Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7216/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Délegyháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Délegyháza Község Önkormányzata Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád utca 53.; Hrsz.: 140/A/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kinamé Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Délegyháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16315
Postai cím: Árpád utca 8.
Város: Délegyháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2337
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Riebl Antal
Telefon: +36 242155-2
E-mail: jegyzo@delegyhaza.hu
Fax: +36 24542156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.delegyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.delegyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében „Hunyadi János Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében „Hunyadi János Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
További tárgyak:45260000-7
45262500-6
45443000-4
45421100-5
45430000-0
45232460-4
45350000-5
45315100-9
45312310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Délegyháza Község Önkormányzata
Hunyadi János Általános Iskola
2337 Délegyháza, Árpád utca 53.; Hrsz.: 140/A/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hunyadi János Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8349 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Hunyadi János Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kinamé Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi M. utca 45.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail: kiname@kiname.hu
Telefon: +36 9685666
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 9685666
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 178255263
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
További tárgyak:45260000-7
45262500-6
45443000-4
45421100-5
45430000-0
45232460-4
45350000-5
45315100-9
45312310-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Délegyháza Község Önkormányzata
Hunyadi János Általános Iskola
2337 Délegyháza, Árpád utca 53.; Hrsz.: 140/A/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Hunyadi János Általános Iskola, azaz egy jelenleg működő általános iskola ÉNY-i szárnyának bővítése emeletráépítéssel, mely során három új szabványos méretű osztályteremmel, egy foglalkoztató teremmel, illetve egy új mosdóblokkal bővül. Az ingatlan (telek) területe: 4949 m2. A meglévő általános iskolai épület szabadon álló, pinceszint (alagsor), földszint és egy emelet kialakítású. Az épület két traktusból áll, a régi épületrész és a később épült tornatermi rész. Bővítése a két épület közötti rész emeletráépítésével készül. A bővítéssel érintett épületben az iskola nevelési célú helyiségeit alakítják ki.
A meglévő általános iskola nyugati oldalán, a tornaterem és az étkező által határolt földszinti rész fölötti terület kerül beépítésre, a meglévő tetőszerkezet elbontása után. Az emeleti szint megépítése után új tetőszerkezetet kap az épület. Jelenleg a földszinten hat darab osztályterem egy tornaterem és a hozzájuk szükséges öltözők, mellékhelyiségek találhatóak. Az emeleti épületrészben kerül kibővítésre három darab osztályteremmel és a szükséges kiszolgálókkal.
Az épületben lévő helyiségek - jellegüket tekintve - normál száraz helyiségek, kivéve az alábbiakat:
- időszakosan nedves helyiségek: mosdók, konyhák, WC-k, egyes gépészeti helyiségek.

A bővítés a meglévő épületekhez hasonlóan hagyományos épületszerkezetekkel készül, így a pinceszinti fal és a függőleges teherhordó fal is 38 cm-es téglafal, mely helyenként vasbeton pillérekkel erősített. A földszint feletti födém 19 cm-es E gerendás vasbeton födém statikai tervek szerint. A padlás födém fa szerkezetű födém, alulról 2 rtg. RF tűzgátlógipszkarton burkolattal, felette 2x10 cm kőzetgyapot szigeteléssel.
A válaszfalak 10 cm gipszkarton és válaszfaltégla. A tetőszerkezet égéskésleltető szerrel kezelt fa szerkezet, melyen cserép fedés kerül. Az épület külső hőszigetelése 14 cm grafitos EPS rendszerű szigetelés lesz.
Teljes mennyiség:
Alapozás: Az új építésű kerámia és vasbeton falszakaszok alatt változó szélességű beton sávalap készül. A sávalapok mélységét a már meglévő szerkezetek mélységéhez viszonyítva kell kialakítani. Az új alaptesteket a meglévő szerkezetekkel acéltüskézéssel kell együttdolgozóvá tenni!
Függőleges vasbeton tartószerkezetek: Az átalakítással érintett épületrész földszintjén három darab, 25x60 cm keresztmetszeti méretű vasbeton pillér épül, ezek felvezetéséhez a meglévő gerendás-béléstestes födémet egy szakaszon meg kell bontani. 20 cm vastag vasbeton falszakasz készül 2,50 méter hosszan és 5,07 magasan a meglévő tornacsarnok oldalán, a tervezett lépcső érkező lemezének megtámasztására. További két 20x54 cm keresztmetszetű vasbeton pillér készül az udvari homlokzat tartószerkezetét adó vasbeton keret részeként. A földszinti függőleges teherhordó vasbeton szerkezetek a fent leírt beton sávalapokra terhelnek. Az emeleten merevítő keretek részeként 14 db 30x30 cm és 1 db 38x30 cm keresztmetszetű zsalukő pillér készül.
Vízszintes vasbeton tartószerkezetek: A meglévő födém salaktöltésének eltávolítása után a meglévő koszorúkra támaszkodó könnyített födém kerül kialakításra, ami 153/280-as trapézlemezzel egybeépített vasbeton lemez. Ennek részeként 33x25 cm keresztmetszetű vasbeton koszorú készül a meglévő teherhordó falak felett. A koszorúk 5 cm vastag Austrotherm Expert Fix típusú bentmaradó zsaluzatos XPS kiegészítő hőszigetelést kapnak. Az emeleti falakat összefogva 30x30 cm metszetű vasbeton koszorúk készülnek, melyek az emeleti külső nyílászárók nyílás áthidalásaként is működnek, továbbá ezekre terhel a fedélszék is. Ezek a koszorúk 8 cm vastag Austrotherm Expert Fix típusú bentmaradó zsaluzatos XPS kiegészítő hőszigetelést kapnak. Az emeleti merevítő keretek részeként 30x40 cm méretű vasbeton gerendák készítendők, ezek a merevítésen kívül a tetőszerkezet terhét is hordják. A korábban leírt udvari vasbeton keret részeként a földszinti födém vonalában egyenes, a tető vonalában pedig ferde 25 cm vastag és 74 cm széles vasbeton lemez készül. A tervezett lépcső érkező lemeze 18 cm vastag vasbeton födém, ami két darab 25x30 méretű vasbeton gerenda hord a fent leírt koszorúkra és vasbeton falszakaszra.
Tartószerkezeti falak: A fölszinten a ráépítés kontúrvonalán, a tervezett lépcső pihenőlemeze alatt, kell új falazatot készíteni, ez 38 cm vtg. Porotherm N+F falazóblokkból, Dryfix ragasztóval, vagy vékonyhabarccsal épül. Az emeleti tartószerkezeti falak mindegyike 38 cm vtg. Porotherm N+F falazóblokkból, Dryfix ragasztóval, vagy vékonyhabarccsal épülnek. Az emeleti falak vasbeton koszorún keresztül terhelnek a földszinti meglévő és újonnan létesített falakra.  
Tetőszerkezet: A 25°-os hajlásszögű tetőt adó fedélszék tartószerkezete szeglemezes rácsostartó fa fedélszék. Ennek kiviteli és részletterveit szakkivitelező készíti. A rácsostartók a vasbeton koszorúkhoz utólag rögzítettek, melyekre terhelnek. A tetőszerkezet elemei 75 szélességű pallókból kialakítottak. A rácsostartókat beégésre kell méretezni, így azok duplázott elemekből állnak.
Az alacsonyhajlású tetőszakaszokon, a tornacsarnok és az emeletráépítés csatlakozásánál, illetve a jelenlegi hózugos vápákba tervezett ellenlejtéseknél hagyományos fafedélszék rendszer megoldás tervezett.
A hózugok kiváltására 7% (4°) -os tetők tervezettek. Ezeket a meglévő rácsostartókra szerelt vápaszarukkal és egy közbenső szarufával kell kialakítani, ami a meglévő falszerkezetre és az új falszerkezetre erősített rövid szelemenre terhel.
A tornacsarnok és az emeletráépítés csatlakozásánál létesített nyeregtető szintén 7% (4°) hajlásszögű. A két tetősíkot adó szaruzat elemeit, azoknak hosszából adódóan toldani kell. A vápaszarukat és a csonka szarukat egyaránt a csarnok szerkezetéhez kell erősíteni. Az emeletráépítéshez csatlakozó tetőfelületeknél szarufákat a falazathoz kell rögzíteni. Az együtt dolgozást biztosító szelement pedig az új falazathoz és a vápaszarukhoz kell rögzíteni.
Tetőfedés: A tetőfedés anyaga Bramac Reviva Lumino betoncserép. A fedés 5/5 cm-es ellenlécezéssel és 3/5 cm-es tetőlécezéssel készül. A Bramac rendszerhez tartozó kúpcserepes gerinc alakítandó ki. A hófogás a tető teljes hosszán Bramac rendszerű hófogó rendszerelemekkel valósulnak meg. A másodlagos vízszigitelést adó vízzáró-páraáteresztő tetőfólia Delta Maxx Plusz. A fólia beépítése alkalmazás technika szerint folytonos és szakszerű kell legyen!
Az alacsony hajlásszögű tetőszakaszokra a Lindab korcolt cinklemez fedés (vtg. 0,7 mm) tervezett. A fémlemez fedés deszka aljzatra, szellőző alátétszőnyeggel készül.
Párafékező réteg: A záró födémbe került párafékező tetőfólia a könnyű szerkezetes tető megoldás miatt magasabb előírással került a jellemzők közé. (Delta Reflex Plusz). A fólia beépítése alkalmazás technika szerint folytonos és szakszerű kell legyen!
Válaszfalak: A válaszfalak szerelt gipszkarton válaszfalak. A funkcióból adódó akusztikai követelményeknek való megfelelés miatt a válaszfalak mindkét oldalán duplázott Rigips RF gipszkarton réteget kell alkalmazni. A gipszkarton rétegek CW 100/150 profilvázra szereltek, amit Isover Akusto szálas hangszigeteléssel kell kitölteni.
Áthidalók: A szerelt falak nyílásai, a szerelt fal rendszeréhez tartozó nyílásáthidalással, vékonyfalú szelvénnyel megoldott. A falazóblokkból épített falszakaszokon található ajtókat elemmagas áthidalással kell kiváltani, ahol a nyomott övet kisméretű téglával kell kialakítani. Az emeleti ablakok nyílásáthidalása a tervezett vasbeton koszorúval megoldott.
Bádogos szerkezetek: Az összes tetőszerkezeten megjelenő bádogos szerkezet, hajlatok, vápák, fedések a tetőfedés rendszerébe tartozó elemekkel, vagy azzal megegyező tulajdonságú bevonatos fémlemez elemekkel tervezett. Az ablakpárkányokhoz a Lindab termékei tervezettek. Az alacsony hajlás
Csapadékvíz elvezetés: A csatornarendszer 150 mm átmérőjű félkör keresztmetszetű, bevonatos horganyzott fémlemez ereszcsatorna rendszerrel tervezett. Ehhez kapcsolódnak - a homlokzati rajzokon jelölt helyeken vízgyűjtő üsttel - a kör keresztmetszetű, 150 mm átmérőjű, bevonatos horganyzott fémlemez ejtőcsövek. A csapadékvíz a gépészterveken jelzett és tervezett csapadék szikkasztókba csatornázott.
Tornacsarnok fedése: A tornacsarnok többrétegű fedése elbontásra kerül. A bontás után helyszíni művezetéssel és a tervezett szendvicspanel gyártójával egyeztetve kialakításra kerül a tornacsarnok új fedése, melynek pontosítása a héjalás levétel után történhet meg. A tervezett szendvicspanel a Kingspan KS1000RW 120mm vastagságban, „Z” szelemenes alátámasztással kiegészítve, melyet a meglévő szelemenrendszerhez rögzítünk beszintezett pozícióban. A falhoz való kapcsolódása előregyártott vápa csatornával és elektromos pótfűtéssel történik, a mellékelt R-5ös csomópont szerint.
Hőszigetelések:
Homlokzaton: 15 cm vtg. grafitos EPS hőszigetelés (Austrotherm Grafit Reflex)
Tűzvédelmi sáv: A nyílászárók felett A1-A2 tűzvédelmi osztályú szálas hőszigetelésből legalább 20 cm széles tűzvédelmi célú sáv alakítandó ki. (Rockwool Frontrock, vagy azzal megegyező tulajdonságú vakolható szálas hőszigetelés)
Padlásfödém: 10+12 cm szálas hőszigetelés (Rockwool Deltarock)
Emeleti padlóban: 5 cm lépésálló EPS úsztató réteg (Austrotherm AT-N100)
Úsztató réteg: 2 cm szálas úsztatóréteg (Rockwool Steprock HD)
Kiegészítő hőszigetelés vb. szerkezeteken: 5-8 cm vtg. XPS hab hőszigetelés (Austrotherm Expert Fix)
Alulról hűlő födémen: 15 cm vakolható szálas hőszigetelés (Rockwool Frontrock MAX E, tárcsás rögzítő dübellel a tartószerkezethez rögzítve)
Tetőben: 20+10 cm szálas hőszigetelés; (szaru között: Rockwool Deltarock, szarufa alatt: Airrock LD)
Szerelt válaszfalakban, elburkolásban: szálas hőszigetelés (Isover Akusto, vagy azzal megegyező tulajdonságú szálas hőszigetelés)
Homlokzatképzés: A homlokzati vakolat külső felületerősítő üveghálóval kialakított nemesvakolat. A vakolat színezése az épület jelenlegi átépítéssel nem érintett szárnyainak 2017 nyarán lefolytatott munkák során alkalmazott homlokzati színezésekkel egyeznek meg.
Nyílászárók: A földszinti bejárati ajtók és ablak anyaga műanyag, három rétegű, hőszigetelő üvegezéssel, mely a műanyag szerkezettel az ablakra min. 1,3 W/m2K értéket biztosít. Ettől eltérő, azonos vagy jobb megoldás alkalmazható. A nyílászárók színe kívül-belül fehér. Az AJ-01 konszignációs jelű földszinti ajtók a tűzjelző rendszerrel egybekötött motoros karos ajtónyitóval kell legyenek szerelve!
Ablakok: A tantermek és a vizesblokkok homlokzati ablakai műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű ablakok. Az ablakok üvegezése három rétegű, gáztöltésű üveg, mely a műanyag szerkezettel az ablakra min. 1,15 W/m2K értéket biztosít. Ettől eltérő, azonos vagy jobb megoldás alkalmazható. Az ablakok színe kívül-belül fehér.
A lépcsőházi ablak anyaga műanyag, három rétegű, hőszigetelő üvegezéssel, mely a műanyag szerkezettel az ablakra min. 1,3 W/m2K értéket biztosít. Ettől eltérő, azonos vagy jobb megoldás alkalmazható. Az ablak színe kívül-belül fehér.
Az ablakok natúrszínű fenyő könyöklőt és fémlemez párkányt kapnak. A könyöklő 2 cm túllógással, oldal irányban nyílásszélességben készül, a nyílászáró tokszerkezete és felé rugalmas hézagtömítéssel. Az ablakok a nyílászárók típusához tartozó, változó méretű műanyag toktoldó rendszerelemekkel építendők be, a termikus burok befordított hőszigetelésből való kialakítása végett.
Tetőtéri ablakok: A tetőtéri ablakok fa tokszerkezetű Velux GGL 78x140 füstelvezető tetősík ablakok, amik RWA távműködtetésű vezérlőrendszerrel vannak ellátva és a tűzjelző rendszerhez vannak kapcsolva. Lásd tűzvédelmi kiviteli tervek! A tetőtériablakok BDX hőszigetelő beépítő kerettel, két rétegű, gáz töltésű üvegezéssel készülnek, amik 1,1 W/m2K értéket biztosítanak.
Padlásfeljáró: A padlásfeljáró D EI30 követelménynek megfelelő Fakro LWT 60x120. Megengedhető a fa szerkezet is (nem követelmény). A fa szerkezetű D EI30 teljesítményű ajtó többek között: Opera EI30, H-FLACHS EI30 vagy a Zárka Kft hazai gyártású termékei.
Beltéri ajtók: Az AJ-02 és az AJ-03 konszignációs jelű ajtók két szárnyú ajtók, szárnyak üvegezettek és közép osztással bírnak. Minden további belső ajtó, egyszárnyú, utólag szerelhető MDF tokszerkezetű, lyukfuratolt ajtólapú, fehérre színezett laminált ajtók. Az ajtók 20 cm magas fémlemez rugdosóval szereltek.
Függönyfal: A lépcsőházi reprezentatív tér nyílászárójának Schüco rendszerű függönyfal tervezett. A függönyfal hőhídmentes fémszerkezetű, két rétegű, gáz töltésű üvegezéssel, mely a fémszerkezettel a függönyfalra min. 1,15 W/m2K értéket biztosít. A függönyfal keretének és bordáinak színe fehér. A homlokzaton és a konszignációban jelölt panelei buktathatóak. Rögzítését a gyártó előírásoknak megfelelően kell kialakítani. A nyílás méreteit a csatlakozó primer szerkezetek elkészülte után felül kell vizsgálni, szükségesetén a függönyfal paramétereit a gyártóval és a tervezővel egyeztetve módosítani kell.
Aljzat és padlóburkolatok: Az emeleti padlórétegrendbe tervezett aljzat 5 cm vastag estrich beton, amit technológiai célú szigetelés választ el az úsztató rétegtől. Az estrich felületek 30 m2-kénti dilatációja szükséges! További dilatáció valósul meg a helyiségenként körbefutó akusztikai célú peremszigeteléssel. A nyílások vonalában ez mindenütt dilatációt eredményez a burkolaton is. A dilatáció azonos burkolatok esetén lehet rugalmas fuga kitöltés, eltérő burkolatok esetén burkolatváltó profil.
Az osztálytermekben és az emeletei közlekedőn vinyl padlóburkolat készül. Az osztálytermekbe és a foglalkoztatóba az Armstrong Vinyl Medintone típusú 2 mm vastag burkolata tervezett, water blue mid (NCS: S 2040-B) színben. A közlekedőben az Armstrong Vinyl Medintone típusú 2 mm vastag burkolata tervezett, soft green mid (NCS: S 4010-G10Y) színben.
A két vizesblokkban és a lépcsőházban 30x30 cm-es lapméretű csúszásmentes greslap burkolat tervezett, sötét szürke színű fúgázással. Tervezett termék: zalakerámia gresline taa31b08 szürke 30x30 cm padlólap.
Fal és mennyezeti felületek: A belső falazott felületek, vakolt, glettelt és festett felületet kapnak. A gipszkarton válaszfalak és mennyezetek, illetve a vasbeton felületek pedig glettelt és festett felülettel kialakítandók.
Az osztálytermek két-két hosszú falszakasza, a mennyezet és a belógó vasbeton gerendák fehérre festettek, míg a rövid falszakaszok zöld színűek. A tervezett festék a Dulux Perfect Matt 10GY 61/449 színe. Ettől való eltérést a tervezővel kell egyeztetni és jóváhagyatni!
A tantermekben a mosdó szaniterek közelében, az alaprajzokon jelölt módon, 1,50 m magasságig 10x10 cm-es elemméretű, homogén fehér színű, jól tisztítható, mázas kerámia burkolat létesül, sötét szürke fúgával, hajlatokban sötét szürke sziloplaszttal, az éleknél pedig rozsdamentes acél élvédő profilokkal.
A mosdókban, 2,10 m magasságig 10x10 cm-es elemméretű, homogén fehér színű, jól tisztítható, mázas kerámia burkolat létesül, sötét szürke fúgával, hajlatokban sötét szürke sziloplaszttal, az éleknél pedig rozsdamentes acél élvédő profilokkal. A mosdó burkolatlan fal felületei és mennyezete fehér színű festéssel alakítandó ki.
A közlekedő tér falai és mennyezete fehérre festettek. A belógó gerendák és az ablak kávák a Dulux Perfect Matt 54BB 41/237 színével festettek. Ettől való eltérést a tervezővel kell egyeztetni és jóváhagyatni!
A lépcsőházi légtér tetőtérben 2 rtg RF15 gipszkarton lap határolja el a légteret a tetőszerkezettől. Mögötte installációs hézag segíti a párazáró réteg előtti vezetékezést. A tűzgátló karton mögött gyújtóforrást nem lehet elhelyezni. A lépcsőház falfelületei fehér és zöld festést kapnak. A lépcső érkező lemeze, az azt gyámolító vasbeton fal és a tetőtéri ferde gipszkarton fal a Dulux Perfect Matt 10GY 61/449 színével festett, ettől való eltérést a tervezővel kell egyeztetni és jóváhagyatni! A többi felület matt fehérre festett.
Szaniterek: Az osztálytermekbe és a vizesblokkokba, összesen 7 db Ceravid Vanea (600x460 mm) mosdókagylók, Mofém Trend Plus mosdó csaptelepekkel tervezettek. A wc blokkokba összesen 4 db Gala Nila Monoblokkos wc csésze tervezett. A fiú mosdóba 2 db Aqualine 10TP92001 (327-DL) pissoir és 2 db Jika kerámia pissoir elválasztó tervezett.
Mosdó válaszfal: A 106 és 107 számú vizesblokk helyiségekben a gépi elszívást kiváltandó az SVM LH 25 WC válaszfal (RAL9010) rendszere betervezett!
Kapcsolók, szerelvények, szabályozók: A falakon megjelenő szerelvényeket, szabályozókat kapcsolókat elektromos terv szerinti sablon alapján kell szerelni, általában az ajtók belső oldalán, függőlegesen, tengelyre rendezve.
Lépcső: A tervezett beltéri lépcső monolit vasbeton szerkezetű. A lépcső szerkezete a részben meglévő és részben új építésű szerkezetekre terhel. (Lásd statikus terveken!) A lépcsőkarok és a pihenők csúszásmentes greslap burkolatot kapnak, sötét szürke fúgával. A betervezett termék: zalakerámia gresline taa31b08 szürke 30x30 cm padlólap. A lépcső 105 cm magas, 5 cm átmérőjű kör keresztmetszetű fogódzóval rendelkező rozsdamentes acél korláttal ellátott.
Lakatos szerkezetek: Lépcső és pihenő korlátok: A lépcsőkarok, az induló födém lemez, a pihenő lemez és az érkező lemez 105 cm magas, 5 cm átmérőjű kör keresztmetszetű fogódzóval rendelkező rozsdamentes acél korláttal ellátottak.
Dobozolás vázszerkezete: Az oromfalakon és az ereszvonalában megjelenő plasztikát adó vakolt struktúrájú dobozolás tervezett. A vakolatot OSB II lemezekre hordják fel amiket vázszerkezethez rögzítenek. A vázszerkezet 40.40.3 acél zártszelvényből készül. (Lásd lakatos konszignációk!) A kereteket, az OSB táblák méretéből, adódóan maximum 62,5 cm távolságú osztásban lehet szerelni. A kereteket a vasbeton koszorúhoz kell dübelezni oly módon, hogy a kiegészítő hőszigetelés megbontásával közbenső elemeket kell beépíteni a lehető legkisebb hőhíd létrehozásával. A közbenső elem anyaga lehet acél vagy fa.
Óra: Az épület udvari homlokzatán analóg óra kerül elhelyezésre. Ennek pontos részletterveit szakkivitelező készíti. Az órát, vagy annak másodlagos tartószerkezetét az épület udvari oromfalára kell rögzíteni. Az óra és a szerkezet esetleges szereléséhez az oromfalon szerviz nyílást kell létesíteni.
Parkoló: Az iskola udvarán, a telekhatárral párhuzamosan. a meglévő kaput és közúti kapcsolatot használva 10 állásos parkoló létesül, mozgássérült parkolóval kiegészítve. A parkoló kialakításáról alaprajzi tervrajz készül. A parkoló állások mérete 2,50x5,50 méter, az út szélessége 6,00 méter. A forduló ívek minden esetben 3,00 méter sugarú ívek. A parkoló útszakasza és a mozgássérült parkoló teljes területe tömörített kavics és homok ágyazatba helyezett 8 cm vastag, szürke színű Semmelrock Behaton beton térkővel burkolt. A beálló helyek beton gyeprács burkolattal burkoltak. A burkolatot körben szegélykővel kell ellátni, az úttest és a parkoló között K-szegély létesítendő. A térkő burkolatot a közlekedő tengelyére merőleges 2,5%-os esésvonalú lejtéssel kell kialakítani, a csapadékot az összefolyókba kell összegyűjteni és a szivárgó rendszerbe elvezetni (lásd a gépészeti terveken). A csapadék víz elvezetés precíz kialakítása szakhatósági kikötés miatt elengedhetetlen! A közúti csatlakozásnál 6 méter széles, úszó kapu található. Ennek rendeltetésszerű használatát biztosítani kell a meglévő szerkezet javításával vagy annak cseréjével, illetve a kapuhoz szükséges alapozás elkészítésével (lásd gyártói ajánlás). A szakhatósági kikötésnek megfelelően a kapunál két KRESZ tábla létesítendő. A behajtás irányából „Mindkét irányból behajtani tilos” táblát kell kihelyezni, a kivételre vonatkozó kiegészítő táblával („Kivéve iskolai alkalmazottak”). A kihajtás irányában „STOP” táblát kell elhelyezni.
Gépészeti és elektromos szerelés: Az épület gépészeti rendszerének, elektromos rendszerének és villámvédelmének kialakítása a szakági munkarészek terveinek és műszaki leírásának megfelelően, a szakági munkarészekkel összhangban kell történjen!
Általánosságban a gépészeti és elektromos vezetékek a padló úsztató rétegében vannak vezetve, valamint a falak, vésett hornyaiban és a szerelt falakban.
A tetőtérben a térelhatárolás tűzgátlást kell biztosítson, ezt tűzgátló gk burkolattal érjük el. Mögötte installációs hézag segíti a szerelést. A tűzgátló gipszkarton mögött gyújtóforrást elhelyezni nem szabad, az átvezetéseket tömíteni kell. Vezetékeket csak burkoltan, falhoronyban vagy védőcsőben vezetünk.
Tűzivíz tározó: Szakhatósági kikötés alapján az épület tűzivíz szükségeltének biztosítására a telken 40 m3-es tűzivíz tározót kell létesíteni. Ennek kivitelezésére előregyártott acél tartály vagy monolit vasbeton tározó létesítése szükséges.
Közművek: Közművek a telken rendelkezésre állnak.
Megújuló energiarendszerek: Megújuló energiarendszerek létesítése lehetséges. Pontos tervezésük nem volt a tervezési feladat része.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 132
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 178255262
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kinamé Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi M. utca 45
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
E-mail: kiname@kiname.hu
Telefon: +36 309685666
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 309685666
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti feltétel:
4.1 A felek a jelen szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséért járó díjat 178.255.263,- Ft + áfa, összesen: 226.384.184,- Ft, azaz Kettőszázhuszonhatmillió-háromszáznyolcvannégyezer-egyszáznyolcvannégy forint összegben határozzák meg.
Módosított feltétel:
4.1. A felek a jelen szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséért járó díjat két ütemre bontják. Az I. ütem elvégzéséért járó díjat nettó 123.622.047.-Ft + ÁFA összesen: 157.000.000.- azaz Százötvenhétmillió forint összegben határozzák meg a szerződés mellékleteként csatolt eredeti árazott költségvetés megbontása alapján. A II. ütem elvégzésért járó díjat nettó 54.633.216.- Ft + ÁFA összese: 69.384.184.- azaz Hatvankilencmillió-háromszáznyolcvannégyezer-száznyolcvannégy forint összegben határozzák meg.
Az I. ütem elvégzéséért járó vállalkozói díjból bruttó 107.000.000,- Ft összeget a Finanszírozó I. és Megrendelő fizeti meg a Vállalkozó részére, míg bruttó 50.000.000,- Ft összeget a Finanszírozó II. fizeti meg.
A kivitelezés megbontása és ütemezése alapján a beruházást úgy kell elvégezni, hogy a Finanszírozó II. által a beruházás I. ütemben biztosított forrás legalább egy tanterem és a hozzá kapcsolódó olyan vizesblokk kialakítását biztosítja, amely további tanterembővítést is kiszolgál.
A II. ütem elvégzéséért járó vállalkozói díjat 54.633.215,- Ft + ÁFA összesen 69.384.184,- Ft, azaz Hatvankilencezer-háromszáznyolcvannégyezer-száznyolcvannégy forint összegben határozzák meg. A beruházás II. ütemének elvégzéséért járó vállalkozói díjat Finanszírozó II. fizeti meg, amennyiben a központi költségvetés a rendelkezésére bocsátja az ehhez szükséges többletforrást.
Eredeti feltétel:
4.2 A vállalkozói díj átalánydíj. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti Munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, és szakszerű teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a Munka és a helyszín ismeretében adta meg.
Módosított feltétel:
A beruházás I. és II. ütemének elvégzéséért járó vállalkozói díj átalánydíj. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti Munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, és szakszerű teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a Munka és a helyszín ismeretében adta meg.
Eredeti feltétel:
5.1. Számlázási ütemek:
Vállalkozó a kivitelezés 50 %-os készültségi szintjénél a szerződésben foglalt, általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 50% értékű részszámla, illetve minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki átadáskor (készrejelentés) - az elvégzett munkának megfelelő fennmaradó 50 % értékű végszámla, valamint nyilatkozata esetén egy előlegszámla kiállítására jogosult.

A végszámla kiegyenlítésére a kivitelezés 100%-os készültségi fokának elérése esetén kerül sor, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a műszaki ellenőr által ellenjegyzett számlarészletező átadását követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján.
Az előleg igénybevétele esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő részszámlában történik.
Módosított feltétel:
5.1. Számlázási ütemek:
Vállalkozó a beruházás I. ütemének 50 %-os készültségi szintjénél a finanszírozás arányában megbontott számlát jogosult kiállítani. Az I. ütem teljes bruttó vállalkozói díja alapján Finanszírozó I. és Megrendelő 50% értékű részszámla bruttó 53.500.000 Ft, azaz Ötvenhárommmillió-ötszázezer forint, a Finanszírozó II. részére 50 %-os értékű részszámla bruttó 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint értékben állítható ki.
, illetve minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki átadáskor Az I. ütem 100 %-os készültségi szintjénél, a műszaki átadáskor az elvégzett munkénak és a finanszírozás arányának megfelelően, a fennmaradó 50 %-os értékű végszámlák bocsáthatók ki Finanszírozók számára.
A Vállalkozó nyilatkozata alapján előlegszámla kiállítására jogosult, a finanszírozás arányának megfelelően mind a Finanszírozó I. és
Megrendelő, mind a Finanszírozó II. felé.
Előleg igénybevétele esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő részszámlában történik.
A Vállalkozó a beruházás II. ütemének 50 %-os készültségi szintjénél Finanszírozó II. részére jogosult részszámlát kiállítani, a II. ütem teljes bruttó vállalkozói díja 50 %-os értékében.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előlegszála elszámolása a benyújtásra kerülő részszámlában történik.
A teljesítést igazoló dokumentumok minden esetben a számla mellékletét, kell hogy képezzék.
A számlát az I. és II. ütemnek megfelelően a Finanszírozó I. és Megrendelő szervezet, illetve a Finanszírozó II. szervezet nevére kell kiállítani, és 4 ppéldányban és az érintett Finanszírozó szervezethez kell benyújtani.
A számlának tartalmaznia kell:
- projekt pontos nevét,
- a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁOR számát,
- bank nevét, bankszámlaszámot, adószámot,
- a szerződés számára történő hivatkozást,
- a szerződés tárgyára történő hivatkozást,
- az "előleg számla", a ".... részszámla" és a "végszámla" megjelölést.
Eredeti feltétel:
5.2. A Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által a Vállalkozó részére kiadott teljesítésigazolás. A Vállalkozó felé a teljesítést a műszaki ellenőr, majd a Megrendelő igazolja.
Módosított feltétel:
5.2. A Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásának feltétele a Finanszírozók által a Vállalkozó részére kiadott teljesítésigazolás. A Vállalkozó felé a teljesítést a műszaki ellenőr, majd a Megrendelő igazolja.
Finanszírozó I. és a Megrendelő részéről a teljesítést igazolja: Dr. Reibl Antal polgármester. Finanszírozó II. részéről a teljesítést igazolja: Dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató.
Eredeti feltétel:
6.2 A teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 35 naptári nap.
Módosított feltétel:
6.2 A teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 132 munkanap.
Eredeti feltétel:
10.3. Kapcsolattartásra kijelölt személy
10.3.1. a Megrendelő részéről:
- Dr. Riebl Antal, polgármester
10.3.2. a Vállalkozó részéről:
­ Kis István, ügyvezető
Módosított feltétel:
10.3. Kapcsolattartásra kijelölt személy
10.3.1. a Finanszírozó I. részéről:
- Dr. Riebl Antal, polgármester
Finanszírozó II. részéről: dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató
10.3.2. a Vállalkozó részéről:
­ Kis István, ügyvezető
Eredeti feltétel:
12.1 Megrendelő tájékoztatja Kivitelezőt, hogy Megrendelő tárgyi eljárás fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre. A fedezet a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ és az Megrendelő által kötendő finanszírozási szerződés aláírását követően fog rendelkezésre állni. Megrendelő a szerződés hatálybalépését a benyújtott pályázat alapján a finanszírozási szerződés mindkét fél által történő aláírásához köti, a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakkal összhangban. Jelen szerződés - a finanszírozási Szerződés hatálybalépéséről szóló Megrendelői értesítést követően - lép hatályba. A finanszírozási szerződésének megkötéséről, a Megrendelő elektronikus úton, illetve egyidejűleg ajánlott postai levélben 5 munkanapon belül, különösen indokolt esetben 15 munkanapon belül köteles a Kivitelezőt tájékoztatni.
Módosított feltétel:
12.1 Finanszírozó I. és Megrendelő, valamint Finanszírozó II. tájékoztatja Kivitelezőt, hogy Megrendelő tárgyi eljárás fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre. A fedezet rendelkezésre állásáról Finanszírozó I. és Megrendelő, valamint Finanszírozó II. együttműködési megállapodást kötött.
Tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatok megkezdése halaszthatatlan, így a Finanszírozók I. és II. ütemre bontják a kivitelezést. jelen szerződésmódosítás aláírásakor az I. ütem kivitelezésére a fedezet rendelkezésre áll, így a munkálatok megkezdődhetnek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
A teljesítési határidő adminisztrációs hiba miatt került elírásra az alapszerződésben, az ellenszolgáltatás nem változott.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 178255262 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 178255262 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben