Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7618/2018
CPV Kód:03114200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15837
Postai cím: Szent-Györgyi Albert utca 4.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nothné Kiss Adrienn
Telefon: +36 28526100
E-mail: kiss.adrienn@naik.hu
Fax: +36 28526100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naik.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.naik.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Késztápok, szemes gabonák beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:03114200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Késztápok, szemes gabonák beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5692 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166513
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap beszerzés tárgya szerinti szállításait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a korábbi szállítások ismertetése a szállított mennyiség megadásával (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
- teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen %-kal vett részt,
- Felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma.
M.2./ Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a HACCP rendszer előírásainak megfelelő, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtása során, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1. pont szerint előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni a formanyomtatvány IV. pont a szakaszában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (2) bekezdésére, mely szerint ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. (Kr. 3. § (3) bekezdés).
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint Ajánlatkérő felhívja az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt - illetve a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt követő ajánlattevőt - megfelelő határidő kitűzésével az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.
Helyesen:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap beszerzés tárgya szerinti szállításait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a korábbi szállítások ismertetése a szállított mennyiség megadásával (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
- teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen %-kal vett részt,
- Felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma.
Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtása során, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1. pont szerint előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni a formanyomtatvány IV. pont a szakaszában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (2) bekezdésére, mely szerint ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. (Kr. 3. § (3) bekezdés).
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint Ajánlatkérő felhívja az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt - illetve a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt követő ajánlattevőt - megfelelő határidő kitűzésével az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást indító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) olyan -1 vagy több szerződésen alapuló - teljesített, takarmány eladására vonatkozó szerződéssel, amelyek keretében legalább 600 000 kg mennyiségű táp vagy gabona eladására került sor. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Helyesen:
M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást indító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) olyan -1 vagy több szerződésen alapuló - teljesített, takarmány eladására vonatkozó szerződéssel, amelyek keretében legalább 600 000 kg mennyiségű táp vagy gabona eladására került sor. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg módosította, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ