Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7039/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gazda-tej Értékesítési Szövetkezet
Teljesítés helye:16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13 6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13 6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13 6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13;16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13 6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13 6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13 6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13;16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13 6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13 6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13 6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13;16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13 6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13 6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13 6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13 6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.;Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.;Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.;Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tejfeldolgozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gazda-tej Értékesítési Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: AK25693
Postai cím: Arany János utca 1
Város: Petőfiszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ván Jenő elnök
Telefon: +36 209369703
E-mail: elnokvj@gmail.com
Fax: 0
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tejfeldolgozás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 1. Ajánlati rész: E1-001 0101 Egyszintes üzemépület és porta épület kialakítása 2. Ajánlati rész: E2-001 0103 Naperőmű kialakítása 3. Ajánlati rész: E3-001 0104 Infrastruktúra kialakítása, flotációs technológiájú előtisztítás 4. Ajánlati rész: E3-002 0104 Flotációs technológiai előtisztítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építés-kivitelezési vállalkozási szerződés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1770712894 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson tárgyában
E1-001 0101 Egyszintes üzemépület és porta épület kialakítása
Tervezett beépítési adatok:
- A telek területe: 4727 m2
- Számításoknál figyelembe vehető telekméret: 4727 m2
- Üzemi épület bruttó alapterülete: 1064.80 m2
- Porta épület bruttó alapterülete: 16.64 m2
- Beépítési százalék: 22.88% (<30%)
- Épületmagasság: üzemi épület 4.38 m, porta épület: 3.52 m (<4,50 m)
- Zöldfelület: 1929.92 m2 - 40.82 % (>40%)
Szerkezet leírása
Alapozás: A geo technikai jelentés figyelembe vételével 16 cm átmérőjű „mikro” cölöpökkel, monolit vasbeton fejtömbökkel tervezett cölöpalapozás, monolit vasbeton lábazati gerendák, 20 cm vastag műanyag szálas ipari padló készül a tartószerkezeti műszaki leírás alapján. A tervezett alapozási síkot a geo technikai jelentés alapján határoztuk meg, a tényleges alapozási síkot a kivitelezőnek a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr jóváhagyásával a helyszínen kell ellenőrizni.
A cölöpök, cölöpöket összefogó fejtömbök és a lábazati gerendák a statikus kiviteli tervek szerinti vasalással készülnek. A lábazati gerendák között 25 cm tömörített kavicságyat kell teríteni a lábazati falak felső síkjával megegyezően, s ennek tetejére a lábazati falak külső síkjáig 20 cm vastag műanyag szálas ipari padló készül.
Anyagminőség: beton cölöpalap: C30/37-XA2, lábazati gerenda, ipari padló: C25/30-XC2,
betonacél B500
Acélváz szerkezet: Üzemben előre gyártott, hegesztett acél tartószerkezeti váz, a helyszínen csavarozott kapcsolatokkal. A homlokzati 10 cm vastag szendvics panelek az acél oszlopok belső felére szerelve, a mennyezeti 12 cm vastag szendvicspanelek az acél rácsos tartók alsó övére szerelve kerülnek beépítésre. A tetőfedés pórszórt acél trapézlemezzel (Lindab vagy ezzel egyenértékű) készül.
Anyagminőség: Acél: S 235H vagy FE E 275
Csavarok: 8.8, 10.9
Nyílászárók: A nyílászárók szabvány- és egyedi méretű műanyag ablakok és ajtók a tervrajz alapján.
Bejárati ajtó, kapuk: légáteresztés 3.o; vízzárás: 5B; szélállóság: C2;
biztonságosság: megfelel A ≤2,1(m2); hőátbocsátás: min. 1,3 W/m2K; akusztikai teljesítőképesség: 30 dB; Ablalok,: légáteresztés 3.o; vízzárás: 3A; szélállóság: C2; biztonságosság: megfelel A ≤2,1(m2); hőátbocsátás: min. 1,1 W/m2K; akusztikai teljesítőképesség: 32 dB;
A belső ajtók műanyag fa szerkezetűek szabvány méretekkel.
Kémény: A kazánhelyiségből indított a zárt égésterű gőzfejlesztő gázkazán tartozékát képező szerelt kémény létesül a ±0,00 szinthez képest minimum +7,02 m kitorkollási magassággal. A hőszigetelt kéménykürtő bel mérete 300 mm. A tartalékfűtés elektromos energia vételezésével biztosítható.
Burkolatok: Az üzemi helyiségek műgyanta padló burkolat készül a fal és padló csatlakozásánál lekerekített (mosható) kivitelben, a porta épületben kerámia lapburkolat készül. A biciklitároló és előtér burkolata fagyálló kültéri kerámia burkolat. Az üzemi helyiségek válaszfalai, mosható felületű szendvicspanelek, az iroda részen tervezett vizesblokkok gipszkarton falai 2.0 m magasságig csempe burkolattal készülnek.
Vízszigetelés: Talajnedvesség elleni szigetelés a metszeteken megadott rétegrend figyelembe vételével nem készül.

E2-001 0103 Naperőmű kialakítása
Napelemes rendszer kialakítása, összekötése:
A rendszer tartalmaz:
- 200 db Vitovolt 300 P260 PGHC 260 Wp napelemes modult
- 2 db Fronius Symo 17.5-3-M (17.5kW) invertert
- 1 db Fronius Symo 15.0-3-M (15.0kW) invertert
- 3db DC oldali túlfeszültség védelem
- 1db AC oldali túlfeszültség védelem
- a rendszer kábelezését
- ferdetetős felszerelő készletet
A termelő berendezés felépítése: A termelő berendezés két fő részből, napelem modulokból ill. inverterből áll. (melléklet szerint). Az épület Dél-keleti tetőszerkezetén 200 db, Vitovolt 300 P260 PGHC 260 Wp teljesítményű napelem modul kerül elhelyezésre. A 17,5kW-os inverterekre 68-69db napelemes modul kerül bekötésre 4db stringre szétosztva. A 15,0kW-os inverterre 63 db napelemes modul kerül bekötésre 3 db stringre. Az A stringekre polarítás közösítő sorkapcson keresztül több tábla napelem energiája kerül. A B stringekre a közösítésből kimaradt elemek kerültek. A napelem modul névleges árama 8,43 A, amely rövidre zárt kivezetések esetén sem haladja meg a 8,83 A-t. A napelem modulok névleges feszültsége: 30,93 VDC, (üres járási feszültsége: 37,67 VDC). A modulok soros kapcsolásával a feszültségértékek összeadódnak a modulszámától függően.
Ebben a kiépítésben a legmagasabb feszültség 649,53 VDC feszültség kapcsolódik az inverter A stringjeire. A napelem modul villamos és mechanikai adatait a mellékletben részletesen kifejtve. Az inverter bemeneti maximális feszültségtartománya: 1000 VDC, maximális bemenő árama: 33A. Az inverter a napelemek felől érkező egyenfeszültséget alakítja át 400/230V/50Hzes váltakozó feszültséggé.
A visszatáplált áram alakja teljesen szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzítással. A jelalakot egy mikroprocesszor szabályozza. A folyamatos szabályzás, teljesen automatikus működést biztosít. Független processzoros rendszer ellenőrzi a hálózati adatokat, folyamatos impedancia ellenőrzést végez, és kikapcsol amennyiben a hálózati szinkron nem tartható.
Termelőegység galvanikus leválasztásának biztosítása: Hálózati szinkron megszűnése (táplálás kimaradás) esetén az inverter azonnal leválik a hálózatról, zárlatra nem táplál rá, szigetüzemben nem képes működni. Az invertert a hálózattal együttműködő üzemmódra tervezték. A lekapcsolás biztonságossága, ill. a szigetüzem kialakulásának veszélye érdekében az inverter független megszakító rendszerrel van ellátva. A két egymástól teljesen független galvanikus leválasztást biztosító megszakító rendszerlogikailag egymással sorba van kapcsolva. A megszakító rendszer az inverter váltakozó áramú oldalán van elhelyezve. Kialakítása olyan, hogy a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül képes elviselni. A rendszerek egymástól függetlenül figyelik a csatlakozási pont minőségi paramétereit: frekvencia, feszültség, impedancia, és a közcélú hálózaton, a felhasználó hálózatán, vagy a termelő berendezésben bekövetkező hiba esetén lekapcsolnak.
Termelőegység üzeme: A napelemes rendszer automatikus működésű, külső beavatkozást nem igényel.
Napi üzemideje napkeltétől napnyugtáig tart. Az inverter a hálózatra automatikusan kapcsolódik, amikor a napelemek láncolt feszültsége az inverteren beállított UPV start értéket meghaladja és leválik, amikor a fényenergia csökkenése miatt a napelemek láncolt feszültsége a beállított érték alá csökken.
Termelőegység hálózati visszahatása: A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából megfelel az érvényben lévő Elosztói szabályzat 5.1.4.2.2. pontjának. Az általa okozott hálózat szennyezések (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi határértékek 1/5-énél. Mindemellett kielégíti az Elosztói szabályzat 6/B. mellékletének visszahatásokra vonatkozó előírásait.

E3-001 0104 Infrastruktúra kialakítása, flotációs technológiájú előtisztítás
Jellemző mennyiségek:
Kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 63x5,8 mm 339,5 m
Kemény PVC KG csatornacső NÁ 200x4.5 mm,2 m hosszú 41,5 m
POLYDUCT gravitációs szennyvíz elvezetés tisztító nyílásai, 1 db
STRONGROCLA N20A 200/50 cm nagy átmérőjű akna, 2 db
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 228,6 m3
földvisszatöltés 228,6 m3
Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés 1008,8 m3
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél, 1637,2 m3
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése 16,8 m3
Talajjavító réteg készítése osztályozatlan kavicsból 8,4 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 42 m2
Dísznövények telepítése POPULUS ALBA SF, 10/12 228 db
Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból,15-25 cm 8,4 m3


E3-002 0104 Flotációs technológiai előtisztítás (gőzfejlesztés)
Jellemző mennyiségek:
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" 67 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" 35 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" 16 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" 77 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" 50 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2 1/2"
43 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3" 15 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 28 mm 67 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 35 mm, 35 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 42 mm, 16 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 48 mm,
77 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 60 mm, 50 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 76 mm, 43 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 89 mm, 15 m
Fűtési és vízvezeték szakaszos hálózati nyomáspróbája 303 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 296197566,61 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 1. ajánlati rész: E1-001 0101 Egyszintes üzemépület és porta épület kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13
6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13
6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E1-001 0101 Egyszintes üzemépület és porta épület kialakítása
Tervezett beépítési adatok:
- A telek területe: 4727 m2
- Számításoknál figyelembe vehető telekméret: 4727 m2
- Üzemi épület bruttó alapterülete: 1064.80 m2
- Porta épület bruttó alapterülete: 16.64 m2
- Beépítési százalék: 22.88% (<30%)
- Épületmagasság: üzemi épület 4.38 m, porta épület: 3.52 m (<4,50 m)
- Zöldfelület: 1929.92 m2 - 40.82 % (>40%)
Szerkezet leírása
Alapozás: A geo technikai jelentés figyelembe vételével 16 cm átmérőjű „mikro” cölöpökkel, monolit vasbeton fejtömbökkel tervezett cölöpalapozás, monolit vasbeton lábazati gerendák, 20 cm vastag műanyag szálas ipari padló készül a tartószerkezeti műszaki leírás alapján. A tervezett alapozási síkot a geo technikai jelentés alapján határoztuk meg, a tényleges alapozási síkot a kivitelezőnek a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr jóváhagyásával a helyszínen kell ellenőrizni.
A cölöpök, cölöpöket összefogó fejtömbök és a lábazati gerendák a statikus kiviteli tervek szerinti vasalással készülnek. A lábazati gerendák között 25 cm tömörített kavicságyat kell teríteni a lábazati falak felső síkjával megegyezően, s ennek tetejére a lábazati falak külső síkjáig 20 cm vastag műanyag szálas ipari padló készül.
Anyagminőség: beton cölöpalap: C30/37-XA2, lábazati gerenda, ipari padló: C25/30-XC2,
betonacél B500
Acélváz szerkezet: Üzemben előre gyártott, hegesztett acél tartószerkezeti váz, a helyszínen csavarozott kapcsolatokkal. A homlokzati 10 cm vastag szendvics panelek az acél oszlopok belső felére szerelve, a mennyezeti 12 cm vastag szendvicspanelek az acél rácsos tartók alsó övére szerelve kerülnek beépítésre. A tetőfedés pórszórt acél trapézlemezzel (Lindab vagy ezzel egyenértékű) készül.
Anyagminőség: Acél: S 235H vagy FE E 275
Csavarok: 8.8, 10.9
Nyílászárók: A nyílászárók szabvány- és egyedi méretű műanyag ablakok és ajtók a tervrajz alapján.
Bejárati ajtó, kapuk: légáteresztés 3.o; vízzárás: 5B; szélállóság: C2;
biztonságosság: megfelel A ≤2,1(m2); hőátbocsátás: min. 1,3 W/m2K; akusztikai teljesítőképesség: 30 dB; Ablalok,: légáteresztés 3.o; vízzárás: 3A; szélállóság: C2; biztonságosság: megfelel A ≤2,1(m2); hőátbocsátás: min. 1,1 W/m2K; akusztikai teljesítőképesség: 32 dB;
A belső ajtók műanyag fa szerkezetűek szabvány méretekkel.
Kémény: A kazánhelyiségből indított a zárt égésterű gőzfejlesztő gázkazán tartozékát képező szerelt kémény létesül a ±0,00 szinthez képest minimum +7,02 m kitorkollási magassággal. A hőszigetelt kéménykürtő bel mérete 300 mm. A tartalékfűtés elektromos energia vételezésével biztosítható.
Burkolatok: Az üzemi helyiségek műgyanta padló burkolat készül a fal és padló csatlakozásánál lekerekített (mosható) kivitelben, a porta épületben kerámia lapburkolat készül. A biciklitároló és előtér burkolata fagyálló kültéri kerámia burkolat. Az üzemi helyiségek válaszfalai, mosható felületű szendvicspanelek, az iroda részen tervezett vizesblokkok gipszkarton falai 2.0 m magasságig csempe burkolattal készülnek.
Vízszigetelés: Talajnedvesség elleni szigetelés a metszeteken megadott rétegrend figyelembe vételével nem készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 1. ajánlati rész: E1-001 0101 Egyszintes üzemépület és porta épület kialakítása
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 2. ajánlati rész: E2-001 0103 - Naperőmű kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13
6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13
6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E2-001 0103 Naperőmű kialakítása
Napelemes rendszer kialakítása, összekötése:
A rendszer tartalmaz:
- 200 db Vitovolt 300 P260 PGHC 260 Wp napelemes modult
- 2 db Fronius Symo 17.5-3-M (17.5kW) invertert
- 1 db Fronius Symo 15.0-3-M (15.0kW) invertert
- 3db DC oldali túlfeszültség védelem
- 1db AC oldali túlfeszültség védelem
- a rendszer kábelezését
- ferdetetős felszerelő készletet
A termelő berendezés felépítése: A termelő berendezés két fő részből, napelem modulokból ill. inverterből áll. (melléklet szerint). Az épület Dél-keleti tetőszerkezetén 200 db, Vitovolt 300 P260 PGHC 260 Wp teljesítményű napelem modul kerül elhelyezésre. A 17,5kW-os inverterekre 68-69db napelemes modul kerül bekötésre 4db stringre szétosztva. A 15,0kW-os inverterre 63 db napelemes modul kerül bekötésre 3 db stringre. Az A stringekre polarítás közösítő sorkapcson keresztül több tábla napelem energiája kerül. A B stringekre a közösítésből kimaradt elemek kerültek. A napelem modul névleges árama 8,43 A, amely rövidre zárt kivezetések esetén sem haladja meg a 8,83 A-t. A napelem modulok névleges feszültsége: 30,93 VDC, (üres járási feszültsége: 37,67 VDC). A modulok soros kapcsolásával a feszültségértékek összeadódnak a modulszámától függően.
Ebben a kiépítésben a legmagasabb feszültség 649,53 VDC feszültség kapcsolódik az inverter A stringjeire. A napelem modul villamos és mechanikai adatait a mellékletben részletesen kifejtve. Az inverter bemeneti maximális feszültségtartománya: 1000 VDC, maximális bemenő árama: 33A. Az inverter a napelemek felől érkező egyenfeszültséget alakítja át 400/230V/50Hzes váltakozó feszültséggé.
A visszatáplált áram alakja teljesen szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzítással. A jelalakot egy mikroprocesszor szabályozza. A folyamatos szabályzás, teljesen automatikus működést biztosít. Független processzoros rendszer ellenőrzi a hálózati adatokat, folyamatos impedancia ellenőrzést végez, és kikapcsol amennyiben a hálózati szinkron nem tartható.
Termelőegység galvanikus leválasztásának biztosítása: Hálózati szinkron megszűnése (táplálás kimaradás) esetén az inverter azonnal leválik a hálózatról, zárlatra nem táplál rá, szigetüzemben nem képes működni. Az invertert a hálózattal együttműködő üzemmódra tervezték. A lekapcsolás biztonságossága, ill. a szigetüzem kialakulásának veszélye érdekében az inverter független megszakító rendszerrel van ellátva. A két egymástól teljesen független galvanikus leválasztást biztosító megszakító rendszerlogikailag egymással sorba van kapcsolva. A megszakító rendszer az inverter váltakozó áramú oldalán van elhelyezve. Kialakítása olyan, hogy a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül képes elviselni. A rendszerek egymástól függetlenül figyelik a csatlakozási pont minőségi paramétereit: frekvencia, feszültség, impedancia, és a közcélú hálózaton, a felhasználó hálózatán, vagy a termelő berendezésben bekövetkező hiba esetén lekapcsolnak.
Termelőegység üzeme: A napelemes rendszer automatikus működésű, külső beavatkozást nem igényel.
Napi üzemideje napkeltétől napnyugtáig tart. Az inverter a hálózatra automatikusan kapcsolódik, amikor a napelemek láncolt feszültsége az inverteren beállított UPV start értéket meghaladja és leválik, amikor a fényenergia csökkenése miatt a napelemek láncolt feszültsége a beállított érték alá csökken.
Termelőegység hálózati visszahatása: A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából megfelel az érvényben lévő Elosztói szabályzat 5.1.4.2.2. pontjának. Az általa okozott hálózat szennyezések (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi határértékek 1/5-énél. Mindemellett kielégíti az Elosztói szabályzat 6/B. mellékletének visszahatásokra vonatkozó előírásait.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 2. ajánlati rész: E2-001 0103 - Naperőmű kialakítása
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 3. ajánlati rész: E3-001 0104 Infrastruktúra kialakítása, flotációs technológiájú előtisztítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13
6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13
6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E3-001 0104 Infrastruktúra kialakítása, flotációs technológiájú előtisztítás
Jellemző mennyiségek:
Kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 63x5,8 mm 339,5 m
Kemény PVC KG csatornacső NÁ 200x4.5 mm,2 m hosszú 41,5 m
POLYDUCT gravitációs szennyvíz elvezetés tisztító nyílásai, 1 db
STRONGROCLA N20A 200/50 cm nagy átmérőjű akna, 2 db
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 228,6 m3
földvisszatöltés 228,6 m3
Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés 1008,8 m3
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél, 1637,2 m3
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése 16,8 m3
Talajjavító réteg készítése osztályozatlan kavicsból 8,4 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 42 m2
Dísznövények telepítése POPULUS ALBA SF, 10/12 228 db
Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból,15-25 cm 8,4 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 3. ajánlati rész: E3-001 0104 Infrastruktúra kialakítása, flotációs technológiájú előtisztítás
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 4. ajánlati rész: Flotációs technológiai előtisztítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 16113Petőfiszállás, 305 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
6113Petőfiszállás, 012/40 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 012/32 hrsz. Blokkazonosító: D51J3D13
6113Petőfiszállás, 012/42 hrsz. Blokkazonosító: DK657Q13
6113Petőfiszállás, 53 hrsz. Blokkazonosító: D4K43H13
6113Petőfiszállás, 314 hrsz. Blokkazonosító: D4EJ3R13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E3-002 0104 Flotációs technológiai előtisztítás (gőzfejlesztés)
Jellemző mennyiségek:
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" 67 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" 35 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" 16 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" 77 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" 50 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2 1/2"
43 m
Fűtési vezeték, Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3" 15 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 28 mm 67 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 35 mm, 35 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 42 mm, 16 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 48 mm,
77 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 60 mm, 50 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 76 mm, 43 m
Gőzvezeték hőszigetelése külső csőátmérő 89 mm, 15 m
Fűtési és vízvezeték szakaszos hálózati nyomáspróbája 303 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 4. ajánlati rész: Flotációs technológiai előtisztítás
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 1. ajánlati rész: E1-001 0101 Egyszintes üzemépület és porta épület kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 219669967
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 219441003,23
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos szerelési munkák, burkolási munkák, festési munkák, ipari kapu szerelés, műgyantaburkolás, cölöpalapozási munkák, szárazépítészeti munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03

Hivatalos név: „Hungarian Project” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szövetség tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11428754-2-03

Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 2. ajánlati rész: E2-001 0103 - Naperőmű kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26617010
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26821900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos szerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03

Hivatalos név: „Hungarian Project” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szövetség tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11428754-2-03

Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 3. ajánlati rész: E3-001 0104 Infrastruktúra kialakítása, flotációs technológiájú előtisztítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46332073
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46731263,38
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szennyvízkezelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03

Hivatalos név: „Hungarian Project” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szövetség tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11428754-2-03

Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a 1863119045 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, Tejfeldolgozó üzem létesítése Petőfiszálláson 4. ajánlati rész: Flotációs technológiai előtisztítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3545820
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3203400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03

Hivatalos név: „Hungarian Project” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szövetség tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11428754-2-03

Hivatalos név: Előregyártó - Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kert u. 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges