Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11635/2018
CPV Kód:39713300-6
Ajánlatkérő:ReMat Hulladékhasznosító Zrt.
Teljesítés helye:Elsődleges helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz. Másodlagos helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Vegyészek útja 30. szám 2038. hrsz;Elsődleges helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz. Másodlagos helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Vegyészek útja 30. szám 2038. hrsz;Elsődleges helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz. Másodlagos helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Vegyészek útja 30. szám 2038. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E.T.C.Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft;PlastTmk Karbantartási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:műanyag alapanyag gyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ReMat Hulladékhasznosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79045102
Postai cím: TVK Ipartelep
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Olasz László
Telefon: +36 49521664
E-mail: tvkremat@t-online.hu
Fax: +36 49521664
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.remat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: műanyag alapanyag gyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: műanyag hulladék feldolgozás
Hivatkozási szám: EKR000082802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39713300-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés "Lakossági gyűjtésű műanyag csomagolási hulladék feldolgozásának kapacitásbővítése II" tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70980393 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Shredder berendezés beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39713300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Elsődleges helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz. Másodlagos helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Vegyészek útja 30. szám 2038. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés "Lakossági gyűjtésű műanyag csomagolási hulladék feldolgozásának kapacitásbővítése II" tárgyában az alábbiak szerint:
A ReMat Zrt. Iparfejlesztési pályázatot nyújtott be (azonosító száma: FM-FPR/2017-01), amely projekt keretében jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi gépek, berendezések, eszközök beszerzése valósul meg.
1. részfeladat:
Lakossági szelektív műanyag csomagolási hulladék feldolgozásának 626 tonna/év mennyiséggel való növelése érdekében a ReMat Zrt. egy min. 2500 kg/óra teljesítményű Shredder berendezésre ír ki közbeszerzési pályázatot. A Shredder a jelenleg meglévő automata válogatórendszerbe kerül beépítésre. A kapacitáson kívül a legfontosabb követelmény az aprított fólia minőségi megfelelősége. A berendezésnek legalább 92%-ban 30 mm és 300 mm közötti fólia darabokat kell előállítania. A 30 mm alatti frakció nem haladhatja meg a 3%-ot, míg 300 mm feletti frakció max. mennyisége 5%.
Egyéb műszaki feltételek
• a forgókés mérete minimum 60 mm x 60 mm
• a Shredder vezérlése integrálható legyen a meglévő fóliaválogató rendszerbe
• a forgórész kopásálló megerősítéssel rendelkezzen
• túlterhelésre, vagy a hirtelen fellépő terhelés növekedéssel szemben, a hajtás rendszer védelemmel rendelkezzen
• hidraulikusan nyitható és zárható rostatér ajtó
Betanítás:
• 1 nap 12 órában 5 fő kezelő személyzet betanítása szükséges, amelynek költségét a gép árába be kell építeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hajtóműre adott jótállás időtartama (hónap) 10
2 Forgórészre adott jótállás időtartama (hónap) 10
3 Rostatér ajtó és a darálótér ajtó hidraulikus nyithatósága ('I' vagy 'II' jelölés – ’hidraulikusan nyitható rostatér ajtó' - 'I'; 'hidraulikusan nyitható rostatér ajtó és darálótér ajtó'- 'II'.) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Automata anyag feladó rendszer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39713300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Elsődleges helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz. Másodlagos helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Vegyészek útja 30. szám 2038. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés "Lakossági gyűjtésű műanyag csomagolási hulladék feldolgozásának kapacitásbővítése II" tárgyában az alábbiak szerint:
A ReMat Zrt. Iparfejlesztési pályázatot nyújtott be (azonosító száma: FM-FPR/2017-01), amely projekt keretében jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi gépek, berendezések, eszközök beszerzése valósul meg.
2. részfeladat
Az automata fóliaválogató rendszer által kiválogatott fóliahulladék automatikus anyagfeladását a mosóberendezésekre a meglévő 2tonna/óra teljesítményű Shredderhez kapcsolódó automata anyag feladó (szállítószalag) rendszerrel kívánjuk megoldani. A rendszer kapacitása legalább 2 tonna/óra, melynek a mennyiségi adagoláson túl meg kell valósítania a fólia egyenletes adagolását is.
Az automata anyagfeladó rendszerrel szemben támasztott követelmények:
• kapacitás: min 2 t/h műanyag fólia szállítására alkalmas legyen
• szállítás során az anyagelosztás helyein ne legyen torlódás, anyagfennakadás
• az elosztóhelyeken biztosított legyen az 50-50% -os anyagáram
• üzemzavar, vagy az aprítógépek túlterhelése esetén a rendszer azonnal szüntesse meg a nem kívánt helyre, illetve helyekre való szállítást, egyidejűleg biztosítva a többi gép folyamatos anyagellátását
• valamennyi kétfele való osztást megelőző szállítószalagon legyen nyíltbordázatú terítőhenger
• teljes üzem esetén biztosított legyen mind a négy aprítógép egyenletes anyagellátása (25%-25%-25%-25%)
Betanítás:
• 1 nap 12 órában 5 fő kezelő személyzet betanítása szükséges, amelynek költségét a gép árába be kell építeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fólia egyenletes adagolásának műszaki megoldása (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Terméktároló konténer beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39713300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Elsődleges helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2096/3, 2096/8 hrsz. Másodlagos helyszín: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Vegyészek útja 30. szám 2038. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés "Lakossági gyűjtésű műanyag csomagolási hulladék feldolgozásának kapacitásbővítése II" tárgyában az alábbiak szerint:
A ReMat Zrt. Iparfejlesztési pályázatot nyújtott be (azonosító száma: FM-FPR/2017-01), amely projekt keretében jelen közbeszerzési eljárásban az alábbi gépek, berendezések, eszközök beszerzése valósul meg.
3. részfeladat:
Automata fóliaválogató rendszeren a megnövekedett mennyiségű idegen anyag tárolását új 50 db terméktároló konténerrel kívánjuk megoldani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés határidejeként a 84 naptári nap, csak az eljárás indíthatósága miatt került rögzítésre. A teljesítés valós ideje az
ajánlatban megajánlott időtartam.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Shredder berendezés beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E.T.C.Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46433411
Postai cím: Csévi Utca 4/a, I.e.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: etckft@upcmail.hu
Telefon: 06-22-512690
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 06-22-512692
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12153576241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61386754
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62111775
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: E.T.C.Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46433411
Postai cím: Csévi Utca 4/a, I.e.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12153576241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Automata anyag feladó rendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A "GÉPSYSTEM" Gépi berendezéseket tervező, gyártó és forgalmazó Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, és az eljárás a 2. részfeladat vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Terméktároló konténer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PlastTmk Karbantartási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18978542
Postai cím: MOL Ipartelep
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.zsuzsa@plasttmk.hu
Telefon: +36302006555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11444521205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9620833
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8868618
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PlastTmk Karbantartási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18978542
Postai cím: MOL Ipartelep
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11444521205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
2. részfeladat
Az érvénytelen ajánlatot tevők:
"GÉPSYSTEM" Gépi berendezéseket tervező, gyártó és forgalmazó Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bánya u. 2.) 10418673-2-20
Az ajánlattevő ajánlatában a 2. részfeladat vonatkozásában nem nyújtott be szakmai ajánlatot, azaz nem csatolta a megajánlott berendezés, termék műszaki leírását, ezért az ajánlatból nem állapítható meg, hogy milyen berendezést kíván leszállítani nyertessége esetén. Ennek megfelelően az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy nem tett a kiírt műszaki tartalomra ajánlatot, és ennek vonatkozásában a hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő kizárta a felhívásban.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges