Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7587/2018
CPV Kód:45233290-8
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye;Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye;Pest megye;Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye;Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye, Heves megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;Heoscont Hungária Kft.;;;;„Szabados-ok” Kft.;
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása
Hivatkozási szám: KT-E-00426-2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő üzemeltetésében lévő úthálózaton sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően az Eljárást megindító felhívásban megjelölt részek szerint, a részek szerinti nettó keretösszeg - vagy Ajánlatkérő opciós jogának gyakorlása esetén az opciós joggal megemelt összege - kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap határozott időtartam lejártáig, vállalkozási keretszerződéssel szabályozva.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16325600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területén lévő úthálózaton és az M9 autóút teljes hosszán nettó 6.666.660,- Ft keretösszegig
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233 A teljesítés helye: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően. Az 1. rész tekintetében Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területén lévő úthálózaton és az M9 autóút teljes hosszán nettó 6.666.660,- Ft keretösszegig.
Az eseti megrendelések teljesítési határideje az eseti megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 40 naptári nap.
Elvégzendő feladatok minden rész tekintetében(igény szerint):
- táblák kihelyezéséhez alapozási terv készítése
- alaptest igazítása, szükség esetén új alaptest elhelyezése
- forgalomterelés kiépítése
- sérült táblák, oszlopok leszerelése
- elbontott táblák, oszlopok beszállítása az illetékes mérnökség telephelyére
- új tábla fóliázása, legyártása
- új tábla, oszlop szerelése, elhelyezése
- munkaterület takarítása
- forgalomterelés bontása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés (3 pld. papír alapú, kinyomtatott formában, illetve CD-n dwg, illetve pdf formában), és a leállósáv zárásával járó ideiglenes forgalomterelés építése, bontása.
A forgalomterelést nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania és fenntartania, kivéve a gyorsforgalmi utak forgalmi sávjait, ahol a forgalmi sáv zárással járó forgalomterelést az Ajánlatkérő területileg illetékes mérnöksége biztosítja térítésmentesen.
Nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt megvalósulási tervet kell készíteni és jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap - max. 5 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen - az 1. rész esetében - 3.333.330 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye területén lévő úthálózaton és az M1 129,3-171,7; M85; M86; M19; M15; M70 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223, HU222, HU221 A teljesítés helye: Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően. A 2. rész tekintetében Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye területén lévő úthálózaton és az M1 129,3-171,7; M85; M86; M19; M15; M70 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig.
Az eseti megrendelések teljesítési határideje az eseti megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 40 naptári nap.
Elvégzendő feladatok minden rész tekintetében(igény szerint):
- táblák kihelyezéséhez alapozási terv készítése
- alaptest igazítása, szükség esetén új alaptest elhelyezése
- forgalomterelés kiépítése
- sérült táblák, oszlopok leszerelése
- elbontott táblák, oszlopok beszállítása az illetékes mérnökség telephelyére
- új tábla fóliázása, legyártása
- új tábla, oszlop szerelése, elhelyezése
- munkaterület takarítása
- forgalomterelés bontása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés (3 pld. papír alapú, kinyomtatott formában, illetve CD-n dwg, illetve pdf formában), és a leállósáv zárásával járó ideiglenes forgalomterelés építése, bontása.
A forgalomterelést nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania és fenntartania, kivéve a gyorsforgalmi utak forgalmi sávjait, ahol a forgalmi sáv zárással járó forgalomterelést az Ajánlatkérő területileg illetékes mérnöksége biztosítja térítésmentesen.
Nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt megvalósulási tervet kell készíteni és jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap - max. 5 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen - a 2. rész esetében - 5.833.330 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye területén lévő úthálózaton és az M1 12,1-129,3; M7 12,2-120,0; M8 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212, HU213 A teljesítés helye: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően. A 3. rész tekintetében Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye területén lévő úthálózaton és az M1 12,1-129,3; M7 12,2-120,0; M8 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig.
Az eseti megrendelések teljesítési határideje az eseti megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 40 naptári nap.
Elvégzendő feladatok minden rész tekintetében(igény szerint):
- táblák kihelyezéséhez alapozási terv készítése
- alaptest igazítása, szükség esetén új alaptest elhelyezése
- forgalomterelés kiépítése
- sérült táblák, oszlopok leszerelése
- elbontott táblák, oszlopok beszállítása az illetékes mérnökség telephelyére
- új tábla fóliázása, legyártása
- új tábla, oszlop szerelése, elhelyezése
- munkaterület takarítása
- forgalomterelés bontása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés (3 pld. papír alapú, kinyomtatott formában, illetve CD-n dwg, illetve pdf formában), és a leállósáv zárásával járó ideiglenes forgalomterelés építése, bontása.
A forgalomterelést nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania és fenntartania, kivéve a gyorsforgalmi utak forgalmi sávjait, ahol a forgalmi sáv zárással járó forgalomterelést az Ajánlatkérő területileg illetékes mérnöksége biztosítja térítésmentesen.
Nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt megvalósulási tervet kell készíteni és jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap - max. 5 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen - a 3. rész esetében - 5.833.330 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Pest megye területén lévő úthálózaton és az M0, M2, M5, M51, M4, M6 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.000.000,- Ft keretösszegig
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően. A 4. rész tekintetében Pest megye területén lévő úthálózaton és az M0, M2, M5, M51, M4, M6 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.000.000,- Ft keretösszegig.
Az eseti megrendelések teljesítési határideje az eseti megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 40 naptári nap.
Elvégzendő feladatok minden rész tekintetében(igény szerint):
- táblák kihelyezéséhez alapozási terv készítése
- alaptest igazítása, szükség esetén új alaptest elhelyezése
- forgalomterelés kiépítése
- sérült táblák, oszlopok leszerelése
- elbontott táblák, oszlopok beszállítása az illetékes mérnökség telephelyére
- új tábla fóliázása, legyártása
- új tábla, oszlop szerelése, elhelyezése
- munkaterület takarítása
- forgalomterelés bontása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés (3 pld. papír alapú, kinyomtatott formában, illetve CD-n dwg, illetve pdf formában), és a leállósáv zárásával járó ideiglenes forgalomterelés építése, bontása.
A forgalomterelést nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania és fenntartania, kivéve a gyorsforgalmi utak forgalmi sávjait, ahol a forgalmi sáv zárással járó forgalomterelést az Ajánlatkérő területileg illetékes mérnöksége biztosítja térítésmentesen.
Nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt megvalósulási tervet kell készíteni és jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap - max. 5 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen - a 4. rész esetében - 5.500.000 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye területén lévő úthálózaton és az M43 autópálya teljes hosszán nettó 6.666.660,- Ft keretösszegig
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU332, HU333 A teljesítés helye: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően. Az 5. rész tekintetében Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye területén lévő úthálózaton és
az M43 autópálya teljes hosszán nettó 6.666.660,- Ft keretösszegig.
Az eseti megrendelések teljesítési határideje az eseti megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 40 naptári nap.
Elvégzendő feladatok minden rész tekintetében(igény szerint):
- táblák kihelyezéséhez alapozási terv készítése
- alaptest igazítása, szükség esetén új alaptest elhelyezése
- forgalomterelés kiépítése
- sérült táblák, oszlopok leszerelése
- elbontott táblák, oszlopok beszállítása az illetékes mérnökség telephelyére
- új tábla fóliázása, legyártása
- új tábla, oszlop szerelése, elhelyezése
- munkaterület takarítása
- forgalomterelés bontása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés (3 pld. papír alapú, kinyomtatott formában, illetve CD-n dwg, illetve pdf formában), és a leállósáv zárásával járó ideiglenes forgalomterelés építése, bontása.
A forgalomterelést nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania és fenntartania, kivéve a gyorsforgalmi utak forgalmi sávjait, ahol a forgalmi sáv zárással járó forgalomterelést az Ajánlatkérő területileg illetékes mérnöksége biztosítja térítésmentesen.
Nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt megvalósulási tervet kell készíteni és jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap - max. 5 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen - az 5. rész esetében - 3.333.330 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lévő úthálózaton és az M3 180,0-279,9; M35 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 7.333.366,- Ft keretösszegig
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU322, HU323 A teljesítés helye: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően. A 6. rész tekintetében Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lévő úthálózaton és az M3 180,0-279,9; M35 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 7.333.366,- Ft keretösszegig.
Az eseti megrendelések teljesítési határideje az eseti megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 40 naptári nap.
Elvégzendő feladatok minden rész tekintetében(igény szerint):
- táblák kihelyezéséhez alapozási terv készítése
- alaptest igazítása, szükség esetén új alaptest elhelyezése
- forgalomterelés kiépítése
- sérült táblák, oszlopok leszerelése
- elbontott táblák, oszlopok beszállítása az illetékes mérnökség telephelyére
- új tábla fóliázása, legyártása
- új tábla, oszlop szerelése, elhelyezése
- munkaterület takarítása
- forgalomterelés bontása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés (3 pld. papír alapú, kinyomtatott formában, illetve CD-n dwg, illetve pdf formában), és a leállósáv zárásával járó ideiglenes forgalomterelés építése, bontása.
A forgalomterelést nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania és fenntartania, kivéve a gyorsforgalmi utak forgalmi sávjait, ahol a forgalmi sáv zárással járó forgalomterelést az Ajánlatkérő területileg illetékes mérnöksége biztosítja térítésmentesen.
Nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt megvalósulási tervet kell készíteni és jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap - max. 5 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen - a 6. rész esetében - 3.666.683 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye, Heves megye területén lévő úthálózaton és az M3 10,1-180,0;, M31; M30 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU313, HU312 A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye, Heves megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sérült útirányjelző táblák javítása, pótlása és cseréje a műszaki leírásban és az eseti megrendelésekben foglaltaknak megfelelően. A 7. rész tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye, Heves megye területén lévő úthálózaton és az M3 10,1-180,0;, M31; M30 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig.
Az eseti megrendelések teljesítési határideje az eseti megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított maximum 40 naptári nap.
Elvégzendő feladatok minden rész tekintetében(igény szerint):
- táblák kihelyezéséhez alapozási terv készítése
- alaptest igazítása, szükség esetén új alaptest elhelyezése
- forgalomterelés kiépítése
- sérült táblák, oszlopok leszerelése
- elbontott táblák, oszlopok beszállítása az illetékes mérnökség telephelyére
- új tábla fóliázása, legyártása
- új tábla, oszlop szerelése, elhelyezése
- munkaterület takarítása
- forgalomterelés bontása
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyezés (3 pld. papír alapú, kinyomtatott formában, illetve CD-n dwg, illetve pdf formában), és a leállósáv zárásával járó ideiglenes forgalomterelés építése, bontása.
A forgalomterelést nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania és fenntartania, kivéve a gyorsforgalmi utak forgalmi sávjait, ahol a forgalmi sáv zárással járó forgalomterelést az Ajánlatkérő területileg illetékes mérnöksége biztosítja térítésmentesen.
Nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt megvalósulási tervet kell készíteni és jóvá kell hagyatni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Forgalomtechnikai és Kezelői osztályával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap - max. 5 naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő kiköti, hogy egyoldalú nyilatkozatával a szerződés keretösszegét egy vagy több (korlátlan számú) alkalommal, további maximum összesen - a 7. rész esetében - 5.833.330 nettó forinttal megnövelheti. Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének növelésével kapcsolatos opciós jogát a vállalkozási keretszerződés időbeli hatályának lejártáig jelentheti be azzal, hogy az opciós jog gyakorlása alapján történő megrendelés nyertes ajánlattevőt terhelő teljesítési határideje sem haladhatja meg a keretszerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamot. Nyertes ajánlattevő, a bejelentést követően is köteles feladatainak szerződésszerű ellátására, az opciós összegre (összegekre) vonatkozó eseti megrendelések alapján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területén lévő úthálózaton és az M9 autóút teljes hosszán nettó 6.666.660,- Ft keretösszegig
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Heoscont Hungária Kft. és Út-Őr Kkt. Közös Ajánlattevő
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Veszprémi utca 50. B. ép.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11131009-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Zala megye, Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye területén lévő úthálózaton és az M1 129,3-171,7; M85; M86; M19; M15; M70 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Heoscont Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Veszprémi utca 50. B. ép.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11131009-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17499990
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10325600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Alfa-Girod Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 75.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10235746-2-08
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 10996540 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Heoscont Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Veszprémi utca 50. B. ép.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11131009-2-08

Hivatalos név: Alfa-Girod Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 75.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235746-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye területén lévő úthálózaton és az M1 12,1-129,3; M7 12,2-120,0; M8 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye területén lévő úthálózaton és az M43 autópálya teljes hosszán nettó 6.666.660,- Ft keretösszegig
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: II. körzet 2. sz.
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10325218-2-03

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „Szabados-ok” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty u. 5.
Város: Apagy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4553
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Fa-Forg-Tech Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 2.
Város: Mikóháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3989
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szabados-ok” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty u. 5.
Város: Apagy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4553
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: Fa-Forg-Tech Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 2.
Város: Mikóháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3989
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Sérült útirányjelző táblák javítása - Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye, Heves megye területén lévő úthálózaton és az M3 10,1-180,0;, M31; M30 gyorsforgalmi útvonalak (autópályák és autóutak) teljes hosszán nettó 11.666.660,- Ft keretösszegig
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Apagy
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 4553
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fa-Forg-Tech Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 2.
Város: Mikóháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3989
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12818574-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges