Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:5650/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:Székesfehérvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Equitas Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK07130
Postai cím: Szent Vendel utca 17/a.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Feketehegyi Kultúrudvar, kiszolgáló épület építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Feketehegyi Kultúrudvar, kiszolgáló épület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 11x12 méteres, kétszintes kiszolgáló épület kivitelezése műszaki dokumentáció szerint.
Főbb mennyiségek:
- 55 m2 fedett terasz
- 1 mozgássérült WC
- 4 női 2 férfi WC
- az emeleten 40 kényelmes foglalkoztatására alkalmas közösségi tér
- 280 m2 hasznos alapterület
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11372 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Equitas Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beregszászi u. 14.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: equitasepitokft@gmail.com
Telefon: +36 303491381
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35998000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
- 55 m2 fedett terasz
- 1 mozgássérült WC
- 4 női 2 férfi WC
- az emeleten 40 kényelmes foglalkoztatására alkalmas közösségi tér
- 280 m2 hasznos alapterület
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32513613
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Equitas Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beregszászi u. 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: equitasepitokft@gmail.com
Telefon: +36 303491381
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/12/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A végteljesítési határidő lejárta előtt a szerződő felek megkereséssel fordultak egymás felé, és egyeztetést folytattak, melynek eredményeként megállapították, hogy a szerződés teljesítése során olyan körülmények álltak be, amelyek a szerződés módosítását igénylik. A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy műszaki szükségességből a terv módosítása elengedhetetlen a födém vonatkozásában, melynek értelmében azt nem a vállalkozónak átadott eredeti terv, hanem a terv módosítása alapján kell megépíteni.
A felek a fenti körülmények miatt a helyszíni bejárás alkalmával, majd az azt követő egyeztető tárgyaláson - a tervmódosítás időszükségletére és az azt követő kivitelezési munka időszükségletére tekintettel - módosított teljesítési határidőt állapítottak meg, amely: 2018. március 15.
A módosítás eredményeként az ellenérték nettó összértéke 3.484.387 Ft-tal csökken, mely módosítás nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át; és nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A végteljesítési határidő lejárta előtt a szerződő felek megkereséssel fordultak egymás felé, és egyeztetést folytattak, melynek eredményeként megállapították, hogy a szerződés teljesítése során olyan körülmények álltak be, amelyek a szerződés módosítását igénylik. A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy műszaki szükségességből a terv módosítása elengedhetetlen a födém vonatkozásában, melynek értelmében azt nem a vállalkozónak átadott eredeti terv, hanem a terv módosítása alapján kell megépíteni.
A felek a fenti körülmények miatt a helyszíni bejárás alkalmával, majd az azt követő egyeztető tárgyaláson - a tervmódosítás időszükségletére és az azt követő kivitelezési munka időszükségletére tekintettel - módosított teljesítési határidőt állapítottak meg, amely: 2018. március 15.
A módosítás eredményeként az ellenérték nettó összértéke 3.484.387 Ft-tal csökken, mely módosítás nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át; és nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35998000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 32513613 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben