Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7324/2018
CPV Kód:42800000-4
Ajánlatkérő:FREKVENCIA 2000 Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: FREKVENCIA 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15256522
Postai cím: Állomás Utca 53
Város: Sajóecseg
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3793
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rabi Annamária
Telefon: +36 306932451
E-mail: frekvencia2000kft@gmail.com
Fax: +36 72489963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.czukor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Papíripari gépbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000017262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42800000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Papíripari gépbeszerzés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6062 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 077 - 171005
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Becsült teljes érték
A következő helyett:
237998923
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 3780 Edelény I. akna 06/20. szám alatti helyszínen össze kell állítania a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott paramétereknek megfelelő 1 db. rotációs idompréselt terméket gyártó gépet, mely 1 üzemóra alatt 162 kg speciális nedves szilárd alapanyag feldolgozásával, 3600 db. mennyiségű végterméket tud előállítani.
Helyesen:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 3780 Edelény I. akna 06/20. szám alatti helyszínen össze kell állítania 1 db. rotációs idom-préselt terméket gyártó gépet, mely 1 üzemóra alatt 162 kg speciális nedves szilárd alapanyag feldolgozásával, 3600 db. mennyiségű végterméket tud előállítani, illetve 240 kiló/óra félkész terméket tud vasalni. Az ajánlattevőnek 5 munkanapon keresztül be kell tanítania 1 főt a gép működtetésére.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Vevőszolgálat időtartama évben meghatározva
Helyesen:
Rotációs forgási sebesség, fordulat/perc mértékben meghatározva. (Részletek a dokumentációban): 10 pont
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Reakció idő időtartama órában meghatározva
Helyesen:
Idompréselt papírtermék elvárt alapvető nedvességtartalma %-ban meghatározva. (Részletek a dokumentációban.): 10 pont
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Becsült teljes érték
A következő helyett:
237998923
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Az ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja: Érték ÁFA nélkül: 237 998 923 HUF. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján, a bírálat során az egyenes és a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, valamint a 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. A szempontok esetében 1 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Részletek a dokumentációban.
Helyesen:
Az ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja: nettó 237998923 HUF. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján, a bírálati elemek értékelésekor a lineáris arányosítás módszerét alkalmazza, és 0 és 100 pont közt értékeli az ajánlatokat. Alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját is. Részletek a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alpontja alapján az ajánlatkérő igényli, hogy az ajánlattevő tegyen nyilatkozatot és nyertessége esetén igazolja az adott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt -e pénzügyi sorban álló tétele. A sorban álló tétel alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő. Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.
Helyesen:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alpontja alapján az ajánlatkérő (AK) igényli, hogy az ajánlattevő (AT) tegyen nyilatkozatot és nyertessége esetén igazolja az adott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt -e pénzügyi sorban álló tétele. A sorban álló tétel alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az AK azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján három esetnél több esetben volt sorban állás az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban.
Helyesen:
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján 15 napnál hosszabb sorban állásra az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban. Az alkalmasság vizsgálata kiterjed a megszűnt pénzintézeti számlákra is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) alpont alapján nyilatkozni kell, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített és a közbeszerzés tárgyával azonos szállításait. Ismertetni kell a teljesítés kezdő és befejező idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a teljesítés, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Igazolását a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell megtennie. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A beszerzésre kerülő gép olyan összetett és egyedi, hogy az ajánlatkérő nem tud meghatározni a beszerzési értéken kívül más összehasonlítható kritériumot. Igazolását a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján tegye meg.
2. A Kr. 21. § (1) bekezdés b) alpont alapján be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 főt, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonásra kerülő személynek végzettségét okirattal - azaz államilag elismert közgazdasági végzettséget biztosító felsőfokú iskolai végzettséget igazoló okirattal - kell igazolni, a képzettséget igazoló gépkereskedelmi szakmai gyakorlatát, a szakember által aláírt önéletrajzzal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.
Helyesen:
1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatban igazolnia kell, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített és a közbeszerzés tárgyával - papíripari gépbeszerzés - azonos szállításait. A nyilatkozatban ismertetni kell a teljesítés kezdő és befejező idejét (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a teljesítés, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, és igazolását a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell megtennie. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolását a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján tegye meg.
2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 főt, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonásra kerülő személynek végzettségét okirattal - azaz államilag elismert gépész végzettséget biztosító felsőfokú, vagy középfokú iskolai végzettséget igazoló okirattal - kell igazolni, a képzettséget igazoló szakmai gyakorlatát, a szakember által aláírt önéletrajzzal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen, legalább 1 db. minimum nettó 166 000 000,- Ft értékben teljesített referenciával.
2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a végrehajtásba bevonni kívánt személlyel, aki közgazdasági felsőfokú, végzettséggel, és minimum 5 éves gépkereskedelmi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Helyesen:
1. 1. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen, minimum 1 teljesített papíripari gép szállítására vonatkozó referenciával, melyben a gép 140-175 kg/óra idom-préselt termék előállítására alkalmas.
2. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt személlyel, aki gépészmérnöki, vagy gépész technikusi felső, vagy középfokú végzettséggel, és minimum 3 éves papíripari gép szerelésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Helyesen:
Az ajánlatkérő 1 előleg számla, és 1 végszámla befogadását határozza meg. Az ajánlatkérő rész számla befogadását nem engedélyezi. A kifizetéseket az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 159. § szakasza, illetve a Ptk. 130. § szakasza alapján hajtja végre. Az ajánlatkérő a szerződés biztosítékaként többek közt késedelmi – 2% - és meghiúsulási – 5% - kötbért köt ki, mely a végszámlából kerül levonásra, a nyertes ajánlattevőnek felróható magatartása alapján. A garanciális és szavatossági kötelezettségek a jogszabályokban meghatározottak alapján kerülnek meghatározásra, melyek kezdetének időpontja a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma. A beszerzés utófinanszírozott, a számlákat az ajánlatkérő fizeti ki. Részletek a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk az elektronikus árlejtésről
A következő helyett:
Az elektronikus árlejtésre az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint kerül sor, részletek a dokumentációban kerültek meghatározásra.
Helyesen:
Az EKR informatikai felületén kerül lefolytatásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2018/06/24
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az időtartam hónapban
A következő helyett:
Helyesen:
2
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.) A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott, egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány kitöltésének részleteit, az ajánlatkérő a dokumentációban határozta meg.
2.) Az alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlatkérő elfogadja, az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
3.) Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön nyilatkozatot ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozatban jelölje meg a ajánlatának azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni. Ha az igénybeveendő alvállalkozó neve és székhely címe ismert, akkor annak megjelölésével. A nyilatkozatban meg kell jelölni azt a tevékenységi kört, illetve az ajánlati ár adott tevékenységi körre vonatkozó értékét %-ban mely vonatkozásában az adott ismert alvállalkozót igénybe kívánja venni.
5.) Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ki az a szervezet - név, székhelycím - akire támaszkodva kívánja az alkalmassági követelményeket teljesíteni. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevő az ajánlatához csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdésben meghatározott, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezet nyilatkozatát, melyben a szervezet arról nyilatkozik, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon hajtja végre az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek nyilatkozatát csak az adott rész és/vagy az adott alkalmassági feltétel tekintetében kell megadnia.
6.) Az ajánlatkérő az adott esetben lefolytatásra kerülő elektronikus árlejtés eredményének kialakulását követően, ezen eljárási cselekmény elmaradása esetén az ajánlatok értékelését követően megvizsgálja a Kbt. 72. § alapján az érvényes ajánlatok ajánlati árát azon szempontból, hogy az adott ajánlati ár nem minősül e aránytalanul alacsony ajánlati árnak. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a becsült érték -20% alatti értéket automatikusan aránytalanul alacsony ajánlati árnak tekinti, és vizsgálni kívánja azt.
7.) Az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározta többek közt az ajánlattétel formai követelményét (felolvasó lap), a teljesítés igazolás tartalmát, az alvállalkozók igénybevételére, a minősített ajánlattevők külön igazolására vonatkozó szabályokat, valamint a bírálat során alkalmazandó módszer részletes szabályait.
8.) A dokumentáció tartalmazza az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét.
9.) Az ajánlatkérő a dokumentációban részletesen meghatározza az ajánlattétel egyéb szabályait, különösen a Kbt. 66. § (4) bekezdésre, a 76. § (9) bekezdés c-d) alpontra, valamint az 50. § (2) bekezdés p) alpontra figyelemmel. Az ajánlatkérő szintén a dokumentációban részletesen meghatározza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. §-ban előírtakat, valamint a 30. § (4) bekezdés alapján szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az alkalmassági feltételeket, és a 13. §-ban meghatározottakat.
10.) Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a vevőszolgálat minimális időtartama 1 év, a reakció idő maximális időtartama 120 óra. Az ettől eltérő ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt., 73. § (1) bekezdés e) alpontja alapján érvényteleníti.
11.) Az ajánlatkérő az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót foglalkoztatja. Lajstrom száma: 00083.
12.) Az ajánlatkérő a Kbt. 21. § (1) bekezdés 2. mondata alapján a Kbt. Második Rész szabályainak megfelelően kívánja eljárását lefolytatni.
Helyesen:
1.) A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott, ESPD kitöltésének részleteit, az ajánlatkérő a dokumentációban határozta meg. 2.) Az alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlatkérő elfogadja, az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. 3.) Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön nyilatkozatot ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 4.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozatban jelölje meg a ajánlatának azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni. Ha az igénybeveendő alvállalkozó neve és székhely címe ismert, akkor annak megjelölésével. A nyilatkozatban meg kell jelölni azt a tevékenységi kört, illetve az ajánlati ár adott tevékenységi körre vonatkozó értékét %-ban mely vonatkozásában az adott ismert alvállalkozót igénybe kívánja venni. 5.) Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ki az a szervezet - név, székhelycím - akire támaszkodva kívánja az alkalmassági követelményeket teljesíteni. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevő az ajánlatához csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdésben meghatározott, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezet nyilatkozatát, melyben a szervezet arról nyilatkozik, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon hajtja végre az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek nyilatkozatát csak az adott rész és/vagy az adott alkalmassági feltétel tekintetében kell megadnia. 6.) Az ajánlatkérő az adott esetben lefolytatásra kerülő elektronikus árlejtés eredményének kialakulását követően, ezen eljárási cselekmény elmaradása esetén az ajánlatok értékelését követően megvizsgálja a Kbt. 72. § alapján az érvényes ajánlatok ajánlati árát azon szempontból, hogy az adott ajánlati ár nem minősül e aránytalanul alacsony ajánlati árnak. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a becsült érték -20% alatti értéket automatikusan aránytalanul alacsony ajánlati árnak tekinti, és vizsgálni kívánja azt. 7.) Az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározta többek közt az ajánlattétel formai követelményét (felolvasó lap), a teljesítés igazolás tartalmát, az alvállalkozók igénybevételére, a minősített ajánlattevők külön igazolására vonatkozó szabályokat, valamint a bírálat során alkalmazandó módszer részletes szabályait. 8.) A dokumentáció tartalmazza az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét. 9.) Az ajánlatkérő a dokumentációban részletesen meghatározza az ajánlattétel egyéb szabályait, különösen a Kbt. 66. § (4) bekezdésre, a 76. § (9) bekezdés c-d) alpontra, valamint az 50. § (2) bekezdés p) alpontra figyelemmel. Az ajánlatkérő szintén a dokumentációban részletesen meghatározza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2-16. §-ban előírtakat, valamint a 30. § (4) bekezdés alapján szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az alkalmassági feltételeket, és a 13. §-ban meghatározottakat. 10.) Az ettől eltérő ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt., 73. § (1) bekezdés e) alpontja alapján érvényteleníti. 11.) Az ajánlatkérő az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót foglalkoztatja. Lajstrom száma: 00083. 12.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásáról, vagy arról, hogy nincs ilyen eljárása. 13.) Az ajánlatkérő a Kbt. 21. § (1) bekezdés 2. mondata alapján a Kbt. Második Rész szabályainak megfelelően kívánja eljárását lefolytatni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ