Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7444/2018
CPV Kód:55300000-3
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu
 
Hivatalos név: Eszterlánc Északi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23016
Postai cím: Tas utca 1-3.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szikszainé Kiss Edit
Telefon: +36 42512910
E-mail: eszterlanceszakiovoda@gmail.com
Fax: +36 42512910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszterlanceszakiovi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Gyermekek Háza Déli Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23017
Postai cím: Kereszt utca 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Skarbit Józsefné
Telefon: +36 42512920
E-mail: gyermekekhaza@netra.hu
Fax: +36 42512920
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.keresztovi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Búzaszem Nyugati Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23019
Postai cím: Búza utca 7-17.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szalainé Benyusz Klára
Telefon: +36 42512940
E-mail: buzaszemovi@gmail.com
Fax: +36 42512940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://buzaszemovoda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tündérkert Keleti Óvoda
Nemzeti azonosítószám: AK23018
Postai cím: Kert köz 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Török Edit
Telefon: +36 42512941
E-mail: tunderkert@netra.hu
Fax: +36 42512954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tunderkertkeletiovoda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Közintézményeket Működtető Központ
Nemzeti azonosítószám: AK25924
Postai cím: Országzászló tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Tóth Béla
Telefon: +36 42512300
E-mail: kozim@kozim.hu
Fax: +36 42512300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottai, tanulói részére közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Főzőkonyhák, tálalókonyhák és diétás konyha üzemeltetése, tálalási feladatok ellátása, tálalókonyhákra történő kiszállítás, a főzőkonyhák, tálalókonyhák és diétás konyha takarítása, az étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos elszállítása a dokumentáció szerint. A nyertes köteles az étkezést igénylő gyermekek és tanulók teljes körére vonatkozóan biztosítani a szolgáltatást.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5958 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167810
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
12. Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
Az AT-nek a szakmai ajánlat keretében meg kell jelölnie a javasolt főzőkonyhák számát,be kell mutatnia a javasolt, konkrét főzőkonyhákat, tálalókonyhákat és a diétás konyhát is. AK 1 diétás konyha kialakítását írja elő.
Helyesen:
12. Ajánlat részét képezi a Közbeszerzési Dokumentáció 11. számú mellékletét képező Ártáblázat (árazatlan költségvetés) hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
Az AT-nek a szakmai ajánlat keretében meg kell jelölnie a javasolt főzőkonyhák számát,be kell mutatnia a javasolt, konkrét főzőkonyhákat, tálalókonyhákat és a diétás konyhát is. AK 1 diétás konyha kialakítását írja elő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérők tájékoztatják a gazdasági szereplőket, hogy a felhívásban foglaltak szerint az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérők az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, a felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben való megjelenésével egyidejűleg, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszik.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ