Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11709/2018
CPV Kód:45111100-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:1033 Budapest, Mozaik utca 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: AK10173
Postai cím: Váci utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Imréné
Telefon: +36 1 896 3926
E-mail: kozbeszerzes@bfkh.gov.hu
Fax: +36 1 237-4882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csarnok épület tető kiegészítő hő-, és vízszigetelése, nyílászáró csere, világítás korszerűsítés; Iroda épület kazánház gépészeti rekonstrukció és folyadékhűtő csere a 1033 Budapest, Mozaik utca 5. szám alatti épületekben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 1033 Budapest, Mozaik utca 5. sz. alatt található Nemzeti Közlekedési Hatóság gépjármű vizsgáló telepe és ügyfélszolgálat épülete az 1970-es években épült, egy acélvázas csarnokból és a vele egybeépült vasbeton vázas kétszintes kiszolgáló épületből áll.
Jelen korszerűsítés keretén belül a kétszintes irodaépület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje (107 m2), a külső falak utólagos hőszigetelése (170 m2) valósul meg. A csarnok épület ipari szekcionált kapu csere (97m2) és járulékos munkák jelen beruházás keretén belül valósulnak meg. A csarnoképület valamint a kétszintes épületrész tető kiegészítő hő-, és vízszigetelése a T01-T-3 lapostetőt érinti összesen (774 m2). A meglévő felülvilágító helyére azzal megegyező geometriával és kiosztással új polikarbonát felülvilágító sáv kerül (122 m2).
A kétszintes kiszolgáló épület nyílászáró cseréivel érintett helyiségek tisztasági festése 700 m2, a korrodált acélszerkezeti elemek mázolása 200 m2 . A kivitelezés során1 db villámvédelem, 116 db beltéri lámpa, 37 db készenléti üzemű beltéri vészvilágító lámpa és 11 db kültéri lámpa kerül felszerelésre. Az irodaépületben az elavult atmoszférikus kazánokat új korszerű 2 db Viessmann Vitodens 200 (80) 80 kW kazánra cseréljük, a Daikin típusú berendezés helyére új 1 db CLINT AquaPlus CRA/K típusú kompakt léghűtéses beltéri folyadékhűtő berendezését tervezünk.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § -ban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 186723537 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csarnok épület tető kiegészítő hő-, és vízszigetelése, nyílászáró csere, világítás korszerűsítés; Iroda épület kazánház gépészeti rekonstrukció és folyadékhűtő csere a 1033 Budapest, Mozaik utca 5. szám alatti épületekben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45320000-6
45321000-3
45421100-5
45231300-8
45332400-7
45331100-7
44621220-7
42500000-1
45331230-7
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1033 Budapest, Mozaik utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 1033 Budapest, Mozaik utca 5. sz. alatt található Nemzeti Közlekedési Hatóság gépjármű vizsgáló telepe és ügyfélszolgálat épülete az 1970-es években épült, egy acélvázas csarnokból és a vele egybeépült vasbeton vázas kétszintes kiszolgáló épületből áll.
Jelen korszerűsítés keretén belül a kétszintes irodaépület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje (107 m2), a külső falak utólagos hőszigetelése (170 m2) valósul meg. A csarnok épület ipari szekcionált kapu csere (97m2) és járulékos munkák jelen beruházás keretén belül valósulnak meg. A csarnoképület valamint a kétszintes épületrész tető kiegészítő hő-, és vízszigetelése a T01-T-3 lapostetőt érinti összesen (774 m2). A meglévő felülvilágító helyére azzal megegyező geometriával és kiosztással új polikarbonát felülvilágító sáv kerül (122 m2).
A kétszintes kiszolgáló épület nyílászáró cseréivel érintett helyiségek tisztasági festése 700 m2, a korrodált acélszerkezeti elemek mázolása 200 m2 . A kivitelezés során1 db villámvédelem, 116 db beltéri lámpa, 37 db készenléti üzemű beltéri vészvilágító lámpa és 11 db kültéri lámpa kerül felszerelésre. Az irodaépületben az elavult atmoszférikus kazánokat új korszerű 2 db Viessmann Vitodens 200 (80) 80 kW kazánra cseréljük, a Daikin típusú berendezés helyére új 1 db CLINT AquaPlus CRA/K típusú kompakt léghűtéses beltéri folyadékhűtő berendezését tervezünk.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § -ban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás 12.2. M.1.1. pontjában meghatározott szakember általános épületek építési munkáinak felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva) az ajánlati elem l 10
2 Az ajánlattételi felhívás 12.2. M.1.2. pontjában meghatározott szakember épületgépészeti felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva) az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 6 10
3 Az ajánlattételi felhívás 12.2. M.1.3. pontjában meghatározott szakember épületvillamossági felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva) az ajánlati elem legkedvezőbb szintj 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF) (tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés Csarnok épület tető kiegészítő hő-, és vízszigetelése, nyílászáró csere, világítás korszerűsítés; Iroda épület kazánház gépészeti rekonstrukció és folyadékhűtő csere a 1033 Budapest, Mozaik utca 5. szám alatti épületekben tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138750000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 186723537
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567-2-42

Hivatalos név: ZÖLDBÁZIS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobogókői út 78.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25566480-2-11

Hivatalos név: Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Etele út 32. A. ép. 10. em. 93.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24669717-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges