Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11642/2018
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Nyírpilis Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4376 Nyírpilis, Károlyi u. 29. szám alatt (170/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MB Trend- Ép Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírpilis Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK10136
Postai cím: Fő utca 22.
Város: Nyírpilis
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4376
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beri Róbert
Telefon: +36 42630932
E-mail: nyirpilis@freemail.hu
Fax: +36 42630932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirpilis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirpilis.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Többfunkciós közösségi tér kialakítása Nyírpilisen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Többfunkciós közösségi tér kialakítása Nyírpilisen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4376 Nyírpilis, Károlyi u. 29. szám alatt (170/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület a település központjában helyezkedik el. Az épület korábban Roma közösségi házként funkcionált. A külső fal 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A födémet szálas hőszigeteléssel kell ellátni.A meglévő fa nyílászárókat ki kell bontani, és műanyag
nyílászárókat szükséges beépíteni helyette, amelynek jobb a hőszigetelése. Az elektromos
vezetékek elavultak és veszélyesek, a teljes elektromos hálózat lecserélésre kerül, továbbá az armatúrák is energiatakarékosra lesznek cseréve.
Az udvaron térkő burkolatú parkolót kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.4.1.1-16 felhívásra beadott 177864834 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1347 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB Trend- Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy- Zs. u. 74.
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: HU
E-mail: bucskkojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 30 3716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9629172
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4376 Nyírpilis, Károlyi u. 29. szám alatt (170/2 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület a település központjában helyezkedik el. Az épület
korábban Roma közösségi házként funkcionált. A külső fal 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A
födémet szálas hőszigeteléssel kell ellátni.. A meglévő fa nyílászárókat ki kell bontani, és műanyag
nyílászárókat szükséges beépíteni helyette, amelynek jobb a hőszigetelése. Az elektromos
vezetékek elavultak és veszélyesek, a teljes elektromos hálózat lecserélésre kerül, továbbá az
armatúrák is energiatakarékosra lesznek cseréve.
Az udvaron térkő burkolatú parkolót kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9629172
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB Trend-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zs. u. 74.
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: HU
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 30 3716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésének véghatárideje 2018. július 31. napjáról 2019. március 29. napjára módosul
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: .
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A véghatáridő meghosszabbítását az indokolja, hogy a beruházás során az épület külső falait és a födémet hőszigeteléssel kell ellátni. Azonban a kivitelezési munkálatok megkezdését követően derült ki, hogy az eredeti műszaki leírásokban szereplő munkálatok elvégzéséhez műszaki módosítások szükségesek, mert annyira rossz állapotban van az épület. A műszaki módosítások költségnövekedést nem eredményeznek, de a kivitelezés határidejének a meghosszabbítása szükséges, hogy a kivitelezést meg lehessen valósítani. Emellett a projekt finanszírozásának kifizetése a Támogató KSZ részéről nem olyan ütemben folyik, mint amit a vonatkozó jogszabály előír, így a finanszírozás oldaláról is csúszás tapasztalható, amely az Ajánlatkérő részére nagy megterhelés, mert önhibáján kívül forráshiányos, kis községi Önkormányzat.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9629172 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9629172 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben