Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7616/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Rákóczi út 2., hrsz.: 4096
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TVG-INVEST Ingatlanbefektetési Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos ismeretterjesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Nemzeti azonosítószám: AK25654
Postai cím: Rákóczi út 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fischer Róbertné, megyei gazdasági vezető
Telefon: +36 76505688
E-mail: titbkkm@gmail.com
Fax: +36 76505689
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.titbkkm.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos ismeretterjesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Természettudományos tudástár és élményközpont” című és EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására.
Hivatkozási szám: IT-1052
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Természettudományos tudástár és élményközpont” című és EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51140114 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Természettudományos tudástár és élményközpont” című és EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45453100-8
45300000-0
45111100-9
45262100-2
45111212-7
45324000-4
45421152-4
45432130-4
45421130-4
44233000-2
45442100-8
45320000-6
44112100-9
44141100-1
44160000-9
45310000-3
45232460-4
44411100-5
45331000-6
42500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 2., hrsz.: 4096
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés keretében a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat épületének átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák megrendelésére kerül sor az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:
- Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 12,0 járólapmagasság (típus: 741240) KRAUSE vagy egyenértékű guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 12,0 m járólapmagasság: 3 db,
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe: 4 db,
- Válaszfal bontása, pórusbeton termékekből, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva: 24 m2,
- CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. tűzgátló, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal KNAUF F 13 vagy egyenértékű tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 32307120, ásványi szálas: 59 m2,
- Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 vagy egyenértékű kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín: 38 m2,
- PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Vylon Plus vagy egyenértékű homogén PVC burkolat, PUR felületkezelés, 2 mm vtg., 2 x 20 m: 141 m2,
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), CPL ajtó, 6,00 m kerületig tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel. NM.: 100*210 cm: 5 db,
- Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak gyártása és elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, fix kivitelben, hossztoldott borovi fenyőből, lazúrozással és szegőzéssel. 120x100 -as: 6 db,
- Galéria lépcső járófelületeinek gyártási és rögzítési munkái. Anyaga keményfa lépcső járólap, csúszásgátló peremmel, gyalult, több rétegű lakkozott felülettel: 16 db,
- Alumínium beltéri ajtók elhelyezése földszinti rendezvény teremhez hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, felette fix üvegezett felülvilágítóval. Schüco RS 50 N vagy egyenértékű NM.: ajtó: 155*210 cm; felülvilágító: NM.: 155*200cm.: 2 db,
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308: 1650 m2,
- Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges és vízszintes falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva SCHÖNOX HA vagy egyenértékű oldószermentes, világos színű folyékony fóliaszigetelés: 23 m2,
- Hella típusú belső vászonroló felszerelése kémia terem 210*310 cm átmérőjű kőr ablakok elé motoros mozgatással. Elektromos vezeték kiépítése a villamos költségvetés szerint: 3 db,
- Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U: 2640 m,
- Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, fehér LED-es álmennyezeti lámpatest, opál üveglappal, 30-45w: 22 db,
- LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E27 fej: 72 db,
- Infrapaneles felületfűtés, elektromos üzembehelyezéssel, álvánnyal kombinált infrapanel, Fűtőteljesítmény: 350-500 W INFRATEMP ITPWEL 500-096 infrapanel karos álvánnyal, 230V, 500W, fehér színben, Cikksz: ITPWEL500-096 vagy egyenértékű: 2 db,
- Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, 2MPx IP infraLED-es kamera, 1920 x 1080 felbontás, max: 25 fps, dual stream, POE, 3,6 mm objektívvel + szerelő doboz: 7 db,
- Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 10 SUPERSAN vagy egyenértékű lágy vörösrézcső, F22 12 x 1 mm: 520 m,
- Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 vagy egyenértékű: 6 db,
- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515 vagy egyenértékű: 6 db,
- Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig mídea oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 3,40/3,60 kW: 10 db.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezés nem hatósági engedélyköteles, a kivitelezés nem minősül a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerinti műemlékkel kapcsolatos építési beruházásnak, de a kivitelezést műemléképületben kell végezni.

Az építési beruházással érintett nettó alapterület mindösszesen: 907,56 m2.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki mellékletek tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdés alapján a szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés értendő abban az esetben is, ha azt az ajánlatkérő bármely okból nem tüntette fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai tapasztalata közhasználatú építményen végzett magasépítési kivitelezési munkák teljesítésében (db, max. 3 db 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.6-17-2017-00015
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Természettudományos tudástár és élményközpont” című és EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak ellátására.
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zimay László u. 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51167690
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51140114
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IMPULZUS Gyengeáramú Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka u. 24.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10613414-2-03

Hivatalos név: ARMA-ÉP Szerelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szolnokihegy tanya 78/c.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13794626-2-03

Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zimay László u. 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848-2-03

Hivatalos név: Zsigó és Társa Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barka u. 15.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13529473-2-03

Hivatalos név: MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges