Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11459/2018
CPV Kód:33184100-4
Ajánlatkérő:Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Teljesítés helye:Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége;Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége;Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége;Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége;Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége;Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74552335
Postai cím: Nagyvárad Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Imre Mária
Telefon: +36 12196167
E-mail: szfki@dpckorhaz.hu
Fax: +36 12196198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dpckorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000252542018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000252542018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Traumatológiai implantátumok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000252542018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele / Traumatológiai implantátumok beszerzése konszignációs raktár biztosításával az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csípőprotézis
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 135 darab, de legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet/keret erejéig csípőprotézis szállítása 3 tételben az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Cementes csípőprotézis: 80 darab
2. Bipoláris cervicocapitalis protézis: 30 darab
3. Cement nélküli csípőprotézis: 25 darab
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megajánlott termékeket sterilen kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Total térdprotézis
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 30 darab, de legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet/keret erejéig total térdprotézis szállítása
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megajánlott termékeket sterilen kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Combnyakcsavar
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 800 darab, de legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet/keret erejéig combnyakcsavar szállítása
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megajánlott termékeket sterilen kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Dinamikus csípő és condilus csavar lemezzel
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 20 darab, de legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet/keret erejéig dinamikus csípő és condilus csavar lemezzel
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megajánlott termékeket sterilen kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Szögletstabil lemez rendszerek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 320 darab, de legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet/keret erejéig szögletstabil lemez rendszer szállítása 9 tételben az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Proximális Humerus lemez: 20 darab
2. Distalis humerus lemezek: 50 darab
3. Distalis radius lemez: 90 darab
4. Medence lemezek: 20 darab
5. Proximális tibia lemezek: 40 darab
6. Distalis tibia lemezek: 20 darab
7. Clavicula lemezek: 30 darab
8. Mini lemezek és csavarok titánból, az ujjak, a kéz és láb töréseinek rögzítésére: 30 darab
9. Lateralis distalis femur lemez: 20 darab
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megajánlott termékeket sterilen kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

II.2.1)
Elnevezés: Alsó és felső végtagi velőűrszegek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33184100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19.), Traumatológiai Osztály műtő helyisége
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 1000 darab, de legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet/keret erejéig alsó- és felső végtagi velőűrszegek szállítása 6 tételben az alábbi mennyiségi bontásban:
1. Trochanter szeg (rövid, ill. hosszú kétcsavaros): 700 darab
2. Retrograd femur szeg: 30 darab
3. Tibia velőűrszegek: 80 darab
4. Femur velőűrszeg: 50 darab
5. Humerus velőűrszeg: 90 darab
6. Elasztikus velőűrszeg: 50 darab
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a megajánlott termékeket sterilen kell leszállítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5 és II.2.6 pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Részen belül kizárólag teljes mennyiségre tehető ajánlat. Ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja, és részenként hirdet eredményt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az előírt kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában irányadó.
Az igazolás módja:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EKR rendszerben elektronikus űrlapként átadott egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően az EEKD ajánlatba történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fenn nem állását a rendelet 4. § (1), (3) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., valamint 7. § előírásai szerint, továbbá a 8-16. § szerint.
Az EEKD kitöltésére megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. és a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az ajánlatkérő által a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. § szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 10. § szerint kell igazolni, valamint a 12. § alapján is igazolható. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlati felhívás feladásának napján hatályos Kbt. szövegezésének figyelembevételével kell a nyilatkozatot megtenni.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolás(oka)t, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja - az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetében foglaltaknak megfelelően jogosult eljárni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelménynek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri az EEKD IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. r. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti bírálat körében kerül sor.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Karakterkorlát miatt folytatása az alkalmasság minimumkövetelményi között.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az előírt alkalmassági követelmény valamennyi rész vonatkozásában irányadó.
P1. A saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatban [321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pont]
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló benyújtása nem szükséges, annak adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. §. (2) - (4) bek., valamint (7) bek. alkalmazandó az igazolás során.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (2) bek. szerinti esetre vonatkoztatva az ajánlatkérő által a közbeszerzés tárgyából (traumatológiai implantátumok szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételre meghatározott érték:
- 1. rész: 12.000.000,- HUF
- 2. rész: 5.700.000,- HUF
- 3. rész: 28.000.000,- HUF
- 4. rész: 700.000,- HUF
- 5. rész: 27.000.000,- HUF
- 6. rész: 58.000.000,- HUF
Több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételnek az ajánlattétellel érintett részek közül a legmagasabb értéket kell elérnie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. §. (3) bek. szerinti esetben az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó adóbevallást kell benyújtani (egyéni vállalkozó).
Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményéről.
A Kbt. 65. §. (7) bek. első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7)-(8) és (11) bek. előírásait be kell tartani, a hivatkozott bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat be kell nyújtani.
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmas az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó adózott eredménye legalább egy évben pozitív vagy nulla, vagy amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén a tagok valamelyike) nem tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési kötelezettség alá, úgy az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó SZJA bevallásban a vállalkozói osztalékalap legalább egy évben pozitív vagy nulla.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja. Közös ajánlattevők esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők közül elegendő az egyik ajánlattevőnek teljes mértékben megfelelnie a P1. alkalmassági követelménynek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti bírálat körében kerül sor. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelmények valamennyi rész vonatkozásában irányadók.
M1. Az ajánlati felhívás feladásától [lásd VI.5) pont] visszaszámított 3 éven belül traumatológiai implantátumok szállítása tárgyában teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont]
Igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2) bekezdése vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.
A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban), a szerződést kötő másik fél neve, címe, a szállítás tárgya, a szállítás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani.
Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül traumatológiai implantátum/implantátumok szállítására vonatkozóan egy vagy több szerződéssel teljesített egy vagy több referenciával, amelyben a szállítás összesített mennyisége (darab) eléri vagy meghaladja az alábbi mennyiséget:
- 1. rész: 90 darab
- 2. rész: 20 darab
- 3. rész: 550 darab
- 4. rész: 10 darab
- 5. rész: 220 darab
- 6. rész: 700 darab
Az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott több referencia esetén a referenciák mennyiségi adatai (darab) összeadódnak.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia több rész vonatkozásában is benyújtható. Ebben az esetben a referenciát elegendő egyszer benyújtani és az ajánlattétellel érintett részek közül az ajánlatkérő által előírt legmagasabb értéket kell elérnie vagy meghaladnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolásaként benyújtott referencia/referenciák tekintetében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést [Ptk. 6:186 § (1) bekezdés].
Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 1%-a. Felső határa 30 nap.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 20%-a.
A nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. A súlyos szerződésszegés eseteit a szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (4)-(6), valamint az EKR rendelet 15. § (2), (4), (5)-(7) bekezdése tartalmaz

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
• Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők részére a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR), a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR000252542018
• Valamennyi részre irányadó fizetési feltételek: havonta, a Ptk. 6:130. §. (1)-(3), 6:155. § (1), a Kbt. 135. §. (1), (5) és (6) bek. szerint. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet.
• Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 50. § (2) bek. u) pontja alapján ajánlati biztosítékot.
• Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. §. (5) bek. szerinti felolvasólapot, az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., valamint a 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani.
• Az ajánlattevő részletes ajánlatát és a megajánlott műszaki leírást az ajánlattevőnek be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
• Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 25. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban szereplő iratokat vagy, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az ajánlatban be kell nyújtani.
• A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent.
• A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet), valamint a közbeszerzési dokumentum előírásait kell alkalmazni.
• Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR rendeletben és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint az ajánlattételi határidő lejártáig.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
• Az ajánlattétel nyelve a magyar.
• A meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.
• Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.2) P1 pontja és a III.1.3) M1. pontja vonatkozásában.
• Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.
• Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
• Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre a szerződés teljesítése érdekében.
• FAKSZ: Szedlacsek Gyula (00445)
• Irányadó jog: a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint végrehajtási rendeletei és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák