Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11755/2018
CPV Kód:45211350-7
Ajánlatkérő:Déri Múzeum
Teljesítés helye:Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. , 65005/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dryvit Profi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Déri Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK17084
Postai cím: Déri tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Angi János igazgató
Telefon: +36 52417561
E-mail: angi.janos@derimuzeum.hu
Fax: +36 52417560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.derimuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.derimuzeum.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti ingatlanon könnyűszerkezetes régészeti oktató épület építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti ingatlanon könnyűszerkezetes régészeti oktató épület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214000-0
További tárgyak:45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. , 65005/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti 65005/1 hrsz.-ú ingatlanon egy 312,44 m2 hasznos alapterületű, könnyűszerkezetes, nyeregtetős régészeti oktató épület építése, a tervezett létesítmény működéséhez szükséges belső út és várakozóhelyek, kerékpártároló kialakítása.
A régészeti oktató épület helyiségei a következők: előtér, anyagátvevő (9,46 m2), Wc (3,44 m2), teakonyha (5,57 m2), oktató kutatószoba (29,12 m2), irattár (15,03 m2), gurulóállványos tömör raktár (208,03 m2).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19272 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti ingatlanon könnyűszerkezetes régészeti oktató épület építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98283158
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211350-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214000-0
További tárgyak:45223300-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. , 65005/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. szám alatti 65005/1 hrsz.-ú ingatlanon egy 312,44 m2 hasznos alapterületű, könnyűszerkezetes, nyeregtetős régészeti oktató épület építése, a tervezett létesítmény működéséhez szükséges belső út és várakozóhelyek, kerékpártároló kialakítása.
A régészeti oktató épület helyiségei a következők: előtér, anyagátvevő (9,46 m2), Wc (3,44 m2), teakonyha (5,57 m2), oktató kutatószoba (29,12 m2), irattár (15,03 m2), gurulóállványos tömör raktár (208,03 m2).
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 98860803
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dryvit Profi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti költségkimutatás tartalmával módosul.
A műszaki tartalom módosítása az alábbiakra irányul:
I. Egyenértékű termékek:
a) A kiviteli tervdokumentációban az egyhéjú tetőfedéshez és külső oldalfali burkolathoz betervezett tűzihorganyzott LINDAB Coverline trapézlemez helyett a Felek közös megegyezése alapján, a megvalósulásban ezzel egyenértékű tűzihorganyzott METÁL-SHEET trapézlemez kerül beépítésre, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ban foglaltakra is.
b) A kiviteli tervekben szereplő, az épület körüli járdájába süllyesztett, az épület külső megvilágítására betervezett FLOOR 1600 4F DI 81 1x26 IP67 lámpatestek helyett a kivitelezés során a Felek közös megegyezése alapján külső homlokzati oldalfalra felszerelésre kerülő ANRO OL 9612-W1 fali kültéri lámpa kerül elhelyezésre, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ban foglaltakra is.
Az elvárt, tervezett épület-megvilágítási követelményeket a helyettesítő termék az eredeti termékkel azonos módon teljesíti, továbbá a két termék főbb jellemző paramétereit összehasonlítva egyenértékűnek tekinthető.
II. Pótmegrendelések:
A létesítmény üzemeltetője részéről felmerült igények alapján megrendelői pótmegrendelési igények jelentkeztek, amelyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét és megalapozottságát. A lent részletezett pótmegrendelések a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát növelik.
A pótmegrendeléssel érintett részek a következők:
1. pótmegrendelés igény
A kivitelezés során észrevételezésre került, hogy a raktár térben nem biztosított az átszellőzés, mivel a nyílászárók egy oldalon helyezkednek el. A megrendelő jelezte, hogy az átszellőztetést valamilyen formában biztosítani kell. Ennek megfelelően kerül beépítésre a külső homlokzati falba 2 db kézi indítású, elektromos ventilátor, amely a raktárteret nyitott ablakok mellett át tudja szellőztetni.
2. pótmegrendelés igény
A kivitelezés során megrendelői igényként biztonsági okokból felmerült a betekintés gátlás, azonban a konszignációs tervek szerint a nyílászárók üvegezésén nincs betervezve betekintést gátló fólia.
3. pótmegrendelés igény
A kivitelezés során a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében megrendelői igényként felmerült az oktató-kutató szoba klimatizálása, azonban a kiviteli tervekben nem szerepel ennek kiépítése, kialakítása.
III. Pótmunkák:
A Kivitelező által benyújtott pótmunkákról szóló dokumentációt az építési műszaki ellenőr megvizsgálta és megállapította a szóban forgó pótmunkák elvégzésének műszaki szükségességét és rendeltetésszerű használathoz való indokoltságát.
A pótmunkákkal érintett részek a következők:
1. pótmunka igény
A szerződés tárgyát képező újonnan létesítendő épület és a meglévő épület között a gyengeáramú tervek szerint a földben védőcsövek kerülnek kiépítésre. Ezen védőcsövekbe behúzott kábeleken keresztül kapcsolódnak össze a régi épületben lévő központok (tűzjelző, szerver) az új épületben kiépített hálózatokkal. A kiviteli tervdokumentáció ugyanakkor nem tartalmazza a régi épületen belüli védőcső kiépítését, melynek hiányában a rendszereket nem lehet összekötni egymással, így azok a rendeltetésszerű használatra nem alkalmasak.
2. pótmunka igény
A tervezett épületben nem került betervezésre padlásfeljáró, azonban karbantartási okok miatt mindenképpen javasolt beépíteni, hiszen a gázkéményt csak a padlástéren keresztül lehet megközelíteni. A padlásfeljáró kialakítása nélkül az épület a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, így annak létesítése műszaki szükségességből indokolt.
3. pótmunka igény
A tervezett épületben nem került betervezésre a gázkéményhez tetőkibúvó, azonban gázkémény műszaki átadásának feltétele, hogy a kéményseprő a kémény kitorkolásánál füst tömegáram mérést végezzen. A kéményseprő ezt csak a kémény mellett kialakított tetőkibúvón keresztül tudja megtenni, ezért a tetőkibúvót műszaki szükségességből be kell építeni.
2. A szerződés 2) pontjában rögzített vállalkozási díj összege az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 98.283.158,-Ft
Áfa (27%) 26.536.453,- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 124.819.611- Ft
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 98.860.803,-Ft
Áfa (27%) 26.692.417,- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 125.553.220,- Ft
3. A szerződés 4) pontjában rögzített vállalt teljesítési határidő az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: a szerződés megkötésétől számított 6 hónap.
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 2018.07.16. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: I. Egyenértékű termékekkel kapcsolatos indoklás:
A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti tilalmi körbe az alábbiakra tekintettel:
Jelen szerződésmódosítás I. pontjában rögzítettek nem lényegesek, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoznak meg, a termékek más típusra, kivitelre való kiváltása nem minősül a beruházás egészét tekintve lényeges változtatásnak.
A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, mivel az egyenértékű termékek alkalmazásának lehetősége már az ajánlattételi felhívásban is rögzítésre került, valamennyi ajánlattevő által ismert volt ennek lehetősége már az ajánlattétel során.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, mivel a műszaki tartalom módosulása a vállalkozói díj csökkenését eredményezi, a kiváltott tételek helyett azokkal egyenértékű termékek kerülnek beépítésre.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest sem terjeszti ki jelentős új elemre, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek típusa, illetve kivitele módosul.
II.-III. Pótmegrendelésekkel, illetve Pótmunkákkal kapcsolatos indoklás:
A jelen szerződésmódosítás II. és III. pontjaiban foglaltak a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja, továbbá a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján is jogszerűek.
A Kbt. 141 § (4) bekezdés b) pont alapján:
A szerződésmódosítás keretében olyan pótmunkák és pótmegrendelések kerülnek megvalósításra, melyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben.
A szerződő fél személyének változása műszaki és gazdasági okból egyaránt nem megvalósítható. Az alapszerződés alapján elvégzendő munkafolyamatok és a pótmunkákkal, valamint pótmegrendelésekkel fellépő munkafolyamatok technikailag egymásra épülnek, így új vállalkozó felvonulása az azonos munkaterületre koordinációs problémákat eredményezne.
Több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Minden gazdasági szereplő maga gondoskodik az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezi, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
A fentiek mellett kiemelendő továbbá az a tény is, hogy egy új közbeszerzési eljárás kiírása esetén jelentős időhátrány lépne fel, mely az alapszerződés szerinti kivitelezési munkálatokat is jelentősen hátráltatná az egymásra épülő munkafolyamatok miatt.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, azonban nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 98.283.158,-Ft, amelynek az 50%-a 49.141.579,-Ft míg a jelen módosítás II.-III. pontja eredményeképpen összesen nettó 1.815.485,-Ft-tal emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, mely nem éri el az 50%-os mértéket.
A Kbt. 141 § (2) bekezdés alapján:
Jelen módosítás keretében olyan építési munkák megrendelésére kerül sor, melyek nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez. Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, azonban nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15%-át.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 98.283.158,-Ft, amelynek a 15%-a 14.742.473,-Ft míg a jelen módosítás II.-III. pontja eredményeképpen összesen nettó 1.815.485,-Ft-tal emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, mely nem éri el az 15%-os mértéket.
A szerződő fél személyének változása csak új közbeszerzéssel eljárással lenne megoldható, mely mind az időbeliség, mind a költségek tekintetében jelentős hátránnyal járna.
Vállalkozó az alapszerződés szerinti feladatait a szerződés szerinti teljesítési határidő lejártáig (2018.06.21.) teljesíti, ugyanakkor a pótmunkák illetve pótmegrendelések elvégzése nem fér bele a szerződés szerinti teljesítési határidőbe, melyre tekintettel annak módosítása indokolt. Felek a szerződés módosított határideje tekintetében 2018.07.16. napjában állapodtak meg.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 98283158 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 98860803 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben