Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11679/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heves Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:3300 Eger, Barkóczy u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fenstherm Kontakt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15806
Postai cím: Kossuth L. utca 9.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Tamás
Telefon: +36 36521565
E-mail: kozbeszerzes@heves.gov.hu
Fax: +36 36521527
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): kormanyhivatal.hu/heves
A felhasználói oldal címe (URL): heves.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Heves Megyei Kormányhivatal Barkóczy u. 7. sz. alatti épületének felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Heves Megyei Kormányhivatal Barkóczy u. 7. sz. alatti épületének felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Barkóczy u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati állványzat készítése 3646m2 felületre, védőtetővel 42m2-en
• Futópárkányok, ablakpárkányok és vakolat javítása 485m2-en
• Ablak, vagy szemöldökpárkány cseréje 239m-en
• Választópárkányok cseréje 587m-en
• Réz függőeresz csatorna javítása 294m-en
• Felületmegerősítő mélyalapozás 3240m2-en
• Festés akril kötőanyagú vizes diszperziós festékkel 3240m2-en
• Homlokdeszkák festése 74m2-en
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16292 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kun u. 4. fsz.7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
E-mail: fensthermkontakt@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39756773
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Barkóczy u. 7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati állványzat készítése 3646m2 felületre, védőtetővel 42m2-en
• Futópárkányok, ablakpárkányok és vakolat javítása 485m2-en
• Ablak, vagy szemöldökpárkány cseréje 239m-en
• Választópárkányok cseréje 587m-en
• Réz függőeresz csatorna javítása 294m-en
• Felületmegerősítő mélyalapozás 3240m2-en
• Festés akril kötőanyagú vizes diszperziós festékkel 3240m2-en
• Homlokdeszkák festése 74m2-en
Fafelületek mázolásának előkészítése, alapmázolás, zománclakkozás 87m2
Az I. és II. emeleti vizesblokkok ablakainak cseréje
A tető sérült födémszerkezetének kibontása, javítása bádogozási munkálatok elvégzése 16m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42842454
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kun u. 4. fsz.7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
E-mail: fensthermkontakt@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szolgáltai lakások nyílászáróinak javítása, festése.
Az I. és II. emeleti vizesblokkok ablakainak cseréje
A sérült födémszerkezet javítása.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során felek észlelték, hogy a szolgáltai lakások nyílászárói rendkívül rossz állapotban annak, ezért azok felújítása is szükséges. A vizesblokkok ablakai olyan rossz állapotban vannak, hogy azokat felújítani már nem lehet, cseréjük szükséges. Szintén a kivitelezés során derült fény arra, hogy a II. emeleti irattárnál beázás tapasztalható, ezért a tetőszerkezet javítása a további károk megelőzése érdekében elengedhetetlen. A módosítások összértéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39756773 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42842454 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben