Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:2198/2018
CPV Kód:18100000-0
Ajánlatkérő:Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Teljesítés helye:Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász Nagykun-Szolnok, BAZ, PEst, Fejér, Veszprém, Békés, Bács-Kiskun,Csongrád, Somogy, Tolna, Baranya, Zala megye és Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gartenpro Termelési és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK20508
Postai cím: Hungária körút 200
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06/1 273-0449
E-mail: lutar.balazs@jobbadni.hu
Fax: 06/1 700 4511
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS „MRSZA Országos Közfoglalkoztatási Program 2017/2018”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
" MRSZA Országos Közfoglalkoztatási Program 2017/2018" ADÁSVÉTELI szerződés keretében BM/3305-2/2017 sz. projekt tárgyú Közbeszerzési eljárás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU32, HU33 A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász Nagykun-Szolnok, BAZ, PEst, Fejér, Veszprém, Békés, Bács-Kiskun,Csongrád, Somogy, Tolna, Baranya, Zala megye és Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: szerszámtároló faházak beszerzése (200 db),
- Padlóval, 70 cm előtetővel
- Anyaga: Észak-Európai fenyő
- Tetőborítás: Bitumenes kátránypapír
- Méret: 340 cm x 300 cm
- Alapterület: 10.2 m2
- Falvastagság: 28 mm
- Oldalfal-magasság:194 cm
- Orom magasság: 242 cm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18645 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS "MRSZA Országos Közfoglalkoztatási Program 2017/2018" 3.rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gartenpro Termelési és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soproni úti Ipartelep
Város: Fertőszentmiklós
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9444
Ország: HU
E-mail: gartenpro@gartenpro.hu
Telefon: +3699544528
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3699380177
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57.800.000,-
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18100000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, BAZ, Heves, Pest, Fejér, Veszprém, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna, Baranya, Zala megye és Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: szerszámtároló faházak beszerzése (218 db),
- Alapkivitel: Padló nélkül, 70 cm elõtetõvel
- Anyaga: Észak-Európai fenyõ
- Tetõborítás: Bitumenes kátránypapír
- Méret: 340 cm x 300 cm
- Alapterület: 10.2 m2
- Falvastagság: 28 mm
- Oldalfal-magasság:194 cm
- Orom magasság: 242 cm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63.002.000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gartenpro Termelési Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soproni úti Ipartelep
Város: Fertőszentmilkós
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9444
Ország: HU
E-mail: gartenpro@gartenpro.hu
Telefon: +36 309690102
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/12/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek rögzítik, hogy a módosítás az ajánlattételi felhívás 4. pont 3. részében szereplő darab 2017. november 21. napján aláírt szerződés 2. pontjában szereplő vételárat érinti.
A Felek rögzítik, hogy az ajánlattételi felhívás 4. pont 3. részében szerepelő darab 2018 darabra növekszik, valamit a Szerződés 2. pontjában meghatározott vételár további 5.202.000,- Ft-tal (azaz ötmillió-kettőszázkettőezer forinttal) 63.002.000,- Ft-ra (azaz hatvanhárommillió-kettőezer forintra) növekszik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Ajánlatkérőnek az "MRSZA Országos Közfoglalkoztatási Program 2017/2018" keretében elnevezésű pályázati forrás maradványösszege felhasználhatóvá vált további megrendelések kifizetésre is, így keletkezett többletforrásra további eszközök beszerzésére, azonban a projekt véghatáridejének tartása okán az ajánlatkérő célszerűnek tartotta a megkötött szerződés módosítását, mivel új közbeszerzési eljárás lefolytatása nem lett volna lehetséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57.800.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 63.002.000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben