Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11604/2018
CPV Kód:33140000-3
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.;6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.;6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.;6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.;6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.;6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41407167
Postai cím: Dr. Imre József Utca 2.
Város: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kallai Árpád főigazgató
Telefon: +36 62532152
E-mail: igazgatas@csmekhm.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csmekhm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csmekhm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000303132018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000303132018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FT-1113/HMV/2017 – Kórházi fogyóanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000303132018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges orvos-szakmai és különféle egyéb termékek beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Varróanyagok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges orvos-szakmai és különféle egyéb termékek beszerzése.
1. rész Varróanyagok mindösszesen 764 db, doboz, csomag
3.1. Tű nélküli, sodrott, nem felszívódó, Szintetikus, polyester alapanyagú, sodrott:
Mersilene 0, Mersilene 1, Mersilene 2, Mersilene 3/0, Mersilene 2/0, TI-CRON 0, TI-CRON 1, TI-CRON 2/0,
3.2. Szintetikus nem felszívódó monofil,Polyamid alapanyag:
MONOSOF 2 CN-490 75CM 24X 1DB, MONOSOF 2/0 75CM C16 36X 1DB, MONOSOF 3-0 BLK 75 cm C13 X36, 36 db , MONOSOF 4-0 BLK 75 cm C12 X36, 36 db , MONOSOF 2 , MONOSOF 2/0 , DERMALON 3/0 , DERMALON 4/0 ,
3.3. Szintetikus nem felszívódó monofil, Polypropylen alapanyag:
Prolene 2/0 75 cm, Prolene 2/0 90 cm, Prolene 3/0 90 cm, Prolene 4/0, 75 cm 1/2CCx2 13mm, Prolene 5/0, 75 cm 1/2RBVBx2 13mm, Prolene 6/0, 75 cm 3/BRBVBx2 13mm, SURGIPRO 2/0, SURGIPRO 3/0, SURGIPRO 4/0, SURGIPRO 5/0, SURGIPRO 6/0,
3.4. Polyglikolsav alapanyagú sodrott, felszívódás 90 nap:
POLYSORB 1 VIO 150 cm LIG X24 , POLYSORB 1 VIO 90 cm GS25x36, POLYSORB 2 VIO 90 cm GS25x36, POLYSORB 2/0 75CM 36X 1DB, POLYSORB 2-O VIO 75 cm V26x36, POLYSORB 4-O VIO 75 cm CV 23x36 , POLYSORB O VIO 75 cm V26x36 , POLYSORB3/0 75 cm 36x, POLYSORB 1, POLYSORB 2/0, POLYSORB 3/0, POLYSORB 4/0, SAFIL 2, SAFIL 1, SAFIL 0, SAFIL 3/0,
3.5. Monofilesített bevont polyester, nem felszívódó, tűs:
TICRON 2-0 BLU 1DB, TICRON 3-0 BLU CV305 75 CM, TI-CRON 2/0 ,
3.6. Sebészeti varrótűk:
Sebvarrótű B11, Sebvarrótű B9, Sebvarrótű G10, Sebvarrótű G11, Sebvarrótű PB3, Sebvarrótű PB4, Sebvarrótű PB5,
3.7. Polyglikolsav alapanyagú monofil felszívódó tűs:
BIOSYN 3/0, MAXON 1 LOOP, V-LOC 3/0
A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a szerződés időtartama alatt, a megadott mennyiségektől, a ténylegesen felmerülő igények alapján 30%-kal felfelé eltérhet oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a szerződésben rögzített feltételekkel. Ez ajánlatkérő számára kötelezettséget nem jelent.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ, Az 1. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszerhasználatos tűk, fecskendők
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141310-6
További tárgyak:33141320-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges orvos-szakmai és különféle egyéb termékek beszerzése.
2. rész Egyszerhasználatos tűk, fecskendők mindösszesen 419 787 db, doboz
EH fecskendő 10ML, EH fecskendő 20ML, EH fecskendő 2ML, EH fecskendő 5ML, EH inj. tű 18G 2 1DB, EH inj. tű 21G 2 1DB, EH inj. tű 25G 1 1/2 1DB, EH inj. tű 20G 2 1DB, EH inj. tű 22G 1 1/2 1DB, EH inj. tű 25G 1 5/8 narancs 1DB, EH inj. tű 27G 3/4 szürke 1DB, EH tű 18 18Gx1 1/2 1,2mmx40mm, EH tű 19 19Gx1 1/4 1,1mmx40mm, EH tű 20 20Gx1 1/2 0,9mmx40mm, EH tű 21 21Gx1 1/2 0,8mmx40mm, EH tű 22 22Gx1 1/4 0,7mmx30mm, EH tű 23 23Gx1 1/4 0,6mmx30mm, EH tű 25G 1 1DB, Eh. tű 21G 1" Flashback, zöld-100 db, Inzulinos fecskendő 1 ml, Steril eh. tű 18 Gx2, Steril eh. tű 20 Gx2 , Szárnyastű 20 G, Szárnyastű 21 G, Szárnyastű 22 G, Szárnyastű 23 G, Szárnyastű 23 G Luer adapter Vacutanier, Szárnyastű 19G 1DB (ECOFLO), Fecskendő 100 ml (OMNIFIX) , Fecskendő 10 ml (OMNIFIX) , Fecskendő 20 ml (OMNIFIX) , Perfusor szerelék, Perfúziós fecskendő 20 ml 1db, Perfúziós fecskendő 50 ml, Spinális tű G22 86mm 1DB SPINOCAN , Spinális tű G25 86mm 1DB SPINOCAN , Pencil-point hegyű tű 27G/88mm 1db PENCAN , Pencil-point hegyű tű 25G/88mm 1db PENCAN, Fecskendő 10ml L/ S, Fecskendő 2 ml L/S, Fecskendő 5ml L/L, Fecskendő 5ml L/S, Tű 18Gx40mm, Tű 21G 40mm, Tű 21G 50mm, Tű 22Gx30mm, Tű 22G 40mm, Fecskendő /GEM EASY DRAW LITE /
A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a szerződés időtartama alatt, a megadott mennyiségektől, a ténylegesen felmerülő igények alapján 30%-kal felfelé eltérhet oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a szerződésben rögzített feltételekkel.Ez ajánlatkérő számára kötelezettséget nem jelent.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 2. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ, A 2. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: Zárt vérvételi rendszer elemei
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges orvos-szakmai és különféle egyéb termékek beszerzése.
3. rész Zárt vérvételi rendszer elemei mindösszesen 394 463 db, doboz : Csőtartó , EDTA Na.fluorid 2-3 ml szürke, EDTA tri-kalium 4-6 ml lila, Felszívóharang vizeletes csőhőz 100 db , Microtainer cső, K2-EDT. Lila 1db, Microtainer cső, K2 EDTA, lila, Microgard kupak, Microtainer cső, SST Bilirubin, sárga, Microgard kupak, Na-citrikum 3,2 % 2-3 ml kék, Na-citrikum 3,8 % 1,5-2 ml fekete, Szérumcső 2-.3 ml piros, Szérumcső géles 5-6 ml sárga, Szérumcső granulátummal 8-10 ml piros, Tűeldobó /USUS/ 1db, Vacutainer tű 20G 1 1/2 sárga 1db, Vacutainer tű 21G 1 1/2 zöld 1db, Vacutainer cső 1.8ml NA-CIT fekete 1db, Vacutainer cső 10ml 16X100MM pir. 1db, Vacutainer cső 2ml K2-EDTA lila 1db, Vacutainer cső 3ml K3EDTA 3ML lila 1db, Vacutainer cső 4.5ml NA-CITR kék 1db, Vacutainer cső 4ml 100db/csom, Vacutainer cső 6ml K2EDTA müa. lila 1db, Vacutainer cső 6ml NA.100X13 piros 1db, Vacutainer cső 8.5ml SZGEL arany 1db, Vacutainer cső VIZEL.ANAL.HEZ 1X, Vacutainer LUER ADAPTER kék 1db, Vérvételi cső 100X12.25mm 9ml 500X 1db, Vérvételi cső 100X16mm 14ml 299X 1db, Vérvételi cső 160X16mm 24ml 500X , Vérvételi harang EH. 1db, WE állvány Sedisystem készülékhez
A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a szerződés időtartama alatt, a megadott mennyiségektől, a ténylegesen felmerülő igények alapján 30%-kal felfelé eltérhet oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a szerződésben rögzített feltételekkel.Ez ajánlatkérő számára kötelezettséget nem jelent.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 3. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ, A 3. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: Steril csomagolóanyagok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33198200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges orvos-szakmai és különféle egyéb termékek beszerzése.
4. rész Steril csomagolóanyagok mindösszesen 92785 db, doboz, ív, tekercs: Vlies papír 120x120, Tasak 10x36, Tasak 10x52, Tasak 10x20, Tasak 10x25, Tasak 10x30, Tasak 15x20, Tasak 15x38, Tasak 20x40, Tasak 10x40, Tasak 20x27, Tekercs 10x200, Tekercs 15x200, Tekercs 20x200, Tekercs 38x200, B&D tesztlap, "REDŐS TEKERCS /SOR100/ , 10cmx5cmx100m", REDŐS TEKERCS /SOR150T/ 15cmx5,5cmx100m, REDŐS TEKERCS /SOR200T/ 20cmx6cmx100m, Címke gőzindikátorral , Gőz indikátor rag. szalag 19 mm, Indikátor rag. szalag semleges 25 mm, Krepp papír 60x60 , Krepp papír 75x75 , Sterilizációs papir zöld 90x90, TST gőz kontroll 100 db , Krepp papír 100X100, Csomagoló anyag 75 x70 m (Tyvek), Csomagoló anyag 10 x70 m (Tyvek), Csomagoló anyag 20 x70 m (Tyvek), Csomagoló anyag 30 x100 m (Tyvek), Tekercs 30 cm, Redős tekercs 20 cm , Monitor tesztlap (50 db) Assured wash
A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a szerződés időtartama alatt, a megadott mennyiségektől, a ténylegesen felmerülő igények alapján 30%-kal felfelé eltérhet oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a szerződésben rögzített feltételekkel.Ez ajánlatkérő számára kötelezettséget nem jelent.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 4. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ, A 4. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: Orvosszakmai  fogyóanyagok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges orvos-szakmai és különféle egyéb termékek beszerzése.
5. rész Orvosszakmai fogyóanyagok mindösszesen 120 615 db, doboz, csomag, pár:
269 tétel különféle orvosszakmai fogyóanyag, melynek részletes szakmai specifikációját a karakterkorlástozás miatt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a szerződés időtartama alatt, a megadott mennyiségektől, a ténylegesen felmerülő igények alapján 30%-kal felfelé eltérhet oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a szerződésben rögzített feltételekkel.Ez ajánlatkérő számára kötelezettséget nem jelent.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 5. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ, Az 5. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

II.2.1)
Elnevezés: Szemlencse
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900. Makó, Kórház utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 24 hónapban szükséges orvos-szakmai és különféle egyéb termékek beszerzése.
6. rész Szemlencsék mindösszesen 121 db, doboz: szemészeti varrófonal 10/0, szemészeti varrófonal 6/0, szemészeti varrófonal 8/0, SZEMLENCSÉK A HOZZÁ TARTOZÓ KATARAKTA SZETTEK SZÁLLÍTÁSÁVAL EGYÜTT: Teljes átmérő:12-13 mm, optika átmérő:5.5-6.5 mm, optika anyaga: akrilát műlencse hidrofób anyagú , optikai rész: UV szűrős, optika típusa: biconvex, optika szélkiképzése: éles szél a lencse kerületén, haptika típusa: C vagy módosított C, haptika anyaga: optikával egyező vagy PMMA, pozicionáló lyuk nem lehet rajta, dioptria tartomány: 0- +30 D-ig, injektorral implantálható 3 mm seben, injektor biztosítása minden lencséhez, Viszkoelasztikus rendszer 0,75 ml (hyaluronic acid, chondroitin sulphate) (DUOVISC)
A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a szerződés időtartama alatt, a megadott mennyiségektől, a ténylegesen felmerülő igények alapján 30%-kal felfelé eltérhet oly módon, hogy a megnövekedett mennyiség a szerződés lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a szerződésben rögzített feltételekkel.Ez ajánlatkérő számára kötelezettséget nem jelent.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 6. RÉSZRE KOMPLETT AJÁNLAT ADHATÓ, A 6. RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben, továbbá a 63. § (1) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (2) bek.-ben foglaltak alapján Ajánlattevőnek ajánlattételkor kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A kizáró okok fenn nem állását, továbbá az alkalmassági követelmények teljesülését igazoló dokumentumokat Ajánlattevőknek kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján megküldött felhívásra kell benyújtania. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 1-9. § továbbá a 10.-11. § és 12-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közb. Dok. IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közb. dok-ba foglalt nyilatkozatát. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rend. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, az érintett gazd. szereplőknek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közb. Dok. IV. részében szereplő alfa nyilatkozatot megtenni. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 8. §-9. § (8. § ib) pont kivételével) szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában és a 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 10.-11. §-a (10. § gb)pont kivételével) szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ és 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 64. § (1) bek. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Folytatás a III.1.2. pontban a karakterkorlátozás miatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

A III.1.1) pont folytatása a karakterkorlátozás miatt: A Kbt. 66. § (2) bek. alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az aj. felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az aj.tevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középváll.-ról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerint mikro-, kis- vagy középváll.-nak minősül-e. Aj.tevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint. Aj.tevőnek, közös ajánlattevőnek, egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbej. eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött ig. másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) műszaki alkalmasságát igazoló okmányok a következő módon:
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év szállításait a megajánlható részekre vonatkozóan, a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és mennyisége, valamint nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
Az M.1. alkalmassági feltétel egy vagy több szerződéssel is teljesíthető. A benyújtott referencia nyilatkozat vagy igazolás több rész tekintetében is felhasználható, amennyiben abban minden megajánlott rész beazonosítható módon feltűntetésre kerül, és így az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint érvényes CE tanúsítvány és/vagy megfelelőségi nyilatkozat bemutatása, amely garantálja, hogy a megajánlott termékek az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazhatók és alkalmazásuk engedélyezett humán célra. A megajánlottermék megfelel a rá vonatkozó európai irányelvekben (93/42/EEK, 98/79/EK), illetve az ezt honosító nemzeti jogszabályokban rögzített követelményeknek (4/2009. (III. 17.) EüM rendelet).
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan:
Minden rész tekintetében
M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben, a beszerzés tárgyában részenként megadott különféle termékek szállítására vonatkozó összesen legalább az alábbi mennyiségeket elérő referenciá(k)al kell Ajánlattevőnek rendelkeznie:
1. rész Varróanyagok 500 db
2. rész Egyszerhasználatos tűk, fecskendők 314 000 db
3. rész Zárt vérvételi rendszer elemei 295 000 db
4. rész Steril csomagolóanyagok 69 000 db
5. rész Orvosszakmai fogyóanyagok 90 000 db
6. rész Szemlencsék 90 db
M.2. Amennyiben a megajánlott termékek nem rendelkeznek a 321/2015 (X. 30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, érvényes CE tanúsítvánnyal és/vagy megfelelőségi nyilatkozattal.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében: A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékkötelezettségeket a közb. dok.-ban megadott szerződés 3. pontja tartalmazza. 1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek.: A szerződés időtartama alatt, az érintett áru(k) tekintetében, Eladó 3.2. pontban rögzített kötbér kötelezettsége, minden esetben, az eseti megrendeléseknek, Eladó által történt dokumentált visszaigazolásnak időpontjában áll be. 2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a közb. dok.-ban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bek.-ben foglaltak alapján, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül történő átutalással egyenlíti ki a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII: tv. 9/A. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. hatálya alá esik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/10/09 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan, azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek, az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közb. dok. II.7. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazd.szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közb. eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közb. eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közb. eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közb. eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bek.-ben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Az EKR-ben Ajánlattevő, a közb. dok-ban Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. A gazd. szereplőknek a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazni.
2.)Az ajánlatokat elektronikus formában kell benyújtani.
3.) A Kbt. 131. § (1) bek. értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
4.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
5.) A Közbeszerzési Dokumentumot teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az ajánlattevők számára elérhető az EKR rendszerben, EKR azonosító szám EKR000303132018 az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentum 11:00 óráig érhető el.
6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 7.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rend. 30. § (4) bek. értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1. M2. pontokban megadottak szerint. Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3) További információk folytatása:
8.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felh.-ban jelzett címre küldött elektronikus levélben. (A megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük word formátumban is megküldeni, a www.ekr.gov.hu címre.
9.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
10.)Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az egységes európai közb. dok.-ban foglalt nyilatkozat alapján, az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
11.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bek.-ben foglaltakat.
12.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
13.) A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 46§ (3) bek. alapján Aj.kérő felhívja Aj.tevők figyelmét, hogy a közb. dok.-ban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közb. tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az aj.tevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közb. műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Aj.tevő feladata, ill. kötelezettsége.
14.) A 16/2012 (II.16.) Korm. rend. 6. § (3) bek.-ben foglaltak alapján Ajánlatkérő e rend. hatálya alá tartozó árubesz. esetén választhatja a Kbt. 76. § (6) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.
15.) Aj.kérő felhívja Aj.tevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó.
16.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közb. részletes szabályairól szóló korm. rend. szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy m.napokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 m.nappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közb.- ért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közb. rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közb. Szolg. és Tanácsadó Kft.-t. ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZ., Üzemeltető ügyfélszolg. e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu, Üzemeltető ügyfélszolg. telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00), EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu, Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/, Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu
17. FAKSZ: Némediné Horányi Márta névjegyzék száma: 00369, Tel: +36 70 418 6618
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák