Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7413/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Rudabánya Város Önkormányzata
Teljesítés helye:• Villamoshálózat kiépítése Látványtár fenntartható működéséhez Település Hrsz Tulajdonos Kezelő Felsőtelekes 02/2 Magyar Állam Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Felsőtelekes 210 Andrássy-II Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft Felsőtelekes 41 Tölgy-Csemete Kft Szuhogy 35 Pannon Felszámoló Válságkezelő Kft Szuhogy 36/1 Mészáros István Szuhogy 38 Szuhogy Község Önkormányzata • Ivóvízhálózat kiépítése Látványtár fenntartható működéséhez Település Hrsz Tulajdonos Kezelő Művelési ág Felsőtelekes 02/2 Magyar Állam Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság bányatelek Felsőtelekes 02/9 Andrássy-II Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft - bányatelek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rudabánya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15879
Postai cím: Gvadányi József utca 47
Város: Rudabánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3733
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szobota Lajos
Telefon: +36 48568216
E-mail: polghivrudabanya@t-online.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rudabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rudabanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Villamos- és ívóvízhálózat kiépítése a Rudapithecus Látványtár fenntartható működéséhez a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú projekt részeként
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Villamos- és ívóvízhálózat kiépítése a Rudapithecus Látványtár fenntartható működéséhez a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú projekt részeként
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos- és ívóvízhálózat kiépítése a Rudapithecus Látványtár fenntartható működéséhez a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú projekt részeként
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: • Villamoshálózat kiépítése Látványtár fenntartható működéséhez
Település Hrsz Tulajdonos Kezelő
Felsőtelekes 02/2 Magyar Állam Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Felsőtelekes 210 Andrássy-II Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft
Felsőtelekes 41 Tölgy-Csemete Kft
Szuhogy 35 Pannon Felszámoló Válságkezelő Kft
Szuhogy 36/1 Mészáros István
Szuhogy 38 Szuhogy Község Önkormányzata
• Ivóvízhálózat kiépítése Látványtár fenntartható működéséhez
Település Hrsz Tulajdonos Kezelő Művelési ág
Felsőtelekes 02/2 Magyar Állam Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
bányatelek
Felsőtelekes 02/9 Andrássy-II Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft - bányatelek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rudapithecus látványtár stabil működtetése érdekében a kiállítás fejlesztését, illetve a létesítmény és fogadó épület hosszú távú fenntartható működéséhez szükséges infrastruktúra kialakítását, így az ivóvízellátás és villamos-energiahálózat kiépítését kell megvalósítani.
• Villamoshálózat kiépítése Látványtár fenntartható működéséhez
Rudapithecus látványtár villamosenergia ellátása érdekében önkormányzati tulajdonú villamoshálózat kiépítése. A tervezett önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű 20 kV-os kábelhálózat a Kazincbarcika-Felsőnyárád 20 Kv-os ÉMÁSZ szabadvezetékes hálózatra csatlakozik az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft előírásai alapján. A csatlakozási ponton (tulajdonhatár) a középfeszültségű kapcsoló-mérő-átadó állomást már elkészült, biztosítani kell a hálózatnak az állomáshoz való csatlakozását. A tervezett kábel az állomástól a látványtárhoz vezető bekötő út mellett a transzformátor állomásig kerül lefektetésre. A kiépítendő hálózat paraméterei:
• Feszültség: 20 kv - 50 hz
• Tervezett 20 kv-os földkábel: NA2XS2Y 3*1*150 RM/25 12/20 kv (AI)
• nyomvonalhossz mért: 889 m
• nyomvonalhossz méretlen: 12 m
• BK 9-11 tip. betonházas kapcsoló és mérő állomás állomás-1 db.
• Mérés helye: Szuhogy külterület hrsz:038
• Rendelkezésre álló teljesítmény: -
• Igényelt teljesítmény: 250 kVA ( KÖF )
• Csatlakozási pont (tulajdonhatár): Elosztó hálózaton leágazó oszlopkapcsolóra csatlakozó
• fogyasztó középfeszültségű kábel végelzárója.
• Csatlakozás módja: KÖF rendszerhasználói tulajdonú oszlopkapcsolóra csatlakozó kábel
• Mérés:22 kV
• Tervezett OTR állomás:OTRL -AA18 tip.
• Tervezett transzformátor: 20/250 kVA
A földkábel sziklás talajon kell kiépíteni.
Az alkalmazott érintésvédelem módja: - 20 kv-on védőföldelés (IT rendszer)
• Ivóvízhálózat kiépítése Látványtár fenntartható működéséhez
A Rudapithecus látványtár ivóvíz jellegű vízellátása a bányató vizéből kerül biztosításra. A vízkivétel a bányató D-DK-i partvonalához rögzített úszóművön elhelyezett szivattyúval történik, melynek szívócsonkja 20 m-re a vízfelszín alatt helyezkedik el. Az úszómű tervezett mérete 3×3 m, melyen 1×1 m méretű szivattyúalap helyezkedik el. A szivattyútól a víz felszínen és kisebb részben felszín alatt vezetett kb 471 fm nyomóvezetéken keresztül kerül elvezetésre a látogatóközpont épületénél található csatlakozási pontig. A csővezeték a terepszintet követve, a felett 0,5-1,0 m magasságban kerül elvezetésre. Rögzítése 5 m-es közönként kiépített beton bakokon történik. A csővezeték kialakítása D63 PE nyomócsővel történik az ellenállás csökkentése érdekében. A csővezeték a 288 mBf. szinten lévő felső párkányig felszínen vezetve tervezett, a látogatóközpont szintjén föld alá vezetve éri el az épület oldalában található csatlakozó aknát. A bányató vize tisztítást követően éri el az ivóvíz minőséget. A tisztítást a látogatóközpont épületében elhelyezett víztisztító berendezés biztosítja. Szükséges a tisztító berendezés megtervezése megvalósítása is.
A munkavégzés nehezen járható, sziklás, növényzettel erősen benőtt területen zajlik. A vezeték több szakasza különleges munkavédelmi körülményeket igényel, esetenként ipari alpin technológia is szükséges. A terület egyes szakaszai csak kisméretű munkagéppel, illetve egyes szakaszok csak kézi erővel közelíthetőek meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
2 Késedelmi Kötbér mértéke (ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás min 1%-a / nap, max. 5%-a /nap) 10
3 Jótállás időtartama hónapokban (min. 24 hó max 60 hó)  5
4 Kivitelezés időtartama munkaterület átadásától számítva napokban  5
  Költség szempont –
x Ár szempont –
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47005958
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tengely-Közmű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőlyuktető 0715/3. hrsz.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062811-2-10

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges