Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:2351/2018
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bloc Quest Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség nevében eljáró Fővárosi Főügyészség
Nemzeti azonosítószám: AK15597
Postai cím: Akadémia utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06-1-472-4003
E-mail: paulovits.helga@mku.hu
Fax: 06-1-472-4163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mklu.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Fővárosi Főügyészséghez tartozó négy épületben folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Fővárosi Főügyészséghez tartozó négy épületben folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Fővárosi Főügyészséghez tartozó négy épületben folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18418 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „A Fővárosi Főügyészséghez tartozó négy épületben folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2008/12/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bloc Quest Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erőss Lajos u. 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke:
Pénznem:

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: A teljesítés helye:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke:
Pénznem:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.) A Felek rögzítik, hogy közöttük a Megrendelő által meghirdetett, „A Fővárosi Főügyészséghez tartozó négy épületben folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása” tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre vállalkozási szerződés 2008. december 22-én, határozatlan időre. A szerződés szerint Vállalkozó a szolgáltatást saját alkalmazottaival köteles ellátni, alvállalkozók bevonása nem megengedett.
2.) Felek rögzítik, hogy a Kormány 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a fenti szerződés teljesítésében részt vevő, a Vállalkozóval munkaviszonyban álló alkalmazottai vonatkozásában a garantált bérminimumot a 2017. évben érvényes 161 000 Ft-ról 2018. évre vonatkozóan 180 500 Ft-ra emelte.
3.) Vállalkozó K-2/2018.szám alatt Díjkorrekciós javaslat tárgyában Megrendelőhöz írt levelében bejelenti, hogy a havi nettó 283 140.-Ft többlet kiadását fedezni, kigazdálkodni nem tudja. Jogszabályi előírás szerint alkalmazottai részére a garantált bérminimumot ki kell fizetnie, melynek elmulasztása működésére vonatkozóan szankciókkal jár, ezért kérte Megrendelőt, hogy ezt a költség különbözetet vállalja át.
4.) Megrendelő mérlegelve a hivatal érdekeit, értékelve a szolgáltatás színvonalát, valamint a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján (1) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján, meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti”, a Vállalkozó kérésének helyt ad és a szolgáltatás díját
2018. január 1. napjától, havi 3 333 692 Ft + ÁFA összegben elfogadja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.) A Felek rögzítik, hogy közöttük a Megrendelő által meghirdetett, „A Fővárosi Főügyészséghez tartozó négy épületben folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása” tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre vállalkozási szerződés 2008. december 22-én, határozatlan időre. A szerződés szerint Vállalkozó a szolgáltatást saját alkalmazottaival köteles ellátni, alvállalkozók bevonása nem megengedett.
2.) Felek rögzítik, hogy a Kormány 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a fenti szerződés teljesítésében részt vevő, a Vállalkozóval munkaviszonyban álló alkalmazottai vonatkozásában a garantált bérminimumot a 2017. évben érvényes 161 000 Ft-ról 2018. évre vonatkozóan 180 500 Ft-ra emelte.
3.) Vállalkozó K-2/2018.szám alatt Díjkorrekciós javaslat tárgyában Megrendelőhöz írt levelében bejelenti, hogy a havi nettó 283 140.-Ft többlet kiadását fedezni, kigazdálkodni nem tudja. Jogszabályi előírás szerint alkalmazottai részére a garantált bérminimumot ki kell fizetnie, melynek elmulasztása működésére vonatkozóan szankciókkal jár, ezért kérte Megrendelőt, hogy ezt a költség különbözetet vállalja át.
4.) Megrendelő mérlegelve a hivatal érdekeit, értékelve a szolgáltatás színvonalát, valamint a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján (1) A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján, meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti”, a Vállalkozó kérésének helyt ad és a szolgáltatás díját
2018. január 1. napjától, havi 3 333 692 Ft + ÁFA összegben elfogadja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben