Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7604/2018
CPV Kód:43800000-1
Ajánlatkérő:Pannon Egyetem
Teljesítés helye:Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.;Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.;Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A;Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.;Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.;Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.;Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A;Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.;Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.;Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.;Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.;Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.;Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.;Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35589017
Postai cím: Egyetem utca 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czene Csilla
Telefon: +36 88624000
E-mail: beszerzes@almos.uni-pannon.hu
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000070072018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000070072018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FSA eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000070072018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43800000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” keretében a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tervezett új informatikai szak indításához, valamint Zalaegerszegen a mechatronikai üzemmérnök B.Eng képzés létrehozása céljából, szakmai anyagok, laboreszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében
A 321/2015.(X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése irányadó valamennyi részajánlattételi körben.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes specifikációját, minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Labor és műhelyfelszerelés, anyag és eszköz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Labor- és műhelyfelszerelés, anyag, eszköz beszerzése
Az Ipari mérés- és irányítástechnikai laboratórium kialakításához különféle labor- és műhelyfelszerelések, anyagok és eszközök beszerzése, műhelyberendezések beszerzése.
12 db Digitális multiméter
8 db Forrólevegős SMD forrasztóállomás
10 db Forrasztóállomás
12 db Digitális tárolós oszcilloszkóp
12 db Kettős labortápegység
12 db Függvény generátor
12 db Ónszippantó pumpa
12 db Állítható dugasztápegység
12 db Nagyítós lámpa forrasztáshoz
13 db Hálózati elosztó
2 db Mini fúrógép, gravírozó és csiszológép
1 db Gyémánt csiszolófej készlet
12 db Finommechanikai satu
1 db Asztali kiseszterga
2 db Állványos fúrógép
3 db Köszörűgép
2 db menetfésű
2 db hézamérő
3 db Digitális tolómérő
2 db Digitális mélységmérő
2 db Külső mikrométer
2 db Álványos mérőóra
2 db Mérőóra állvány
2 db mérőhasábkészlet
5 db Racsnis krimpelő fogó sarukhoz, érintkezőkhöz
5 db krimpelőbetét
5 db Állítható blankoló fogó
13 db Elektronikai szerszámkészlet +VDE csavarhúzókészlet
13 db Elektronikai fogókészlet
13 db Sniccer készlet
20 db Jumper vezeték
50 db Egyeres szigetelt vezeték 0,5mm, kék, 10m
50 db Egyeres szigetelt vezeték 0,5mm, fekete, 10m
1 db Egyeres szigetelt vezeték 1,5mm, kék, 100m
1 db Egyeres szigetelt vezeték 1,5mm, fekete, 100m
13 db DC csatlakozó hüvely kábellel
1000 db Érvéghüvely 0,5mm2 kábelhez fehér
1000 db Érvéghüvely 1,0mm2 kábelhez piros
1000 db Érvéghüvely 1,5mm2 kábelhez fekete
10 db Koax kábel
50 db Szalagkábel
100 db Szalagkábel csatlakozó, 16 eres kábelhez, mama
100 db Szalagkábel csatlakozó, 16 eres kábelhez, papa
25 db Tüskesor aljzat, 2x20 pin
25 db Tüskesor, 2x20 pin
100 db Szemes csatlakozóvég, 0,5-1,5mm
13 db BNC-BNC mérőkábel
26 db BNC-krokodilcsipesz mérőkábel
13 db BNC elosztó
26 db Toldható mérővezeték banándugóval, 4mm-es, 0,25 m
13 db Toldható mérővezeték banándugóval, 4mm-es, 1m
26 db Krokdilcsipesz, piros, 4mm-es dugaszoló csatlakozóhoz
26 db Krokdilcsipesz, fekete 4mm-es dugaszoló csatlakozóhoz
8 db Ólom és halogénmentes huzal
25 db Forrasztópaszta, 50g
6 db Kiforrasztó huzal 2,5 mm 15 m
4 db Pákahegy, 0,5mm, hegyes
4 db Pákahegy, 2mm, keskeny hegyű
4 db Tépőzáras kábelkötegelő
20 db Kábelkötöző
50 db Szigetelő szalag, 20m, fekete
25 db Szigetelő szalag, 20m, piros
25 db Szigetelő szalag, 20m, zöld-sárga
20 db Kísérleti forr-csík-raszteres kártya
20 db Próbapanel 56x175 mm, 200/630 pin
2 db Tároló fiók készlet
10 db munkavédelmi szemüveg
10 db Munkavédelmi kesztyű
5 db Vágóspray
5 db Hűtőspray
3 db Mérőszalag hossz: legalább 5m
2 db Mechanikus fogazott patron
1 db szerszámrögzítő patronkészlet
2 db Gépsatu
2 db Asztali satu
1 db szerelőasztal munkatér: 1500 x 700 mm
1 db Dönthető-forgatható szögsatu
1 db Akkus fúró
3 db Csavarkészlet /alátét
1 db Szerszámos szekrény
3 db Kézi fűrész
12 db fémfűrész lap
1 db Fémreszelő készlet
1 db Tűreszelő készlet
10 db Flex korongok
1 db Flex
3 db UTP kábel
1000 db RJ45 csatlakozó
800 db RJ45 törésgátló
1 db Szerelő készlet
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges
FAKSZ: Papné dr. Németh Marietta, lajstromszám:00405

II.2.1)
Elnevezés: Forgácsolószerszám
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42670000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Forgácsoló szerszám beszerzése:
4 db Szármaró, gyorsacél (átmérő: 6mm, anyaga: HSS-Co, élek száma: 3)
4 db Szármaró gyorsacél (átmérő 10mm, élek száma: 4, anyaga: HSS-Co)
4 db Szármaró, keményfém (átmérő 6mm, anyaga: keményfém, élek száma : 3)
4 db Szármaró, keményfém (átmérő 8mm, anyaga: keményfém, élek száma : 3)
4 db Szármaró, keményfém (átmérő 10mm; anyaga: keményfém, élek száma : 4)
2 db Szármaró, keményfém (átmérő 14mm, átmérő 14mm, anyaga: keményfém, élek száma : 4)
2 db Gömbmaró keményfém (átmérő 6mm, anyaga: keményfém)
1 db Gömbmaró keményfém (átmérő 8mm, anyaga: keményfém)
2 db Gömbmaró keményfém (átmérő 10mm, anyaga: keményfém)
1 db Menetmaró
3 db Eszterga kés (Keménység: P30, Méret: 12x12 mm)
1 db Turbómaró szerszámkészlet (karbid marófej, szárátmérő: 6mm)
1 db Menetfúrókészlet (M3-M12-es mérettartományig, tartozék: menetalapfúró készlettel)
2 db Fúrószerszám készlet (átmérőtartomány: 1-13mm)
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Mérő és vezérlőkártya
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31682210-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mérő és vezérlőkártya beszerzése:
12 db USB adatgyűjtő eszköz, vezérlő, tápegységgel
Műszaki követelmények:
USB-s adatgyűjtő eszköz, saját processzorral, FPGA-val, memóriával, WiFi-vel
12 bites analóg bemenet, 8 db
12 bites analóg kimenet, 4 db
audió ki és bemenet
digitális ki és bemenet, 16 db
UART, SPI, I2C
3 tengelyes gyorsulásérzékelő
5V, +-15V tápkimenetek
Tápegységgel
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges

II.2.1)
Elnevezés: 3 D nyomtató
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 3D Nyomtató beszerzése:
Építési térfogat: 145x145x175 mm
Rétegmagasság: 25-100 micron
Technológia: Sztereolitográfia
Elektromos hálózat: 230 V | 50 Hz
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges

II.2.1)
Elnevezés: Optikai eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Optikai eszközök beszerzése:
2 db Wollaston fény polarizátor, kvarc alapú 200-2300 nm hullámhossztartományra
4 db Lambda/4 lemez 632,8 nm hullámhosszra, kvarc anyagú
2 db Glan-Taylor polarizátor 350-2.200 nm hullámhosszra
1 db Fotodióda jelerősítő
4 db Fotodióda BNC csatlakozóval
4 db Sugárosztó kocka (50%-50%), polarizációs 632,8 nm hullámhosszra, 20 mm élhosszal
4 db Sugárosztó kocka (50%-50%), polarizációs 632,8 nm hullámhosszra, 10 mm élhosszal
4 db Lemez alaku (18x30 mm, vastagság 2 mm) 50%-50% sugárosztó
8 db Derékszögű optikai tartók, különböző méretben
8 db Rotációs optikai tartók, különböző méret
4 db Mikrométer csavaros polarizátor tartók különböző méretben
1 db Állítható optikai rés (6,3 mm, 0.02 mm pontosság)
1 db x-y pozicionáló asztal (kézi beállítás) 100x100x45 mm
2 db Metrikus lineáris egység, 250 mm hosszú
1 db Piezoelektromos pozicionáló, 12 mm hossz, 0.5 mikrométer felbontás
1 db Piezoelektromos pozicionáló vezérlő
1 db Piezoelektromos rotációs asztal
1 db Piezoelektromos rotációs asztal vezérlő
1 db Hélium-neon lézer: 10 mW teljesítmény + 230 V-os tápegység
2 db Hélium-neonlézer: 0.5 mW teljesítményű, 0,48 mm sugárátmérőjű, 500:1 polarizációfokkal, tápegységgel, tartóval
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: PLC és tartozékok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31682210-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PLC eszközök és PLC eszközökhöz tartozékok beszerzése:
6 db DIN sínes kapcsolóüzemű tápegység, 60W6 db Kapcsolóüzemű tápegység 120W
12 db Kompakt PLC központi egység
10 db RS-232C modul
10 db RS-422/485 modul
12 db A I/O bővítő modul
6 db Analóg hőmérő bemeneti modul
1 db PLC programozó szoftver
1 db PLC programozó szoftver licensz
2 db Érintőképernyős terminál
2 db RS-232C kábel
2 db Ethernet kábel
1 db DIN sínes kapcsolóüzemu tápegység, 60W, 24VDC, 2,5A
1 db Tápegység modul 100 - 240 VAC tápfeszültségre
1 db PLC CPU egység
1 db Ethernet modul
1 db CAN modul
1 db Hőmérő modul
1 db Digitális bemeneti modul
1 db Digitális kimeneti modul
2 db EtherNET/IP slave kommunikációs kártya
2 db Modbus ethernet modul
1 db USB programozó kábel
2 db ethernet switch
5 db CAT5E Ethernet összekötõ kábel 2m
5 db CAT5E Ethernet összekötõ kábel. 3 m.
1 db Kapcsolóüzemű tápegység 120W, 24V
1 db PLC CPU egység
1 db Tápegység modul
1 db inkrementális jeladó bemeneti modul
1 db impulzus kimeneti modul
3 db Szervo driver
3 db szervo motor
1 db PLC programozó szoftver
1 db PLC programozó szoftver licensz
12 db USB programozó kábel
48 db relé
12 db Nyomógombfej – piros
12 db Nyomógombfej – zöld
24 db Nyomógombfej – sárga
24 db Kapcsolófej - 2 állásos
72 db Nyomógomb és kapcsoló keret
72 db Érintkezõblokk nyomógombhoz, kapcsolóhoz
12 db Sorkapocs - zöld/sárga
12 db Sorkapocs – kék
12 db Sorkapocs – sötétszürke
360 db Sorkapocs – sötétszürke
48 db Sorkapocs lezáró
48 db Sorkapocs rögzítõ
3 db Hőelem
6 db Vékony kivitelû szilárdtest relé.(6 mm). Vezérlõfeszültség: 24 VDC, névleges kimenõ terhelhetõség: 100 uA - 3A / 3-26,4 VDC . Csavaros kivitel
6 db Vékony kivitelû szilárdtest relé.(6 mm). Vezérlõfeszültség: 24 VDC, névleges kimenõ terhelhetõség: 0.1~2A / 75~264 V AC Csavaros kivitel
1 db Sorkapocs - zöld/sárga
1 db Sorkapocs – kék
1 db Sorkapocs – sötétszürke
32 db Sorkapocs – sötétszürke
4 db Sorkapocs lezáró
4 db Sorkapocs rögzítõ
24 db PT100 hőmérő
1 db CAT5E Ethernet összekötõ kábel. 2 m.
1 db Sorkapocs - zöld/sárga
1 db Sorkapocs – kék
1 db Sorkapocs – sötétszürke
3 db Sorkapocs lezáró
2 db Sorkapocs rögzítõ
3 db Jeladó kábel 1S servohoz.
3 db Fék kábel 1S servohoz.
1 db EtherCat kábel 50 cm.
2 db EtherCat kábel 30 cm.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Nyomatékmérő
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem – Mérnöki Kar, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db Nyomatékmérő beszerzése:
+-20 Nm méréstartomány
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Elektromos szánegység
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31110000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Elektromos szánegység beszerzése
Elektromos szánegység, építési menet 25, menetemelkedés 6mm, löket 500 mm, 5m motorkábel, imp soroaztos PNP vezérlő
1,5m I/O kábel
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztői eszközök, rendszerek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fejlesztői rendszer és tartozékai beszerzése:
1 db LabVIEW professzionális fejlesztői rendszer
1 db LabVIEW adatrögzítő és felügyeleti vezérlő modul
1 db OPC szerver (korlátlan egyidejű illesztőprogram használata)
2 db VirtualBech (program AIO Inst.)
2db NImyRIO-1900 (cikkszám:783759-01)
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Automatizálási technológiai csomag
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31712110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Automatizálási technológiai csomag beszerzése:
1 db gyakorló csomag (Trainer Package SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC)
3 db gyakorló csomag (Trainer Package SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC) - hoz tartozó egységeket ellátó tápegység
1 db gyakorló csomag (Trainer Package SIMATIC S7) -hoz tartozó bázis vezérlő panel
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Biztonságtechnika
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35113100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Biztonságtechnikai eszközök beszerzése:
1 db Canon Legria HF G25 típusú Videokamera, vagy azzal egyenértékű termék
1 db GoPro HERO5 típusú Fekete Kamera, vagy azzal egyenértékű termék
1 db Nikon D7200 váz típusú Fényképezőgép, vagy azzal egyenértékű termék
2 db Sony SDXC 64GB Class 10 UHS-I U3 (95MB/s, 90MB/s) típusú Memóriakártya, vagy azzal egyenértékű termék
1 db Nikon AF-S 50mm f/1.8G típusú objektív, vagy azzal egyenértékű termék
1 db Nikon AF-S 85mm f/1.8 G típusú objektív, vagy azzal egyenértékű termék
1 db Nikon AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G DX ED VR típusú objektív, vagy azzal egyenértékű termék
5 db HD webkamera
3 db FullHD webkamera
10 db TRENDnet TV-IP315PI IP Dome típusú kamera, vagy azzal egyenértékű termék
5 db VIVOTEK IP8371 IP Bullet típusú csőkamera, vagy azzal egyenértékű termék
1 db Brother PT-E550WVP típusú feliratozógép, vagy azzal egyenértékű termék
1 db HP G3Q59A LaserJet Pro M130fn MFP típusú nyomtató, vagy azzal egyenértékű termék
2 db HP 17A CF217A eredeti fekete toner
3 db HP 26A fekete eredeti toner CF226A | M402 | M426 |
1 db REXEL Iratmegsemmisítő, konfetti, 250 lap, Auto Plus 250, vagy azzal egyenértékű termék
1 db IDEAL 4305 – kézi, állványos, karos precíz típusú papírvágó gép, vagy azzal egyenértékű termék
5 db Brother P-touch HSe-251 típusú szalagkazetta feliratozó géphez, vagy azzal egyenértékű termék
5 db Brother P-touch HSe-241 típusú szalagkazetta feliratozó géphez, vagy azzal egyenértékű termék
5 db Brother P-touch TZe-31M3 típusú csomag feliratozó géphez, vagy azzal egyenértékű termék
5 db Brother P-touch TZe-S251 típusú szalagkazetta feliratozó géphez, vagy azzal egyenértékű termék
1 db Paperfox KB-32 típusú kombinált prés, vagy azzal egyenértékű termék
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Elektronikus alkatrészek, elektronikai szerszámok,
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
chipKIT:2dbMax32;2dbMotor Shield;2dbPmod Shield-Uno;2dbBasic I/OShield;2dbWiFiShield;2d Protoshield Uno32
4db4 teng.léptetőmot.vez.bölcső;20dbBipol.léptetőmot.vez.;4dbszalagkáb cncvezérlőhöz;10dbVégállás kapcs.;3dbeneloop töltő+4dbeneloop pro2450mAh akku.;5dbeneloop pro2500mAh-s akku;6dbakku;2dbSMDhőlégfúvó áll.;6dbÓlom és halogénment.huzal;20dbFlux folyasztószer;4dbFolyasztószer;4dbKiforr. huzal;4dbÓnszipp.pumpa;6dbKültéri erősáramú hosszabb.;10dbHálózati elosztó túlfesz. véd. 5 részes;8dbDig. tár. oszcilloszkóp;8dbLin. labortápegys.;8dbFunkciógenerátor;12dbRaspberry Pi 3;5dbAdapter,hál.;10dbSamsung ip.akku;1dbNiChrome ellenállás huzal;20dbNeodymium korong mágnes;1dbHőfokszab.PID;1dbHőelem;1dbhál.tápegys. 40W;20dbWLAN Antenna;1dbLézermodul vonal;2dbElosztószek.;2db Keretcsatl. kalapsín rögzítéshez;8dbsülly. nyomógomb
2dbkulcsos kapcs.;1dbinfra hőmérő;3dbforrasztóáll.;2db-2dbpákahegy 2,4 mm és 3,2 mm;1dbdigitális lakatfogó;4dbdig. multimét.;1dbLithium akku töltő;érvéghüvely kábelre:2000db 0,5mm2narancs;1000db 1.5mm2piros;1000db 0,5mm2fehér;150dbKéteres réz kábel;15dbdugvilla föld.;15dbdugalj lengő föld.;150dbmtk 3*1.5 kábel;100dbProximity kártya;100dbProximity korong;24dbArduino Uno Rev3;24dbArduino uno prototíp panel;24dbWiznet W5100;8dbArduino Mega2560 Rev3;12dbArduino Nano;12dbNano terminal adapter;22dbarduino ethernet;22dbArduino Nano kompatib.IO;24dbpróbapanel;35dbjumper vez.;24dbTápegy.próbapanelhez;Szalagkábel csatl.val(jumper),10cm,40pin:10dbfemale-female;10dbmale-female,10dbmale-male;12dbRPIpróbapanel tüskék;12dbRPI40pin szalagkáb.;25dbTüskesor aljzat;30dbKétoldalú tüskesor;500dbSzénrét.ellenáll.;Szénrét.ellenáll.:1000db 2,2K 0,25W;1000db 220ohm 0,25W;1000db 330ohm 0,25W;1000db 470ohm 0,25W;Fóliakondenz.:500db 100 nF/50V; 500db10 nF/100V;500db100 uF/25V ELCO RADIAL;50db4,7K Ohm Thermistor;50dbFényellenáll.;25dbFényellenál.R=7,5k - R05=300k;LED:500db5mm RED;500db5mm GREEN;500db5mm YELLOW LED;500dbRGB led5mm;250dbInfra vevő+szűrő;250dbInfra led;150db18.4320 MHzquartz;150db4 MHzquartz;200dbTrimmer potenciométer;500dbTranzisztor,NPN;200dbPiezoelektr. hangjelző házban;200dbNyomógomb;60dbUniverzális 5Vrelé mod;250dbOptocsatoló;200dbtilt szenzor;50dbHőérzékelő;500dbDióda 1N 4007;200dbFET N 9,2A/100V;200dbTároló fiók;24dbRotary enkóder mod.AB+SW;24db5V buzzer mod.meghajtóval;24dbRTC module;60dbA4988 léptetőmot.vezérlő;24dbArduino 3 vagy 4 teng. léptetőmot.meghajtó panel;24dbUltrahangos távolságérz.;24db3 tengelyű gyorsul.mérő és 3 teng. giroszkóp;24dbHőmérs. és páratartalom érz.mod.;24dbSzínérz.mod.;24dbI2C szintillesztő;24dbMicro szervó;24dbMini lépt.mot;24dbLángérz.mod.;24dbFém érintés érz.mod.;24dbHangérz.mod;50db2bit 7szegmenses kijel.;Kijel. TFT+TP:20db 3.2in;20db 2.4in;20dbKarakteres LCD 16x2
20dbJoystick alap;20dbJoystick gombával;25dbszervó;50dbÁrnyékolt kábel;1dbR.A.M.P.S.1.4+motorvez.;5dbHALL mágnesességérz.mod.;4dbFénysorompó mod.;10dbArduino Nano;20dbWLAN antenna vez.átalakító+antenna;20dbESP8266 NodeMCU-ESP8266-CP;21dbESP8266 WEMOS-MINI-D1;20dbESP-32S;20dbUniv.5V relé mod;30dbTTL szint konverter;5dbRGBprogramozható LEDszalag;5dbRelé;70dbTömszelence;10dbLED-es jelzőlámpa;24dbVonalmeghajtó adó-vevő;5dbIsopropyl alk. spray;3dbKapton rag.szalag 100mm;1dbKapton rag.szalag 12mm
20dbSorkap. forrasztható;50dbSorkap;Szig. vez. 1x0,5,egyeres az alábbi színekből 200-200 db:feh,fek,pir,zöld,lila,kék,sárga;100dbHot-melt rag.rúd;100dbBanándugó;100dbBanán aljzat;10dbKrok. csip.kábelszett;10dbHuzalozócsat.;4dbEdgeSwitch;5dbwAP ac;600dbOpt.csatl.SC;4dbHP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 500658-B21;8dbMin.24Gigabites eth poe port/2 SFP port/250W leadható telj./VLAN kezelés;12dbEva HDD;16db16GB2133MHzDDR4NotebookRAMKingston;5dbArcticMX-2 hőközlő zsír;3dbStartech.com 2 portos 10GBPCIe
2dbSYNOLOGY RS3617XS+;8dbSYNOLOGY RAM Module8GBDDR4ECC;2dbSYNOLOGY RailKitRKS1317;4dbSYNOLOGY LAN 1x10GBSFP+PCI-E E10G15-F1;12dbSEAGAT3,5" HDDSATA-III 10TB 7200rpm 256MBCache;10dbROLINE tápkáb. 5dbAcrobatStand.DC;1dbIllustratorCC;1dbInDesignCC;1dbPhotoshopCC
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
„Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges. A II.4. pontban meghatározott termékek műszaki követelményei részletesen a közbesz.dokumentáció műszaki leírásában,annak mellékletét kép. árazatlan költségvetésben található.

II.2.1)
Elnevezés: robotika, CNC megmunkáló egység, villamos szerelés
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31681400-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
80 db köszörült kéregedzett rúd
20 db Csapágy 1201 Do:12mm
30 db Csapágy 625 2RS
60 db Kábelcsatorna
60 db Kábeltaposó
10 db perforált kalapsín
1 db VT T-nút asztal, alumínium 200x300
3 db ER11 keményfém Maró
15 db léptetőmotor
10 db Léptetőmotor NEMA 17
5 db Folyóméteres fogasszíj HTD-3M
2 db Golyósorsó 16mm átmérő 16x5
1 db ER11 marómotor
1 db ER11 befogó patron készlet
3 db Golyósanya peremes 16x5mm SFU1605
3 db Tengelykapcsoló, körmös (25x30mm)
5 db Tápegység 24V
2 db TÁPEGYSÉG 600W 24VDC 25A
20 db ipari tápegység
50 db Tápegység SSR 0.055A
20 db relé foglalat
15 db IP telefon
7 db Din sines fogyasztásmérő
1 db 3 fázisú, RS-485 beállítható áramváltóáttétel
20 db Elektromos zár
5 db Rövidpajzs elektromos zárhoz
15 db Hosszúpajzs elektromos zárhoz
6 db LEGO Mindstorms - EV3 (31313)
3 db UBTECH Alpha1 Pro humanoid robot
4 db RS422/RS485 TCP/IP Ethernet Converter
4 db Erősítő gumiszalag 150 cm
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

II.2.1)
Elnevezés: Szerszámok, fogyóáruk
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u.18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez
5 db tépőzáras kábelkötegelő
40 db kábelkötegelő 4,8×250mm
2 db Hőlégfúvó
5 db WD-40 multifunkciós spray
4 db Krimpelő
10 db Rack szerelési készlet (csavar, kosáranya, alátét)
2 db finommechanikai szerelő szerszámkészlet
10 db Kábelrendező spirál 4-25mm
10 db Sűrített levegő spray
100 db Szigetelő szalag
3 db munkapad kétoldali lábbal, 2000 mm széles (fiók nélkül)
3 db Csavarmentes salgó polc
4 db Zárható Szerszámos szekrény
1 db Műhelykocsi
4 db csavarhúzó készlet
2 db Racsnis krova készlet, dugókulcs készlet 6,3 mm (1/4") méretű
2 db T markolatú torx kulcs készlet
2 db dugokulcs betét
2 db hajlított imbuszkulcs készlet
1 db Racsnis gyűrűs villáskulcs készlet csuklóval
2 db Mechanikai fogókészlet, 4 részes
3 db ESD elektronikai fogókészlet, 5 részes
1 db satu
2 db Automatikus vezetékcsupaszoló
3 db keretes fémfűrész
1 db popszegecshúzó fogó
1 db menetfúró-menetmetsző
1 db univerzális fém derékszög
1 db ragasztópisztoly
1 db Precíziós száltörő
3 db Precíziós száltörő penge
1 db Digitális tolómérő, mélységmérővel
20 db vágókorong
3 db Kétkomponensű epoxi ragasztó készlet
2 db pillanatragasztó
5 db szigetelőszalag fekete
2 db Kétoldalas ragasztószalag
1 db Fekete Philament PLA nyomtatószál
10 db fémfűrészlap 300mm
3 db szerszámos láda
1 db Elektromos Szívó-fúvó
1 db Fűrésztárcsás fémdaraboló
1 db állványos fúrógép
1 db akkumulátoros fúró csavarozó gép
1 db sarokcsiszoló
1 db Kompresszor
1 db Légtömlő
1 db fémfúrókészlet
1 db bi-metál körkivágó készlet
1 db HSS fúrókészlet
1 db HSS lépcsős lemezfúró
1 db Inverteres hegesztő
1 db fémreszelő készlet
5 db védőszemüveg
2 db munkavédelmi homlokpánt
50 db Védőkesztyű
2 db hallásvédő fültok
2 db heggesztő pálca
500 db POP Szegecs alumínium nyitott 4,0x10mm
100 db Horganyzott, belső kulcsnyílású csavar, 8.8 M 5x50
5 db Menetes szál
2 db MDF LAPOK 2800x2070x6mm MDF natúr IF-20 beltéri használat natúr
1 db acélcső
2 db Vaslemez 1000x2000x5 ~81kg
5 db csavar M12x1000
100 db DIN 7991 Süllyesztettfejű, hatlap belső kulcsnyílású csavar, horganyzott M 8x10
200 db DIN 7991 Süllyesztettfejű, hatlap belső kulcsnyílású csavar, horganyzott M 5x10
500 db Anyacsavar M4x10
500 db Anyacsavar M4x20
500 db Anyacsavar M5x10
500 db Anyacsavar M5x20
1000 db Anyacsavar M4
1000 db Anyacsavar M5
50 db Hatlapú Anya M12
50 db Hatlapú anya, horganyzott M5
15 db VPF System 201045 - Profil 50x50
4 db VPF System 501012 - Fém láb D58 M12x85
6 db VPF System 334040 - Kockaösszekötő 45x45/3
40 db VPF System 321046 - Sarokelem szerelékkel 40x40
15 db VPF System 201010 - Profil 30x30
20 db VPF System 201011 - Profil 60x30
200 db VPF System 341030 - Nut 8 M6 kalapácsanya
100 db VPF System 342040 - Nut 10 M8 kalapácsanya
60 db VPF System 342041 - Sarokelem szerelékkel 30x30 N8
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap” előirányzat keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2.6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányát. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor meg kell adniuk az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. részében szereplő részletes információkat. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. §-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-16.§-ai alapján jár el. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Értesítő (KÉ) 2016. június 1.-én a 62. számában közzétett Közbeszerzések Tanácsának útmutatójára a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § szerint a Közbeszerzések Tanácsa útmutatót adott ki a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ 2017. évi 81. szám, 2017. május 19.].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
M.1.: Referencia: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, a teljesítés idejét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap és nap megjelölésével) és a 4, 7. és 8. részben az ellenszolgáltatás összegét, az 1-3 , 5-6. és 9-14. részben a beszerzés mennyiségét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (1) a), 22. § (1)-(2) bek.]
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) ,bek. 21/A §, 22. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján kell eljárnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként ajánlattevőnek a ESDP IV. alfa pont kitöltésével kell nyilatkozniuk a követelményekről. A feltűntetett adatok tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) –(7) bekezdései alapján kerül sor.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett a közbeszerzés tárgya szerint:
1. részben: legalább 2294 db Labor- és műhelyfelszerelések, anyagok, eszközök szállítására vonatkozó referenciával
2. részben: legalább 18 db Forgácsoló szerszám szállítására vonatkozó referenciával
3. részben: legalább 6 db Mérő és vezérlőkártya szállítására vonatkozóreferenciával,
4. részben: legalább nettó 796 000 HUF összértékű 3D Nyomtató szállítására vonatkozó referenciával,
5. részben: legalább 28 db Optikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával,
6. részben: legalább 490 db PLC eszközök, tápegységek, modulok, alkatrészek és PLC eszközökhöz tartozékok szállítására vonatkozó referenciával,
7. részben: legalább nettó 555.000,- HUF összértékű Nyomatékmérő szállítására vonatkozó referenciával,
8. részben: legalább nettó 225.000,- HUF összértékű Elektromos szánegység szállítására vonatkozó referenciával,
9. részben: legalább 4 db Fejlesztői rendszer és tartozékai szállítására vonatkozó referenciával,
10. részben: legalább 3 db Automatizálási technológiai csomag szállítására vonatkozó referenciával,
11. részben: legalább 31 db Biztonságtechnikai berendezések szállítására vonatkozó referenciával,
12. részben: legalább 10005 db Elektronikus alkatrészek, elektronikai szerszámok, műszerek, segédanyagok, hálózati segédanyagok szállítására vonatkozó referenciával,
13. részben: legalább 241 db Robotika, CNC megmunkáló egység alkatrészek, villamos szerelési alkatrészek szállítására vonatkozó referenciával.
14. részben: legalább 2915 db Szerszámok, fogyóáruk szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény valamennyi részajánlattételi körben teljesíthető egy vagy több referencia bemutatásával is.
Ajánlattevő egy referencia bemutatásával több rész tekintetében is igazolhatja alkalmasságát, amennyiben a bemutatott referencia valamennyi vonatkozó rész tekintetében megfelel az egyes részekre irányadó referenciakövetelményeknek.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciáknak az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Az előírt érték több bemutatott referencia összértéke alapján is igazolható. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek), ill. a kapacitást nyújtó szervezet együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)bekezdés) A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében:
1. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap terhére a 32460-2/2017/INTFIN támogatói okirat keretében, a támogatás intenzitása: 100,000000 %, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A fiz. feltételekre a Kbt. 135. § (1) bek. és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alkalmazandók. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
2. Kötbérek: Ptk. 6: 186. § (1) bek. (Késedelmi és meghiúsulási kötbér), melyek részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A kötbérek alapja egységesen a késedelemmel, valamint a meghiúsulással érintett gép(ek), eszközök szerződés szerinti nettó értéke. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
3. Jótállás: Ajánlatkérő a beüzemelés, átadás-átvétel igazolt teljesítését követő naptól kezdődően 12 hónap jótállás vállalását írja elő valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § -át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt.57.§(1)és(2)bek. vmint a 424/2017.(XII.19.)Kr. vonatkozó rendelkezései alapján elektronikus úton.A közbesz. dok. az AF közzétételével egyidejűleg elérhető az ElektronikusKözbeszerzési Rendszerben (EKR).2.Tárgyi elj-ra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció a Kr.6.§ rendelkezései szerint.3.Ha vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot annak kitöltésével kell az ajánlatrészeként megtenni. Ajánlatkérő (AK) felhívja Ajánlattevők (AT) figyelmét a Kr.10-15.§-aiban foglaltakra.4.AT ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő, az AT által az eljárásba bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját csatolni kell. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, vagy mintája mellett. AKfelhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Kr.13. §-ban foglaltakra.5.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia Kbt.66.§(5).4.Az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá az eszközök részletes műszaki tartalmát, műszaki leírását, az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontjában és a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában megfogalmazott elvárások szerint (műszaki adatlap). Érvénytelen az ajánlat a Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírásban az adott termék vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek.
5.Az ATnek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a Kbt.66.§(2)és(6) bek.-ben , a Kbt. 65.§(7)bek és 67.§(4) ek.-ben foglaltak szerint. Kbt.66.§(6)bek, szerinti nyilatkozat esetében a nemleges nyilatkozat is csatolandó.6.AK a 321/2015(X.30)Kr.30.§ (4) bek. értelmében, felhívja AT figyelmét, hogy a 28.§(3)bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1.pontokban megadottak szerint.AK felhívja AT figyelmét 321/2015.(X. 30)Kr.32.§(4)bek.-ben foglaltakra.7.AK felhívja az AT figyelmét a Kbt.44.§(1)bek-ben foglaltakra, figyelemmel a Kbt.44.§(2)bek. szerinti korlátozásra. 8.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§(6) bek. alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71.§(3)és(8) bek.-ben foglaltakra.9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlatot főszabály szerint magyar nyelven kell benyújtani, azonban AK elfogadja az ajánlatban esetlegesen nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok felelős fordítását is Kbt.47.§(2)bek.10. AK felkérheti az AT ajánlataiknak az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására. Kbt.70.§(2)Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap(IV.2.6. pont szerinti 2 hónap), az ajánlattételi határidő lejártától számítva, figy-mel a 320/2015(X.30.)Kr -re és a folyamatba épített ellenőrzésre is.11.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai(CET)idő szerint értendő.12.AK felhívja az AT figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt.74.§(2)bek.-ben foglalt kizárási okokat.13.AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.14.Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint Kbt.76.§(2)bek.a) pont, a Kbt. 76.§(5) bek.ben fogl-ra figy-mel.AK igényeinek a jelen ajánlattételi felhívás II.2.4. pontjában és közbesz.dok. műszaki leírásában konkrétan meghatározott, műszaki par. rend. mérőműszerek teljesítése felel meg, és a gazd. legelőnyösebb ajánlat választását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják.15.Árazott költségvetés ajánlathoz csatolása szüks.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák