Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:6873/2018
CPV Kód:44111000-1
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:Budapesten az ajánlatkérő üzemeltetésében álló és üzemeltetésbe venni kívánt gyógy és strandfürdők.;Budapesten az ajánlatkérő üzemeltetésében álló és üzemeltetésbe venni kívánt gyógy és strandfürdők.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: balatoni.zoltan@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000035392018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000035392018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Burkolóanyagok és kőburkolatok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000035392018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében I. részajánlatban Burkoló anyagok beszerzése összesen 200 millió keretösszeg erejéig.
Adásvételi keretszerződés keretében II. részajánlatban természetes előkészített kőburkolatok és kőtömbök beszerzése összesen 220 millió keretösszeg erejéig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 420000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Burkoló anyagok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapesten az ajánlatkérő üzemeltetésében álló és üzemeltetésbe venni kívánt gyógy és strandfürdők.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretszerződés futamideje alatt, nettó 200.000.000,- Ft keretösszegen belül burkolóanyagok szállítása.Tervezett mennyiség 15.000 m2.
A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretösszeg erejéig a szerződés időtartama, a szerződés feltételeinek módosítása nélkül meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kőburkolatok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesten az ajánlatkérő üzemeltetésében álló és üzemeltetésbe venni kívánt gyógy és strandfürdők.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés alapján "Természetes, előkészített kőburkolatok és kőtömbök beszerzése"
A keretszerződés futamideje alatt, nettó 220.000.000,- Ft keretösszegen belül előkészített kőburkolatok és kőtömbök szállítása. Tervezett mennyiség 10.000 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi Kötbér 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 220000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretösszeg erejéig a szerződés időtartama, a szerződés feltételeinek módosítása nélkül meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszer. dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bek alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőt adott esetben felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 8.§-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 10.§-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 12-16.§ szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alváll-k, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bek a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alváll-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 64.§-a szerint az ajánlattevő, alváll. vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével: a Kbt. 62.§ (1) bek b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alváll. vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A 321/2015.(X.30.) Korm.r. 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67.§ (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő (AK) a formanyomtatvány IV. része alpha pontjának kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alábbiak szerint kell részenként igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
AK Kbt. 69.§ (4) bek alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel AT-t adott esetben felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése.
P/1: 1. és 2. ajánlati rész vonatkozásában:
A 321/2015.(X.30.) Kr. 19.§ (1) bek c) szerinti nyilatkozatot, az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év (az üzleti év lezárása időpont
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: 1. és 2. ajánlati rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (1 rész vonatkozásában burkolóanyagok forgalmazásából származó 100 millió Ft árbevétellel 2, rész vonatkozásában természetes, előkészített kőburkolatok, kőtömbök forgalmazása) szerinti legalább nettó 120 millió forint árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. és 2. ajánlati rész vonatkozásában:
A Kbt. 67.§ (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) a formanyomtatvány IV. részének alpha pontjának kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alábbiak szerint kell részenként igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
AK Kbt. 69.§ (4) bek alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az AT-t adott esetben felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése.
1. és 2. ajánlati rész vonatkozásában:
M/1: A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (1. ajánlati rész vonatkozásában burkolóanyagok forgalmazása 2. ajánlati rész vonatkozásában természetes, előkészített kőburkolatok kőtömbök forgalmazása) vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF);
- a teljesítés ideje (év/hónap/nap);(beleértve annak kezdő és befejező időpontját is)
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben (72 hónap) legalább 1. rész vonatkozásában 3 darab, összesen legalább 10.000 m2 mennyiségű, szerződésszerűen teljesített, hidegburkoló anyagok forgalmazása tárgyú referenciával.
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben (72 hónap) legalább 2. rész vonatkozásában 5 darab, összesen legalább 5.000 m2 mennyiségű, szerződésszerűen teljesített, természetes, előkészített kőburkolatok, burkoló kövek forgalmazása tárgyú referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, és a Kbt. 135. §(5) bekezdés alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Kifizetésre irányadó:Art,Áht, Ávr,Áfa tv
Kötbérek:
Késedelmi: eseti megrendelés határidejének elmulasztása, a késedelmes teljesítéssel érintett termék nettó értékének az ajánlatban meghatározott mértéke naponta, max. a nettó ajánlati ár 15 %-a.
Hibás teljesítés: hibás teljesítéssel érintett szállítás nettó ajánlati árának 1%-a/nap a kijavítás időpontjáig, max. a nettó ajánlati ár 15%-ának összegéig.
A szerz. teljesítésével kapcs. részletes feltételeket a közbesz.dok.tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ----
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot (A) a felhívásban és a dok.-ban meghat. tartalmi és formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtani (útmutató a közbeszerzési dok-okban). ajánlattétel feltétele: a közbesz. dok-k igazolt átvétele.
2. Ajánlattevőnek (AT) a Kbt. 66. § (6) bek. alapján részenként meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t (AV) kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az A benyújtásakor már ismert AVkat.
3. A tartalmazza részenként AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4), 67. § (1), 1. Az ajánlatot (A) a felhívásban és a dok.-ban meghat. tartalmi és formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtani (útmutató a közbeszerzési dok-okban). ajánlattétel feltétele: a közbesz. dok-k igazolt átvétele.
2. Ajánlattevőnek (AT) a Kbt. 66. § (6) bek. alapján részenként meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t (AV) kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az A benyújtásakor már ismert AVkat.
3. A tartalmazza részenként AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4), 67. § (1), (4)bek. szerint. Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban csatolni.
4. A-ban felolv-lapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) szerinti adatokat (AT neve, címe, az értékelt főbb számszerűsíthető adatok).
5. Ha AT vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet A-ban jogelődje adatát kívánja felhasználni, A-hoz csatolni kell a jogutódlást bizonyító cégiratok egyszerű másolatát. Figyelem! - Kbt. 65. § (11) is. Az A-nak tartalmaznia kell bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéld-t vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintát eredeti v. egyszerű másolatban.
6. Ajánlatkérő (AK) által órában megadott határidő a www.pontosido.com adatai szerint.
7. AK az eljárásban a minősített ATk hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg AT pü., gazd., és műsz, szakmai alk. feltételeit, azok igazolását (P/1, M/1).
8. A Kbt. 56. § (1) bek. szerint írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető a dok. 16. pontja szerint (7. o.).
9. ATnek vagy alvállalk-nak legkésőbb a szerz-kötéskor részenként be kell nyújtania:
a.)a tejesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot
c) szakmai Felelősségbiztosításának másolatát
d) Alvállalkozókról szóló nyilatkozatát adott esetbenő
10. Részajánlattételt lehetősége biztosított, figyelemmel arra, hogy az elvégzendő szállítás jellege lehetővé teszi .
11. IV.2.6) pont 1 hónap = 30 nap.
12. Projekttárs. alapítására, nincs lehetőség.
13. Értékelési szempontok:1.aj. ár, Súlysz.: 80;2. késedelmi kötbér, Súlysz.: 20. Adható pontszám alsó-felső határa: 1-100. Módszer 1. fordított arányosítás, 2. egyenes arányosítás.
14. FAKSZ: dr. Balatoni Zoltán lajstromszám: 00433
15. További info. a dokumentációban.
16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okra vonatkozó előírást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltaknak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák