Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11533/2018
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7590 hrsz-ú Sopron-Bánfalvi Hősi temető
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:L&S Restaurátor Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06878
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: 06-99/515211
E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása a Sopron-Bánfalvi Hősi temetőben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása a Sopron-Bánfalvi Hősi temetőben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212350-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 7590 hrsz-ú Sopron-Bánfalvi Hősi temető
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hadisírok felújítása:
A jelenlegi - cserélendő - sírkövek közül a jobb állapotban maradt darabok felhasználásával készült sablonok segítségével kell elkészíteni az új sírköveket. 1469 db. I. világháborús sírkövet kell lecserélni a jelenlegi kövekkel megegyező anyagból és megjelenéssel egységes rendszerben. El kell végezni az emlékek hidrofóbizálását.
Néhány sírkövet egyedileg cseréltek (valószínűleg a hozzátartozók), ezeket a többi kőhöz hasonlóval újra kell cserélni, majd a régi egyedi sírköveket a hősi temetőben kialakított lapidáriumba elhelyezni, és külön táblával jelezni.
Az ajánlattevőnek az átadott dokumentáció alapján kell helyreállítani a sírköveket. A dokumentáció, tartalmazza a sírok (parcella, sor, sírhely), illetve az elhunytak (név, évszám, rendfokozat vagy fegyvernem) pontos adatait.
A régi sírköveket megfelelő lerakóhelyre kell elszállítani, gondoskodva a hulladék kezeléséről.
A régi síremlékek eltávolításakor különös gondot kell fordítani az esetlegesen felszínre kerülő maradványok méltó módon való kezeléséről.
Emlékművek felújítása:
Az első világháborús sírok szélén, a kerítés mellett elhelyezett 4 db kő-kereszt felújítása során elvégzendő feladatok:
a) a felületük magas nyomású tisztítása, szükség szerint lágy szemcseszórással kombinálva,
b) a feliratok újra olvashatóvá tétele átcsiszolással, újra véséssel és festéssel.
Orosz katonák síremlékének felújítása során elvégzendő feladatok:
- az emlékmű felületén lévő kő burkolat újra rögzítése,
- az emlékmű mellett található kőtáblák tisztítása,
- a betűk újrafestése,
- az emlékműhöz tartozó díszkerítés oszlopainak újra alapozása,
- a fém-láncos kerítés javítása,
- az orosz hadifoglyok emlékművének, névsorainak tisztítása
Az orosz katonák síremlékének közelében található 2 db emlék-kő (amely a hadifoglyok nyughelyét jelzi) felújítása során elvégzendő feladatok:
- tisztítási munkálatok,
- feliratok újra vésése és festése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17499 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása a Sopron-Bánfalvi Hősi temetőben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: L&S Restaurátor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajnok u. 57.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36703643224
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76267000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212350-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 7590 hrsz-ú Sopron-Bánfalvi Hősi temető
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hadisírok felújítása:
A jelenlegi - cserélendő - sírkövek közül a jobb állapotban maradt darabok felhasználásával készült sablonok segítségével kell elkészíteni az új sírköveket. 1469 db. I. világháborús sírkövet kell lecserélni a jelenlegi kövekkel megegyező anyagból és megjelenéssel egységes rendszerben. El kell végezni az emlékek hidrofóbizálását.
Néhány sírkövet egyedileg cseréltek (valószínűleg a hozzátartozók), ezeket a többi kőhöz hasonlóval újra kell cserélni, majd a régi egyedi sírköveket a hősi temetőben kialakított lapidáriumba elhelyezni, és külön táblával jelezni.
Az ajánlattevőnek az átadott dokumentáció alapján kell helyreállítani a sírköveket. A dokumentáció, tartalmazza a sírok (parcella, sor, sírhely), illetve az elhunytak (név, évszám, rendfokozat vagy fegyvernem) pontos adatait.
A régi sírköveket megfelelő lerakóhelyre kell elszállítani, gondoskodva a hulladék kezeléséről.
A régi síremlékek eltávolításakor különös gondot kell fordítani az esetlegesen felszínre kerülő maradványok méltó módon való kezeléséről.
Emlékművek felújítása:
Az első világháborús sírok szélén, a kerítés mellett elhelyezett 4 db kő-kereszt felújítása során elvégzendő feladatok:
a) a felületük magas nyomású tisztítása, szükség szerint lágy szemcseszórással kombinálva,
b) a feliratok újra olvashatóvá tétele átcsiszolással, újra véséssel és festéssel.
Orosz katonák síremlékének felújítása során elvégzendő feladatok:
- az emlékmű felületén lévő kő burkolat újra rögzítése,
- az emlékmű mellett található kőtáblák tisztítása,
- a betűk újrafestése,
- az emlékműhöz tartozó díszkerítés oszlopainak újra alapozása,
- a fém-láncos kerítés javítása,
- az orosz hadifoglyok emlékművének, névsorainak tisztítása
Az orosz katonák síremlékének közelében található 2 db emlék-kő (amely a hadifoglyok nyughelyét jelzi) felújítása során elvégzendő feladatok:
- tisztítási munkálatok,
- feliratok újra vésése és festése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 82396048
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: L&S Restaurátor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajnok u. 57.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36703643224
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, mint támogató részéről a felújítás menetének ellenőrzése során az Alapszerződésben foglaltakon kívüli, az Alapszerződéssel összefüggő pótmunkák elvégzésének igénye merült fel. Jelen szerződésmódosítás keretében felmerülő pótmunkák a következőek:
• A felújításhoz kapcsolódó gyommentesítési, díszkavicsozási munkák (Ellenérték: nettó 3.877.407,- Ft)
• Az orosz katonák emlékművének teljes felújítása - burkolatcseréje (Ellenérték: nettó 1.468.641,- Ft)
• A főbejáratnál elhelyezkedő emlékműnek a talapzat letisztítása (Ellenérték: nettó 783.000,- Ft)
A felmerülő pótmunkák ellenértéke összesen: nettó 6.129.048,- Ft
Jelen szerződésmódosítás keretében felmerülő pótmunkák tekintetében megállapíthatóak, hogy azok a szerződés tárgyához (világháborús hadisírok és emlékművek felújítása Sopron-Bánfalvi Hősi temetőben) szorosan kapcsolódnak, a szerződés általános jellegét nem változtatja meg. Az ellenérték növekedése (8 %) nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 15 %-os korlátot. A teljesítési határidő módosítására kizárólag a pótmunkák elvégzésére tekintettel kerül sor, a felmerült munkák időigényének megfelelő mértékben. A műszaki tartalom kiegészítésre kerül a felmerült pótmunkák műszaki tartalmával.
Felek megállapodnak abban, hogy egyező akarattal az Alapszerződés 2.3. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
„A munka befejezésének időpontja 2018.06.15.”
Felek megállapodnak abban, hogy egyező akarattal az Alapszerződés 3.1. pontjának első három sorát az alábbiak szerint módosítják:
A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint a 2.3. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén az alábbi vállalkozói díj illeti meg:
Nettó vállalkozói díj: 76.267.000,- Ft
A felmerült pótmunkák vállalkozói díja: 6.129.048,- Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76267000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 82396048 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben