Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:4927/2018
CPV Kód:92200000-3
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Crossborder Film Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK21094
Postai cím: Kenyérgyári út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551401
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvgzrt.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunaújváros Megyei Jogú Város érdekeltségébe tartozó Dunaújvárosi Médiaközpont létrehozása, működtetése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92200000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Médiaközpont létrehozása, működtetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Dunaújváros Megyei Jogú Város érdekeltségébe tartozó Dunaújvárosi Médiaközpont létrehozása, működtetése vállalkozási szerződés keretében
Főbb feladatok:
• Médiaház szervezési, vezetési és menedzsment feladatainak ellátása
• Médiaház szerkesztőség fenntartása, az egyes helyi médiumok tevékenységének összehangolása
• hetilap szerkesztése, kiadása és terjesztése
• Dunaújváros TV műsorgyártása és üzemeltetése
• online felületek üzemeltetése és fenntartása
• Infó Dunaújváros print és online, Rádió 24 szöveges felületvásárlás
A közbeszerzés mennyisége: A fenti feladatok ellátása 48 hónapos vállalkozási szerződés keretében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 151 - 273562

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Médiaközpont létrehozása, működtetése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/06/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Crossborder Film Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móra Ferenc utca 2. B. ép. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: HU
E-mail: info@crossborderfilm.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 696199968 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. március 1.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92200000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Dunaújváros
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dunaújváros Megyei Jogú Város érdekeltségébe tartozó Dunaújvárosi Médiaközpont létrehozása, működtetése vállalkozási szerződés keretében
Főbb feladatok:
• Médiaház szervezési, vezetési és menedzsment feladatainak ellátása
• Médiaház szerkesztőség fenntartása, az egyes helyi médiumok tevékenységének összehangolása
• hetilap szerkesztése, kiadása és terjesztése
• Dunaújváros TV műsorgyártása és üzemeltetése
• online felületek üzemeltetése és fenntartása
• Infó Dunaújváros print és online, Rádió 24 szöveges felületvásárlás
A közbeszerzés mennyisége: A fenti feladatok ellátása 48 hónapos vállalkozási szerződés keretében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 765819964
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Crossborder Film Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móra Ferenc utca 2. B. ép. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: HU
E-mail: info@crossborderfilm.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződéses ár változik a szerződéses érték legfeljebb 10 %-ával.
Eredeti rendelkezés:
IV. A Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. A jelen szerződésben meghatározott feladatok hiány-, és hibamentes teljesítése esetén a Megrendelő összesen 14.504.166.- Ft + ÁFA/hó, azaz tizennégy mi 11 ió-ötszáznégy ezer- egyszázhatvanhat forint + ÁFA/hó vállalkozói díjat köteles megfizetni Vállalkozó felé a teljes szolgáltatás vonatkozásában. Tört hónap esetén a megbízási díj a teljesítéssel lefedett időszakra arányosan jár.
Módosított rendelkezés:
IV. A Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. A jelen szerződésben meghatározott feladatok hiány-, és hibamentes teljesítése esetén a Megrendelő összesen 16.704.166.- Ft + ÁFA/hó, azaz tizenhatmillió-hétszáznégyezer- egyszázhatvanhat forint + ÁFA/hó vállalkozói díjat köteles megfizetni Vállalkozó felé a teljes szolgáltatás vonatkozásában. Tört hónap esetén a megbízási díj a teljesítéssel lefedett időszakra arányosan jár.
A vállalkozói díj 2019. január 1-től 2020. június 30-ig a szerződés teljesítéséig 16.504.166 Ft+ÁFA/hó, azaz tizenhatmillió-ötszáznégyezer-egyszázhatvanhat forint.
A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés hatályba lépését követően a minimálbér és a garantált bérminimum összege két alkalommal is módosításra került.
A minimálbér esetén a szerződés megkötésekor hatályos minimálbérhez képest (105.000.-Ft) és garantált bérminimumhoz képest (122.000.-Ft) 53%-os illetve 47,9%-os emelkedésre került sor.
A közbeszerzés eljárás megindításakor, illetve az ajánlati ár meghatározásakor, ezen nagymértékű emelkedéssel nem lehetett tervezni, tekintettel arra, hogy a hivatkozott Kormányrendelet csak 2016. decemberében került elfogadásra illetve kihirdetésre.
A minimálbér illetve a garantált bérminimum emelkedése jelentkezik a munkaviszonyban foglalkoztatott szakemberek esetében és megjelenik az alvállalkozói teljesítések esetében is.
A feladatok további szerződés szerinti ellátásához a 10%os mértékű megbízási díj emelkedést ajánlatkérő elfogadta.
A szerződésmódosítás feltétele a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján fennáll.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 696.199.968 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 765.819.964 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben