Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11987/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30313622
Postai cím: Döbrentei Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánkuty Tamás
Telefon: +36 13754084
E-mail: titkarsag@padebudapest.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000066422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest V. Kálmán Imre utca 20. szám alatti ingatlan oktatási intézmény szerinti funkciójának kialakítása II. üteméhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
Részajánlattétel kizárásának indokolása: A szolgáltatás lényege, hogy a szakcég műszaki ellenőrei a jogszabályoknak és a megrendelői igényeknek megfelelően elvégzik a műszaki ellenőrzési tevékenységet, biztosítják a folyamatok összhangját. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
Ajánlati biztosíték befizetésének helye: pénzügyi intézmény vagy pénzforgalmi intézmény
Ajánlatkérő számlaszáma: 10300002-10620737-49020012 (MKB Bank)
A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 7581 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 101 - 231030
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt építési beruházás során teljesített műszaki ellenőrzési feladatok teljesítésére vonatkozó alábbi referenciával:
- min. 1 db, min. nettó 2.100 m2 alapterülettel bíró épület esetében megvalósult rekonstrukciós/felújítási kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzése, amelynél az épület homlokzata legalább helyi műemlék védelem alatt áll, és ahol a műszaki ellenőrzés során restaurátor felügyelet is megvalósult
Az előírt követelmények egy referenciával is teljesíthetőek.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. min. 1 fő projektvezető szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész 2. pontja szerinti ME-É jelű (Magasépítési szakterület) vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőrzési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik és
- projektvezetőként és/vagy műszaki ellenőrként részt vett örökségvédelmi szempontból érintett területen lévő épület műszaki ellenőrzésében.
M.2.2. min. 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 3. pontja szerinti ME-G jelű (Építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőrzési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.3. min. 1 fő, szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 4. pontja szerinti ME-V jelű (Építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőrzési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Helyesen:
M.1. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben (36 hónapban) sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt építési beruházás során teljesített műszakiellenőrzési feladatok teljesítésére vonatkozó alábbi referenciával:
— min. 1 db, min. nettó 2 100 m² alapterülettel bíró épület esetében megvalósult rekonstrukciós/felújításikivitelezési feladatok műszaki ellenőrzése, amelynél az épület homlokzata legalább helyi vagy ezzel egyenértékű védelem alatt áll, és ahol a műszaki ellenőrzés során restaurátor felügyelet is megvalósult.
Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelezettsége.
Az előírt követelmények egy referenciával teljesíthetőek.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. min. 1 fő projektvezető szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész 2. pontja szerinti ME-É jelű (Magasépítési szakterület) vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőrzési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik és
- projektvezetőként és/vagy műszaki ellenőrként részt vett örökségvédelmi szempontból érintett területen lévő épület műszaki ellenőrzésében.
M.2.2. min. 1 fő szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 3. pontja szerinti ME-G jelű (Építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőrzési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.3. min. 1 fő, szakemberrel, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 4. pontja szerinti ME-V jelű (Építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőrzési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 5 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: E hirdetmény feladásának dátuma
A következő helyett:
Helyesen:
2018/05/25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ