Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:5625/2018
CPV Kód:73100000-3
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ökomet Környezetvédelmi és Kutató Nonprofit Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK02128
Postai cím: Egyetem tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116700/2015
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutatási szolgáltatások a „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:73000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A neurelaxin hatóanyag gerincvelő sérülés gyógyításában való hatásosság vizsgálata
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:73000000-2
További tárgyak:73100000-3
73110000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: ELTE Biokémiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány s. 1/C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Részletes szakirodalmi áttekintés elkészítése. A neurelaxin biokémiai tulajdonságainak áttekintése, releváns NVKP_16 konzorciumi in vitro vizsgálatok részletes dokumentálása és átfogó elemzése. Az NVKP_16 konzorcium által tervezett és elvégzett preklinikai állatkísérletek részletes dokumentálása és elemzése, tudományos konkluzió levonása és további kísérletek javasolása. Eredmény: Illusztrált tudományos igényű elemzés (kb. 40 oldal).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 165202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ELTE/4220/2(2018) Rész száma: 2 Elnevezés: A neurelaxin hatóanyag gerincvelő sérülés gyógyításában való hatásosság vizsgálata
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ökomet Környezetvédelmi és Kutató Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 26. 2. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: holicska.sz@okomet.com
Telefon: +36 16124151
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10300000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a szerződés módosításának időpontja 2018.03.27
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 15 nap
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:73100000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:73110000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye: ELTE Biokémiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány s. 1/C
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyisége: Részletes szakirodalmi áttekintés elkészítése. A neurelaxin biokémiai tulajdonságainak áttekintése, releváns NVKP_16 konzorciumi in vitro vizsgálatok részletes dokumentálása és átfogó elemzése. Az NVKP_16 konzorcium által tervezett és elvégzett preklinikai állatkísérletek részletes dokumentálása és elemzése, tudományos konkluzió levonása és további kísérletek javasolása. Eredmény: Illusztrált tudományos igényű elemzés (kb. 40 oldal).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ökomet Környezetvédelmi és Kutató Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 26. 2. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: holicska.sz@okomet.com
Telefon: +36 16124151
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés hatálybalépésének módosítása
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a Szerződés finanszírozásának alapjául szolgáló NVKP_16-1-2016-0051 azonosítószámú, „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt alapjául szolgáló Támogatási Szerződés tekintetében 2018. februárjában szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóság részére a projektben megvalósítani kívánt - az eredeti Támogatási Szerződésben nem szereplő − szolgáltatások szakmai megvalósításának engedélyezése, valamint a költségvetésben történő átvezetése végett.
Szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint kerül sor tekintettel arra, hogy tárgyi Szerződésmódosítás nem tekintendőek lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, hiszen az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket ezen módosítás nem határoz meg
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10300000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben