Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11781/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Püspökladány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. utca 3-5, Hrsz: 3702/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55300784
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Csilla
Telefon: +36 54517146
E-mail: racz.csilla@puspokladany.hu
Fax: +36 54451061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.puspokladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000330862018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000330862018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Petőfi Sándor Ált. Iskola energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000330862018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A fejlesztés során a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Petőfi Sándor Általános Iskola épületének energetikai felújítása valósul meg.
- homlokzati hőszigetelés, ill. padlásfödém szigetelést kap az épület, melynek köszönhetően javul az épület energetikai besorolása az épületenergetikai tanúsítványon.
A homlokzati hőszigetelés egyenes él-képzésű, 15 cm vastag homlokzati hőszigetelő táblákkal történik az épület függőleges, sík, homlokzati falainak külső felületén. A lábazat hőszigetelése 10 cm vastag hőszigetelő táblákkal történik. A padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastag hőszigetelő lemezzel történik.
- nyílászárók cseréje: 107 darab ablak és 11 darab kültéri ajtó
Gépészeti munkák:
- hőszivattyús rendszer kialakítása: Az épület környezetében 33 db 100m mélységű talajhő szonda elhelyezése
- napelem rendszer kialakítása: A két lapos tetejű épületrészen összesen 149 db nap-elem, 40 kW teljesítmény.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Petőfi Sándor Ált. Iskola energetikai fejlesz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. utca 3-5, Hrsz: 3702/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A fejlesztés során a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Petőfi Sándor Általános Iskola épületének energetikai felújítása valósul meg.
- homlokzati hőszigetelés, ill. padlásfödém szigetelést kap az épület, melynek köszönhetően javul az épület energetikai besorolása az épületenergetikai tanúsítványon.
A homlokzati hőszigetelés egyenes él-képzésű, 15 cm vastag homlokzati hőszigetelő táblákkal történik az épület függőleges, sík, homlokzati falainak külső felületén. A lábazat hőszigetelése 10 cm vastag hőszigetelő táblákkal történik. A padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastag hőszigetelő lemezzel történik.
- nyílászárók cseréje: 107 darab ablak és 11 darab kültéri ajtó
Gépészeti munkák:
- hőszivattyús rendszer kialakítása: Az épület környezetében 33 db 100m mélységű talajhő szonda elhelyezése
- napelem rendszer kialakítása: A két lapos tetejű épületrészen összesen 149 db napelem, 40 kW teljesítmény.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a szerződés teljesítésében részt vevő szakember ’építési szakterület felelős műszaki vezető [MV-É]’ területen szerzett többlet szakmai tapasztalata hónapokban megadva 15
2 Többlet jótállás időtartama a kötelező 24 hónapon felül (egész hónapban kifejezve, 36 hónaptól maximális értékelési pontszám jár) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015
II.2.13) További információ Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában alkalmazni fogja a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdését (feltételes közbeszerzés) figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem éri el a Kbt. 16-19. § szerint megállapított becsült értéket. Ajánlatkérő a képviselő-testülethez fordul a hiányzó anyagi fedezet rendelkezésre bocsátása érdekében.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), q) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint egy-szerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy Ajánlattevő szerepeljen az MKIK kivitelezői névjegyzékében az ajánlatkérés tárgyának megfelelő tevékenységi körrel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek a névjegyzéki számot a felolvasólapon meg kell adnia. Ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (https://www.mkik.hu/hu/epitesugyi-regisztracios-iroda) ellenőrzi, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő szerepel-e a kivitelezői névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés). Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel, melynek értelmében a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt, mert ilyen sem kívánja szűkíteni az ajánlattevők körét!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt, mert ilyen sem kívánja szűkíteni az ajánlattevők körét!
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/ 2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.
Amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kívánja igazolni alkalmasságát, a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy építészmérnök vagy építőmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén Kivitelező késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó kivitelezési díj 0,5 %-a naponta. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10%, a kötbérmaximum elérésekor alkalmazandó jogkövetkezményt a szerződés 11.4. pontja tartalmazza.
Jótállás: Kivitelező az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért jótállási kötelezettséggel és szavatossági (kellék-, és jogszavatosság) felelősséggel tartozik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. ( XI.5) Korm. rendelet 118.§-118/A. § és a 119.§. alapján szállítói előleget igényelhet. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és Ajánlatkérő által megfizetett előleget részszámlák és a végszámla összegébe egyenlően számítja be és a számlák esetében az előleg mértékével csökkentett összeget egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § előírásai szerint biztosítja a részszámlázási lehetőséget.
A nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
- 1. részszámla 25%-os készültségnél, mértéke a nettó ellenszolgáltatás összegének 25% - a,
- 2. részszámla 50%-os készültségnél, mértéke a nettó ellenszolgáltatás összegének 25% - a,
- 3. részszámla 75%-os készültségnél, mértéke a nettó ellenszolgáltatás összegének 25 % - a,
- végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően, az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kiadott, hiba és hiánymentes teljesítést igazoló dokumentum kiállítása után nyújtható be, mértéke a nettó ellenszolgáltatás 25 %-a.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésének - illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3), (4) bekezdésnek - megfelelően átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
A kifizetés szállítói finanszírozással a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint történik.
Ajánlatkérő/Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155. § szerint járnak el.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § szerint nyilatkozik Ajánlatkérő, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/07/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.) szerinti fordított és egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő a Kbt.117.§ alapján önálló eljárási szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt.113.§ (6), 114.§ (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel illetve az alábbiak szerint: az eljárás a Közbeszerzési Értesítőben közzétett felhívással indul, nyílt, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart. Az ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§ (1)-(2),(4),(6) bekezdések szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 20. § (5) bekezdése szerinti esetben.
2. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: kivitelezési szerződés.
3. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.
4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
5. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja.
6. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) K.r.5.§(2) bekezdése alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés).
7. Jelen eljárásban ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8. A Kbt. 138. §-a alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
9. Ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, akkor Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§(6) bekezdés). Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges.
10. Szerződéskötéssel egyidejűleg nyertes Ajánlattevő köteles benyújtani Ajánlattevőnek pénzügyi-műszaki ütemtervet.
11. A 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza.
12. Az felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Dagonya András; 408
13. A beszerzés tárgyának részekre történő bontása gazdasági, jótállási és projekt elszámolási szempontok miatt nem indokolt. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, hiszen a feladat egy munkaterülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges