Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:1908/2018
CPV Kód:45331000-6
Ajánlatkérő:Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Teljesítés helye:8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KG Invest 2008. Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Nemzeti azonosítószám: AK15429
Postai cím: Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pokecz Melinda
Telefon: 83/501-701
E-mail: melinda.pokecz@spaheviz.hu
Fax: 83/540144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42511110-5
További tárgyak:45317100-3
45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hőszivíttyú telepítése, kiépítése
Vulcano VMW400
Q/W30W50=135 kW, COP=6,69
Q/W30W60=125,5 kW, COP=5,32
Q/W30W80=108 kW, COP=3,19
Q/W25W50=116 kW, COP=5,89
Q/W25W60=108,5 kW, COP=4,66
Q/W25W80=94,5 kW, COP=2,82
600 m távvezeték fektetése
gépészeti szerelések
földmunkák
Távfelügyeleten keresztül történő hibaelhárítási lehetőség (távoli programozási lehetőség)
A berendezés alkalmas 80 celsius fok előremenő vízhőmérséklet előállítására.
A berendezéseket a nyertes ajánlattevő köteles leszállítani, üzembe helyezni, a szükséges építési munkákat elvégezni így különösképpen, de nem kizárólagosan a fogadóhelyiség felépítését, távhővezeték kiegépítését, illetve a járulékos fűtésszerelési munkák elvégzését a kiviteli terv alapján)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
380 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés - Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Konini u. 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 381835630
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45331000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42511110-5
További tárgyak:45317100-3
45315000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hőszivíttyú telepítése, kiépítése
Vulcano VMW400
Q/W30W50=135 kW, COP=6,69
Q/W30W60=125,5 kW, COP=5,32
Q/W30W80=108 kW, COP=3,19
Q/W25W50=116 kW, COP=5,89
Q/W25W60=108,5 kW, COP=4,66
Q/W25W80=94,5 kW, COP=2,82
600 m távvezeték fektetése
gépészeti szerelések
földmunkák
Távfelügyeleten keresztül történő hibaelhárítási lehetőség (távoli programozási lehetőség)
A berendezés alkalmas 80 celsius fok előremenő vízhőmérséklet előállítására.
A berendezéseket a nyertes ajánlattevő köteles leszállítani, üzembe helyezni, a szükséges építési munkákat elvégezni így különösképpen, de nem kizárólagosan a fogadóhelyiség felépítését, távhővezeték kiegépítését, illetve a járulékos fűtésszerelési munkák elvégzését a kiviteli terv alapján)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 381835630
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Konini u. 19
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó 381.835.630,- Forint illeti meg. A nettó ajánlati árat a jelen szerződésmódosításban, illetve a hatályos jogszabályokban (különösképpen, de nem kizárólagosan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra) a meghatározottak szerint a vízjogi létesítési engedélyhez kötött munkák kivételével az építési tevékenységre irányadó ÁFA összeg terheli. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amely bármelyik dokumentumban szerepel.
A Szerződés V. Pénzügyi elszámolás pontja 12. alponttal egészül ki:
A vízjogi létesítési engedélyhez kötött munkarészek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § b) pontja alapján az ellenszolgáltatás teljesítésének ellenértékét terhelő ÁFA összegét az építési szolgáltatás igénybevevője fizeti meg. (Fordított ÁFA)
A Szerződés V. Pénzügyi elszámolás pontjának 11. alpontja az alábbival egészül ki:
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában az építési hatóság alatt nemcsak az ágazati jogszabályok által kifejezetten építésügyi hatóságként aposztrofált hatóságot, hanem minden olyan hatóságot érteni kell, amelyik építési, bontási tartalmú engedély kiadására jogosult.
A bányafelügyelet mint építésügyi hatóság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (3) bekezdése és 44. § (1) bekezdése alapján a különböző ott felsorolt vezetékek, hálózatok létesítése, a villamosenergia-ipari építésügyi hatóság a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115-116. §-ai, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a villamosművek, a villamos és egyéb vezetékek létesítése, a hírközlési hatóság a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 2. §-a alapján az elektronikus hírközlési építmények létesítése, a közlekedési hatóság az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-a alapján a különböző utak létesítése, továbbá az általános építésügyi hatóság az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet alapján az egyéb építmények létesítése kapcsán jogosult építési, bontási engedély kiadására. Ezen túl a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély).
Bár a felsorolt ágazati jogszabályok közül a hírközlési hatóságot, a közlekedési hatóságot és a vízjogi hatóságot az irányadó jogszabály kifejezetten nem nevezi építésügyi hatóságnak, azonban az Áfa törvény 142. § (1) bekezdése b) pontja alkalmazásában - mint építési (létesítési), bontási tartalmú engedély kiadására jogosult hatóság - építési hatóságnak
tekintendő.
Mindezek alapján, amennyiben olyan engedélyköteles tevékenységről van szó, amelyhez építési (létesítési), bontási tartalmú engedély kiadása szükséges, akkor az annak során kifejtett építési-szerelési és egyéb szerelési munkával megvalósuló szolgáltatás - az arra vonatkozó egyéb feltételek fennállása esetén - fordított adózás alá esik, függetlenül az engedély elnevezésétől, illetve attól, hogy az ágazati jogszabály az azt kiadó hatóságot építésügyi hatóságnak nevezi-e.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az eredeti szerződésben szereplő, ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezések jogszabálysértően, ÁFA törvényt sértve kerültek meghatározásra. A szerződés módosítás célja a jogsértő helyzet feloldása azáltal, hogy a fordított ÁFA előírásai maradéktalanul érvényesülhessenek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában az építési hatóság alatt nemcsak az ágazati jogszabályok által kifejezetten építésügyi hatóságként aposztrofált hatóságot, hanem minden olyan hatóságot érteni kell, amelyik építési, bontási tartalmú engedély kiadására jogosult.
A bányafelügyelet mint építésügyi hatóság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (3) bekezdése és 44. § (1) bekezdése alapján a különböző ott felsorolt vezetékek, hálózatok létesítése, a villamosenergia-ipari építésügyi hatóság a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115-116. §-ai, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a villamosművek, a villamos és egyéb vezetékek létesítése, a hírközlési hatóság a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 2. §-a alapján az elektronikus hírközlési építmények létesítése, a közlekedési hatóság az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-a alapján a különböző utak létesítése, továbbá az általános építésügyi hatóság az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet alapján az egyéb építmények létesítése kapcsán jogosult építési, bontási engedély kiadására. Ezen túl a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély).
Bár a felsorolt ágazati jogszabályok közül a hírközlési hatóságot, a közlekedési hatóságot és a vízjogi hatóságot az irányadó jogszabály kifejezetten nem nevezi építésügyi hatóságnak, azonban az Áfa törvény 142. § (1) bekezdése b) pontja alkalmazásában - mint építési (létesítési), bontási tartalmú engedély kiadására jogosult hatóság - építési hatóságnak
tekintendő.
Mindezek alapján, amennyiben olyan engedélyköteles tevékenységről van szó, amelyhez építési (létesítési), bontási tartalmú engedély kiadása szükséges, akkor az annak során kifejtett építési-szerelési és egyéb szerelési munkával megvalósuló szolgáltatás - az arra vonatkozó egyéb feltételek fennállása esetén - fordított adózás alá esik, függetlenül az engedély elnevezésétől, illetve attól, hogy az ágazati jogszabály az azt kiadó hatóságot építésügyi hatóságnak nevezi-e.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az eredeti szerződésben szereplő, ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezések jogszabálysértően, ÁFA törvényt sértve kerültek meghatározásra. A szerződés módosítás célja a jogsértő helyzet feloldása azáltal, hogy a fordított ÁFA előírásai maradéktalanul érvényesülhessenek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 381835630 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 381835630 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Szerződés XIII. pontjával összhangban a felek a szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt korlátok figyelembe vétele mellett módosítják, mivel a módosítás nem lényeges.
A szerződés nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg tekintettel arra, hogy a szerződéses ellenérték változatlan maradt.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
A szerződéskötést követően a munkaterület átadása során a műszaki ellenőr felhívta a Szerződő Felek figyelmét arra, hogy a tárgyi szerződésben foglalt építési munkák egy része hatósági engedélyhez (vízjogi létesítési engedélyhez) kötött, ezáltal a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei tévesen kerültek rögzítésre.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben