Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7602/2018
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:1083 Budapest, Práter u. 50/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gazsi és Gazsi Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06144
Postai cím: Szentkirályi utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zorányi Gábor
Telefon: + 361 7811510
E-mail: zoranyi.gabor@ppke.hu
Fax: +361 4297293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar 1083 Budapest, Práter u. 50/A. sz. épületében homlokzat síkra épített alumínium ablakok utólagos szigetelése homlokzati dryvit vakolat részleges bontásával és helyreállításával, illetve a tetőről lejövő csapadékvíz elvezetés átalakítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar 1083 Budapest, Práter u. 50/A. sz. épületében homlokzat síkra épített alumínium ablakok utólagos szigetelése homlokzati dryvit vakolat részleges bontásával és helyreállításával, illetve a tetőről lejövő csapadékvíz elvezetés átalakítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262100-2
További tárgyak:45232130-2
45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Práter u. 50/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1766 m2 mechanikai és ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása
3584 m2 homlokzati csőállvány építése
1571 fm ablakok körül párazáró fólia beépítése
1571 fm ablakok körül párazáró fólia alá ROCKFALL (vagy azzal egyenértékű) attikaék beépítése
1766 m2üvegszövetháló elhelyezése
1632 m2 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése kőzetgyapot lemezzel
134 m2 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése extrudált polisztirol lemezzel
2305 m2 egyrétegű nemesvakolat készítése
112 fm vízszintes ereszcsatorna bontása és ø 250 ereszcsatorna építése
105 fm függőleges ereszcsatorna bontása és ø 175 ereszcsatorna építése
~ 200 fm csapadékvíz elvezető csatornavezeték bontása és építése
(A részletes mennyiségeket a költségvetés tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6666 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gazsi és Gazsi Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kátai út 47.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: HU
E-mail: iroda@gazsikft.hu
Telefon: +36 302502303
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29446312
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122738088
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45262100-2
45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Práter u. 50/A.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1766 m2 mechanikai és ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása
3584 m2 homlokzati csőállvány építése
1571 fm ablakok körül párazáró fólia beépítése
1571 fm ablakok körül párazáró fólia alá ROCKFALL (vagy azzal egyenértékű) attikaék beépítése
1766 m2üvegszövetháló elhelyezése
1632 m2 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése kőzetgyapot lemezzel
134 m2 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése extrudált polisztirol lemezzel
2305 m2 egyrétegű nemesvakolat készítése
112 fm vízszintes ereszcsatorna bontása és ø 250 ereszcsatorna építése
105 fm függőleges ereszcsatorna bontása és ø 175 ereszcsatorna építése
~ 200 fm csapadékvíz elvezető csatornavezeték bontása és építése
(A részletes mennyiségeket a költségvetés tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122738088
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gazsi és Gazsi Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kátai út 47.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: HU
E-mail: iroda@gazsikft.hu
Telefon: +36 302502303
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29446312
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés kizárólag papír alapú építési napló vezetését írta elő a Vállalkozó számára, figyelemmel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseire és a kialakult építéshatósági gyakorlatra. Megrendelő a teljesítés megkezdését megelőzően ismételt hatósági egyeztetést folytatott és ennek alapján szükségesnek tartja az elektronikus építési napló vezetésének előírását. Szerződő felek ezért az építési napló vezetésére vonatkozóan a Szerződés módosítását határozták el. Az építési napló vezetésének módja az eljárásban való részvételt, illetve az eljárás eredményét nem befolyásolta, nincs hatással a szerződés gazdasági egyensúlyára és az eredetileg is fennálló építési napló vezetési kötelezettségre tekintettel nem tekinthető az eredeti ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemnek sem.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építési napló vezetésének módjának módosítását a teljesítés megkezdését megelőzően lefolytatott hatósági egyeztetés tette szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 122738088 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 122738088 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hirdetmény II.2.5) pontjában megadott időtartamot a munkaterület átadásától kell számítani.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben