Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14219/2018
CPV Kód:45233252-0
Ajánlatkérő:Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Cegléd, belterület 50, 63, 2743 és 80 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szolnok Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01389
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Üllei-Kovács Péter
Telefon: +36 53511400-308
E-mail: ullei.peter@cegledph.hu
Fax: +36 53511406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.cegled.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében Cegléd, Szabadság téren, illetve Rákóczi úton szilárd burkolatú közutak felújítása
Hivatkozási szám: C/6035/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233252-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat keretében Cegléd, Szabadság téren, illetve Rákóczi úton szilárd burkolatú közutak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233252-0
További tárgyak:45233223-8
45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd, belterület 50, 63, 2743 és 80 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6750 m2 felújítás ebből 6300 m2 Multimac technológiával, továbbá 450 m2 aszfaltburkolat marás és hengerelt aszfalt felújítás. Szegélycsere és javítás: 422 fm hosszan, 112 db közműszerelvény szintbehelyezése, 115 m2 járdafelület helyreállítása. 135 m2 útburkolati jel felfestés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10883 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szolnok Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagysándor József u. 35/A
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail: info@szolnokaszfalt.hu
Telefon: +36703821101
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38422024
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233252-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233252-0
További tárgyak:45233223-8
45233221-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd,belterület 50, 63, 2743 és 80 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
6750 m2 felújítás (aszfaltburkolat marás és AC11 kopóréteg beépítése hengerelt aszfalt kopóréteg készítése). Szegélycsere és javítás: 422 fm hosszan, 20 db meglévő akna felújítása,szintbehelyezése, 115 m2 járdafelület helyreállítása. 135 m2 útburkolati jel felfestés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42677450
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szolnok Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagysándor József utca 35/A.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail: info@szolnokaszfalt.hu
Telefon: +36703821101
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (2) bekezdésének b) pontját, amely kimondja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosulhat, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg építési beruházás esetén az eredeti szerződés értékének 15%-át, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Megrendelő és Vállalkozó rögzíti, hogy a szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak. Műszaki tartalom változása a VI.1.4. és VI.2.2. pontokban részletezve. Költségnövekedés összege nettó 4.255.426,- Ft. Tartalékkeret összege változatlan: 1.829.620,- Ft, a jótállási biztosíték mértéke 731.848,- Ft-ról 816.957,- Ft-ra emelkedett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés megkötését követően a kivitelezési tevékenység megkezdésére 2018. július 09-én került sor. Vállalkozó, 2018. július 12-én kelt levelében jelezte, hogy a feltárási munkák és a munkaközi mérések eredményeiből következtetően, a Rákóczi út és Szabadság tér kopórétegének tervezett anyagának megváltoztatását javasolja. A munkaközi teherbírás mérései nagy szórást mutatnak, több helyen a szerkezet teherbírásának növelése szükséges, mely AC 11 kopó jelű aszfalt bedolgozásával biztosítható. A „Multi Mac” eljárással készülő aszfaltréteg, gyártástechnológiából következően nem alkalmas a pályaszerkezet erősítésére, az csak felületi zárást biztosít. Vállalkozó 3,5 cm vtg. „Multi Mac” réteg helyett, 3,5 cm vtg. „AC11 kopó” jelű aszfalt beton beépítését javasolta.
2. Megrendelő kérte a Vállalkozót, a hogy az általa javasolt új műszaki tartalomról, illetve annak költségigényéről tételes kimutatást nyújtson be.
3. Vállalkozó a szükséges dokumentumot 2018.07.17. napján nyújtotta be. Az új műszaki tartalom költségnövekedéssel jár. A költségnövekedés összege nettó: 4.255.426 Ft, azaz négymillió-kétszázötvenötezer-négyszázhuszonhat forint.
4. Miután a Vállalkozó által benyújtott műszaki tartalom az eredeti ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű, továbbá magasabb minőségű helyettesítő termékeket tartalmaz és az ezzel járó költségnövekedés a Megrendelő rendelkezésre álló fedezetén belül van, így Megrendelő a műszaki tartalom változását és az ezzel járó költségnövekedést jóváhagyta.
5. A költségnövekedés miatt a Vállalkozási szerződés, vállalkozási díjra, jótállási biztosítékra, és a tartalékkeretre vonatkozó rendelkezéseit is módosítani szükséges.
6. Tekintettel a fentiekre, továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, Felek a Vállalkozási szerződést módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38422024 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42677450 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben