Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11943/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:KITE-PLANT Kft.
Teljesítés helye:HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz.;HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Schetelig Hungária Kft.;VIKUV AQUA Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KITE-PLANT Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25518
Postai cím: Bem József utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Zsolt
Telefon: +36 309955683
E-mail: illes@kite.hu
Fax: +36 54525660
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kite.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-Derecske külterület 0110/7. hrsz területen egy új, blokkrendszerű, nagy légterű, 17.050 m2 területű növényház és 1421 m2 területű fóliaházhoz épített technológiai épület tervezése és építése, valamint a növényház fűtéséhez szükséges geotermikus energia biztosításához 1600 m mély termálkút fúrása, automatizált, palántanevelési technológia feltételeinek megteremtése valósul meg. A közbeszerzés két részben valósul meg:
I. Rész - Fóliaház tervezése és teljes építészeti kivitelezése
II. Rész - Termálkút fúrása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 755091763 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16- I. Rész: Fóliaház tervezése és teljes építészeti kivitelezése
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Rész: Fóliaház tervezése és teljes építészeti kivitelezése
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-Derecske külterület 0110/7. hrsz területen egy új, blokkrendszerű, nagy légterű, 17.050 m2 területű növényház és 1421 m2 területű fóliaházhoz épített technológiai épület tervezése és építése valósul meg.
A) Tervezési feladat:
Ajánlatkérő rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel, amely alapján a nyertes ajánlattevő feladata a építési engedély szerinti megadott méretű (a tervezett növényház méretei: 12m*12,80m*111m, 17.050 m2, technológiai ház területe: 1421 m2), építendő fóliaház (növényház és technológiai helyiség együttesen) felépítéséhez kiviteli tervek készítése az engedélyes tervek, valamint a műszaki leírás szerint. Geodéziai alaptérkép készítése. A megadott csatlakozásoktól kiépítendő öntözés, elektromos ellátás, fűtés, energiaernyő, technológiai vezérlés tervezése. A kiviteli tervhez kötelező az árazatlan költségvetés készítése.
B) Kivitelezési feladat:
Vállalkozási szerződés blokkrendszerű, nagy légterű fóliaház építésére, beállítására és üzembe helyezésére. A fóliaházat modern szellőző- és öntözőberendezéssel kell ellátni, az öntözőrendszer permetlé kijuttatására is alkalmas kell legyen. A növényház építésének részét képezi egy energiaernyő/árnyékoló rendszer is, valamint az elektromos- és fűtési rendszer kialakítása is. A kivitelezési feladat részét képezi a kapcsolódó esővíz tározó megépítése is a rendelkezésre bocsátott engedélyek és tervek alapján.
A növényházhoz kapcsolódik továbbá egy 1421 m2 nagyságú technológiai ház is, mely szintén az építési feladat részét képezi. A fenti épületek teljes építészeti kivitelezését kell elvégezni.
Fóliaház gyártása, leszállítása, felépítése és beüzemelése, alrendszerrel és fűtéssel, horizontális energiaernyővel öntözéssel és öntözőberendezésekkel és gépekkel, valamint egyéb öntözéshez szükséges berendezésekkel, légtechnikai berendezésekkel, technológiai vezérléssel a következő kivitelben:
Növényház méretei:
Szélesség: 153,6 m
Hossz: 111 m
Vápamagasság: 5,0 m
Gerincmagasság: 8,6 m
Hajószélesség: 12,80 m
Tartóoszlopok távolsága: 3m hajóhosszban
Szellőztetési mód: kétoldalas 2m széles gerincből nyíló tetőszellőztető rendszer
Borítás: 2 rétegű felfújt LDPE fólia
Terület: 17.050 m2
Technológiai ház méretei:
Szélesség: 12,80 m
Hossz: 111 m
Vápamagasság: 5,0 m
Gerincmagasság: 8,6 m
Hajószélesség: 12,80 m
Tartóoszlopok távolsága: 3m hajóhosszban
Borítás:
Tetőborítás: szigetelt tető fóliaház szerkezetére rögzítve
Oldalfal: külső fal szigetelt PUR szendvicspanel, belső fal a fóliaház felé polikarbonát, hőközpont összes fala és plafon tűzálló szendvicspanel
Terület: 1421 m2
Létesítmény összes hasznos alapterülete: 18.471 m2
Fentieken túl a kivitelezési feladat részét képezi a tervek szerinti 1300 m3 térfogatú melegvizes puffertartály, valamint esővíz tározó kivitelezése.
Építészeti kivitelezés alatt Ajánlatkérő az épületek és építmények megépítését, építési-, fűtési-, vízellátási-, csapadékvíz elvezetési-, világítási- rendszer tárgyi eszközeinek, építőelemeinek leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti, ide nem értve a termálkút fúrását és a termálvíz hőjét hasznosító hőcserélőt.
A részletes műszaki leírást/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a fóliaházra minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap max. 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 5
2 Többlet jótállási idő mértéke a technológia elemekre minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 5
3 Vállalt teljesítési határidő (min. 6 hónap és max. 9 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg)  15
4 Hóterhelés mértéke a minimálisan kötelező 70 daN/m2-en felül (mértékegység: daN/m) 15
5 Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF-ban megadva, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívása alapján 1771014137 projektazonosító számú Projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16- II. Rész: Termálkút fúrása
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Rész: Termálkút fúrása
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-4130 Derecske, 0110/7. hrsz. területen megvalósuló növényház fűtése geotermikus energiával valósul meg, melyhez egy legfeljebb 1600 m talpmélységű termálkút fúrására van szükség. A nyertes ajánlattevő feladata a jogerős vízjogi létesítési engedély és tervek alapján a termálkút kivitelezése és a termálvíz hőjét hasznosító hőcserélő beépítése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 5 év felett (min. 0 évben max. 5 év, előny a nagyobb, csak egész év ajánlható meg) 5
2 Vállalt teljesítési határidő (min. 90 nap és max. 150 nap, előny az alacsonyabb, csak egész nap ajánlható meg) 10
3 Rövidebb szerviz reagálási idő a minimálisan előírt 24 órához képest (minimum 0, maximum 22, előny a magasabb, órában megadva)  10
4 Többlet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság II. rész M2) a) szakember tekintetében a minimálisan kötelező 3 éven felül (évben, egész számban megadva, előny a magasabb, minimum: 0, maximum: 15) 5
5 öbblet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság II. rész M2) b) szakember tekintetében a minimálisan kötelező 3 éven felül (évben, egész számban megadva, előny a magasabb, minimum: 0, maximum: 15) 5
6 A rendszer kapacitásának növelése (a hőcserélő pótlólagos beruházása mellett) a kötelező 60 m3 felett (m3-ben, egész számban megadva, előny a magasabb, minimum: 0, maximum: 30)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF-ban megadva, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 55
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívása alapján 1771014137 projektazonosító számú Projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3041 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: I. Elnevezés: Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16- I. Rész: Fóliaház tervezése és teljes építészeti kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schetelig Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pipacs u. 27/a.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: info@schetelig.hu
Telefon: +36 703161026
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 703161026
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24832535-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 686723760
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 559180000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alapozás, átépítés, szerelés, technológiai szerelés, beüzemelés, szakember biztosítása É, G, MV-É, MV-ÉG szakterület
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Schetelig Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pipacs u. 27/a.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24832535-2-13

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: II. Elnevezés: Korszerű termálfűtésű fóliaház építése a KITE-Plant Kft-nél (Derecske külterület 0110/7. hrsz) - VP2-4.1.3.1-16- II. Rész: Termálkút fúrása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 72.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2700
Ország: HU
E-mail: vikuvaquakft@gmail.com
Telefon: +36 706854999
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53310505
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745382-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 224425430
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 195911763
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fúróberendezés bérlése, személyzettel
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 72.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745382-2-13

Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sövényházi út 1.
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges