Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11588/2018
CPV Kód:71631300-3
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint;Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint;Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint;Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint;Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecsek Mérnökiroda Kft.;Mecsek Mérnökiroda Kft.;Mecsek Mérnökiroda Kft.;Mecsek Mérnökiroda Kft.;Mecsek Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pvfzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Pécs-Vasas, B utca 1. szám alatt háziorvosi és fogászati orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs-Vasas, B utca 1. (46888 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Pécs-Vasas, B utca 1. (46888 hrsz.) szám alatti épületben meglévő 1 felnőtt háziorvosi rendelőt és 1 fogászati rendelőt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs-Vasas, B utca 1. szám alatti épületben 1 felnőtt háziorvosi rendelő és 1 fogászati rendelő kerül felújításra. Ezek alapján az épületrész energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, az épületrész belső helyiségeinek felújítása/állagmegóvás megvalósítása tervezett.
2. rész: Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. szám alatt gyermekorvosi és háziorvosi rendelők kialakítása, átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. (45767 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. (45767 hrsz.) szám alatt meglévő, két gyermekorvosi rendelő funkciót és védőnői szolgálatot tartalmazó épület egy új épületrésszel kerül bővítésre, továbbá a meglévő épület kerül korszerűsítésre, és belső átalakítási munkák tervezettek. A meglévő funkciók elrendezését megváltoztatjuk és kiegészítjük egy felnőtt orvosi rendelővel.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. szám alatt a meglévő épületrészt kívánjuk felújítani, átalakítani, új épületrésszel bővíteni beleértve az épületgépészetet, épületvillamosságot és épületszerkezeteket. Az épület akadálymentesítését, valamint energiahatékonysági intézkedéseket kívánunk megvalósítani. Szükséges, valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket), a külső nyílászárót - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni - a belső világításokat korszerűsíteni, fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésének megvalósítása az érintett meglévő épületben és a bővítményben.
3. rész: Pázsit utca 6. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs, Pázsit utca 6. (48349 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Pázsit utca 6. (48349 hrsz.) szám alatti épületben jelenleg egy gyermekorvosi rendelő és egy felnőtt háziorvosi rendelő működik. A gyermekorvosi rendelőt helyileg áthelyezik, és a felnőtt háziorvosi rendelő marad az épületben. Ezt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A szolgálati lakást tartalmazó épületrész nem része a felújításnak.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs, Pázsit utca 6. szám alatti épületrészben 1 felnőtt háziorvosi rendelő kerül felújításra, valamint egy gyermekorvosi rendelő kerül átköltöztetésre. Ezek alapján az épületrész energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, az épületrész belső helyiségeinek felújítása/állagmegóvás megvalósítása tervezett.
4. rész: Pécs, Bittner Alajos út 80. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs, Bittner Alajos út 80. (38686 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Bittner Alajos út 80. (38686 hrsz.) szám alatti épületben meglévő 1 felnőtt háziorvosi rendelőt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs, Bittner Alajos út 80. szám alatti épület északi részében jelenleg működő felnőtt háziorvosi rendelő kerül felújításra, energetikai korszerűsítésre, akadálymentesítésre, az épületrész belső helyiségeinek felújításával/állagmegóvásával. A korszerűsítéssel érintett épületrész az orvosi rendelő, melyet bővítünk a másik épületrész felé, így az orvosi rendelő alapterülete tervezett állapotban növekszik. Ily módon a rendelő bővítése a meglévő épületen belül valósul meg, új épületrész hozzáépítése nélkül.
5. rész: Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. szám alatt gyermekorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. (15530 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Mikszáth Kálmán utca 8. (15530 hrsz.) szám alatti épületben meglévő gyermekorvosi rendelőt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, valamint bővíteni a jelenleg kihasználatlan helyiségekkel. A gyermekorvosi rendelő felújításra kerül, valamint védőnői szolgálatot alakítunk ki az épületben. A tetőtéri helyiségből a dolgozók számára öltöző-vizesblokk funkciójú helyiségeket alakítunk ki.
Az épületben működik még két felnőtt háziorvosi rendelő, mely a gyermekorvosi rendelő épületrésztől független kialakítású, külön bejárattal rendelkezik. A felnőtt háziorvosi rendelő belső terei nem része a beruházásnak.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges: A Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. szám alatti épületben működő gyermekorvosi rendelő kerül felújításra, energetikai korszerűsítésre, akadálymentesítésre, az épületrész belső helyiségeinek felújításával/állagmegóvásával. A korszerűsítéssel érintett épületrész a gyermekorvosi rendelő, melyet bővítünk eddig kihasználatlan helyiségek átalakításával. Védőnői szolgálat is kialakításra kerül az épületrészben.
Az épület egészére kerül hőszigetelés.
Valamennyi rész vonatkozásában:
Annak érdekében, hogy fenti beruházások megvalósulhassanak az épületekben a következő munkák elvégzése szükséges:
• meglévő rendelő épületrész felújítása, átalakítása (nyílászáró csere, helyiségek felújítása, átalakítás)
• akadálymentes megközelítése az épületrésznek, valamint akadálymentesítés a rendelő helyiségeiben
• villamossági rendszer felújítása, armatúrák, vezetékezés, hálózat fejlesztés
• gyengeáramú rendszer kiépítése
• gépészeti rendszer felújítása
A projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik.
A műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés felügyeletére vonatkozik.
A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § szerint:
(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési műszaki ellenőr feladata:
a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o) a teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése,
p) az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,
q) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és
(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.
(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.
A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági műszaki ellenőrök bevonása kötelező.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3125000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 1. rész: Pécs-Vasas, B utca 1. szám alatt háziorvosi és fogászati orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Pécs-Vasas, B utca 1. szám alatt háziorvosi és fogászati orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs-Vasas, B utca 1. (46888 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Pécs-Vasas, B utca 1. (46888 hrsz.) szám alatti épületben meglévő 1 felnőtt háziorvosi rendelőt és 1 fogászati rendelőt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs-Vasas, B utca 1. szám alatti épületben 1 felnőtt háziorvosi rendelő és 1 fogászati rendelő kerül felújításra. Ezek alapján az épületrész energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, az épületrész belső helyiségeinek felújítása/állagmegóvás megvalósítása tervezett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A megvalósításban közvetlenül résztvevő, az EMF m) M.2/ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata (hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 2. rész: Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. szám alatt gyermekorvosi és háziorvosi rendelők kialakítása, átalakítása, korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. szám alatt gyermekorvosi és háziorvosi rendelők kialakítása, átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. (45767 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. (45767 hrsz.) szám alatt meglévő, két gyermekorvosi rendelő funkciót és védőnői szolgálatot tartalmazó épület egy új épületrésszel kerül bővítésre, továbbá a meglévő épület kerül korszerűsítésre, és belső átalakítási munkák tervezettek. A meglévő funkciók elrendezését megváltoztatjuk és kiegészítjük egy felnőtt orvosi rendelővel.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. szám alatt a meglévő épületrészt kívánjuk felújítani, átalakítani, új épületrésszel bővíteni beleértve az épületgépészetet, épületvillamosságot és épületszerkezeteket. Az épület akadálymentesítését, valamint energiahatékonysági intézkedéseket kívánunk megvalósítani. Szükséges, valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket), a külső nyílászárót - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni - a belső világításokat korszerűsíteni, fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésének megvalósítása az érintett meglévő épületben és a bővítményben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A megvalósításban közvetlenül résztvevő, az EMF m) M.2/ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata (hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 3. rész: Pázsit utca 6. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Pázsit utca 6. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs, Pázsit utca 6. (48349 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Pázsit utca 6. (48349 hrsz.) szám alatti épületben jelenleg egy gyermekorvosi rendelő és egy felnőtt háziorvosi rendelő működik. A gyermekorvosi rendelőt helyileg áthelyezik, és a felnőtt háziorvosi rendelő marad az épületben. Ezt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A szolgálati lakást tartalmazó épületrész nem része a felújításnak.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs, Pázsit utca 6. szám alatti épületrészben 1 felnőtt háziorvosi rendelő kerül felújításra, valamint egy gyermekorvosi rendelő kerül átköltöztetésre. Ezek alapján az épületrész energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, az épületrész belső helyiségeinek felújítása/állagmegóvás megvalósítása tervezett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A megvalósításban közvetlenül résztvevő, az EMF m) M.2/ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata (hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 4. rész: Pécs, Bittner Alajos út 80. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Pécs, Bittner Alajos út 80. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs, Bittner Alajos út 80. (38686 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Bittner Alajos út 80. (38686 hrsz.) szám alatti épületben meglévő 1 felnőtt háziorvosi rendelőt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges. A Pécs, Bittner Alajos út 80. szám alatti épület északi részében jelenleg működő felnőtt háziorvosi rendelő kerül felújításra, energetikai korszerűsítésre, akadálymentesítésre, az épületrész belső helyiségeinek felújításával/állagmegóvásával. A korszerűsítéssel érintett épületrész az orvosi rendelő, melyet bővítünk a másik épületrész felé, így az orvosi rendelő alapterülete tervezett állapotban növekszik. Ily módon a rendelő bővítése a meglévő épületen belül valósul meg, új épületrész hozzáépítése nélkül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A megvalósításban közvetlenül résztvevő, az EMF m) M.2/ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata (hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 5. rész: Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. szám alatt gyermekorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe - a feladatleírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész: Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. szám alatt gyermekorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. (15530 hrsz.) telken található épület.
A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” program keretében Pécs MJV a Mikszáth Kálmán utca 8. (15530 hrsz.) szám alatti épületben meglévő gyermekorvosi rendelőt kívánja átalakítani, korszerűsíteni, valamint bővíteni a jelenleg kihasználatlan helyiségekkel. A gyermekorvosi rendelő felújításra kerül, valamint védőnői szolgálatot alakítunk ki az épületben. A tetőtéri helyiségből a dolgozók számára öltöző-vizesblokk funkciójú helyiségeket alakítunk ki.
Az épületben működik még két felnőtt háziorvosi rendelő, mely a gyermekorvosi rendelő épületrésztől független kialakítású, külön bejárattal rendelkezik. A felnőtt háziorvosi rendelő belső terei nem része a beruházásnak.
Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson az épületben a következő munkák elvégzése szükséges: A Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. szám alatti épületben működő gyermekorvosi rendelő kerül felújításra, energetikai korszerűsítésre, akadálymentesítésre, az épületrész belső helyiségeinek felújításával/állagmegóvásával. A korszerűsítéssel érintett épületrész a gyermekorvosi rendelő, melyet bővítünk eddig kihasználatlan helyiségek átalakításával. Védőnői szolgálat is kialakításra kerül az épületrészben.
Az épület egészére kerül hőszigetelés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A megvalósításban közvetlenül résztvevő, az EMF m) M.2/ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata (hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 1. rész: Pécs-Vasas, B utca 1. szám alatt háziorvosi és fogászati orvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 548234
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 489000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02

Hivatalos név: Sz-Bau Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 28.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20059219-2-02

Hivatalos név: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Acsády Ignác u. 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23861181-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 2. rész: Pécs-Vasas, Mázsaház utca 25. szám alatt gyermekorvosi és háziorvosi rendelők kialakítása, átalakítása, korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1423300
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1079000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02

Hivatalos név: Sz-Bau Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 28.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20059219-2-02

Hivatalos név: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Acsády Ignác u. 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23861181-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 3. rész: Pázsit utca 6. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 651028
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 489000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02

Hivatalos név: Sz-Bau Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 28.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20059219-2-02

Hivatalos név: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Acsády Ignác u. 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23861181-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 4. rész: Pécs, Bittner Alajos út 80. szám alatt háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 263574
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 489000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02

Hivatalos név: Sz-Bau Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 28.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20059219-2-02

Hivatalos név: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Acsády Ignác u. 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23861181-2-02

Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Esztergár Lajos u. 19.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11563192-2-02

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében rendelők felújításának műszaki ellenőri szolgáltatásának ellátása” 5. rész: Pécs, Mikszáth Kálmán utca 8. szám alatt gyermekorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 637849
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 579000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02

Hivatalos név: Sz-Bau Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 28.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20059219-2-02

Hivatalos név: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Acsády Ignác u. 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23861181-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt, 1138 Budapest, Váci út 140.; 12037984-2-41
II. Ajánlattevő neve, székhelye: Perfektum Mérnöki Kft., 1036 Budapest, Perc utca 2.; 25424959-2-41
III. Ajánlattevő neve, székhelye: Mecsek Mérnökiroda Kft. 7630 Pécs, Barázda köz 8.; 13625438-2-02
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Sz-Bau Bt., 7623 Pécs, Szabadság út 28.; 20059219-2-02
V. Ajánlattevő neve, székhelye: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt., 7633 Pécs, Acsády Ignác u. 6.; 23861182-2-02
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: műszaki ellenőrzés, mérnöki tanácsadás, irodai szolgáltatás, műszaki adminisztráció, projekt adminisztráció (nem ismert)
2. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt, 1138 Budapest, Váci út 140.; 12037984-2-41
II. Ajánlattevő neve, székhelye: Perfektum Mérnöki Kft., 1036 Budapest, Perc utca 2.; 25424959-2-41
III. Ajánlattevő neve, székhelye: Mecsek Mérnökiroda Kft. 7630 Pécs, Barázda köz 8.; 13625438-2-02
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Sz-Bau Bt., 7623 Pécs, Szabadság út 28.; 20059219-2-02
V. Ajánlattevő neve, székhelye: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt., 7633 Pécs, Acsády Ignác u. 6.; 23861182-2-02
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: műszaki ellenőrzés, mérnöki tanácsadás, irodai szolgáltatás, műszaki adminisztráció, projekt adminisztráció (nem ismert)
3. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt, 1138 Budapest, Váci út 140.; 12037984-2-41
II. Ajánlattevő neve, székhelye: Perfektum Mérnöki Kft., 1036 Budapest, Perc utca 2.; 25424959-2-41
III. Ajánlattevő neve, székhelye: Mecsek Mérnökiroda Kft. 7630 Pécs, Barázda köz 8.; 13625438-2-02
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Sz-Bau Bt., 7623 Pécs, Szabadság út 28.; 20059219-2-02
V. Ajánlattevő neve, székhelye: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt., 7633 Pécs, Acsády Ignác u. 6.; 23861182-2-02
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: műszaki ellenőrzés, mérnöki tanácsadás, irodai szolgáltatás, műszaki adminisztráció, projekt adminisztráció (nem ismert)
4. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt, 1138 Budapest, Váci út 140.; 12037984-2-41
II. Ajánlattevő neve, székhelye: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.; 11563192 2-02
III. Ajánlattevő neve, székhelye: Perfektum Mérnöki Kft., 1036 Budapest, Perc utca 2.; 25424959-2-41
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Mecsek Mérnökiroda Kft. 7630 Pécs, Barázda köz 8.; 13625438-2-02
V. Ajánlattevő neve, székhelye: Sz-Bau Bt., 7623 Pécs, Szabadság út 28.; 20059219-2-02
VI. Ajánlattevő neve, székhelye: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt., 7633 Pécs, Acsády Ignác u. 6.; 23861182-2-02
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: műszaki ellenőrzés, mérnöki tanácsadás, irodai szolgáltatás, műszaki adminisztráció, projekt adminisztráció (nem ismert)
5. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt, 1138 Budapest, Váci út 140.; 12037984-2-41
II. Ajánlattevő neve, székhelye: Perfektum Mérnöki Kft., 1036 Budapest, Perc utca 2.; 25424959-2-41
III. Ajánlattevő neve, székhelye: Mecsek Mérnökiroda Kft. 7630 Pécs, Barázda köz 8.; 13625438-2-02
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Sz-Bau Bt., 7623 Pécs, Szabadság út 28.; 20059219-2-02
V. Ajánlattevő neve, székhelye: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt., 7633 Pécs, Acsády Ignác u. 6.; 23861182-2-02
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: műszaki ellenőrzés, mérnöki tanácsadás, irodai szolgáltatás, műszaki adminisztráció, projekt adminisztráció (nem ismert)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges