Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:6552/2018
CPV Kód:98351000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SIS Parking Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01257
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Napholcz József
Telefon: +36 18729331
E-mail: napholcz.jozsef@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zuglo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkolás-üzemeltetési szolgáltatás ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkolás-üzemeltetési szolgáltatás ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48700000-5
További tárgyak:98351100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. Kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladata mindösszesen 8.937 darab Közterületi díjfizető várakozóhely üzemeltetése:
- Parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése.
- Elvárás: parkolás üzemeltetési szolgáltatás - legalább a műszaki leírásban meghatározott minimális szintű - támogatását (átlátható és folyamatos nyilvántartás az egyes eseményekkel kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről, határidőkről, levelezésekről, panaszkezelésekről, behajtásokról, követelésállományról, továbbá fizetési meghagyások, peres eljárások, végrehajtások adatairól) biztosító ügyviteli rendszer rendelkezésre bocsátása: 1 db.
- Feladat: a futamidő alatt az ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos fenntartása, az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások folyamatos biztosítása, az adatok tárolása mentése, adathozzáférésnek, háttér ügyfélszolgálatnak és jogszabályi változásból eredő módosítások átvezetésének biztosítása.
- Az ügyviteli rendszer által támogatandó egyidejű felhasználók száma az ajánlatkérő részéről maximum 50 fő. A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 15.000 db-t.
- Elvárt a rendszer használatára vonatkozó oktatás biztosítása: legfeljebb havonta két alkalommal és alkalmanként maximálisan 15 fő részére. A helyszíni, illetve telephelyi oktatás havi szintje legalább 10 óra/hó.
- Parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyák biztosítása és üzemben tartása.
- legalább 20 db, a PDA-kban működő SIM kártya biztosítása zárt APN hálózatban 4G hálózati sebességgel, amennyiben ezt a mobil szolgáltató képes azon a működési területen biztosítani;
- Parkolás ellenőrzési szolgáltatás teljesítése.
- Az Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a „normál” (H-P 08.00 - 18.00 óra között) üzemi napokon (beleértve az áthelyezett munkanapokat is) legalább 20 fő, az áthelyezett pihenőnapokon, a hétvégi és munkaszüneti napok mindegyikén (08.00 - 18.00 óra között) legalább 4 fő parkolási ellenőr biztosítása üzemidőben folyamatosan a helyszínen.
- A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy fent részletezett megoszlásban a 20+4 fő parkoló-ellenőr a parkolási üzemidő alatt kint van a területen és a fent részletezett normál üzemi napokon a napi 4.000 db rendszámellenőrzés megtörténik, valamint a napi 300 db rendszámellenőrzés megtörténik a fent jelzett, áthelyezett pihenőnapok, a hétvégi és munkaszüneti napok mindegyikén.
- Elvárt - az ajánlatkérő vonatkozó felhatalmazása alapján - a külső szervezetekkel történő folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, a parkolás üzemeltetési szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása:
- Magnet Magyar Közösségi Bank - Elektronikus terminálja;
- BM NISZ - jármű- személy és lakcím lekérdezés;
- MOKK - FMH és végrehajtások kezelése;
- Magyar Posta Zrt. - hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás, PEK állományok kezelése;
- Nemzeti mobilfizetési Zrt. - mobil parkolás ellenőrzés;
- Budapest Főváros Önkormányzata - városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása;
- EPC - külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel;
- Ügyvédi iroda(k) - fizetési meghagyások, perek végrehajtások kezelése.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletes feladatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A teljes mennyiségtől +2 %-os eltérés lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 139 - 285807

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Vállalkozási szerződés parkolás-üzemeltetés szolgáltatás ellátására”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SIS Parking Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: info@sisparking.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1276203600 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szezrődésmódosítás időpontja: 2018. április 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98351000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48700000-5
További tárgyak:98351100-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. Kerület
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata mindösszesen 8.937 darab Közterületi díjfizető várakozóhely üzemeltetése:
- Parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése.
- Elvárás: parkolás üzemeltetési szolgáltatás - legalább a műszaki leírásban meghatározott minimális szintű - támogatását (átlátható és folyamatos nyilvántartás az egyes eseményekkel kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről, határidőkről, levelezésekről, panaszkezelésekről, behajtásokról, követelésállományról, továbbá fizetési meghagyások, peres eljárások, végrehajtások adatairól) biztosító ügyviteli rendszer rendelkezésre bocsátása: 1 db.
- Feladat: a futamidő alatt az ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos fenntartása, az üzemvitelhez szükséges háttérkapacitások folyamatos biztosítása, az adatok tárolása mentése, adathozzáférésnek, háttér ügyfélszolgálatnak és jogszabályi változásból eredő módosítások átvezetésének biztosítása.
- Az ügyviteli rendszer által támogatandó egyidejű felhasználók száma az ajánlatkérő részéről maximum 50 fő. A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 15.000 db-t.
- Elvárt a rendszer használatára vonatkozó oktatás biztosítása: legfeljebb havonta két alkalommal és alkalmanként maximálisan 15 fő részére. A helyszíni, illetve telephelyi oktatás havi szintje legalább 10 óra/hó.
- Parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyák biztosítása és üzemben tartása.
- legalább 20 db, a PDA-kban működő SIM kártya biztosítása zárt APN hálózatban 4G hálózati sebességgel, amennyiben ezt a mobil szolgáltató képes azon a működési területen biztosítani;
- Parkolás ellenőrzési szolgáltatás teljesítése.
- Az Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a „normál” (H-P 08.00 - 18.00 óra között) üzemi napokon (beleértve az áthelyezett munkanapokat is) legalább 20 fő, az áthelyezett pihenőnapokon, a hétvégi és munkaszüneti napok mindegyikén (08.00 - 18.00 óra között) legalább 4 fő parkolási ellenőr biztosítása üzemidőben folyamatosan a helyszínen.
- A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy fent részletezett megoszlásban a 20+4 fő parkoló-ellenőr a parkolási üzemidő alatt kint van a területen és a fent részletezett normál üzemi napokon a napi 4.000 db rendszámellenőrzés megtörténik, valamint a napi 300 db rendszámellenőrzés megtörténik a fent jelzett, áthelyezett pihenőnapok, a hétvégi és munkaszüneti napok mindegyikén.
- Elvárt - az ajánlatkérő vonatkozó felhatalmazása alapján - a külső szervezetekkel történő folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, a parkolás üzemeltetési szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása:
- Magnet Magyar Közösségi Bank - Elektronikus terminálja;
- BM NISZ - jármű- személy és lakcím lekérdezés;
- MOKK - FMH és végrehajtások kezelése;
- Magyar Posta Zrt. - hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás, PEK állományok kezelése;
- Nemzeti mobilfizetési Zrt. - mobil parkolás ellenőrzés;
- Budapest Főváros Önkormányzata - városházi behajtási engedélyek kiadása/visszavonása;
- EPC - külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel;
- Ügyvédi iroda(k) - fizetési meghagyások, perek végrehajtások kezelése.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletes feladatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A teljes mennyiségtől +2 %-os eltérés lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1276203600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SIS Parking Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: info@sisparking.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. A Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás a Szerződés értékének változásával jár , így a módosításra a Kbt. 141. § (2) bek. alapján lehetőség van, hiszen
a) a Szerződés szerinti díj csökkentésére tekintettel a módosítás eredményeként a Szerződés szerinti ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós értékhatárt, illetve szolgáltatás esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át;
b) a Szerződés szerinti szolgáltatás műszaki tartalma változatlan, kizárólag a szolgáltatás üzemideje rövidült le, ezért ajelen 1. számú Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez;

Oldal: 2 / 4


6. A Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.5. (Üzemidő, határidő) pontja helyébe az alábbi, dőlt betűvel jelölt rendelkezést léptetik;

„A Vállalkozójelen szerződésben vállalt szolgáltatásának üzemideje: minden év január 02-től december 23-ig tartó időszakban Hétfő-Péntek munkanapokon (beleértve az áthelyezett munkanapokat is) 08:00-18:00 óra, ami nem vonatkozik a rendszerüzemeltetésre és a távfelügyeletre, amelyfolyamatos. "

A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Szerződés 4.5.1.-4 .5.5. pontjai változatlan tartalommal képezik a Szerződés részét.
7. A Felek közös megegyezéssel a Szerződés 7.1.1. (Díjak) pontja helyébe az alábbi, dőlt
betűvel jelölt rendelkezést léptetik:
„ Felek a Vállalkozó által adott árajánlat alapján a szerződéses díjat nettó 5.950.- Ft. (azaz ötezerkilencszázötven forint) lvárakozási hely/hó összegben állapítják meg, azzal a

4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bek. e) pontja alapján is lehetőség lenne, hiszen
a) a Szerződés jelen 1. számú Módosítását a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítása tette elengedhetetlenül szükségessé, a Fővárosi Közgyűlés döntését pedig a döntés alapjául szolgáló előterjesztés közzététele időpontjára (2017. október 13.) tekintettel Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Közbeszerzési Eljárás közzétételekor (2017. április 28.), de a Szerződés megkötésekor (2017. július 5.) kiemelt gondossággal eljárva sem láthatta előre;
b) a Szerződés szerinti szolgáltatás műszaki tartalma változatlan, kizárólag a szolgáltatás üzemideje rövidült le, ezért a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
e) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy a Szerződés módosítása az ellenérték csökkentését célozza.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.A 30/2010 . (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet hatályos szövege értelmében a XIV. kerület teljes területén megszűnt a hétvégi és munkaszüneti napokon a járművel várakozásért való fizetési kötelezettség, így a Közbeszerzési Eljárás, illetve az annak nyomán megkötött Szerződés szerinti szolgáltatás jogszabályváltozás következtében - azaz egyik Félnek sem felróhatóan, azonban a Megrendelő érdekkörében felmerült okból - részben lehetetlenült. A Ptk. 6:248. § (1) bek. b) pontja értelmében a Vállalkozót ilyen esetben a Szerződés szerinti díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított. A fenti helyzet rendezése érdekében - a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva - a Megrendelő kezdeményezésére a Felek a Szerződés 4.5. pontja, illetve 7.1.1. pontja megfelelő módosításában állapodtak meg.
Kbt. 141.§ (2) és (4) bek. c) pontja alapján.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1276203600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1276203600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben