Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7035/2018
CPV Kód:55321000-6
Ajánlatkérő:Budapet Főváros XIII.ker. Gondozóház
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapet Főváros XIII.ker. Gondozóház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56345584
Postai cím: Jakab József Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000041902018/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000041902018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000041902018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Étkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000041902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. Gondozóház részére ételkészítési és szállítási
szolgáltatás biztosítása, 12 + 24 hónapos határozott időtartamra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 79200000 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Étkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:55322000-3
55500000-5
55521100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület Jakab József utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közétkeztetés biztosítása étel készítésével és kiszállításával, határozott időtartamú szerződés keretében.
Napi 5-szöri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora), minden nap (hétköznap és hétvégén, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is), összesen 70 fő részére.
Az ellátottak időskorú személyek.
A fenti adagszámon belül különleges (diétás) étrendi adagok szállítása is szükséges, azonban ezek aránya folyamatosan változó (általában 10-15 adag esetén, jellemzően 4-5 féle diétás adagra van szükség).
Szolgáltatás különleges specifikációi:
- Szállítás az ajánlattevő szállítójárművével, és hőtárolós edényzetével történik. Csereedényzet biztosítása szükséges, melynek visszajuttatása a következő szállítás alkalmával történik.
- A szállítás során adagonkénti kiszerelés nem szükséges.
- A szerződés tárgyát nem képezi az ételek kitálalása, mivel azt az Ajánlatkérő személyzete végzi a telephelyen lévő tálalókonyhában.
- A csereedényzet fertőtlenítő takarítása az ajánlattevő feladata (kivéve a „fekete mosogatást”, melyet az Ajánlatkérő személyzete végez el).
- A megrendelt adagszámon felül valamennyi leszállított ételből (valamennyi telephelyre) ételminta biztosítása szükséges, melyet a leszállított mennyiségnek a megrendelt adagszámon felül tartalmaznia kell (külön térítés nélkül).
- Szállítások időpontjai:
- reggeli, és tízórai szállítása: 6:30 és 7:00 között;
- ebéd, és uzsonna (valamint hideg vacsora) szállítása: 10:30 és 11:00 között;
- meleg vacsora szállítása: 16:30 és 17:00 között.
- Hetente 2-szer meleg vacsora biztosítása szükséges, kedden és csütörtökön.
- Az elkészített melegételek kiszállítása és átadása a következő módon történik: reggelinél, tízórainál és uzsonnánál: a megrendelt adagszámnak megfelelően kiszámolva vagy kimérve; Ebédnél: normál étrendes adagoknál az ajánlattevő/alvállalkozója tulajdonában álló 20-25 literes hőtartó edényekben, speciális étrendes adagoknál egyadagos ételhordókban.
- Az ételmaradék elhelyezésére az ajánlattevőnek külön tárolóedényt kell biztosítani, melynek elszállítása (cseréje) a következő szállítás alkalmával történik. Az ételmaradék megsemmisítése az ajánlattevő feladata.
Vételi opció:
Az adagszámok a ténylegesen megrendeléseknél a létszámok változása miatt - 30 %-kal eltérhetnek.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 79200000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
A szerződésben késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér kerül kikötésre.
A részajánlat tételének kizárásának indoka: a szolgáltatást egy telephelyen kell ellátni, ahol a szolgáltatás fizikai-műszaki megbontása nem lehetséges.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. (Igazolás: EKR-űrlapon)
P.1. Felelősségbiztosítás: min. 20 M Ft/év és min. 5 M Ft/káresemény.
M.1. Referencia: min. 1 db, legalább 12 hónapig tartó, min. 50 fő közétkeztetése.
M.2. Főzőkonyha: min. 1 db, max. 1 órán belüli szállítási idővel (a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti hőfok tartása érdekében; az utvonalterv.hu kalkuláció szerint), min. 70 adagos ebéd előállítású kapacitással.
M.3. ISO 22000 (élelmiszerbiztonsági irányítási) szabvány szerinti tanúsítvány vagy egyenértékű intézkedés.
Alk. feltételek előzetes igazolása: EKR űrlap.
A 69. § (4) szerinti felszólításra: P.1. kötvény+fedezetigazolás vagy biztosító igazolása; M1: ref-nyilatkozat vagy -igazolás; M2: nyilatkozat+működési engedély; M3: tanúsítvány.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, gyűjtőszámla ellenében, havonta, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint banki átutalással, forintban (HUF) teljesíti, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
Az ellenszolgáltatás a szerződéskötést követő 12 hónap leteltét követően évente egy alkalommal emelhető, legfeljebb a 6. ajánlati elemként vállalt mértékben.
Teljesítés során a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. A szolgáltatás nettó ajánlati ára (Ft/adag,reggeli+tízórai+ebéd+uzsonna+vacsora) – súlyszám:
40
2 Vállalt élelmiszer-alapanyag tartalom (10 élelmezési napra számítva) – súlyszám: 30
3. Átlagos energiaérték – súlyszám: 15
4. Ajánlattevő vállalja, hogy a kéthetes étlap elkészítése során egyeztet az Ajánlatkérő dietetikusával - súlyszám: 5
5. Étlap-változatossági mutató – súlyszám: 8
6. Éves áremelés maximális mértéke (előző évi inflációs ráta %-ában kifejezve) – súlyszám: 2
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatok kizárólag elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben nyújtható be.
2. Az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bek. vonatkozóan.
3. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás az EKR-ben történik.
4. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
6. Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU). Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos Kbt. rendelkezései az irányadóak.
7. Értékelési pontszám-tartomány: 1-100. Értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás; 2. részszempont pontozás; 3. részszempont: arányosítás; 4. részszempont: pontozás (“igen” válasz esetén 100 pont, “nem” válasz esetén 1 pont); 5. részszempont arányosítás (változatossági mutató számítása a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint); 6. részszempont esetében: fordított arányosítás.
8. Ajánlatok bontása: EKR-ben 2018.05.25. 12:00-kor (424/2017. Korm.r. 15. § (2) bek.
9. Ajánlati kötöttség: 30 nap.
10. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
11. Bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)