Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:6942/2018
CPV Kód:71313100-6
Ajánlatkérő:Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIBROCOMP Kft.;ARGON-GEO Kft.;Geodézia Zrt.;VIBROCOMP Kft.;ARGON-GEO Kft.;Geodézia Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15435
Postai cím: Park utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárányné Erdei Rita
Telefon: +36 13628100
E-mail: hermanottointezet@hoi.hu
Fax: 3613628104
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Stratégiai zajtérképek megújítása 2 részben vállalkozási szerződés alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71313100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő, mint a környezetvédelemért felelős miniszter által a KmF/188/2017. ikt. sz. levélben a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Ztkr.) 1.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települések stratégiai zajtérképének elkészítésére (megújítására) kijelölt szervezet a Ztkr. 1.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában megadott települések közigazgatási területére vonatkozó stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési terveinek megújítását kívánja megvalósítani a jelen közbeszerzés alapján.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 372000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének megújítása - külön-külön a 2012. és 2017. évekrevonatkozóan
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
További tárgyak:90742100-1
71354100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HU-1223 Budapest, Park utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest és vonzáskörzete - amely Budapest - Dunakeszi - Fót - Csömör - Kistarcsa - Kerepes - Pécel- Vecsés - Gyál - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Diósd - Érd - Halásztelek - Törökbálint - Budaörs -Budakeszi - Solymár - Üröm - Budakalász -Pomáz - Szentendre - közigazgatási területére vonatkozóan a280/2004.(X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004.(XII.22.) KvVM rendelet szerint:
- 8 db zajterhelési térkép előállítása (üzemi zajforrások, közúti, vasúti, légi közlekedés által okozott zajterhelés,Lden napi és Léjjel éjszakai zajjellemzőre),
- 8 db konfliktustérkép előállítása (üzemi zajforrások, közúti, vasúti, légi közlekedés által okozott zajterhelés,Lden napi és Léjjel éjszakai zajjellemzőre),
- 1 db műszaki és általános leírás, továbbá értékelés (nyomtatott és elektronikus formában).
Ajánlattevő feladata a stratégiai zajtérképek megújítása, helyzetértékelés (nyomtatott és elektronikus formában),statisztikai (érintettségi) adatok meghatározása (érintett lakosok száma, érintett lakóépületek száma, érintettkórházak száma, érintett iskolák száma).
Ajánlattevő feladata továbbá a műszaki leírásnak megfelelően az alábbi dokumentumok, adatok szolgáltatása:
- a számításához felhasznált valamennyi geodéziai adat (terepmodell) táblázatos (docx/xls vagy azokkalegyenértékű formátum), elektronikus formában,
- a közúti-, vasúti-, légiközlekedés zajkibocsátásának számításához felhasznált valamennyi adat táblázatosformában (docx/xls vagy azokkal egyenértékű formátum) - elektronikus adatszolgáltatás,
- az üzemi létesítmények zajkibocsátási adatai a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben meghatározottadatokkal táblázatos formában (az adatok származási helyének megadásával, a számításba vett korrekciókkal -vizsgálati jelentések - docx/xls vagy azokkal egyenértékű formátum fájlok, elektronikus formában.), vagy egyéb,a számítás alapját képező zajkibocsátási/zajterhelési adatok formájában.
A megújítandó stratégiai zajtérképek adatállományának, valamint a feladat teljesítéséhez szükséges mindenadat és engedély beszerzése, előállítása az Ajánlattevő feladata.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 előteljesítésben vállalt napok száma 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 100 000-nél több lakosú városok - kivéve Kecskemét - stratégiai zajtérképének megújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90742100-1
További tárgyak:71354100-5
72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HU 1223 Budapest, Park utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Szeged megyei jogú városok közigazgatási területére vonatkozóan a280/2004.(X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004.(XII.22.) KvVM rendelet szerint:
- 8 db zajterhelési térkép előállítása (üzemi zajforrások, közúti, vasúti, légi közlekedés által okozott zajterhelés,Lden napi és Léjjel éjszakai zajjellemzőre),
- 8 db konfliktustérkép előállítása (üzemi zajforrások, közúti, vasúti, légi közlekedés által okozott zajterhelés,Lden napi és Léjjel éjszakai zajjellemzőre),
- 1 db műszaki és általános leírás, továbbá értékelés (nyomtatott és elektronikus formában).
Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozóan a 280/2004.(X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004.(XII.22.)KvVM rendelet szerint:
- 4 db zajterhelési térkép előállítása (üzemi zajforrások, közúti közlekedés által okozott zajterhelés, Lden napiés Léjjel éjszakai zajjellemzőre),
- 4 db konfliktustérkép előállítása (üzemi zajforrások, közúti közlekedés által okozott zajterhelés, Lden napi ésLéjjel éjszakai zajjellemzőre),
- 1 db műszaki és általános leírás, továbbá értékelés (nyomtatott és elektronikus formában).
Ajánlattevő feladata a stratégiai zajtérképek megújítása, helyzetértékelés (nyomtatott és elektronikus formában),statisztikai (érintettségi) adatok meghatározása (érintett lakosok száma, érintett lakóépületek száma, érintettkórházak száma, érintett iskolák száma).
Ajánlattevő feladata továbbá a műszaki leírásnak megfelelően az alábbi dokumentumok, adatok szolgáltatása:
- a számításához felhasznált valamennyi geodéziai adat (terepmodell) táblázatos (docx/xls vagy azokkalegyenértékű formátum), elektronikus formában,a közúti-, vasúti-, légiközlekedés zajkibocsátásánakszámításához felhasznált valamennyi adat táblázatos formában (docx/xls vagy azokkal egyenértékű formátum)- elektronikus adatszolgáltatás,
- az üzemi létesítmények zajkibocsátási adatai a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben meghatározottadatokkal táblázatos formában (az adatok származási helyének megadásával, a számításba vett korrekciókkal -vizsgálati jelentések - docx/xls vagy azokkal egyenértékű formátum fájlok, elektronikus formában), vagy egyéb,a számítás alapját képező zajkibocsátási/zajterhelési adatok formájában.
A megújítandó stratégiai zajtérképek adatállományának, valamint a feladat teljesítéséhez szükséges mindenadat és engedély beszerzése, előállítása az Ajánlattevő feladata.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítésben vállalt napok száma 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000571
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének megújítása - külön-külön a 2012. és 2017. évekre vonatkozóan”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIBROCOMP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bozókvár u. 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail: info@vibrocomp.hu
Telefon: +36 13107292
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ARGON-GEO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária körűt 134. 2. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: argongeo@argongeo.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Geodézia Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail: geodezia@geodezia.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 275000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 279000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A VIBROCOMP Kft. közös ajánlattevő a TRENECON Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em., adószám: 11861689-2-41) társaságot, mint alvállalkozót kívánja igénybe venni a közlekedési modellezés részfeladatainak megvalósítása körében.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „100 000-nél több lakosú városok - kivéve Kecskemét - stratégiai zajtérképének megújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIBROCOMP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bozókvár u. 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail: info@vibrocomp.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ARGON-GEO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária körűt 134. 2. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: argongeo@argongeo.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Geodézia Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bosnyák tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail: geodezia@geodezia.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A VIBROCOMP Kft. közös ajánlattevő a TRENECON Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em., adószám: 11861689-2-41) társaságot, mint alvállalkozót kívánja igénybe venni a közlekedési modellezés részfeladatainak megvalósítása körében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban nyertes közös ajánlattevők:
1. rész: VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12., asz: 10766323-2-43), ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária körűt 134. 2. em. 5., asz: 12350900-2-42), Geodézia Zrt. (1149 Budapest, Bosnyák tér 5., asz: 10922839-2-42)
2. rész: VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12., asz: 10766323-2-43), ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária körűt 134. 2. em. 5., asz: 12350900-2-42), Geodézia Zrt. (1149 Budapest, Bosnyák tér 5., asz: 10922839-2-42)
Az eljárásban ajánlatot tevők részenkénti bontásban:
1. rész: VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12., asz: 10766323-2-43), ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária körűt 134. 2. em. 5., asz: 12350900-2-42), Geodézia Zrt. (1149 Budapest, Bosnyák tér 5., asz: 10922839-2-42) közös ajánlattevők, valamint a Noise Map Hungary 2020 Konzorcium
(Poland, 51-162 Wroclaw, Dlugosza 40 str., asz: nincs)
2. rész: VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12., asz: 10766323-2-43), ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária körűt 134. 2. em. 5., asz: 12350900-2-42), Geodézia Zrt. (1149 Budapest, Bosnyák tér 5., asz: 10922839-2-42) közös ajánlattevők, valamint a Noise Map Hungary 2020 Konzorcium
(Poland, 51-162 Wroclaw, Dlugosza 40 str., asz: nincs)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)