Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7512/2018
CPV Kód:33112200-0
Ajánlatkérő:Csolnoky Ferenc Kórház
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BLUEMED Kft.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csolnoky Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK08385
Postai cím: Kórház utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hunyadfalvi Balázs
Telefon: +36 88556245
E-mail: kozbeszerzes@vmkorhaz.hu
Fax: +36 88556209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vmkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Adásvételi szerződés keretében „Kiemelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Adásvételi szerződés keretében „Kiemelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére” - Árubeszerzés
Kiemelt szintű radiológiai ultrahang berendezés - 1 db, a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termék leszállítása, üzembe helyezése, próbaüzeme, max. 4 főből álló kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljes körű jótállás biztosítása
Elvárás: Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlott termékek esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó.
A részletes specifikációt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
A nyertes Ajánlattevő által ellátandó közbeszerzési műszaki minőségbiztosítási feladatok:
A Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást.
Amennyiben az Eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az Ajánlatkérő az adatszolgáltatást magyar nyelven szolgáltatja a szerződés teljesítése során.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Adásvételi szerződés keretében „Kiemelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Adásvételi szerződés keretében „Kiemelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére” - Árubeszerzés
Kiemelt szintű radiológiai ultrahang berendezés - 1 db, a műszaki lapokon megfogalmazott elvárásoknak megfelelő termék leszállítása, üzembe helyezése, próbaüzeme, max. 4 főből álló kezelő személyzet betanítása, és a 12 hónapos teljes körű jótállás biztosítása
Elvárás: Nem jöhet szóba használt vagy demo (bemutató darab) készülék.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlott termékek esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése irányadó.
A részletes specifikációt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
A nyertes Ajánlattevő által ellátandó közbeszerzési műszaki minőségbiztosítási feladatok:
A Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást.
Amennyiben az Eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az Ajánlatkérő az adatszolgáltatást magyar nyelven szolgáltatja a szerződés teljesítése során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Időben folyamatos automatikus kép optimalizálása. Előny a megléte! 5
2 Az ultrahang kép megjelenítése a touch screen kezelőfelületen. Előny a megléte! 5
3 2D üzemmód teljes rendszer-dinamika tartomány Min. 300 dB. Előny a nagyobb tartomány! 5
4 2D üzemmód képfrekvencia több mint 2.200 kép/sec. Előny a magasabb szám! 5
5 Automatikus PW mintavételi kapu pozícionálás az érképlethez igazodva. Előny a megléte! 5
6 Automatikus Color ROI és steering pozícionálás. Előny a megléte! 5
7 Lineáris vizsgálófej 1. jeladó kristályok száma Min. 800 db, előny a több! 5
  Költség szempont –
x Ár szempont –
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.20-17-2017-00021
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Adásvételi szerződés keretében „Kiemelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BLUEMED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liliom köz 2.
Város: Etyek
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2091
Ország: HU
E-mail: papai.viktoria@bluemed.hu
Telefon: +36 23804030
Internetcím(ek): (URL) http://bluemed.hu/
Fax: +36 23804031
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14570692-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36490000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BLUEMED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liliom köz 2.
Város: Etyek
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14570692-2-07

Hivatalos név: MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szatmár utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909879-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1) BLUEMED Kft. (székhelye: 2091 Etyek, Liliom köz 2., adószáma: 14570692-2-07)
2) MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/A., adószáma: 11909879-2-42)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges