Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7151/2018
CPV Kód:50110000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Teljesítés helye:Budapest és Pest megye;Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye;Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: jakfalvi.szilvia@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000050432018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 48/c-d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000050432018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: márkafüggetlen gépjármű javítás
Hivatkozási szám: EKR000050432018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 t össztömeget meg nem haladó márkafüggetlen gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 3 részben 36 hónap időtartamra vagy a szerződéses keretösszeg kimerüléséig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: márkafüggetlen gj javítás Budapest és Pest megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 t össztömeget meg nem haladó márkafüggetlen gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 44.772.490,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 108 db.
További információk a műszaki leírás 1. sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus, gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések, az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10
Éves vagy km szerinti revízió egységára 21
Gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 22
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 25
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
A pontszámítás módszerét Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (10) bekezdésére figyelemmel a következők szerint határozza meg:
1. rsz: Komplex javítási óradíj – fordított arányosság
2. rsz: Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege – fordított arányosság
3. rsz: Éves vagy km szerinti revízió egységára – fordított arányosság
4. rsz: Gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke – egyenes arányosság
5. rsz: Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke – egyenes arányosság
6. rsz: Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén – fordított arányosság
7. rsz: KIA és/vagy RENAULT gyártmányokra mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember – egyenes arányosság
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR-rendelet) alapján az AK és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeleteiben szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-en keresztül történik.
A közbesz. dok. az I.3. pont szerinti címen kívül elérhető az AK honlapján az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címen is:
http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/altalanos_kozzeteteli_lista/3_3_mukodes/kozbeszerzes/ajanlati_felhivasok (URL)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KIA és/vagy RENAULT gyártmányokra mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: márkafüggetlen gj javítás Kelet-Magyarország
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 t össztömeget meg nem haladó márkafüggetlen gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 41.870.460,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 101 db.
További információk a műszaki leírás 1. sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus, gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések, az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10
Éves vagy km szerinti revízió egységára 21
Gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 22
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 25
Autómentés díja a kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
A pontszámítás módszerét Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (10) bekezdésére figyelemmel a következők szerint határozza meg:
1. rsz: Komplex javítási óradíj – fordított arányosság
2. rsz: Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege – fordított arányosság
3. rsz: Éves vagy km szerinti revízió egységára – fordított arányosság
4. rsz: Gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke – egyenes arányosság
5. rsz: Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke – egyenes arányosság
6. rsz: Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén – fordított arányosság
7. rsz: KIA és/vagy RENAULT gyártmányokra mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember – egyenes arányosság
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR-rendelet) alapján az AK és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeleteiben szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-en keresztül történik.
A közbesz. dok. az I.3. pont szerinti címen kívül elérhető az AK honlapján az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címen is:
http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/altalanos_kozzeteteli_lista/3_3_mukodes/kozbeszerzes/ajanlati_felhivasok (URL)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KIA és/vagy RENAULT gyártmányokra mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: márkafüggetlen gj javítás Nyugat-Magyarország
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 t össztömeget meg nem haladó márkafüggetlen gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 20.727.950,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 50 db.
További információk a műszaki leírás 1. sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus, gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések, az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege10
Éves vagy km szerinti revízió egységára 21
Gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 22
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 25
Autómentés díja a nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
A pontszámítás módszerét Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (10) bekezdésére figyelemmel a következők szerint határozza meg:
1. rsz: Komplex javítási óradíj – fordított arányosság
2. rsz: Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege – fordított arányosság
3. rsz: Éves vagy km szerinti revízió egységára – fordított arányosság
4. rsz: Gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke – egyenes arányosság
5. rsz: Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke – egyenes arányosság
6. rsz: Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén – fordított arányosság
7. rsz: KIA és/vagy RENAULT gyártmányokra mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember – egyenes arányosság
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR-rendelet) alapján az AK és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeleteiben szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-en keresztül történik.
A közbesz. dok. az I.3. pont szerinti címen kívül elérhető az AK honlapján az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címen is:
http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/altalanos_kozzeteteli_lista/3_3_mukodes/kozbeszerzes/ajanlati_felhivasok (URL)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 KIA és/vagy RENAULT gyártmányokra mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását; a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, az alábbiak szerint:
Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
- A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
- Az ESPD formanyomtatványt közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kitöltve és aláírva kell benyújtania.
- A Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD formanyomtatványt köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján]:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
- A kizáró okok hiányának igazolása során a Rendelet 12-16. § szakaszaiban foglaltak irányadóak.
- A Rendelet 12. §-a alapján azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
- A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ESPD dokumentum IV. részének az α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása alapján]:
M/1. A Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Ajánlattevőnek részenként csatolnia kell azon szakembereinek a megnevezését (H/1 jelű mellékletek), autószerelő vagy autóvillamossági szerelő képzettségüket, szakmai tapasztalataik meglétéről szóló nyilatkozatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakemberek alkalmasságát a képzettséget, képesítést igazoló dokumentumok (a minimumkövetelmények előírása szerinti legalább szakmunkás-képesítés) másolatával, továbbá a rendelkezésre állást bizonyító, saját maga által aláírt nyilatkozat becsatolásával kell igazolni.
A bemutatott szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
- feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállalnak az ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, valamint
- rendelkeznek a megjelölt pozícióhoz szükséges legalább 12 hónapos autószerelő vagy autóvillamossági szerelő szakmai gyakorlattal. (a szakmai gyakorlat legkorábbi kezdő időpontjaként a képzettséget igazoló dokumentum kiállításának időpontját követő 1. nap tekinthető).
Az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szervezetekre vonatkozóan ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bek. alapján előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni részenként szakembereket az alábbiak szerint, akiket a teljesítésbe kíván bevonni:
1. rész:
- 2 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő,
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
2. rész:
- 2 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő,
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
3. rész:
- 2 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő,
- 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá legalább 1 év, az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező személy.
Mindhárom rész esetében az elbírálás során egy fő csak egy végzettséggel vehető figyelembe: az autószerelő és autóvillamossági szerelő szakemberek között, továbbá a részek között az átfedés nem megengedett.
Valamennyi szakember esetén elegendő a képzettség igazolása, abban az esetben is, ha a képzettség megszerzése középfokú végzettséghez kötött.
[Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]
Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a Rendelet 21. § (1)-(3) bek-ében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. szerinti körülményre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
1. A teljesítési határidők elmulasztása a szerz. feltételekben meghatározottak szerinti késedelmi kötbér megfizetését vonja maga után, mértéke: a késedelemmel érintett szerz. mennyiség nettó ellenértékének 1 %-a/nap.
2. Eseti munka meghiúsulásának megállapítása esetén AK meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssel érintett szerz. mennyiség nettó ellenértékének 25 %-a.
3. A szerz. meghiúsulásának megállapítása esetén a kötbér mértéke a meghiúsulás időpontjában a szerz. időtartamból még hátralévő időtartamra arányosított rész (nem teljesítéssel érintett szerz. mennyiség) nettó ellenértékét alapul véve 25 %.
4. Vállalkozót jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a beépített alkatrészek vonatkozásában.
5. A szerz. hatálybalépésének feltétele a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja vagy a (3) bekezdésben foglaltak teljesülése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. [Kbt. 76. § (2) bek. c)]
2 Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlatnak a közbesz. dok-ban előírt dokumentumokat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk.
3. A közbesz. eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatot és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
4. A szerződés időtartama alatt a komplex javítási óradíj (normaóra) olyan mértékben növekedhet, amely biztosítja a Vállalkozó számára a mindenkori garantált bérminimum és járulékai összegének megfizetését, amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján a garantált bérminimum és annak járulékai együttes összege olyan mértékben emelkedik, hogy az meghaladja a Vállalkozó által a megelőző közbesz. eljárásban bemutatott bruttó bér és annak járulékai összegét.
5. AK a közbesz. dok-ban (részenként Műszaki leírás 1. számú függeléke) az alábbi adatokat adja meg a járműállománnyal kapcsolatban:
- az érintett jármű állomány gyártmány-, típus-, és motorváltozat
- a járművek futásteljesítménye és kora
- a garanciális járművek
- megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek száma.
6/a. Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek) felelősségbiztosítási szerződéssel, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkező károk megtérítésére – beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is, mely összeg kiterjed az AT tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére:
– az 1. rész: min. 44 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
– a 2. rész: min. 25 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
– a 3. rész: min. 20 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft.
A kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket.
6/b. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek) vagyonbiztosítási szerződéssel, amely részenként az alábbi összegekben fedezetet nyújt a javításra váró illetve az elkészült járművekben a tárolás során bekövetkezett károkra:
– az 1. rész: min. 44 millió Ft biztosítási összeg,
– a 2. rész: min. 25 millió Ft biztosítási összeg,
– a 3. rész: min. 20 millió Ft biztosítási összeg.
A vagyonbiztosítás teljesíthető úgy is, hogy önálló vagyonbiztosítási szerződés helyett, a vagyonbiztosítás körében előírt összegre vonatkozóan a javításra váró illetve az elkészült járművekben a tárolás során bekövetkezett károkra vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket a felelősségbiztosítás (pl. a záradékban) tartalmazza.
Mindkét biztosításnak ki kell terjednie a szerződés teljesítésében valamennyi résztvevőre (beleértve az alvállalkozókat is). Ha valamelyik biztosítás a szerződés időtartama alatt bármilyen módon megszűnik, vagy azt megszüntetik, AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Mindkét biztosítás több szerződéssel is teljesíthető, azonban több szerződés esetén a biztosítási összegek nem adódnak össze. Az Ajánlattevőnek kár keletkezése esetén az AK minden kárát meg kell térítenie.
7. Minden sor beárazása, illetve minden bírálati szempont kitöltése kötelező, és 0,- Ft összeg nem adható meg.
8. Az ajánlatban az S/1, S/2, S/3 mellékletek táblázatain túl ajánlatkérő nem kéri megjelölni a
Kbt. 66. § (6) szerinti információkat.
9. Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu/
10. FAKSZ: Görbe Ágnes 00375
További információk: VI.4.3)-ben
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
A VI.3) További információkhoz:
11. Mindhárom részben a Kbt. 77. § (1) alapján AK meghatározta a legmagasabb árakat, amelyeknél magasabb ajánlatot nem fogad el:
- 1. rsz. Komplex javítási óradíj 11000 Ft/óra
- 2. rsz. alszempontjai (nettó ár Ft/alkalom)
Közlekedés biztonsági felülvizsgálat hatóság díjak nélkül 15000
Közlekedés biztonsági felülvizsgálat hangnyomás tanúsítvánnyal hatóság díjak nélkül: 20000
Computeres diagnosztika 11000
3,5 tonna össztömegű vagy az alatti járművek éves vagy km szerinti revízión kívüli külső mosása + belső takarítása 5000
Computeres futómű beállítás 7.000
Klíma diagnosztika 3000
Klímatöltés 12.000
Első szélvédő kőfelverődés javítása 10000
Autómentés díja Budapesten 20000
Autómentés kiállási díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 10000
- 8. rsz. Autómentés díja 500 Ft/km
A Komplex javítási óradíjra (1. rsz.) vonatkozóan a 6000,- Ft/óránál alacsonyabb megajánlást AK a Kbt. 72. § alapján vizsgálja a Közbesz. dok. B/1/1, B/2/1 és B/3/1 jelű mellékletei szerint.
12. A mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember (7. rsz.) tekintetében AT-nek a Felolvasólapon (B/1, B/2, B/3 mellékletek) meg kell neveznie a szakembereket, valamint be kell nyújtani az igazolni kívánt szakember(ek) megnevezését a 2. és 3. rész esetén megyénként (B/1/6, B/2/6, B/3/6 mellékletek), valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát (B/1/6/a, B/2/6/a, B/3/6/a melléklet) és a mesterszerelői képesítése másolatát.
13. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § szerint biztosított azzal, hogy AK új gazdasági szereplő bevonása esetére hiányzó dokumentumokra vonatkozóan nem, kizárólag a hiányos tartalommal/nem megfelelő tartalommal benyújtott dokumentumokra rendel el hiánypótlást.
14. AK az előírt alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3) alapján meghatározottakhoz képest. [321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4)]
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot, amelyeknek benyújtását a Kbt. kötelezően előírja függetlenül attól, hogy AK a felhívásban erre hivatkozik-e vagy sem [különös figyelemmel a Kbt. 66. § (2)-re], mivel jelen hirdetmény kitöltése karakterszám alapján korlátozott. Minden további részletes információ a közbesz. dok-ban rögzítve.
16. AT-nek az ajánlatában be kell benyújtania a szerződés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát annak megerősítésére, hogy AT a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel (R, S, T jelű mellékletek).
17. AT-nek ajánlatához csatolnia szükséges a hatósági szerződésének másolatát, mellyel igazolja, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt vizsgaállomásként műszaki vizsgáztatási tevékenység folytatására jogosult, továbbá nyilatkoznia szükséges hogy műszaki vizsgáztatási tevékenységet folytat legalább az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben.
18. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont esetében.
Az értékelés folyamatát és a pontkiosztás módszerét a Közbesz. dok. részletesen tartalmazza, Kbt. 76. § (9) bekezdés c), d) pontok
19. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §]
20. A teljesítés ideje alatt az AT-nek az 1. részben Bp-en vagy Pest megyében, a 2., 3. részben minden megyében – a hozom-viszem szolgáltatásra előírtak figyelembe vételével – kell olyan javítóbázissal rendelkeznie (alvállalkozókkal is teljesíthető), amellyel az előírt szolgáltatást az adott megyében nyújtani tudja.
21. Közös AT-k esetén Gazdálkodó szervezet létrehozását az AK nem teszi lehetővé.
22. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
23. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák