Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11448/2018
CPV Kód:50113100-1
Ajánlatkérő:Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Az ajánlattevő(k) telephelye(i)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70280373
Postai cím: Füredi Utca 180.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyarcsik Tamás
Telefon: +36 82506168
E-mail: magyarcsikt@ddkk.hu
Fax: +36 82506168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ddkk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000311632018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000311632018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
Hivatkozási szám: EKR000311632018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50113100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása, vállalkozási szerződés keretében.
IRIZAR Intercentury (15 m) 1 db + 1 db opció
IRIZAR Intercentury (13,5 m) 1 db + 1 db opció
IRIZAR Century, Capacity (12 m) 1 db + 2 db opció
IKARUS E94 (13,5 m) 2 db + 1 db opció egyszerre
Egyszerre 2 db autóbusz felújítása történhet csak.
Ajánlatkérő külön szempontként értékeli a 10 db autóbuszon kötelezően elvégzendő felújítási feladatok ellenértékét (70 súlyszámmal) és a hibafelvétel után szükség szerint a 10 db járművön elvégzendő tevékenységek ellenértékét (35 súlyszámmal)
Mindkét szempont esetében a 15 m, a 13,5 m és 12 m járművekre megadott, a darabszámmal megszorzott költségek összege az irányadó az adott értékelési szempontnál.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112110-7
További tárgyak:50112111-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlattevő(k) telephelye(i)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minden esetben elvégzendő
•Kis-fődarabok, ülések, felszerelések szakszerű kiszerelése
•Utas-ajtók,oldalláda-ajtók,oldalüvegek,szélvédők kiszerelése
•Motor és nyomatékváltó kiszerelése
•Első és hátsó futómű kiszerelése
•Homlokfali burkolat leszerelése
•Hátfalburkolat leszerelése
•Oldallemezek,egyéb oldalburkoló elemek lebontása
•Oldalüvegek kiszerelése, belső takaróelemek kibontása
•Utas ülések és vezetőülés ki- beszerelése
•Utas ülések és vezetőülés átkárpitozása
•Fűtéscsatorna,kalaptartó bontása
•Belső burkolatok ki-beszerelése,szükség szerinti cseréje
•Tetőkárpit ki-beszerelése,
•Padló felbontása,cseréje
•Függőleges vázelemek szükség szerinti cseréje
•Ablakoszlopok szükség szerinti javítása,cseréje
•Emelő pontos vázelemek vastag falú zártszelvényre történő cseréje
•Megmaradó vázelemek mechanikus tisztítása, szükség szerinti passziválása
•Oldallemezek alatti rácsszerkezet szükség szerinti cseréje
•Oldallemez cseréje feszített horganyzott acéllemezre
•Doblemezek javítása
•Utaslépcsők javítása
•Kerékjáratok vázszerkezeteinek, lemezeinek javítása
•Padlóváz javítás, csomópontok megerősítse
•Új akkumulátorláda készítése
•Vázszerkezet teljes körű alapozása
•Oldalsó lemezidomok,oldalláda-lemezelés cseréje horganyzottra
•Műanyag karosszéria elemek javítása kétoldali laminálással,szükség szerinti cseréje
•Oldalablak beázások megszüntetése
•Oldalablak tömítések cseréje,visszaszerelése (ha van)
•Oszlopburkolatok szükség szerinti cseréje (ha van)
•Oldalüveg belső burkolatok szükség szerinti cseréje
•Sárvédő gumiívek cseréje (ha van)
•Utastéri felső fűtéscsövek cseréje (ha van)
•Felső fűtéscsatorna fedelek javítása, rázkódásmentes rögzítése
•Lemezillesztések éleinek tömítése
•Fém vízcsövek szigetelése
•Járműpadló alatt lévő gumi és fém vízcsövek javítása, cseréje
•Teljes alvázvédelem
•Új elemek üregvédelme
•Járműpadló cseréje impregnált, BB/CP víz- és főzésálló rétegelt lemezre
•PVC padlóborítás cseréje csúszásmentes szilíciumos, kopásálló gumiszőnyegre, teljes felületen történő ragasztással
•Szerelőnyílások javítása, szigetelése
•Tetőlemez javítás, szigetelés
•Tetőszellőzők javítása, tömítése
•Tetősarok-lemezek cseréje alumíniumra (ha van)
•Lépcsőszegélyek cseréje, kapaszkodók szinterezése
•Teljes külső és belső fényezés kétkomponensű, Sikkens minőségű festékrendszerrel, az arculatnak megfelelő színösszeállításban
•Kábelátvezetések biztonságossá tétele
•Fényvisszaverő prizmák, oldalsó és hátsó külső lámpatestek szükség szerinti cseréje
•Kábelkötegek átvizsgálása, javítása
•Oldalablakok tömítésének javítása, beázás, párásodás megszüntetése
•Kis-fődarabok, ülések, felszerelések szakszerű visszaszerelése
•Ajtók, oldalláda ajtók, oldalüvegek, szélvédők visszaszerelése
•Utas és ládaajtók, csuklópántok, kihúzó-fészkek, gázrugók, zárak javítása, szükség szerinti cseréje
•Üzemanyagtartály külső tisztítás, esetleges szivárgás megszűntetése
•Első napellenzők javítása
•Vízszintes oldal-díszlécek cseréje műanyag bevonatúra, függőleges díszlécek cseréje fényezett alumíniumra
•Zsanértakaró gumiprofil cseréje
•Esővető lécek cseréje műanyag bevonatúra
•„A” és „B” tengely lengőkarok leszerelése, szilentblokkok szükség szerinti cseréje
•Légrugók és lengéscsillapítók javítása, cseréje
•Fődarabok szakszerű visszaszerelése
•Analóg menetíró készülék cseréje digitálisra, a szükség szerinti átalakításokkal (jeladók kiépítése, sebességmérő óra beszerelése stb.) illesztéssel
•Teljes diagnosztika
•Fagyállóval való feltöltés
•Próbafutás
•Külső és belső takarítás
HIBAFELVÉTEL UTÁN SZÜKSÉG SZERINT ELVÉGZENDŐ:
•Szerelőnyílás fedelek és keretek szükség szerinti cseréje
•Tetőkárpit csere
•Műszerfal javítása, újra tapétázása (kárpitozása)
•Függönygarnitúra készítés
•Belső elektromos szerelvények szükség szerinti javítása, cseréje
•Motor teljes felújítása
•Nyomatékváltó teljes felújítása
•Első futómű teljes felújítása
•Hátsó futómű teljes felújítása
•Első és hátsó lépcsők korrózióálló acél lépcsőkre cserélése
•Oldalüvegek cseréje
Kábelkötegek cseréje
Szélvédő cseréje
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt jótállási idő mértéke (min. 3 év max összesen 8 év) (év) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 105
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Járművek:
IRIZAR Intercentury (15 m) 1 db opció
IRIZAR Intercentury (13,5 m) 1 db opció
IRIZAR Century, Capacity (12 m) 2 db opció
IKARUS E94 (13,5 m) 1 db opció egyszerre
A járművek estében az opció lehívására a szerződés lejártát megelőző 70. napig sor kerül.
HIBAFELVÉTEL UTÁN SZÜKSÉG SZERINT OPCIONÁLISAN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK:
• Szerelőnyílás fedelek és keretek szükség szerinti cseréje
• Tetőkárpit csere
• Műszerfal javítása, újra tapétázása (kárpitozása)
• Függönygarnitúra készítés
• Belső elektromos szerelvények szükség szerinti javítása, cseréje
• Motor teljes felújítása
• Nyomatékváltó teljes felújítása
• Első futómű teljes felújítása
• Hátsó futómű teljes felújítása
• Első és hátsó lépcsők korrózióálló acél lépcsőkre cserélése
• Oldalüvegek cseréje
• Kábelkötegek cseréje
• Szélvédő cseréje
Az opcionálisan elvégzendő munkák lehívására a hibafelvételt követő 10. napig kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat nem tehető. Indokolás: Az ajánlatkérő személyszállítási kapacitása csak 2 db autóbusz egy időben történő felújítását (szolgáltatásból való kivonását) teszi lehetővé. Több részajánlat, több vállalkozással kötött szerződés esetén nem biztosítható a megfelelő ütemezés, ennek következtében a közszolgáltatási szerződés teljesítése bizonytalanná válhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1.§-7 §, a 8.§ a) - ia) pontjai és ic) - o) pontjai, a 10.§ (1) bekezdés a) -ga) pontjai és gc) - l) pontjai és (2) bekezdése, valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben alkalmasság igazoló szervezetet.
A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania;
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§ (2)-(3) bekezdéseiben, 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra is.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell az ajánlattevőnek előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő elfogadja csak a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.
Az Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak az alábbiak szerint kell igazolnia a megfelelést.
P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Rend 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevők, ha:
P.1. A Közbeszerzés tárgyából (autóbusz felújításból) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a hirdetmény feladásától visszafelé számított előző három üzleti évben a 138.500.000Ft-ot.
Ajánlatkérő autóbusz felújításnak a járművön végzett olyan tevékenységet érti, amelyek az elhasználódott részek eredeti állagának helyreállítását szolgálják és egyben az élettartamát is növelik a járműnek, valamint a járművön végzett olyan korszerűsítési tevékenységet, ami a korszerű technika alkalmazásával a jármű egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával, vagy kicserélésével, a jármű üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát, vagy gazdaságságát növeli és mindkét esetében az adott tevékenység a jármű bekerülési értékének emelkedését eredményezik.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
Fenti alkalmassági követelmények a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1) (Kbt. 55.§ (4) bek.)
Kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Rend.) alapján az ajánlattevőnek EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1/ A felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, (autóbusz felújításra) vonatkozó referenciáit kell az ajánlattevőnek bemutatni.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az ismertetést a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell: A szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét, telefonszámát vagy email címét, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (a munka rövid ismertetését olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megítélhető legyen) a teljesítés idejét [kezdés és a befejezés időpontját év, hó, nap részletezettséggel] és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
M.2 Igazolja az ajánlattevő, hogy a karosszéria felújításhoz szükséges szakemberekkel rendelkezik Ennek keretében az Ajánlattevő illetőleg közös ajánlattevő nevezze meg - képzettségük, végzettségük ismertetésével - azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság megítéléséhez csatolja az ajánlattevő a megnevezett szakemberek végzettségét igazoló okmányokat, és a bemutatott szakember rendelkezésre állását igazoló, a szakember által aláírt nyilatkozatát, mely szerint a kérdéses szakember a szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére áll.
M 3 Az alkalmasság igazolására az ajánlattevő csatolja az ajánlatához a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség részletes leírását, bemutatását (olyan mélységig, hogy abból az alkalmasságnál előírt paraméterek leellenőrizhetőek legyenek) a berendezések, eszközök nyilvántartási (leltári) számának megjelölésével. Saját tulajdonú eszköz esetén szükséges a fent felsorolt adatokat tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat csatolása, nem saját tulajdonú eszköz esetén - az előzőeken felül - mindkét fél által aláírt szándéknyilatkozat (megállapodás) vagy bérleti szerződés csatolása is szükséges.
M 4. Az ajánlattevőnek csatolnia kell minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását, az érvényes ISO 9001 -es tanúsítványának csatolásával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait (minőségügyi kézikönyv, belső auditrendszer és értékelése, egyszerű másolatban.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
M1./ Nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett olyan autóbusz felújításra vonatkozó referenciával, melyek során legalább 7 db legalább, 12 méteres M3/II. kategóriájú autóbusz felújítására került sor.
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet:
„M3 járműkategória”: több, mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és trolibuszok,
A II. pedig a minőségi osztályt jelenti.
Ajánlatkérő autóbusz felújításnak a járművön végzett olyan tevékenységet érti, amelyek az elhasználódott részek eredeti állagának helyreállítását szolgálják és egyben az élettartamát is növelik a járműnek, valamint a járművön végzett olyan korszerűsítési tevékenységet, ami a korszerű technika alkalmazásával a jármű egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával, vagy kicserélésével, a jármű üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát, vagy gazdaságságát növeli és mindkét esetében az adott tevékenység a jármű bekerülési értékének emelkedését eredményezik.
M.2. Ha nem rendelkezik gépjárműfenntartó (karosszéria felújítási) tevékenység végzéséhez szükséges az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben meghatározott személyi feltételekkel, az alábbiak szerint:
- Legalább 1 fő fényező-mázoló szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel,
- Legalább 1 fő karosszéria-lakatos szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel,
- Legalább 1 fő autószerelő szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel,
- Legalább 1 fő, alábbi képesítésű szakemberrel:
-- okleveles gépészmérnöki, vagy okleveles közlekedés mérnöki, vagy okleveles közlekedés-gépészmérnöki, vagy okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki képesítésű vagy,
-- gépész-üzemmérnöki, közlekedésgépész-üzemmérnöki, általános gépész-üzemmérnöki, gépjavítástechnológiai üzemmérnöki és mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki képesítés, vagy,
-- felsőfokú technikumon szerzett gépjárműközlekedési szaktechnikusi, gépész szaktechnikusi és mezőgazdasági gépész szaktechnikusi képesítés.
M.3. Ha nem rendelkezik gépjárműfenntartó (karosszéria felújítási) tevékenység végzéséhez szükséges az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben meghatározott tárgyi feltételekkel, az alábbiak szerint
M.3.1. Karosszéria felújításra vonatkozóan:
a) hidegpadlós, legalább 15 m hosszúságú jármű felújításához használt, az eszközök és berendezések elhelyezését, valamint a kocsiszekrényhez a minden oldali hozzáférést biztosító helyiség,
b) a kocsiszekrény különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tevő eszközök:
- biztonsági felülvizsgálattal rendelkező, legalább 10 t. teherbírású emelő berendezés
- legalább összesen 10 t. teherbírású tartóbakok,
c) autóbusz típusok menettulajdonságait befolyásoló és a szerkezeti részek elhelyezkedését meghatározó méretek eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító, 15 m hosszúságú jármű méreteinek ellenőrzésére szolgáló hitelesített, vagy kalibrált hosszúság mérőberendezésekkel
d) az adott járműtípusokra vonatkozó futómű beállítási adatokat és az ezzel kapcsolatos tűréshatárokat tartalmazó leírással.
M.3.2.Festés: autóbusztípus fényezéséhez szükséges:
a) az adott járműtípus befogadására alkalmas (legalább 15 m hosszúságú jármű fényezésére alkalmas) festőkamra festékszóró berendezéssel, az előkészítési, fényezési technológiai műveleteknek végzéséhez legalább azonos nagyságú műhellyel és a megfelelő eszközökkel, berendezésekkel,
b) a fényezési művelet előkészítéséhez és a fényezéshez (festékszóráshoz) használt anyagok fajtáit, minőségét, minőségi jelét és mindezek használatának módját tartalmazó műszaki előírással.
M.4. Ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozó, ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszerrel, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesítik a Ptk. 6:130 § (1)-(2) foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel. Előleg nincs. Az ajánlattétel és a kifizetés pénznem: HUF A jármű 50%-os készültségi foka estén 1db résszámla és átadás-átvételkor a végszámla, teljesítési igazolás mellett. a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) szerint. Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
A Vállalkozó által számla tartalmazza a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR számot, az SAP rendelési számot vagy az SAP szerződésszámot. Mellékelni kell a Megbízó képviselője által aláírt SAP-ból kiállított eredeti/másolt teljesítésigazolást a számla mellékleteként.
A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén a Megbízó, illetve a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. jogosult – a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát teljesítés nélkül visszaküldeni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1/Valamennyi közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott helyről tölthető le és a kommunikáció is itt történik (EKR). 2/A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 3/ Nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2) bekezdésére és a (6) bekezdésére, nemlegesség esetén is. 4/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén nem lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bek.). 5/Ajánlatkérő él a Kbt. 81.§ (5).7/Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint. 6/ a minősített ajánlattevőkhöz képest szigorúbban: P.1 M.1-M.4, 9/IV.2.6) pont, kötöttség min. ideje 30 nap. 7/FAKSZ: dr. Deák Krisztina00235 8/Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó. 9/Ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot (Kbt. 66. § (5). 10/Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó 11/Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 12/ Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében csatolni kell változásbejegyzési kérelmet, az érkezéséről igazolást. 13/Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő, megjelölt alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-minta egyszerű másolatát csatolni. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot 14/A nevesített (már ismert) alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata. Egyéni vállalkozó esetében: adószám. 15/Ajánlati biztosíték nincs. 16/A felújításra történő átadást követően a felújítás időtartama nem lehet több, mint: a 12 méteres és a 13,5 méteres járművek esetében 50 munkanap, a 15 méteres járművek esetében 55 munkanap, kötbérterhes határidők. 17/ Szakmai ajánlatként csatolni kell a felújításra vonatkozó tételes árajánlatot. 18/ A jótállás idejére szóló biztosíték: nettó ajánlati ár 2% 19./ késedelmi kötbér: 50.000 Ft/nap 20/ pontszámok: 0-10 Módszer: 1. rész-szempont: Képlet: Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] *(P max − P min) + P min A II.2.5. pontban az értékelési rész-szempontok az árnál a kötelezően elvégzendő feladatoknál a súlyszám 70, a hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő tevékenységek áránál a súlyszáma: 35. A képlet a két ár esetében (a 2. és 3. szempontnál): P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.
Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevőnek az alkalmasságnál előírtakon felül, az alábbi szakemberekkel kell rendelkeznie (ennek igazolása a szerződéskötés feltétele):
- Legalább 2 fő karosszéria-lakatos szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel,
- Legalább 1 fő autószerelő szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák