Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11803/2018
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU212, HU211, HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ST-RASZTER KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés alapján műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Szent Borbála Kórház és Szent Lázár Megyei Kórház vonatkozásában
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212, HU211, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Projekt megvalósulás helyszínei:
2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., 5737/8. hrsz., 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., 8404.
hrsz., 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., 2302. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az alábbi helyszíneken ellátandó műszaki ellenőri feladatok:
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Hrsz.:
8404
Az érintett épületrész területe: 966 m2. Az egynapos sebészet fejlesztés a Szülészet- Nőgyógyászat-
Csecsemő és Gyermekosztály / „B” épület 3. szintjén valósul meg, ahol a műtők és kiszolgáló
helyiségei (3+1 műtő) 611 m² + kórtermek (8 darab kórterem) 228 m² + orvosi szobák, vizsgáló,
kezelő, nővérállás 127 m² (7 darab) kapnak helyet. Fejlesztés tárgya: 3. szint műtők és kórtermek
mobília és belsőépítészeti átalakítása, kórtermek: belsőépítészeti felújítás és átalakítás.
Szent Borbála Kórház, 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Hrsz.: 5737/8.
Az érintett épületrész területe 549 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az „L” épület IV. emelet,
jobb oldali szárnyában található Onkológiai Osztály átalakításával valósul meg.
Az egynapos sebészeti osztály kialakításához szükséges felújítási munkák: kórtermek festése,
mázolása, a fürdőhelyiségek szükség szerinti felújítása, IV. emelet fölötti terasz
szigetelésdiagnosztikai vizsgálata.
Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., Hrsz.: 2302
Az érintett épületrész területe 300 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az intézmény
Rendelőintézetének, északi szárnyának 3. emeletén valósul meg 2 új műtő és kiszolgáló helyiségek,
valamint 8 ágyas fektető részleg kialakításával. A felújítás során szükséges munkák: belső,
építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok
kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k,
kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése (O2, vákuum), padlóburkolatok
cseréje, helyiségek kifestése, szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram).
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 038 - 083293

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Megbízási szerződés alapján műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Szent Borbála Kórház és Szent Lázár Megyei Kórház vonatkozásában
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ST-RASZTER KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hercegprímás utca 12. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212, HU211, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Projekt megvalósulás helyszínei:
2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., 5737/8. hrsz., 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., 8404.
hrsz., 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., 2302. hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi helyszíneken ellátandó műszaki ellenőri feladatok:
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Hrsz.:
8404
Az érintett épületrész területe: 966 m2. Az egynapos sebészet fejlesztés a Szülészet- Nőgyógyászat-
Csecsemő és Gyermekosztály / „B” épület 3. szintjén valósul meg, ahol a műtők és kiszolgáló
helyiségei (3+1 műtő) 611 m² + kórtermek (8 darab kórterem) 228 m² + orvosi szobák, vizsgáló,
kezelő, nővérállás 127 m² (7 darab) kapnak helyet. Fejlesztés tárgya: 3. szint műtők és kórtermek
mobília és belsőépítészeti átalakítása, kórtermek: belsőépítészeti felújítás és átalakítás.
Szent Borbála Kórház, 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., Hrsz.: 5737/8.
Az érintett épületrész területe 549 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az „L” épület IV. emelet,
jobb oldali szárnyában található Onkológiai Osztály átalakításával valósul meg.
10
Az egynapos sebészeti osztály kialakításához szükséges felújítási munkák: kórtermek festése,
mázolása, a fürdőhelyiségek szükség szerinti felújítása, IV. emelet fölötti terasz
szigetelésdiagnosztikai vizsgálata.
Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., Hrsz.: 2302
Az érintett épületrész területe 300 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az intézmény
Rendelőintézetének, északi szárnyának 3. emeletén valósul meg 2 új műtő és kiszolgáló helyiségek,
valamint 8 ágyas fektető részleg kialakításával. A felújítás során szükséges munkák: belső,
építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok
kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k,
kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése (O2, vákuum), padlóburkolatok
cseréje, helyiségek kifestése, szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram).
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ST-RASZTER KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hercegprímás utca 12. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. Felek megállapítják, hogy a jelen Megbízási Szerződés módosítása a Salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház vonatkozásában az egynapos sebészeti ellátás megvalósításához szükséges felújítási munkákhoz kapcsolódó engedélyes szintű- és kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában szükségessé vált módosítási igény miatt szükséges. A Kórház vonatkozásában a vázlatterv készítésekor a Tervezővel lefolytatott szakmai egyeztetések alapján megállapításra került, hogy a Kórházban eredetileg kijelölt tervezési területen a szükséges helyigény miatt nem megoldható az orvostechnológiai igényeket maradéktalanul kielégítő 2 új műtő és kiszolgáló egységei, valamint a 8 ágyas fektető kialakítása. Ezért a Kórház és a Tervező által javasolt új helyszínen kerül kialakításra az egynapos sebészeti ellátás A módosuló tervezési feladatokhoz kapcsolódóan, azzal párhuzamosan a műszaki ellenőri feladatok a konkrét teljesítési helyszín vonatkozásában módosulnak. A módosítás a megbízási szerződés mellékletét képező Műszaki leírás 4.3. pontját érinti. Jelen Megbízási Szerződés Módosítás mellékletét képezi a módosított Műszaki leírás változással érintett kivonata.
A szerződésmódosítás dátuma: 2018.06.27.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3. Jelen szerződés módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik, mivel a módosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy a szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A Megbízási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok. A felmerülő változás
• nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
• az ellenszolgáltatás nem módosul, így a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, kizárólag a telj
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben