Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7156/2018
CPV Kód:42630000-1
Ajánlatkérő:Csejtei Fém-Vill Kft.
Teljesítés helye:HU223;HU223;HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRUMPF Hungary Kft.;LAMATEC Méréstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Zalaware Informatikai Rendszerház Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémmegmunkálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csejtei Fém-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24366
Postai cím: Hock János út 72.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csejtei Andrea
Telefon: +3630 2989225
E-mail: csejtei@csejtei.hu
Fax: +3692 598311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csejtei.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csejtei.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés a GINOP-1.2.1-16-2017-00048 azonosítószámú projekt keretében lemezmegmunkáló gépek és termelés irányító szoftver beszerzésére 3 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42630000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a GINOP-1.2.1-16-2017-00048 azonosítószámú projekt keretében
lemezmegmunkáló gépek és termelés irányító szoftver beszerzésére 3 részben
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 499455446 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db új lézervágó, 2 db új élhajlító, 1 db új stancoló gép
Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42630000-1
További tárgyak:42610000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Fuvar út 23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
1.1. Élhajlító
1.1.1. Emelt munkasebesség maximális nyomóerőnél:a max munkasebesség 25 mm/s-ra emelhető (standard: 10 mm/s)
1.1.2. CNC-vezérelt bombírozás: a vezérlésen keresztül kiszámolt bombírozási érték egy szervmotor segítségével automa tikusa
beállításra kerül. A bombírozó motor a gépasztalba van beépítve, így nem zavaró tényező. Termelékenységnövelés, különösen
több állomáson történő hajlításnál vagy kisebb szériáknál.
1.1.3. 4-tengelyes hátsó ütköző rendszer (X,R,Z1,Z2): kie gészítőleg a 2-tengelyes hátsóütközővel felszerelt CNC vezérelt
tengelyekhez az ütközőujj automatikusan Z-irányba pozícionálható. Magasabb termelékenység, kifejezetten a több állomá son
hajtott termékekre.
1.2. Élhajlító
1.2.1. Emelt munkasebesség maximális nyomóerőnél:a max munkasebesség 25 mm/s-ra emelhető (standard: 10 mm/s)
1.2.2. CNC-vezérelt bombírozás: a vezérlésen keresztül kiszámolt bombírozási érték egy szervmotor segítségével automa tikusa
beállításra kerül. A bombírozó motor a gépasztalba van beépítve, így nem zavaró tényező. Termelékenységnövelés, különösen
több állomáson történő hajlításnál vagy kisebb szériáknál.
1.2.3. 4-tengelyes hátsó ütköző rendszer (X,R,Z1,Z2): kie gészítőleg a 2-tengelyes hátsóütközővel felszerelt CNC vezérelt
tengelyekhez az ütközőujj automatikusan Z-irányba pozícionálható. Magasabb termelékenység, kifejezetten a több állomá son
hajtott termékekre.
Ajánlattevő feladatá t képezi (az 1.2 élhajlító vonatkozásában) Ajánlatkérő telephelyén (8900 Zalaegerszeg, Fuvar utca 23.)
maximum 4 főnyi személyzet betanítása, 32 óra időtartamban az üzemszerű használatra
A betanítás időtartama nem számít bele az értékelési szempontként megadott teljesítési határidőbe
1.3. Lézervágó gép
1.3.1. Integrált TruD isk 4001 szilárdtest lézer 1 LLK-kimenettel: diódával pumpált Disk-lézer 1,03 mikron hullámhosszal és kitűnő
sugárminőséggel. Erősségük különösen a vékony lemezeknél mutatkozik meg és biztosítják az alacsony darabköltséget. A
hálózatbakötési képessége lehetővé teszi több felhasználó bekötését egy sugárforrásra. Magas hatásfoka mindenüzemi
állapotban minimalizálja az energiaköltséget.
1.3.2. Fúvókacserélő:anyag vagy lemezvastag ság váltásakor az automatikus fúvókacserélő párhuzamosan a palettaváltással
programvezérelten a megfelelő fúvókát helyezi be.
1.3.3. Sűrített levegős vágás: kiegészítve az oxigén nel és nitrogénnel történő vágást lehetőség van a sűrített levegőt
vágógázként felhasználni. Ez a lehetőség a lézerteljesítménytől és az anyag fajtájától függően 1-3mm-es lemezvastag ságokhoz
használható. A vágáshoz szűrt sűrített levegőt lehet használni. Ez befolyásolja az érdességet és vágási minőséget
Ajánlattevő feladatát képezi Ajánlatkérő telephelyén maximum 4 főnyi személyzet betanítása, 24 óra időtartamba n az üzemszerű
használatra
A betanítás időtartama nem számít bele az értékelési szempontként megadott teljesítési határidőbe
1.4. Stancológép
1.4.1. MultiTool fu nkció: A MultiTool-szerszámok használatának előfeltétele. A MultiTool szerszám több egyes szerszámból áll.
Ezáltal a gép szerszámkapacitása növelhető. Választható 2-es, 5-ös és 10-es MultiTool szerszám, valamint 3-as sorjázó
szerszám.
1.4.2. Mul tiShear funkció: Kiváló minőségű darabok előállításához. A MultiShear funkcióval egyenletes, nyommentes vágási él
hozható létre a munkadarabon. Belső vágási élek és külső kontúrok tetszőleges szögfekvésben munkálhatók meg
Ajánlattevő feladatát képezi Ajánlatkérő telephelyén maximum 4 főnyi személyzet betanítása, 8 óra időtartamban az üzemszerű
használatra.
A betanítás i dőtartama nem számít bele az értékelési szempontként megadott teljesítési határidőbe.
Jelen közbeszerzési eljárásban a lézervágó, az élhajlító és a stancoló gép lemezmegmunkáló gépnek minősül.
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő (munkanap) 10
2 Jótállás vállalt időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00048
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 1 db új CNC koordináta mérőgép
Rész száma: 2. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Fuvar út 23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére 1 db új CNC koordináta mérőgép szállítása az alábbiak és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
2. rész:
2.1. CNC Koordinátamérő gép
2.1.1. RENISHAW PH20 Fokoz atmentesen, motorosan indexálhatő mérőfej
2.1.2. RENISHAW UCC vezérlő kit
2.1.3. 3 db RENISHAW TP20 mágn eses tapintó modul
2.1.4. RENISHAW TCR20 tapintóváltó
2.1.5. 25 mm átmérőjű kerámia kalib rálógömb tanúsítvánnyal
2.1.6. Hewlet-Packard Z serial WorkStation számítógép 24" LC D monitorral és PC asztallal
2.1.7. RENISHAW 23 db-os tapintókészlet
2.1.8. Levegő hűtve - szárító rendszer
2.1.9. RENISHAV/ R-KC-C3C-6 + 600x 600 mm-es alulap M6 furatokkal
2.1.10. N.3 anti-vibrációs rendszer UNIVERSAL mérőgépekhez
2.1.11. Úthossz X - tengely 2000 mm hossz irány
2.1.12. Úthossz Y - tengely 1000 mm kereszt irán y
2.1.13. Úthossz Z-tengely 800 mm függőleges irány
2.1.14. Felbontás 0.0001 mm
2.1.15. Mérési pontosság ISO 1036012 szerint MPEp= 2,0 +L/333 mikron
2.1.16. Maximális sebesség 3D-s mérésnél 866 mm/sec
2.1.17. Gyorsulás 3D-s mérésnél 1500 mm/sec2
2.1.18. A gép váza alumíniumötvözetből készül. A csúszó megvezetések felületeit speciális eljárással felkeményítették.
2.1.19. A fekete gránitból készült munkalap nagy kopásállóságú és menetes furatokkal van ellátva a munkadarabok rög zítése
érdekében.
2.1.20. A sz erkezet légpárnás csapágyazáson fut. A mozgató egységek mellé helyezett légpárnák a mozgó szerkezet merevségét
és a mérési pontosság növelését szolgálják.
2.1.21. A 3 tengely mentén történő mozgatá st mozgató egységek végzik: egyenáramú motor, sebességmérő dinamó, precíziós
lassító fogaskerék áttétele és holtjáték- menetes vonószerkezet.
2.1.22. Mérőfej tartó függőleges állásban
2.1.23. Könnyűfém ötvözetbő1 készült né gyszög keresztmetszetű függőleges szondatartó elem pneumatikus ellensúlyozással, az
alkalmazott fejnek megfelelően
2.1.24. Automatikus fejleesés e lleni védelem levegő-kimaradás esetére
2.1.25. A gép levegőszűrő- és szabályozó berendezéssel felszerelt
2.1.26. Nagy pontosságú RSF optikai mérőlécek és érzékelő
2.1.27. Szükséges levegőnyomás: 5-6 bar
2.1.28. Átfolyási mennyiség: 250 Nl/min
2.1.29. DDP - Telephelyükre leszállítva
Ajánlattevő feladatát képezi Ajánlatkér ő telephelyén maximum 4 főnyi személyzet betanítása, 32 óra időtartamban az üzemszerű
használatra.
A betanítás időtartama nem számít bele az értékelési szempontként megadott teljesítési határidőbe.
Jelen közbeszerzési eljárásban a CNC koordináta mérőgép lemezmegmunkálógépnek minősül.
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő (munkanap) 10
2 Jótállás vállalt időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00048
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 1 db termelésirányítási szoftver
Rész száma: 3. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48332000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Fuvar út 23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére 1 db termelésirányítási szoftver szállítása az alábbiak és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
3. rész:
3.1. Ter melésirányítási szoftver
3.1. Termelésirányítási szoftver
A termelésirányítási szoftvernek az alábbi modulokkal kell rendelkeznie melyek tekintetében képes a felsorolt tevékenységek
ellátására.
3.1.1. Válla lati CRM, értékesítés terület
3.1.1.1. Vevői ajánlatok - Vevői rendelé s
3.1.1.2. Szállítói rendelés
3.1.1.3. Szállítólevél kész ítés - Számlázás
3.1.1.4. Ügyfélkezelés támogatása
3.1.1.5. Reklamációkezelés
3.1.1.6. Integrált adatfogad ási funkciók
3.1.1.7. Ügyfél törzsadatok kezelése
3.1.2. Gyártási terület
3.1.2.1. Szükségletszá mítás/beszerzési előrejelzések
3.1.2.2. Gyártási rendelések
3.1.2.3. Gyártás ütemezés
3.1.2.4. Hulladékkezelés
3.1.2.5. Minőségbiztosítá s támogatása
3.1.2.6. Selejtkezelés
3.1.2.7. Gyári szám/s arzs szám kezelése
3.1.2.8. Alapanyagok kezelése
3.1.3. Kontrolling és döntéstám ogatás
3.1.3.1. Beszámolók exportálása (Exce l, PDF, e-mail)
3.1.3.2. Teljesítmény mérő mutatószámok
3.1.3.3. Listavarázsló (saját listák tervezés e)
3.1.3.4. Mértékegységek, devizák kezelése
3.1.3.5. Közvetlen kapcsolat a gyártási és l ogisztikai terület forgalmi adataival. (A listák mindig a legfrissebb adatokat
tartalmazzák)
3.1.4. Beszerz ési, logisztikai terület
3.1.4.1. Cikkcsoportok kezelése
3.1.4.2. Sarzs és sorozatszám k ezelése
3.1.4.3. Cikktörzs kezelése
3.1.4.4. Több raktár kezelé se
3.1.4.5. Készletszint figyelés
3.1.4.6. Készletérték / menn yiségi nyilvántartás
3.1.4.7. Visszáru kezelés
3.1.4.8. Rendelési menny iség nyilvántartás, raktárkészlet kezelés
3.1.4.9. Selejtezés
3.1.4.10. Leltározá s
3.1.4.11. Kedvezmé nykezelés
3.1.4.12. Árlista kezelés
3.1.4.13. Logisztikai lánc végigkövetése
3.1.5. Elektronikus iratkezelés
3.1.5.1. • Érkeztetés, iktatás
3.1.5.2. • Minden típusú és fo rmájú irat PDF formátumban tárolva.
3.1.5.3. • Az iratok életciklusának követése
3.1.5.4. • Iratok, ügyek hozzárendelése par tnerekhez vagy tranzakciókhoz vagy vállalati folyamatokhoz
3.1.5.5. • Iratok és ügyek követése, keresése, elérése, akár más modulból is
3.1.5.6. • Jogosultságkezelés
3.1.5.7. • Felhasználói és adm inisztrátori tevékenységek naplózása és riportálása
3.1.5.8. • Keresési lehetőség a leíró információkban
3.1.5.9. • Adatmentés
3.1.5.10. • Távoli eléré si lehetőség
Szoftveroktatás:
Logisztika 2 fő 16 óra.
Beszerzés 2 fő 16 óra.
Termelésirányítás 2 fő 2 4 óra.
Minőségügy 2 fő 16 óra.
Pénzügy 2 fő 16 óra.
Fizikai dolgozók 60 fő 40 óra.
A szoftvert 100 fő fogja használni összességében. Logisztika: 2 fő, beszerzés: 2 fő, technológia: 4 fő, minőségügy: 5 fő,
kontrolling és döntéstámogatás: 2 fő, gyártás: 85 fő.
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő (munkanap) 10
2 Jótállás vállalt időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00048
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 246 - 514364
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. rész Elnevezés: 1 db új lézervágó, 2 db új élhajlító, 1 db új stancoló gép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRUMPF Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lincoln u. 1.
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: HU
E-mail: tamas.major@hu.trumpf.com
Telefon: +36 29999102
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29999101
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 447877388
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 447877388
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2. rész Elnevezés: 1 db új CNC koordináta mérőgép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAMATEC Méréstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadvirág utca 41.
Város: Herend
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8840
Ország: HU
E-mail: info@lamatec.hu
Telefon: +36 703124741
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25078058
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25078058
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3. rész Elnevezés: 1 db termelésirányítási szoftver
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zalaware Informatikai Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 2-4
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: herczeg@zalaware.hu
Telefon: +36 306484086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. rész tekintetében 2 db ajánlat,
II. rész tekintetében 2 db ajánlat,
III. rész tekintetében 3 db ajánlat, került benyújtásra.
I. rész tekintetében:
TRUMPF Hungary Kft. (H - 2220 Vecsés, Lincoln u. 1., 11866921-2-13) - Nem tartozik a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá
Mihálovics Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8911 Nagykutas, Fő út 16/A., 21919635-2-20.) - Mikrovállalkozás
II. rész tekintetében:
LAMATEC Méréstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8440 Herend, Vadvirág utca 41., 12456192-2-19) - Mikrovállalkozás
Mihálovics Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8911 Nagykutas, Fő út 16/A., 21919635-2-20.) - Mikrovállalkozás
III. rész tekintetében:
Zalaware Informatikai Rendszerház Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4, 23443558-2-20) - Mikrovállalkozás
CompuBase Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Jánkahegyi u. 12. 27690312-2-20) - Mikrovállalkozás
InterJNet Kft. (5100 Jászberény, Apponyi tér 1. 11275972-2-16.) - Kivállalkozás
Nyertes ajánlattevők:
I. rész vonatkozásában TRUMPF Hungary Kft. (H - 2220 Vecsés, Lincoln u. 1.)
II. rész vonatkozásában LAMATEC Méréstechnika Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8440 Herend, Vadvirág utca 41.)
III. rész vonatkozásában Zalaware Informatikai Rendszerház Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4)
Az eljárás valamennyi rész tekintetében eredményes.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A KBt. 148. §ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)