Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7594/2018
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csapó Dániel
Telefon: +36 17953048
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6092 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167161
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
AK a keretm. alapján a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001; GINOP-3.1.3-15-2016-00001; GINOP-3.3.2 -16; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 és „A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása” megnevezésű az.számú projekt tekintetében felmerülő szolg-ok ellátását kívánja megrendelni:
Feladatleírás folytatás a IV.4.3)-ban.
AK a keretm. alapján verseny újranyitásával egyedi megrendeléseket eszközölhet nettó 3 145 147 531,- Ft keretösszeg erejéig.
AK a keretösszeg 70 %-ának az elköltésére vállal kötelezettséget.
AK a keretösszeg és a min vállalás közötti összeg terhére a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján fog megrendeléseket eszközölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával.
AK, amennyiben a Keretösszegből fel nem használt forrása marad, további megrendeléseket is eszközölhet a keretm. részét képző költségvetésben rögzített tételek felhasználásával.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a létrejövő keretm. alapján:
- nettó 1 184 219 431 Ft összegben tervez médiavásárlási feladatokat megrendelni,
- nettó 584 512 505 Ft összegben tervez rend.sz.-i feladatokat megrendelni.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal nettó 500 000 000 Ft értékben egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 300 fős rendezvénysz-i feladatok teljeskörű ellátására irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 135 db sugárzására vonatkozó, országos lefedettségű kereskedelmi és/vagy közszolgálati televízióban megvalósuló reklám tekintetében és 135 db országos lefedettségű rádióban megvalósuló reklám tekintetében médiavásárlási feladatok ellátására irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 90 napos médiakampányra vonatkozó egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK médiavásárlási feladatok alatt a 2008.évi XLVIII. tv. 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámok közzététele érdekében a 3. § h) pontjában foglalt tevékenység igénybevételét érti.
Rend.sz. alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): szabadtéri vagy közterületi rendezvény (megnyitó, átadási ünnepség, alapkőletétel, lakossági fórum, fogadás, sajtótájékoztató, sajtó-háttérbeszélgetés, szakmai konferencia) teljes körű szervezése és lebonyolítása catering szolg-sal együtt.
PR és komm-ós feladatok alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): a projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos kreatív tervezési, gyártási és/vagy megvalósítási feladatai, az adott kampány megvalósításával és/vagy koordinálásával és/vagy felügyeletével kapcsolatos feladatok, illetve a kapcsolódó ügynökségi (beleértve a médiavásárlási feladatokat is) szolg-okat.
Helyesen:
AK a keretm. alapján a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001; GINOP-3.1.3-15-2016-00001; GINOP-3.3.2 -16; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 és „A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása” megnevezésű az.számú projekt tekintetében felmerülő szolg-ok ellátását kívánja megrendelni:
Feladatleírás folytatás a IV.4.3)-ban
AK a keretm. alapján verseny újranyitásával egyedi megrendeléseket eszközölhet nettó 3.145.147.531,- Ft keretösszeg erejéig
AK a keretösszeg 70 %-ának az elköltésére vállal kötelezettséget
AK a keretösszeg és a min vállalás közötti összeg terhére a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján fog megrendeléseket eszközölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával
AK, amennyiben a Keretösszegből fel nem használt forrása marad, további megrendeléseket is eszközölhet a keretm. részét képző költségvetésben rögzített tételek felhasználásával.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a létrejövő keretm. alapján:
- nettó 1 184 219 431 Ft összegben tervez médiavásárlási feladatokat megrendelni
- nettó 584 512 505 Ft összegben tervez rend.sz.-i feladatokat megrendelni
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal nettó 500.000.000 Ft becsült értéket meghaladó mennyiségű feladatok tekintetében fogja a versenyt újra megnyitni.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 300 fős rendezvénysz-i feladatok teljeskörű ellátására irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 135 db sugárzására vonatkozó, országos lefedettségű kereskedelmi és/vagy közszolgálati televízióban megvalósuló reklám tekintetében és 135 db országos lefedettségű rádióban megvalósuló reklám tekintetében médiavásárlási feladatok ellátására irányuló egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel, amely reklámokat legalább 9 hónapos médiakampány során kell majd sugározni.
AK verseny újranyitása keretében fog legalább egy alkalommal 90 napos médiakampányra vonatkozó egyedi szerződést kötni nyertes ajánlattevőkkel.
AK médiavásárlási feladatok alatt a 2008.évi XLVIII. tv. 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámok közzététele érdekében a 3. § h) pontjában foglalt tevékenység igénybevételét érti
Rend.sz. alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): szabadtéri vagy közterületi rendezvény (megnyitó, átadási ünnepség, alapkőletétel, lakossági fórum, fogadás, sajtótájékoztató, sajtó-háttérbeszélgetés, szakmai konferencia) teljes körű szervezése és lebonyolítása catering szolg-sal együtt
PR és komm-ós feladatok alatt AK a következőket érti (különösen, de nem kizárólagosan): a projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos kreatív tervezési, gyártási és/vagy megvalósítási feladatai, az adott kampány megvalósításával és/vagy koordinálásával és/vagy felügyeletével kapcsolatos feladatok, illetve a kapcsolódó ügynökségi (beleértve a médiavásárlási feladatokat is) szolg-okat
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . I . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A következő helyett:
P.3. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján adózott eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
Helyesen:
P.3. A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján adózott eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér,
- Meghiúsulási kötbér,
- Előleg-visszafizetési biztosíték,
- Jótállás,
- Mulasztási kötbér (ajánlattételre, illetve szerződéskötésre).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján teljesíti az ellenszolgáltatást.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Ptk.,
- Kbt.,
- 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet,
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Helyesen:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér,
- Meghiúsulási kötbér,
- Előleg-visszafizetési biztosíték,
- Jótállás,
- Mulasztási kötbér (ajánlattételre, illetve szerződéskötésre).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján teljesíti az ellenszolgáltatást.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Ptk.,
- Kbt.,
- 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet,
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Előleg: Ajánlatkérő az Eseti Szerződések - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes elszámolható összegeinek 30 % -ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. További információk RKD 12.5. pontjában.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
3. A jelentkezések felbontásának időpontja: 2018.05.14. napja 12:00 óra, helye a felhívás I.3. pontja szerint. A jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5) bek. szerint történik.
Helyesen:
3. A jelentkezések felbontásának időpontja: 2018.06.04. napja 12:00 óra, helye a felhívás I.3. pontja szerint. A jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5) bek. szerint történik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI. . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
7. AK a KH útmutatója alapján (amely a KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2.részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. AK az értékelési szempontok értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely AT a 2. értékelési szempont vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a többlet szakemberek tekintetében nem határoz meg legalább 1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.
Helyesen:
7. AK a KH útmutatója alapján (amely a KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2.részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. AK az értékelési szempontok értékelése során a következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely AT a 2. értékelési szempont vonatkozásában 0 (azaz nulla) értékű megajánlást tesz (azaz a többlet szakemberek tekintetében nem határoz meg legalább 1 hónap többlettapasztalatot), úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap. A 2. értékelési szempont esetében az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amely felett a maximális pontszám kerül kiosztásra: 360 hó.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ