Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11914/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Teljesítés helye:Budapest XVIII. kerület 2., 3., 10-es választókörzetekben, terjedelmi korlátozás miatt ld. II.2.4) pont;Budapest XVIII. kerület 4., 6., 9-es választókörzetekben, terjedelmi korlátozás miatt ld. II.2.4) pont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Erenbau Kft;Erenbau Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76379167
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Bernadett
Telefon: +36 12920258
E-mail: toth.bernadett@varosgazda18.hu
Fax: +36 12923233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varosgazda18.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járda felújítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000076362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Városgazda XVIII. kerület NZrt részére mindösszesen 8491 folyóméter mennyiségű járda felújítási munkához kapcsolódó építési munkák elvégzése, mely a 2., 3., 4., 6., 9., 10-es számú választókörzetekre terjed ki.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45651975 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 2., 3., 10-es választókörzetekben: 4657 fm járda
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület 2., 3., 10-es választókörzetekben, terjedelmi korlátozás miatt ld. II.2.4) pont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. választókörzet, összesen 1464 fm (Helyszín / Szakasz / Érintett házszám / fm / HRSZ)
Gyöngyvirág utca / Üllői úttól- Tündérkert telekhatárig/ 2-6 között (Tündérkertig) / 106 / 155333
Építő utca / szemben bal oldal betonkocka / 26 / 65 / 152176
Mikszáth utca / betonkocka járda / 6 / 40 / 155107
Mikszáth utca / lépcső és járda / 4 / 80 / 155107
Építő utca / ház előtt (ua mint Építő 30.előtt) / 28 / 60 / 152177/7
Dolgozó utca / Szivárvány óvoda előtt / 16 / 103 / 152180/7
Szegfű utca / - / 2-től végig / 305 / 154704
Dolgozó utca / bejárathoz vezető út,lépcső előtti betonos rész / 2 / 156 / 152172/9
Dolgozó utca / - / 14 / 20 / 152172/1
Dolgozó utca / - / Dolgozó utca Lakatos út sarok / 32 / 152173
Dolgozó utca / orvosi rendelő / 12 / 107 / 152172/3
Dolgozó utca / - / 10 / 80 / 152172/8
Dolgozó utca / - / 6 / 12 / 152172/6
Kézműves utca / 4 mögött, új járda / 4 / 148 / 152194/9
Építő utca / 9 és 11 mellett, új járda / - / 150 / 152175/6
3. választókörzet, összesen 2186 fm (Helyszín / Szakasz / Érintett házszám / fm / HRSZ)
Honvéd utca / Szitnya utca- Selmecbánya között / 46-52 / 82 / 158198
Honvéd utca / - / 84-88 / 78 / 158198
Babits Mihály utca/ - / 49-53a / 51 / 154994
Gerely utca / Bessenyei u. -Nefelejcs u. között / 22-36a / 187 / 155757
Kassa utca / Léva utca- Körmöcbánya között / 25-33 / 75 / 157950
Kassa utca / Honvéd utca-Körmöcbánya között / 35-41 / 80 / 157950
Kassa utca / Léva utca- Körmöcbánya között / 26-32 / 75 / 157950
Kassa utca / Honvéd utca-Körmöcbánya között / 34-40 / 60 / 157950
Kárpát utca / Trencsén utca - Nyitra utca között / 12-18 / 80 / 157859
Kárpát utca / Pozsony utca- Vág utca között / 1-25 / 263 / 157859
Körmöcbánya utca / Kassa utca- Üllői út között / 3-21 / 170 / 158144
Körmöcbánya utca / Kassa utca- Selmecbánya utca között / 23-43 / 188 / 158171
Székely György utca / - / 1-7b / 107 / 154783
Besztercebánya utca / - / 22a / 36 / 157984
Besztercebánya utca / - / 24-44 / 189 / 157984
Tompa Mihály utca / - / 1-11 / 118 / 155540
Zólyom utca / Szitnya utca- Szurmay t. között / 1-23 / 265 / 158615
Vers utca / - / 2-4 / 42 / 155487
Ipolyság utca / - / 23 /40 / 158586
10. választókörzet, összesen 1007 fm (Helyszín / Szakasz / Érintett házszám / fm / HRSZ)
Brassó utca / páratlan oldal (Tarkő utca- Tusnád u. között) / 25-29 / 85 / 147635
Jakabháza utca / páratlan oldal (Szalafő u.-Fiume u. között) / 1-17 / 165 / 148714
Kétújfalu utca / páratlan oldal (Nagyenyed u.- Beremend u. között) / 49-65 / 67 / 147921
Kétújfalu utca / páratlan oldal (Tarkő u.- Gyöngyfa u. között) / 99-151 / 193 / 147921
Nagyenyed utca / páros oldal (Déva utca- Üllői út között) / 2-8 / 120 / 147984
Nagyenyed utca / páros oldal (Óhuta u.-Drávafok u. között) / 42-54 / 152 / 147984
Nagyenyed utca / páratlan oldal (Vízakna utca - Halomi út között) / 29c-31b / 70 / 147984
Vedres Márk utca / páros oldal (Kétújfalu u.- Nagydobos u. között) / 18-26 / 90/ 147864
Vízakna utca / páratlan oldal (Nagyenyed u.-Zágon u. között) / 13-15 / 65 / 148172
Részletesen a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. – 16-24 hónap) 20
2 Késedelmi kötbér napi mértéke (Kbt. 77. § (1) bek. – 20e – 50e Ft) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek. c)
Pontszám: 0-10
Ért.szempont – Ért.módszer:
1. Ár – fordított arányosítás
2. Jótállás(16-24 hó) – egyenes ar.
3. Késedelmi kötbér(20e-50e Ft) – egyenes ar.

II.2.1)
Elnevezés: 4., 6., 9-es választókörzetekben: 3834 fm járda
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület 4., 6., 9-es választókörzetekben, terjedelmi korlátozás miatt ld. II.2.4) pont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. választókörzet, összesen 2059 fm (Helyszín / Szakasz / Érintett házszám / fm / HRSZ)
Bajcsy-Zsilinszky utca / páratlan oldal / 35-39 / 60 / 158468
Bártfa utca / - / 2 / 25 / 159572
Gömbakác utca / - / 15-21 / 85 / 159534
Honvéd utca / - / 39-43 / 60 / 158198
Honvéd utca / páratlan oldal (Szurmay t. u. – Nyíergyháza u. között) / 112 / 158198
Honvéd utca / - / 77-79 / 65 / 158198
Kassa utca / - / 100-102 / 40 / 159350
Kassa utca / - / 175-181 / 65 / 147092
Munkács utca / - / 1-3, 7-13 / 94 / 159692
Munkács utca / - / 50-54 / 60 / 159734
Népes utca / páros oldal (Ködmön u.-Duna u. között) / 10a-16b / 100 / 146880
Nyíregyháza utca / - / 99-101 / 30 / 159256
Pancsova utca / páros oldal (Temesvár utca- Nyíregyháza utca között) / 2-14 / 140 / 159973
Rába utca / - / 32 / 30 / 146824
Szinyei Merse utca / - / 64-66 / 33 / 156253
Szurmay tábornok utca / páros oldal (Rozsnyó u. -Honvéd u. között) / 18-34 / 185 / 158727
Szurmay tábornok utca / páratlan oldal (Rozsnyó u. -Honvéd u. között) / 21-37 / 185 / 158727
Ungvár utca / - / 1-11 / 100 / 159665
Ungvár utca / - / 23-31,37 / 110 / 159645
Ungvár utca / - / 39-47 / 100 / 159624
Zilah utca / - / 25-37 / 105 / 159460
Versec utca / páros oldal (Temesvár utca -Szurmay t. u. között) / 16-28 / 110 / 156631
Vízöntő utca / - / 2a-4b, 1-5 / 130 / 156435
Varga Katalin / - / 22-24 / 35 / 159234
6. választókörzet, összesen 98 fm (Helyszín / Szakasz / Érintett házszám / fm / HRSZ)
Havanna utca / - / 56-62 / 98 / 151159/6
9. választókörzet, összesen 1677 fm (Helyszín / Szakasz / Érintett házszám / fm / HRSZ)
Bókay Árpád utca / páros oldal (Baross u. - Városház utca között) / 36-52, 54b / 158 / 150579
Dalmady Győző utca / páratlan oldal (Cziffra Gy.u. - Batthány L. u. között) / 13-21 / 118 / 149416
Dalmady Győző utca / páratlan oldal (Üllői út - Batthány L. u. között) / 1-11 / 156 / 149416
Garay utca / - / 23-33 / 86 / 149723
Kossuth Lajos utca / páratlan oldal (Madarász u. - Dalmady Gy. u. között) / 187-213c / 250 / 149503
Muraköz utca / páros oldal (Zente utca - Fiume utca között) / 4-8,12-18 / 152 / 148537
Szélmalom utca / - / 88a-104 / 151 / 149724
Varjú utca / - / 1-19 / 210 / 150164
Városház utca / páros oldal (Batthány L. u. - Kossuth L. u. között) / 8-12b / 95 / 150482
Zsalu utca / páratlan oldal (Nemeske u. - Cziffra u. között) / 1-15 / 158 / 149047
Zsukó utca / páratlan oldal (Nemeske u. - Cziffra u. között) / 1-11 / 143 / 149079
Részletesen a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. – 16-24 hónap) 20
2 Késedelmi kötbér napi mértéke (Kbt. 77. § (1) bek. – 20e – 50e Ft) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek. c)
Pontszám: 0-10
Ért.szempont – Ért.módszer:
1. Ár – fordított arányosítás
2. Jótállás(16-24 hó) – egyenes ar.
3. Késedelmi kötbér(20e-50e Ft) – egyenes ar.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 2., 3., 10-es választókörzetekben: 4657 fm járda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Erenbau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20770044
Postai cím: Heltai Jenő Utca 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: erenbau.e@gmail.com
Telefon: +36702412522
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26192875
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 28522688 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Erenbau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20770044
Postai cím: Heltai Jenő Utca 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338213

Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243

Hivatalos név: Navigáció Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87830251
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24202024241

Hivatalos név: RÖNK-VÁR Építőipari és Faházgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53541767
Postai cím: Szabadság Út 116
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12288623213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 4., 6., 9-es választókörzetekben: 3834 fm járda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Erenbau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20770044
Postai cím: Heltai Jenő Utca 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: erenbau.e@gmail.com
Telefon: +36702412522
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19459100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 21267614 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Erenbau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20770044
Postai cím: Heltai Jenő Utca 73
Város: Gyál
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13374338213

Hivatalos név: Navigáció Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87830251
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24202024241

Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243

Hivatalos név: RÖNK-VÁR Építőipari és Faházgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53541767
Postai cím: Szabadság Út 116
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12288623213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5) Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges