Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7474/2018
CPV Kód:72225000-8
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Ilona Rita
Telefon: +36 1461650042838
E-mail: kovacsir@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M3 Metró rekonstrukciójához kapcsolódó megfelelőségértékelési tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás keretei között végzendő megfelelőségértékelő tevékenység az M3 metróvonalkorszerűsítési munkáinak alrendszerenkénti megfelelőségigazolását, beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőségigazolását is hivatott szolgálni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6432 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 170340
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
1. rész:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított elmúlt 6 évben nem rendelkezik vasúti biztosítóberendezés és/vagy vonatvezérlő rendszer vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve és/vagy a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK és/vagy NSZ-hitelesítési eljárás lefolytatása tárgyú, legalább összességében 10 km-nyi vasúti pályahálózatot és/vagy vasútállomást és/vagy vasúti pályaudvart és/vagy járműtelepet érintő referenciával.
[…]
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A következő helyett:
1. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie - ez az eljárásban való részvétel feltétele, az erről szóló Visszaigazoló lapot a jelentkezési határidő lejártáig el kell küldeni az I.3). pontban megjelölt elérhetőségek egyikére, vagy azt a jelentkezés részeként be kell nyújtani.
2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx elérhetőségen teszi közzé. Azon gazdasági szereplőket, akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.
3. A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: 2018. május 16. 11:00 1061 Budapest, Andrássy út12. II. emelet 12. Nagytárgyaló.
4. A jelentkezésbe csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- Kbt. 66.§ (4) bek.,
- Kbt. 65.§ (7) bek.,
- Kbt 67.§ (4) bek. szerint,
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68.§ (5) szerinti tartalommal,
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.
5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, és műszaki-szakmai alkalmasságfeltételeit a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött- a Kbt.53.§ (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati kötöttség ideje alatt Magyarország Kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a projekt pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.
8. Ajánlatkérő a hirdetményes tárgyalásos eljárást a 307/2015 (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján folytatja le.
9. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy az első ajánlatok beérkezése után nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást (Kbt. 87. § (6) bek).
10. Ajánlatkérő a 2. részben a tárgyalások lezárását követően benyújtott mindazon végső ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, amelyek értékelési szempont szerinti összege meghaladja a nettó 667 millió Forintot.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőt, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az részvételi jelentkezésében/ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükségesaz újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
Helyesen:
1. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie - ez az eljárásban való részvétel feltétele, az erről szóló Visszaigazoló lapot a jelentkezési határidő lejártáig el kell küldeni az I.3). pontban megjelölt elérhetőségek egyikére, vagy azt a jelentkezés részeként be kell nyújtani.
2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx elérhetőségen teszi közzé. Azon gazdasági szereplőket, akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.
3. A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: 2018. május 25. 11:00 1061 Budapest, Andrássy út12. II. emelet 12. Nagytárgyaló.
4. A jelentkezésbe csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- Kbt. 66.§ (4) bek.,
- Kbt. 65.§ (7) bek.,
- Kbt 67.§ (4) bek. szerint,
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68.§ (5) szerinti tartalommal,
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.
5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, és műszaki-szakmai alkalmasságfeltételeit a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.
6. Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött- a Kbt.53.§ (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati kötöttség ideje alatt Magyarország Kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a projekt pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.
8. Ajánlatkérő a hirdetményes tárgyalásos eljárást a 307/2015 (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján folytatja le.
9. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy az első ajánlatok beérkezése után nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást (Kbt. 87. § (6) bek).
10. Ajánlatkérő a 2. részben a tárgyalások lezárását követően benyújtott mindazon végső ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, amelyek értékelési szempont szerinti összege meghaladja a nettó 667 millió Forintot.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőt, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az részvételi jelentkezésében/ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükségesaz újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás első része vonatkozásában az M1. sorszámú alkalmassági minimumkövetelmény adminisztrációs okokból nem került a részvételi felhívásban rögzítésre.
Jelen módosító hirdetmény a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában az alkalmassági követelmény teljeskörű megjelenítésére irányul. A részvételi felhívásban foglalt alkalmassági minimumkövetelmények változatlanul irányadóak.
Az eljárás 1. része vonatkozásában az M1. sorszámú alkalmassági minimumkövetelmény az alábbi:
„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított elmúlt 6 évben nem rendelkezik vasúti biztosítóberendezés és/vagy vonatvezérlő rendszer vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve és/vagy a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK és/vagy NSZ-hitelesítési eljárás lefolytatása tárgyú, legalább összességében 10 km-nyi vasúti pályahálózatot és/vagy vasútállomást és/vagy vasúti pályaudvart és/vagy járműtelepet érintő referenciával.”
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ