 2018.11.01. napja. Amennyiben nem történik meg az eredményhirdetés legkésőbb 2018.10.05. napjáig, úgy a teljesítés kezdete 2018.12.01. napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt kizáró okok részletes igazolási módját a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási módok:
P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről köteles nyilatkozni (adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2 pontjaiban foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (földgáz szállítása) árbevétel nem éri el a nettó 600.000.000 Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot.
(A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél, a szállítás/szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Korm. rendelet 21. § (1a) és (3a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelésről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 21.§ (1) a) pontjában és a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon kell igazolni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.3) pontjában előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletes igazolási módját a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) nem rendelkezik legalább egy darab, legalább 120.000.000 MJ földgáz szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet.
Az elszámolás és az ajánlat, valamint a szerződés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, átutalással történik.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevő részére.
Nyertes AT szerződésenként havonta jogosult számla kibocsátására.
Mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő oldalán: hibás teljesítési kötbér.
Alulszállítás: a Maximum Szerződött Földgázmennyiség mértékéig a Vevő által igényelt földgáznál kevesebb földgáz rendelkezésre bocsátása. Jogkövetkezménye: kötbér, mértéke a kötbéralap 30 %-a. (ld. dok-ban részletesen)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő gyorsított eljárás alkalmaz tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés alapján a 2018/2019-es gázévre kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel. A gázév fordulónapja optimálisan 2018. október 01. napja. Az eljárási határidőre figyelemmel a Kbt. 81. § (7) bekezdésében meghatározott határidők nem tarthatóak.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumokban elírtak szerint.
Ajánlatkérő fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy ne tartson elektronikus árlejtést, amennyiben nem nyújtottak be legalább az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. Ez esetben az ajánlatkérő jogosult a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezni az eljárást.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- A közbeszerzési dok. korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető: https://ekr.gov.hu/
- Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
- Az AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, igazolását (AF III.1.3.).
- AK közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja (ld dok-ban).
- AKnem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
- Az AKa közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes AT(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
- AK tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
- Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a KH tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
- AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
- Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és dokumentum.
- Az ajánlatnak - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az AF feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. ATaz EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
- FAKSZ: dr. Zsinka-Tóth Beáta (lajstromszám: 00091).
- AK a Kbt. 75. § (2) bekez. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
- AKa rész-ajánlattételt nem biztosítja az alábbi indokra tekintettel: A szakértők egybehangzó véleménye szerint nagyobb mennyiség kedvezőbb gáz molekula árat, illetve kedvezőbb rendszerhasználati díjakat eredményez. (ld. dokban részletesen)
- AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
- Az ajánlatkérő által a jelen felhívás VI.3.) pontjában előírt további információk részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
- Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, amennyiben nem rendelkezik érvényes földgáz kereskedelmi engedéllyel. Az engedély másolati példánya csatolandó az ajánlat részeként, amennyiben nincs olyan közhiteles nyilvántartás, ahol ajánlatkérő ellenőrizni tudja az engedély meglétét. Amennyiben elérhető közhiteles nyilvántartás, úgy ajánlattevő az elérési útról nyilatkozni köteles.
- Ajánlatkérők a saját fogyasztási helyeikre vonatkozóan külön-külön kötnek szerződést a nyertes ajánlattevővel.
- A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő 4,38Ft/MJ összegben határozza meg azon árszintet, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, ha az ajánlat ezen összeget meghaladja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák