Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11751/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Molnár Viktor
Teljesítés helye:9343 Vásárosfalu, Hrsz.: 41/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AGROTECHNIKA Mezőgazdasági Gépésztechnológia Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Molnár Viktor
Nemzeti azonosítószám: AK26190
Postai cím: Fő utca 11
Város: Vásárosfalu
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9343
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36708663431
E-mail: pinter.zoltan@palyazateu.hu
Fax: +36708663431
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasmarha istálló és fejőház építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett istálló 45 tehén ellátására tervezett, rendkívül korszerű, mélyalmos vagy csoportos
pihenő-teres megoldással. Belső korlátok nélküli istálló, teknőszerűen mélyített padlózattal.
Az istálló jellemzője, hogy csak pihenésre szolgál, az etetés géppel külön etetőúton történik,
melynek pályája nem keresztezi a pihenőhelyként funkcionáló teret. Az itatás különböző
pontokban elhelyezett önitatókkal történik.
A villamos energiatermelést részben napelem által előállított villamos energiával biztosítjuk.
A Tehenészetei telephelyen létrehozandó komplexum részeit képezi a tehénistálló fejőházzal,
etetőút, térburkolat, ill. 50 kWp teljesítményű Napelemes rendszer.
Alkalmazott anyagok és szerkezetek:
Alapozás:
a pillérek alatt statikai terv szerint vasbeton pontalapok készülnek, melyeket monolit vasbeton
talpgerendák kötnek össze.
Függőleges teherhordó szerkezetek:
melegen hengerelt acélszelvényekből álló vázszerkezet a kiviteli-tartószerkezeti terv szerinti
méretekkel és anyagminőségekkel.
Tetőszerkezet:
20°-os hajlásszögű nyeregtető, „Z” szelemenekre rögzített, KINGSPAN KS 1000 RW
szendvicspanelekkel.
Áthidalások, kiváltások:
acél gerendák statikai terv szerint, a válaszfalakban a rendszerhez tartozó acélszelvényekkel.
Nyílászárók:
GALEBREAKER szélfogó függöny a saját (rendszertartozék) tartószerkezetéhez rögzítve
hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók, Hörmann hőszigetelt, acélszerkezetes bejárati
ajtók, egyedi szerkezetű acél toló kapuk, belső ajtók: utólag elhelyezhető acél ajtótokok
mázolva, festett ajtólapokkal. Belső karámkapuk, korlátok: acél csövekből hegesztett,
tűzihorganyzott szerkezetek
Épületbádogozás:
bevonatos KINGSPAN lemezekből.
A szerkezeti kialakítást és felületképzést lásd részletesen az építési engedélyezési tervlapok
rétegrendjében és anyagfelsorolásában.
Fejőrendszer technológia:
DELAVAL VMS2013 RENDSZER
DELAVAL VMS 2013 RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK
DELAVAL DXCE 2500 ZÁRT TEJHŰTŐTÁROLÓ
2500L ( VMS vezérléssel)
DELAVAL HŐVISSZANYERÉS KÉSZLET
DELAVAL MELEGVÍZT.TART.HŐVISSZANYERÉSHEZ 500L
DELAVAL DELPRO PROCESSZOR+PC PROGRAM
DELAVAL AZONOSÍTÁS 1TEHÉNRE
DELAVAL AKTIVITÁSMÉRÉS 1TEHÉNRE
DELAVAL OCC SEJTSZÁMLÁLÓ
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 214035632 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 214035632 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 240230312
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szarvasmarha istálló és fejőház építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:16620000-7
További tárgyak:09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9343 Vásárosfalu, Hrsz.: 41/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett istálló 45 tehén ellátására tervezett, rendkívül korszerű, mélyalmos vagy csoportos
pihenő-teres megoldással. Belső korlátok nélküli istálló, teknőszerűen mélyített padlózattal.
Az istálló jellemzője, hogy csak pihenésre szolgál, az etetés géppel külön etetőúton történik,
melynek pályája nem keresztezi a pihenőhelyként funkcionáló teret. Az itatás különböző
pontokban elhelyezett önitatókkal történik.
A villamos energiatermelést részben napelem által előállított villamos energiával biztosítjuk.
A Tehenészetei telephelyen létrehozandó komplexum részeit képezi a tehénistálló fejőházzal,
etetőút, térburkolat, ill. 50 kWp teljesítményű Napelemes rendszer.
Alkalmazott anyagok és szerkezetek:
Alapozás:
a pillérek alatt statikai terv szerint vasbeton pontalapok készülnek, melyeket monolit vasbeton
talpgerendák kötnek össze.
Függőleges teherhordó szerkezetek:
melegen hengerelt acélszelvényekből álló vázszerkezet a kiviteli-tartószerkezeti terv szerinti
méretekkel és anyagminőségekkel.
Tetőszerkezet:
20°-os hajlásszögű nyeregtető, „Z” szelemenekre rögzített, KINGSPAN KS 1000 RW
szendvicspanelekkel.
Áthidalások, kiváltások:
acél gerendák statikai terv szerint, a válaszfalakban a rendszerhez tartozó acélszelvényekkel.
Nyílászárók:
GALEBREAKER szélfogó függöny a saját (rendszertartozék) tartószerkezetéhez rögzítve
hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók, Hörmann hőszigetelt, acélszerkezetes bejárati
ajtók, egyedi szerkezetű acél toló kapuk, belső ajtók: utólag elhelyezhető acél ajtótokok
mázolva, festett ajtólapokkal. Belső karámkapuk, korlátok: acél csövekből hegesztett,
tűzihorganyzott szerkezetek
Épületbádogozás:
bevonatos KINGSPAN lemezekből.
A szerkezeti kialakítást és felületképzést lásd részletesen az építési engedélyezési tervlapok
rétegrendjében és anyagfelsorolásában.
Fejőrendszer technológia:
DELAVAL VMS2013 RENDSZER
DELAVAL VMS 2013 RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK
DELAVAL DXCE 2500 ZÁRT TEJHŰTŐTÁROLÓ
2500L ( VMS vezérléssel)
DELAVAL HŐVISSZANYERÉS KÉSZLET
DELAVAL MELEGVÍZT.TART.HŐVISSZANYERÉSHEZ 500L
DELAVAL DELPRO PROCESSZOR+PC PROGRAM
DELAVAL AZONOSÍTÁS 1TEHÉNRE
DELAVAL AKTIVITÁSMÉRÉS 1TEHÉNRE
DELAVAL OCC SEJTSZÁMLÁLÓ
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felelős műszaki Vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai többlettapasztalatának ideje (0-48 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16 kódszámú", 1901651463 azonosítószámú pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2018/1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szarvasmarha istálló és fejőház építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AGROTECHNIKA Mezőgazdasági Gépésztechnológia Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Elzamajor
Város: Seregélyes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8111
Ország: HU
E-mail: info@agrotechnikakft.hu
Telefon: 06-30/9390-633
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 06-22/448-133
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10317118-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 218390384
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 214035632
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 214035632 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 240230312
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 94934982 Pénznem: HUF
Arány: 44 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tehénistálló magasépítészeti kivitelezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AGROTECHNIKA Mezőgazdasági Gépésztechnológia Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Elzamajor
Város: Seregélyes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8111
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10317118-2-07

Hivatalos név: ADUTRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 93-99/C 7. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13675952-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges