Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7536/2018
CPV Kód:39162110-9
Ajánlatkérő:Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24382
Postai cím: Táncsics Mihály körút 15.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59885285
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59999625
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Karcagi Tankerületi Központ Intézményei részére eszközbeszerzés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Karcagi Tankerületi Központ Intézményei részére eszközbeszerzés 11 részajánlattételi körben

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5968 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 164067
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola , a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskola , A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye és a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola és a Tomajmonostorai Általános Iskola részére összesen 34 db udvari játszóeszközök és fitnesz eszközök beszerzése: 11 db kültéri fitnesz eszköz és 23 db udvari játék. A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési dokumentumokban került rögzítésre.
A részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a közbeszerzési dokumentumok IV. része rögzíti.
(A II.2.4. pontban meghatározott db szám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A bruttó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés, telepítés díját, amelyik tétel tekintetében releváns.
- általános forgalmi adót.
A II.2.7. pontban feltüntetett teljesítési határidő a következőképpen értelmezendő:
A Tomajmonostorai Általános Iskola (EFOP-4.1.3-17-2017-00069) részére leszállítandó eszközök teljesítési véghatárideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2 hónap.
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (EFOP-4.1.2-17-2017-00061),a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskola EFOP-4.1.2-17-2017-00011, A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye (EFOP-4.1.2-17-2017-00024), A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye részére (EFOP-4.1.2-17-2017-00070) és a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola (EFOP-4.1.2-17-2017-00058) részére leszállítandó eszközök teljesítési véghatárideje A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 4 hónap.
Helyesen:
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola , a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskola , A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye és a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola és a Tomajmonostorai Általános Iskola részére összesen 34 db udvari játszóeszközök és fitnesz eszközök beszerzése: 11 db kültéri fitnesz eszköz és 23 db udvari játék. A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési dokumentumokban került rögzítésre.
A részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a közbeszerzési dokumentumok IV. része rögzíti.
(A II.2.4. pontban meghatározott db szám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A bruttó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot, az összeszerelés, telepítés díját, amelyik tétel tekintetében releváns.
- általános forgalmi adót.
A II.2.7. pontban feltüntetett teljesítési határidő a következőképpen értelmezendő:
A Tomajmonostorai Általános Iskola (EFOP-4.1.3-17-2017-00069) részére leszállítandó eszközök teljesítési részhatárideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2 hónap.
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (EFOP-4.1.2-17-2017-00061),a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskola EFOP-4.1.2-17-2017-00011, A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye (EFOP-4.1.2-17-2017-00024), A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye részére (EFOP-4.1.2-17-2017-00070) és a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskola (EFOP-4.1.2-17-2017-00058) részére leszállítandó eszközök teljesítési véghatárideje A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 4 hónap.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola, A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye részére összesen 56 db gyógyászati segédeszköz és elsősegélynyújtó eszköz beszerzése: 3 db digitális lázmérő, 48 db elsősegély doboz, 2 db mentőláda, 2 db vérnyomásmérő, 1 db poroltó.
A részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a közbeszerzési dokumentumok IV. része rögzíti.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési dokumentumokban került rögzítésre.
(A II.2.4. pontban meghatározott db szám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A bruttó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot
- általános forgalmi adót.
A II.2.7. pontban feltüntetett teljesítési véghatáridő a következőképpen értelmezendő:
Az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00293 részére leszállítandó eszközök teljesítési véghatárideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2 hónap.
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (EFOP-4.1.2-17-2017-00061), A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye (EFOP-4.1.2-17-2017-00024), A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye részére (EFOP-4.1.2-17-2017-00070) leszállítandó eszközök teljesítési véghatárideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 4 hónap.
Helyesen:
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola, A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye részére összesen 56 db gyógyászati segédeszköz és elsősegélynyújtó eszköz beszerzése: 3 db digitális lázmérő, 48 db elsősegély doboz, 2 db mentőláda, 2 db vérnyomásmérő, 1 db poroltó.
A részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a közbeszerzési dokumentumok IV. része rögzíti.
A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési dokumentumokban került rögzítésre.
(A II.2.4. pontban meghatározott db szám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A bruttó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot
- általános forgalmi adót.
A II.2.7. pontban feltüntetett teljesítési határidő a következőképpen értelmezendő:
Az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00293 részére leszállítandó eszközök teljesítési részhatárideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2 hónap.
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (EFOP-4.1.2-17-2017-00061), A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye (EFOP-4.1.2-17-2017-00024), A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézménye részére (EFOP-4.1.2-17-2017-00070) leszállítandó eszközök teljesítési véghatárideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 4 hónap.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézmény, a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola, a Tomajmonostorai Általános Iskola és a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola részére összesen 40 db elektronikai termék beszerzése: 2 db égetőkemence, 2 db elektromos főzőlap, 1 db elszívó rendszer, 2 db mikrohullámú sütő, 1 db mobil égetőkemence, 2 db hűtő, 2 db varrógép, 2 db vasaló, 26 db CD-s rádió. A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési dokumentumokban került rögzítésre.
A részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a közbeszerzési dokumentumok IV. része rögzíti.
(A II.2.4. pontban meghatározott db szám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A bruttó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot
- általános forgalmi adót.
A II.2.7. pontban feltüntetett teljesítési véghatáridő a következőképpen értelmezendő:
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye EFOP-4.1.2-17-2017-00024, a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézmény EFOP-4.1.2-17-2017-00070 tekintetében a teljesítési véghatáridő: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 4 hónap.
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00286, a Tomajmonostorai Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00069 és a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00281 tekintetében a teljesítési véghatáridő A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2 hónap.
Helyesen:
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézmény, a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola, a Tomajmonostorai Általános Iskola és a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola részére összesen 40 db elektronikai termék beszerzése: 2 db égetőkemence, 2 db elektromos főzőlap, 1 db elszívó rendszer, 2 db mikrohullámú sütő, 1 db mobil égetőkemence, 2 db hűtő, 2 db varrógép, 2 db vasaló, 26 db CD-s rádió. A karakterkorlát miatt a termékek tételesen kimutatott megnevezése és mennyisége a Közbeszerzési dokumentumokban került rögzítésre.
A részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a közbeszerzési dokumentumok IV. része rögzíti.
(A II.2.4. pontban meghatározott db szám alatt Ajánlatkérő a műszaki specifikációban szereplő valamennyi termék mennyiségi egységének darabszámát érti.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A bruttó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő berakodási költséget és kockázatot
- általános forgalmi adót.
A II.2.7. pontban feltüntetett teljesítési határidő a következőképpen értelmezendő:
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye EFOP-4.1.2-17-2017-00024, a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Tagintézmény EFOP-4.1.2-17-2017-00070 tekintetében a teljesítési véghatáridő: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 4 hónap.
A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00286, a Tomajmonostorai Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00069 és a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-00281 tekintetében a teljesítési részhatáridő A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2 hónap.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Ajánlatkérő a beszerzést valamennyi rész tekintetében az EFOP pályázatból finanszírozza utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100%-a. A fizetési feltételek a karakterkorlátra tekintettel a Közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletesen kifejtésre.
Valamennyi rész tek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására nincs lehetőség. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Szerződést biztosító mellékköt: Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti teljes nettó érték 1%-a /késedelmes naptári nap, meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes nettó érték 20%-a. Folytatás a tárgyi felhívás VI.4.3. pontjában.
Helyesen:
Ajánlatkérő a beszerzést valamennyi rész tekintetében az EFOP pályázatból finanszírozza utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100%-a. A fizetési feltételek a karakterkorlátra tekintettel a Közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletesen kifejtésre.
Valamennyi rész tek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására kizárólag a 6-7. rész és a 9-11. rész tekintetében van lehetőség, figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésben foglaltakra. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Szerződést biztosító mellékköt: Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti teljes nettó érték 1%-a /késedelmes naptári nap, meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes nettó érték 20%-a. Folytatás a tárgyi felhívás VI.4.3. pontjában.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ